Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(39)
39
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. Camerona Pearsona na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczych)
202002.07.2020
38
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wniosku komisji nostryfikacyjnej dyplomu magsiterskiego Viktoryi Karabliny
202002.07.2020
37
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wniosku komisji nostryfikacyjnej dyplomu magisterskiego Artema Aleksandrovicha Rybakova
202027.05.2020
36
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego dyplomu magisterskiego Viktoryi Karabliny
202027.05.2020
35
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2020/2021
202027.05.2020
34
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o nadanie dr. Jaredowi Warrenowi statusu badacza afiliowanego
202027.05.2020
33
UCHWAŁA NR 32 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Magdaleny Łucji Radkowskiej-Walkowicz na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
32
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Agnieszki Zofii Kościańskiej na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
31
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Anny Horolets na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
30
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Roberta Krzysztofa Wiśniewskiego na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
29
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Piotra Jana Węcowskiego na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
28
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zatrudnienia dr. hab. Piotra Pawła Szlanty na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
27
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Krystyny Anny Stebnickiej na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
26
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Myśliwskiego na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
25
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Piotra Macieja Majewskiego na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
24
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Moniki Izabeli Rekowskiej na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
23
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Anny Marii Ryszki-Komarnickiej na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
22
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Tomasza Miłosława Jeża na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
21
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Małgorzaty Anny Kot na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczych)
202027.05.2020
20
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Anny Bożeny Gręzak na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
19
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej przedłużenia zatrudnienia mgr Viktoryi Antonchyk na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
18
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia mgr Anastasiyi Niakrasavej na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
17
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. Tomasza Piotra Górnego na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.05.2020
16
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej przekształcenia Instytutu Historycznego i Instytutu Archeologii w odrębne wydziały
202004.03.2020
15
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego dyplomu magisterskiego Artema Aleksandrovicha Rybakova
202026.02.2020
14
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej przedłużenia zatrudnienia mgr. Łukasza Jarmużka na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202026.02.2020
13
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Joanny Wegner na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczych)
202026.02.2020
12
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia opinii popierającej wniosek dr hab. Małgorzaty Hanny Karpińskiej o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych
202026.02.2020
11
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu finansowania indywidualnych kwerend archiwalnych i bibliotecznych studentów studiów II stopnia na kierunku historia realizowanych w latach 2019-2021 w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego
202026.02.2020
10
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Agaty Marii Ulanowskiej na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202022.01.2020
1 - 30Dalej