Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(12)
12
UCHWAŁA NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunku International Legal Communication w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.
202227.09.2022
11
POSTANOWIENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2022/2023
202227.09.2022
10
ZARZĄDZENIE NR 8 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe Kształcenie tłumaczy języka ukraińskiego w roku akademickim 2022/2023
202228.07.2022
9
ZARZĄDZENIE NR 7 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2022/2023
202204.07.2022
8
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego na lata 2022-2025 dla Wydziału Lingwistyki Stosowanej
202228.06.2022
7
ZARZĄDZENIE NR 6 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe Studia Podyplomowe w zakresie dydaktyki języków obcych w roku akademickim 2022/2023
202231.05.2022
6
ZARZĄDZENIE NR 5 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy w roku akademickim 2022/2023
202230.05.2022
5
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy w roku akademickim 2022/2023
202216.05.2022
4
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy w roku akademickim 2022/2023
202212.05.2022
3
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację komercyjnych kursów języka polskiego dla migrantów ze Wschodu
202226.04.2022
2
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1lutego 2022 r. w sprawie odbywania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
202201.02.2022
1
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
202225.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(27)
27
ZARZĄDZENIE NR 6 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia czasowego przeniesienia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego
202107.12.2021
26
ZARZĄDZENIE NR 5 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie czasowego przeniesienia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego
202125.11.2021
25
ZARZĄDZENIE NR 9 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przekształcenia w Katedrze Białorutenistyki Pracowni Glottodydaktyki Białorutenistycznej w zespół badawczy Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej
202125.11.2021
24
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania w kadencji 2020-2024 Wydziałowej Komisji Konkursowej, Wydziałowej Komisji ds. Budżetu i Finansów, Wydziałowej Komisji ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
202126.10.2021
23
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów  na kadencję 2020-2024 w celu uzupełnienia nieobsadzonego mandatu
202128.09.2021
22
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
202128.09.2021
21
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2021 r. w sprawie odbywania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
202128.09.2021
20
POSTANOWIENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2021 r. w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2021/2022
202128.09.2021
19
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie likwidacji, utworzenia i zmiany nazw jednostek organizacyjnych utworzonych w ramach struktury instytutów i katedr Wydziału Lingwistyki Stosowanej
202101.07.2021
18
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2021/2022
202101.07.2021
17
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zajęć nieregularnych realizowanych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
202129.06.2021
16
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utraty mocy uchwały Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej
202129.06.2021
15
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych w celach naukowych i edukacyjnych, podejmowanych przez studentów studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.
202122.06.2021
14
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie liczebności grup studenckich uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach kierunków studiów realizowanych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
202106.05.2021
13
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu finansowego wsparcia zagranicznych wyjazdów grupowych w celach naukowych i edukacyjnych, podejmowanych przez studentów studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.
202127.04.2021
12
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie uruchomienia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej studiów podyplomowych w zakresie dydaktyki języków obcych od roku akademickiego 2021/2022
202120.04.2021
11
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA
202120.04.2021
10
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu finansowego wsparcia wyjazdów studyjnych nauczycieli akademickich Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w ramach programu doskonalenia dydaktycznego dla pracowników naukowo-dydaktycznych
i dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Skuteczne komunikowanie się” Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5
202119.04.2021
1 - 30Dalej