Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2024 ‎(47)
2024
379
UCHWAŁA NR 44 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej
13.06.2024
2024
378
UCHWAŁA NR 43 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej
13.06.2024
2024
377
UCHWAŁA NR 42 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Przemysława Pazika na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony
13.06.2024
2024
376
UCHWAŁA NR 41 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie oceny wykonywania obowiązków przez dziekana
13.06.2024
2024
375
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania dziekana za rok 2023
13.06.2024
2024
374
ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE HISTORII z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie terminów i zasad wnoszenia opłat na studiach podyplomowych na Wydziale Historii
10.06.2024
2024
373
ZARZĄDZENIE NR 2 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE HISTORII z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe na Wydziale Historii w r.a. 2024/2025
27.05.2024
2024
372
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ NA WYDZIALE HISTORII z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Historii w dniu 29 maja 2024 r.
15.05.2024
2024
371
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU HISTORII
z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Jolanty Sikorskiej-Kuleszy, prof. ucz. na stanowisku profesora uczelni w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony
15.05.2024
2024
370
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Tomasza Kizwaltera na stanowisku profesora na czas określony
15.05.2024
2024
369
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Adama Ziółkowskiego na stanowisku profesora w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony
15.05.2024
2024
368
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Mirosława Nagielskiego na stanowisku profesora na czas określony
15.05.2024
2024
367
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr hab. Barbary Wagner na stanowisku profesora w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony
15.05.2024
2024
366
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr. Łukasza Linowskiego na stanowisku asystenta na czas określony
15.05.2024
2024
365
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Barbary Łochowskiej na stanowisku asystenta na czas nieokreślony
15.05.2024
2024
364
UCHWAŁA NR 32 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Michała Skoczyńskiego na stanowisku adiunkta na czas określony
15.05.2024
2024
363
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Jerzego Szafranowskiego na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony
15.05.2024
2024
362
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany regulaminu Wydziału Historii
11.04.2024
2024
361
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania dr Katince Sewing statusu badacza afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim
04.04.2024
2024
360
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Hanny Rajfury na stanowisku adiunkta na czas określony
04.04.2024
2024
359
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Jana Burka na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony
04.04.2024
2024
358
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Jana Błachnio na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony
04.04.2024
2024
357
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kolejnego członka komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dwa stanowiska asystenta w Zakładzie Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii
04.04.2024
2024
356
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko na stanowisko asystenta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii
12.03.2024
2024
355
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpisania konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii
12.03.2024
2024
354
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Gila Turingana na stanowisku adiunkta na czas określony.
12.03.2024
2024
353
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Igi Adamczyk na stanowisku asystenta na czas określony
12.03.2024
2024
352
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany regulaminu Wydziału Historii
12.03.2024
2024
351
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr. Macieja Wzorka na stanowisku asystenta na czas określony
20.02.2024
2024
350
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU HISTORII z dnia 7 lutego stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Laury Pozzi na stanowisku adiunkta na czas określony
20.02.2024
1 - 30Dalej