Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(29)
29
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 76 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wysokości stawek dla zleceniobiorców za zajęcia dydaktyczne realizowane na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2018/2019
202220.12.2022
28
ZARZĄDZENIE NR 14 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania koordynatorów ds. mobilności
202208.11.2022
27
ZARZĄDZENIE NR 13 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie odbywania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023
202208.11.2022
26
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 r. w sprawie poszerzenia składu Rady Dydaktycznej dla kierunków filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim oraz studia nad słowiańszczyzną wschodnią w okresie od 25 października 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.
202225.10.2022
25
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 r. w sprawie poszerzenia składu Rady Dydaktycznej dla kierunku lingwistyka stosowana w okresie od 25 października 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.
202225.10.2022
24
ZARZĄDZENIE NR 12 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania koordynatorów ds. mobilności
202225.10.2022
23
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
22
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
21
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
20
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
19
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
18
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
17
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
16
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika ds. mobilności pracowników
202225.10.2022
15
ZARZĄDZENIE NR 11 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI
STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 października 2022 r. w sprawie terminu drugiej tury postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe Kształcenie tłumaczy języka ukraińskiego w roku akademickim 2022/2023
202220.10.2022
14
ZARZĄDZENIE NR 10 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe Kształcenie tłumaczy języka ukraińskiego w roku akademickim 2022/2023
202205.10.2022
13
ZARZĄDZENIE NR 9 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie odbywania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023
202230.09.2022
12
UCHWAŁA NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunku International Legal Communication w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.
202227.09.2022
11
POSTANOWIENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2022 r. w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2022/2023
202227.09.2022
10
ZARZĄDZENIE NR 8 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe Kształcenie tłumaczy języka ukraińskiego w roku akademickim 2022/2023
202228.07.2022
9
ZARZĄDZENIE NR 7 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2022/2023
202204.07.2022
8
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu naprawczego na lata 2022-2025 dla Wydziału Lingwistyki Stosowanej
202228.06.2022
7
ZARZĄDZENIE NR 6 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe Studia Podyplomowe w zakresie dydaktyki języków obcych w roku akademickim 2022/2023
202231.05.2022
6
ZARZĄDZENIE NR 5 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy w roku akademickim 2022/2023
202230.05.2022
5
ZARZĄDZENIE NR 4 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy w roku akademickim 2022/2023
202216.05.2022
4
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za studia podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy w roku akademickim 2022/2023
202212.05.2022
3
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację komercyjnych kursów języka polskiego dla migrantów ze Wschodu
202226.04.2022
2
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1lutego 2022 r. w sprawie odbywania zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
202201.02.2022
1
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
202225.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(27)
27
ZARZĄDZENIE NR 6 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia czasowego przeniesienia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego
202107.12.2021
1 - 30Dalej