Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(8)
8
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmian (do 30%) w programie studiów Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) od roku akademickiego 2021/2022
202116.03.2021
7
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za studia doktoranckie w roku akademickim 2021/2022
202116.03.2021
6
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie powołania zespołu badawczego Laboratorium Przekładu Audiowizualnego
202109.02.2021
5
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej pracowni „Laboratorium Przekładu Audiowizualnego”
202109.02.2021
4
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
202109.02.2021
3
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie odwołania, w związku ze złożoną rezygnacją, pani dr hab. Agnieszki Andrychowicz-Trojanowskiej oraz pani mgr Joanny Torzewskiej  ze składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
202109.02.2021
2
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
202108.02.2021
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie badawczej (post-doc), zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres 36 miesięcy, w składzie zgodnym z wymogami określonymi w grancie OPUS
202119.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(17)
17
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 76 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wysokości stawek dla zleceniobiorców za zajęcia dydaktyczne realizowane na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2018/2019
202015.12.2020
16
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunków filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim oraz studia nad słowiańszczyzną wschodnią w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.
202015.12.2020
15
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunku lingwistyka stosowana w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.
202015.12.2020
14
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
202029.09.2020
13
POSTANOWIENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2019 r. w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2020/2021
202029.09.2020
12
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2020/2021
202003.08.2020
11
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie powołania zespołu badawczego EUMultiLingua działającego w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.
202001.06.2020
10
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2020/2021
202004.06.2020
9
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie propozycji zmiany w załączniku do zarządzenia nr 178 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej
202019.05.2020
8
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Konkursowej
202017.03.2020
7
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji ds. Zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich
202017.03.2020
6
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych w celach naukowych i edukacyjnych, podejmowanych przez studentów studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.
202009.03.2020
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 118 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej ds. przedłużania zatrudnień Wydziału Lingwistyki Stosowanej
202018.02.2020
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za studia doktoranckie w roku akademickim 2020/2021
202018.02.2020
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne realizowane na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2019/2020

202018.02.2020
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 114 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunków: filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim, studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
202018.02.2020
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 113 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunku lingwistyka stosowana 
202018.02.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(138)
137
UCHWAŁA NR 129 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nostryfikowania dyplomu Pani Natallii Zialionayi uzyskanego w Homelskim Uniwersytecie im. F. Skaryny (Białoruś) i uznania za równoważny ze stopniem licencjata na kierunku filologia w zakresie lingwistyki stosowanej i dyplomem licencjata wydawanym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
201917.12.2019
136
UCHWAŁA NR 128 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie pani dr hab. Joannie Getce tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo
201917.12.2019
135
UCHWAŁA NR 127 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie pani dr hab. Irynie Betko tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
201917.12.2019
134
UCHWAŁA NR 125 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wniosków o dostosowanie programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana od roku akademickiego 2019/2020
201917.12.2019
133
UCHWAŁA NR 124 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wniosku o dostosowanie programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska od roku akademickiego 2020/2021
201917.12.2019
1 - 30Dalej