Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(5)
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 118 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej ds. przedłużania zatrudnień Wydziału Lingwistyki Stosowanej
202018.02.2020
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców za studia doktoranckie w roku akademickim 2020/2021
202018.02.2020
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne realizowane na Wydziale Lingwistyki Stosowanej od roku akademickiego 2019/2020

202018.02.2020
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 114 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunków: filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim, studia nad słowiańszczyzną wschodnią 
202018.02.2020
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 113 Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunku lingwistyka stosowana 
202018.02.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(138)
137
UCHWAŁA NR 129 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nostryfikowania dyplomu Pani Natallii Zialionayi uzyskanego w Homelskim Uniwersytecie im. F. Skaryny (Białoruś) i uznania za równoważny ze stopniem licencjata na kierunku filologia w zakresie lingwistyki stosowanej i dyplomem licencjata wydawanym na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
201917.12.2019
136
UCHWAŁA NR 128 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie pani dr hab. Joannie Getce tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo
201917.12.2019
135
UCHWAŁA NR 127 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie pani dr hab. Irynie Betko tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
201917.12.2019
134
UCHWAŁA NR 125 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wniosków o dostosowanie programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana od roku akademickiego 2019/2020
201917.12.2019
133
UCHWAŁA NR 124 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wniosku o dostosowanie programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska od roku akademickiego 2020/2021
201917.12.2019
132
ZARZĄDZENIE Nr 8 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia
201903.12.2019
131
UCHWAŁA NR 123 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru członków Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
201919.11.2019
130
UCHWAŁA NR 122 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Dydaktycznej z ramienia Wydziału Lingwistyki Stosowanej dla kierunku studiów język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem 
201919.11.2019
129
UCHWAŁA NR 121 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Alicji Witorskiej pt.: „Interpunkcja w aktach prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”.
201919.11.2019
128
UCHWAŁA NR 120 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Alicji Witorskiej pt.: „Interpunkcja w aktach prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”.
201919.11.2019
127
UCHWAŁA NR 119 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Darii Ławrynow pt.: „Swój wśród obcych. Tożsamość i mentalność Kozaków kubańskich byłego Wojska Czarnomorskiego oraz kazachskich Kozaków (na podstawie tekstów folklorystycznych)” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201919.11.2019
127
UCHWAŁA NR 127 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie pani dr hab. Irynie Betko tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo
201917.12.2019
126
UCHWAŁA NR 118 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Wolff pt.: "Il fattore ludico nell’insegnamento dell' italiano come lingua straniera agli studenti universitari polacchi.”
201919.11.2019
125
UCHWAŁA NR 117 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Zagórskiej pt.: „Dictionaries of specialized collocations. The process of compilation on the example of Polish, English and Italian banking law” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201919.11.2019
124
UCHWAŁA NR 116 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Doroty Czerskiej- Andrzejewskiej pt.: „MALL a samokształcenie produktywnych kompetencji leksykalnych studentów polskich uczelni” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201919.11.2019
123
UCHWAŁA NR 115 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego projektu regulaminu Wydziału Lingwistyki Stosowanej
201919.11.2019
122
UCHWAŁA NR 114 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunków: filologia białoruska z językiem angielskim, filologia rosyjska, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, ukrainistyka z językiem angielskim, studia nad słowiańszczyzną wschodnią
201919.11.2019
121
UCHWAŁA NR 113 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Rady Dydaktycznej dla kierunku lingwistyka stosowana 
201919.11.2019
120
UCHWAŁA NR 112 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
201919.11.2019
119
UCHWAŁA NR 111 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rad Dydaktycznych Wydziału Lingwistyki Stosowanej
201919.11.2019
118
UCHWAŁA NR 110 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego (wszczętego 16.09.2019 r.) dotyczącego dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego przez Natallię Zialionaya w Homelskim Uniwersytecie Państwowym im. F. Skaryny w Homlu (Białoruś)
201915.10.2019
117
ZARZĄDZENIE Nr 7 DZIEKANA WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Katedry Białorutenistyki WLS Uniwersytetu Warszawskiego
201926.09.2019
116
UCHWAŁA NR 109 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień Dziekana dotyczących spraw studenckich Prodziekanowi ds. Studenckich i Dydaktyki i Kierownikom Jednostek organizacyjnych w kadencji 2016-2020
201924.09.2019
116

UCHWAŁA NR 116 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Doroty Czerskiej- Andrzejewskiej pt.: „MALL a samokształcenie produktywnych kompetencji leksykalnych studentów polskich uczelni” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201919.11.2019
115
UCHWAŁA NR 108 RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Pobierzyn pt.: „Wpływ języka angielskiego na język współczesnej polskiej i niemieckiej prasy biznesowej” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201924.09.2019
1 - 30Dalej