Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(25)
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie dr hab. Marzeny Zawanowskiej na prodziekana ds. finansów i badań naukowych
202016.09.2020
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na prodziekana ds. studenckich dr hab. Piotrze Szlancie
202016.09.2020
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Jacka Kordela na stanowisku adiunkta
202016.09.2020
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Piotra Oknińskiego na stanowisku asystenta
202016.09.2020
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Stefana Halikowskiego-Smitha na stanowisku wykładowcy wizytującego
202016.09.2020
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania mgr. Stanisławowi Zawadzkiemu statusu badacza afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim
202016.09.2020
7
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania Sarze Ann Knutson statusu badacza afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim
202016.09.2020
8
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpisania konkursu na stanowiska adiunktów
202016.09.2020
9
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia trybu prowadzenia zajęć na studiach na kierunkach Historia oraz Historia i Kultura Żydów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

202018.09.2020
10
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć zdalnych na studiach na kierunkach Historia oraz Historia i kultura Żydów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
202029.09.2020
11
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie utworzenia funduszu badań naukowych
202030.09.2020
12
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na badania naukowe
202030.09.2020
13
OBWIESZCZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2020 r. o ogłoszeniu wykazu jednostek organizacyjnych Wydziału Historii
202030.09.2020
14
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 6 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania konkursów na dofinansowanie badań naukowych
202006.10.2020
15
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie badań naukowych
202006.10.2020
16
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Senackich w kadencji 2020-2024
202007.10.2020
17
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie liczebności grup zajęciowych w roku akademickim 2020/2021
202014.10.2020
18
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie utworzenia działania Komisji Bibliotecznej
202015.10.2020
19
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie składu i zakresu działania Komisji Finansowo-Budżetowej
202015.10.2020
20
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazw wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału Historii202015.10.2020
21
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia zespołów badawczych niebędących wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału Historii 
202015.10.2020
22
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej otwarcia konkursu na stanowiska adiunktów
202015.10.2020
23
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyboru członków komisji konkursowej
202015.10.2020
24
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian nazw zakładów
202020.10.2020
25
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania zespołów badawczych
202020.10.2020