Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(18)
18
ZARZĄDZENIE NR 13 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie zasad, terminów i trybu rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język niemiecki w biznesie w roku akademickim 2023/2024
202319.09.2023
17
ZARZĄDZENIE NR 12 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie zasad, terminów i trybu rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język niemiecki w biznesie w roku akademickim 2023/2024
202301.09.2023
16
ZARZĄDZENIE NR 11 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2023/2024
202304.07.2023
15
ZARZĄDZENIE NR 10 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie zasad, terminów i trybu rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język niemiecki w biznesie w roku akademickim 2023/2024
202304.07.2023
14
ZARZĄDZENIE NR 9 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie zasad, terminów i trybu rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język niemiecki w biznesie w roku akademickim 2023/2024
202327.06.2023
13
ZARZĄDZENIE NR 8 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie zasad rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Interdyscyplinarne Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) w roku akademickim 2023/2024
202320.06.2023
12
ZARZĄDZENIE NR 7 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język polski jako obcy w kontekście języków wschodniosłowiańskich w roku akademickim 2023/2024
202313.06.2023
11
ZARZĄDZENIE NR 6 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Kształcenie tłumaczy języka ukraińskiego w roku akademickim 2023/2024

202313.06.2023
10
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości stawek za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne realizowane na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2022/2023
202330.05.2023
9
ZARZĄDZENIE NR 5 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zasad, terminów i trybu rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Język niemiecki w biznesie w roku akademickim 2023/2024
202316.05.2023
8
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz wysokości opłat na studiach podyplomowych Interdyscyplinarne Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) w roku akademickim 2023/2024
202305.05.2023
7
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe Europejskie Studia Przekładu Konferencyjnego (EMCI) w roku akademickim 2023/2024
202326.04.2023
6
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania koordynatorów ds. mobilności
202326.04.2023
5
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202315.03.2023
4
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie podziału subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
202328.02.2023
3
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 76 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wysokości stawek dla zleceniobiorców za zajęcia dydaktyczne realizowane na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2018/2019
202328.02.2023
2
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie odbywania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023
202301.02.2023
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania w kadencji 2020-2024 Wydziałowej Komisji Konkursowej, Wydziałowej Komisji ds. Budżetu i Finansów, Wydziałowej Komisji ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
202324.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(29)
29
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 76 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wysokości stawek dla zleceniobiorców za zajęcia dydaktyczne realizowane na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2018/2019
202220.12.2022
28
ZARZĄDZENIE NR 14 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania koordynatorów ds. mobilności
202208.11.2022
27
ZARZĄDZENIE NR 13 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie odbywania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023
202208.11.2022
26
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 r. w sprawie poszerzenia składu Rady Dydaktycznej dla kierunków filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim oraz studia nad słowiańszczyzną wschodnią w okresie od 25 października 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.
202225.10.2022
25
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 r. w sprawie poszerzenia składu Rady Dydaktycznej dla kierunku lingwistyka stosowana w okresie od 25 października 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.
202225.10.2022
24
ZARZĄDZENIE NR 12 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania koordynatorów ds. mobilności
202225.10.2022
23
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
22
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
21
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
20
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
19
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
18
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
1 - 30Dalej