Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(8)
8
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język polski jako obcy w kontekście języków wschodniosłowiańskich w roku akademickim 2024/2025

202410.04.2024
7
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wysokości stawek za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne realizowane na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2023/2024
202426.03.2024
6
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
202426.03.2024
5
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie powołania zespołu badawczego Polsko-Brytyjski Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Białorusi
202427.02.2024
4
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie odbywania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024
202427.02.2024
3
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie odbywania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024
202414.02.2024
2
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 9 października 2023 r. w sprawie powołania zespołu badawczego Obserwatorium Dostępności Mediów
202413.02.2024
1
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie podziału subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
202402.02.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(28)
28
ZARZĄDZENIE NR 16 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania koordynatorów ds. mobilności studentów
202322.11.2023
27
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyboru członków Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028
202321.11.2023
26
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunków filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim oraz studia nad słowiańszczyzną wschodnią w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.
202321.11.2023
25
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 października 2023 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów Language Science and Technology
202324.10.2023
24
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 października 2023 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunku studiów Applied Multilingual and Multicultural Studies
202324.10.2023
23
ZARZĄDZENIE NR 15 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2023/2024
202309.10.2023
22
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 października 2023 roku w sprawie powołania zespołu badawczego Obserwatorium Dostępności Mediów
202318.10.2023
21
ZARZĄDZENIE NR 14 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie odbywania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024
202329.09.2023
20
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania w kadencji 2020-2024 Wydziałowej Komisji Konkursowej, Wydziałowej Komisji ds. Budżetu i Finansów, Wydziałowej Komisji ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
202326.09.2023
19
POSTANOWIENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2023/2024
202326.09.2023
18
ZARZĄDZENIE NR 13 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie zasad, terminów i trybu rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język niemiecki w biznesie w roku akademickim 2023/2024
202319.09.2023
17
ZARZĄDZENIE NR 12 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie zasad, terminów i trybu rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język niemiecki w biznesie w roku akademickim 2023/2024
202301.09.2023
16
ZARZĄDZENIE NR 11 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2023/2024
202304.07.2023
15
ZARZĄDZENIE NR 10 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie zasad, terminów i trybu rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język niemiecki w biznesie w roku akademickim 2023/2024
202304.07.2023
14
ZARZĄDZENIE NR 9 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie zasad, terminów i trybu rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język niemiecki w biznesie w roku akademickim 2023/2024
202327.06.2023
13
ZARZĄDZENIE NR 8 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie zasad rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Interdyscyplinarne Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) w roku akademickim 2023/2024
202320.06.2023
12
ZARZĄDZENIE NR 7 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język polski jako obcy w kontekście języków wschodniosłowiańskich w roku akademickim 2023/2024
202313.06.2023
11
ZARZĄDZENIE NR 6 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Kształcenie tłumaczy języka ukraińskiego w roku akademickim 2023/2024

202313.06.2023
10
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości stawek za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne realizowane na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2022/2023
202330.05.2023
9
ZARZĄDZENIE NR 5 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zasad, terminów i trybu rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język niemiecki w biznesie w roku akademickim 2023/2024
202316.05.2023
8
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Interdyscyplinarne Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) w roku akademickim 2023/2024
202305.05.2023
7
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe Europejskie Studia Przekładu Konferencyjnego (EMCI) w roku akademickim 2023/2024
202326.04.2023
1 - 30Dalej