Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(116)
117
ZARZĄDZENIE Nr 7 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Katedry Białorutenistyki WLS Uniwersytetu Warszawskiego
201926.09.2019
116
UCHWAŁA NR 109 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień Dziekana dotyczących spraw studenckich Prodziekanowi ds. Studenckich i Dydaktyki i Kierownikom Jednostek organizacyjnych w kadencji 2016-2020
201924.09.2019
115
UCHWAŁA NR 108 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Pobierzyn pt.: „Wpływ języka angielskiego na język współczesnej polskiej i niemieckiej prasy biznesowej” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201924.09.2019
114
UCHWAŁA nr 107 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Leńko-Szymańskiej
201924.09.2019
113
UCHWAŁA nr 106 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marty Kaźmierczak
201924.09.2019
112
UCHWAŁA NR 105 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania panu dr. Markowi Łukasikowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo
201924.09.2019
111
UCHWAŁA NR 104 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania pani dr Agnieszce Biernackiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo
201924.09.2019
110
POSTANOWIENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2019/2020
201905.09.2019
109
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2019/2020
201904.07.2019
108
ZARZĄDZENIE Nr 5 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Katedry Białorutenistyki WLS Uniwersytetu Warszawskiego
201901.07.2019
107
UCHWAŁA NR 103 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Wolff pt.: „Elementy ludyczne w nauczaniu polskich studentów uniwersyteckich języka włoskiego jako obcego”.
201925.06.2019
106
UCHWAŁA NR 102 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pobierzyn pt.: „Wpływ języka angielskiego na język współczesnej polskiej i niemieckiej prasy biznesowej”.
201925.06.2019
105
UCHWAŁA NR 101 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Wolff pt.: "Il fattore ludico nell’insegnamento dell' italiano come lingua straniera agli studenti universitari polacchi.”
201925.06.2019
104
UCHWAŁA NR 100 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ewy Pobierzyn pt.: „Wpływ języka angielskiego na język współczesnej polskiej i niemieckiej prasy biznesowej”.
201925.06.2019
103
UCHWAŁA NR 99 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej nazwy Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego na Zakład Badań nad Komunikacją Literacką
201925.06.2019
102
UCHWAŁA NR 98 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wygaszanie studiów na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią
201925.06.2019
101
UCHWAŁA NR 97 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 114 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
201925.06.2019
100
UCHWAŁA nr 96 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anny Jopek-Bosiackiej
201925.06.2019
99
UCHWAŁA nr 95 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Kamili Miłkowskiej-Samul
201925.06.2019
98
UCHWAŁA NR 94 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania mgr Marii Castelas stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo
201925.06.2019
97
UCHWAŁA NR 93 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania mgr Annie Jędrzejczyk stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo
201925.06.2019
96
UCHWAŁA NR 92 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania mgr Dorocie Kozakiewicz stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo
201925.06.2019
95
UCHWAŁA NR 91 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania mgr Ewelinie Walendziak-Genco stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
201925.06.2019
94
UCHWAŁA NR 90 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania mgr Lucii Pascale stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
201925.06.2019
93
UCHWAŁA nr 89 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Mariusza Górnicza
201925.06.2019
92
UCHWAŁA NR 88 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2020/2021
201921.05.2019
91
UCHWAŁA NR 87 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Zagórskiej pt.: „Dictionaries of specialized collocations. The process of compilation on the example of Polish, English and Italian banking law”.
201921.05.2019
90
UCHWAŁA NR 86 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Darii Ławrynow pt.: „Swój wśród obcych. Tożsamość i mentalność Kozaków kubańskich byłego Wojska Czarnomorskiego oraz kazachskich Kozaków (na podstawie tekstów folklorystycznych)”
201921.05.2019
89
UCHWAŁA NR 85 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Zagórskiej pt.: „Dictionaries of specialized collocations. The process of compilation on the example of Polish, English and Italian banking law
201921.05.2019
88
UCHWAŁA NR 84 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Darii Ławrynow pt.: „Swój wśród obcych. Tożsamość i mentalność Kozaków kubańskich byłego Wojska Czarnomorskiego oraz kazachskich Kozaków (na podstawie tekstów folklorystycznych)”.
201921.05.2019
1 - 30Dalej