Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(25)
25
ZARZĄDZENIE NR 9 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przekształcenia w Katedrze Białorutenistyki Pracowni Glottodydaktyki Białorutenistycznej w zespół badawczy Pracownia Glottodydaktyki Białorutenistycznej
202125.11.2021
24
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania w kadencji 2020-2024 Wydziałowej Komisji Konkursowej, Wydziałowej Komisji ds. Budżetu i Finansów, Wydziałowej Komisji ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
202126.10.2021
23
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów  na kadencję 2020-2024 w celu uzupełnienia nieobsadzonego mandatu
202128.09.2021
22
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
202128.09.2021
21
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2021 r. w sprawie odbywania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
202128.09.2021
20
POSTANOWIENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2021 r. w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2021/2022
202128.09.2021
19
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie likwidacji, utworzenia i zmiany nazw jednostek organizacyjnych utworzonych w ramach struktury instytutów i katedr Wydziału Lingwistyki Stosowanej
202101.07.2021
18
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2021/2022
202101.07.2021
17
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zajęć nieregularnych realizowanych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
202129.06.2021
16
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utraty mocy uchwały Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej
202129.06.2021
15
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych w celach naukowych i edukacyjnych, podejmowanych przez studentów studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.
202122.06.2021
14
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie liczebności grup studenckich uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach kierunków studiów realizowanych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
202106.05.2021
13
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTET WARSZAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu finansowego wsparcia zagranicznych wyjazdów grupowych w celach naukowych i edukacyjnych, podejmowanych przez studentów studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.
202127.04.2021
12
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie uruchomienia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej studiów podyplomowych w zakresie dydaktyki języków obcych od roku akademickiego 2021/2022
202120.04.2021
11
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA
202120.04.2021
10
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Programu finansowego wsparcia wyjazdów studyjnych nauczycieli akademickich Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w ramach programu doskonalenia dydaktycznego dla pracowników naukowo-dydaktycznych
i dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Skuteczne komunikowanie się” Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5
202119.04.2021
9
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Przeprowadzania Hospitacji Koleżeńskich w ramach programu doskonalenia dydaktycznego dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, pt. Skuteczne komunikowanie się na podstawie konkursu Programu zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ścieżka 3.5
202119.04.2021
8
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmian (do 30%) w programie studiów Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) od roku akademickiego 2021/2022
202116.03.2021
7
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za studia doktoranckie w roku akademickim 2021/2022
202116.03.2021
6
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie powołania zespołu badawczego Laboratorium Przekładu Audiowizualnego
202109.02.2021
5
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej pracowni „Laboratorium Przekładu Audiowizualnego”
202109.02.2021
4
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
202109.02.2021
3
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie odwołania, w związku ze złożoną rezygnacją, pani dr hab. Agnieszki Andrychowicz-Trojanowskiej oraz pani mgr Joanny Torzewskiej  ze składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
202109.02.2021
2
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
202108.02.2021
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie badawczej (post-doc), zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres 36 miesięcy, w składzie zgodnym z wymogami określonymi w grancie OPUS
202119.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(17)
17
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 76 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wysokości stawek dla zleceniobiorców za zajęcia dydaktyczne realizowane na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2018/2019
202015.12.2020
16
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunków filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim oraz studia nad słowiańszczyzną wschodnią w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.
202015.12.2020
15
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunku lingwistyka stosowana w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.
202015.12.2020
14
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania w kadencji 2020-2024 Wydziałowej Komisji Konkursowej, Wydziałowej Komisji ds. Budżetu i Finansów, Wydziałowej Komisji ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
202029.09.2020
13
POSTANOWIENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2019 r. w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2020/2021
202029.09.2020
1 - 30Dalej