Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(132)
132
ZARZĄDZENIE Nr 8 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia
201903.12.2019
131
UCHWAŁA NR 123 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru członków Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
201919.11.2019
130
UCHWAŁA NR 122 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Dydaktycznej z ramienia Wydziału Lingwistyki Stosowanej dla kierunku studiów język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem 
201919.11.2019
129
UCHWAŁA NR 121 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Alicji Witorskiej pt.: „Interpunkcja w aktach prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”.
201919.11.2019
128
UCHWAŁA NR 120 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Alicji Witorskiej pt.: „Interpunkcja w aktach prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”.
201919.11.2019
127
UCHWAŁA NR 119 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Darii Ławrynow pt.: „Swój wśród obcych. Tożsamość i mentalność Kozaków kubańskich byłego Wojska Czarnomorskiego oraz kazachskich Kozaków (na podstawie tekstów folklorystycznych)” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201919.11.2019
126
UCHWAŁA NR 118 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Wolff pt.: "Il fattore ludico nell’insegnamento dell' italiano come lingua straniera agli studenti universitari polacchi.”
201919.11.2019
125
UCHWAŁA NR 117 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Zagórskiej pt.: „Dictionaries of specialized collocations. The process of compilation on the example of Polish, English and Italian banking law” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201919.11.2019
124
UCHWAŁA NR 116 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Doroty Czerskiej- Andrzejewskiej pt.: „MALL a samokształcenie produktywnych kompetencji leksykalnych studentów polskich uczelni” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201919.11.2019
123
UCHWAŁA NR 115 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego projektu regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej
201919.11.2019
122
UCHWAŁA NR 114 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunków: filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim, studia nad słowiańszczyzną wschodnią
201919.11.2019
121
UCHWAŁA NR 113 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunku lingwistyka stosowana 
201919.11.2019
120
UCHWAŁA NR 112 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
201919.11.2019
119
UCHWAŁA NR 111 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rad Dydaktycznych Wydziału Lingwistyki Stosowanej
201919.11.2019
118
UCHWAŁA NR 110 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego (wszczętego 16.09.2019 r.) dotyczącego dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego przez Natallię Zialionaya w Homelskim Uniwersytecie Państwowym im. F. Skaryny w Homlu (Białoruś)
201915.10.2019
117
ZARZĄDZENIE Nr 7 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Katedry Białorutenistyki WLS Uniwersytetu Warszawskiego
201926.09.2019
116
UCHWAŁA NR 109 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień Dziekana dotyczących spraw studenckich Prodziekanowi ds. Studenckich i Dydaktyki i Kierownikom Jednostek organizacyjnych w kadencji 2016-2020
201924.09.2019
116

UCHWAŁA NR 116 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Doroty Czerskiej- Andrzejewskiej pt.: „MALL a samokształcenie produktywnych kompetencji leksykalnych studentów polskich uczelni” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201919.11.2019
115
UCHWAŁA NR 108 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Pobierzyn pt.: „Wpływ języka angielskiego na język współczesnej polskiej i niemieckiej prasy biznesowej” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201924.09.2019
114
UCHWAŁA nr 107 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Leńko-Szymańskiej
201924.09.2019
113
UCHWAŁA nr 106 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marty Kaźmierczak
201924.09.2019
112
UCHWAŁA NR 105 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania panu dr. Markowi Łukasikowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo
201924.09.2019
111
UCHWAŁA NR 104 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania pani dr Agnieszce Biernackiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo
201924.09.2019
110
POSTANOWIENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2019/2020
201905.09.2019
109
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2019/2020
201904.07.2019
108
ZARZĄDZENIE Nr 5 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Katedry Białorutenistyki WLS Uniwersytetu Warszawskiego
201901.07.2019
107
UCHWAŁA NR 103 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Wolff pt.: "Il fattore ludico nell’insegnamento dell' italiano come lingua straniera agli studenti universitari polacchi.”
201925.06.2019
106
UCHWAŁA NR 102 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pobierzyn pt.: „Wpływ języka angielskiego na język współczesnej polskiej i niemieckiej prasy biznesowej”.
201925.06.2019
105
UCHWAŁA NR 101 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Wolff pt.: "Il fattore ludico nell’insegnamento dell' italiano come lingua straniera agli studenti universitari polacchi.”
201925.06.2019
104
UCHWAŁA NR 100 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ewy Pobierzyn pt.: „Wpływ języka angielskiego na język współczesnej polskiej i niemieckiej prasy biznesowej”.
201925.06.2019
1 - 30Dalej