Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(234)
234
UCHWAŁA NR 232 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Dariusza Błaszczyka
201925.09.2019
233
UCHWAŁA NR 231 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Barbary Wiktorii Niezabitowskiej-Wiśniewskiej
201925.09.2019
232
UCHWAŁA NR 230 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Mariusza Burdajewicza
201925.09.2019
231
UCHWAŁA NR 229 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Artura Andrzeja Obłuskiego
201925.09.2019
230
UCHWAŁA NR 228 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Dobrochny Natalii Kałwy
201925.09.2019
229
UCHWAŁA NR 227 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Joanny Agnieszki Then-Obłuskiej
201925.09.2019
228
UCHWAŁA NR 226 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jarosława Roberta Kudelskiego
201925.09.2019
227
UCHWAŁA NR 225 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Grzegorza Leszka Paca
201925.09.2019
226
UCHWAŁA NR 224 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Małgorzaty Maciejewskiej-Mroczek
201925.09.2019
225
UCHWAŁA NR 223 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Orszulak-Dudkowskiej
201925.09.2019
224
UCHWAŁA NR 222 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania dr. Stanisławowi Adamiakowi stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
201925.09.2019
223
UCHWAŁA NR 221 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania dr. Janowi Stanisławowi Ciechanowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
201925.09.2019
222
UCHWAŁA NR 220 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania dr Annie Marii Ryszce-Komarnickiej stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
201925.09.2019
221
UCHWAŁA NR 219 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie poparcia wniosku dr. hab. Macieja Romana Ząbka o nadanie tytułu profesora
201925.09.2019
220
UCHWAŁA NR 218 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Bolesława Ejsmonda
201925.09.2019
219
UCHWAŁA NR 217 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Bolesława Ejsmonda
201925.09.2019
218
UCHWAŁA NR 216 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marty Fituły
201925.09.2019
217
UCHWAŁA NR 215 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania mgr. Antonowi Saifullayeu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
201925.09.2019
216
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego
201929.07.2019
215
UCHWAŁA NR 214 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w programie specjalizacji nauczycielskiej na kierunku muzykologia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020
201926.06.2019
214
UCHWAŁA NR 213 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia nowego programu specjalizacji nauczycielskiej na kierunku historia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020
201926.06.2019
213
UCHWAŁA NR 212 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2019
201926.06.2019
212
UCHWAŁA NR 211 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018
201926.06.2019
211
UCHWAŁA NR 210 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Iwony Lindstedt na stanowisku profesora uczelni
201926.06.2019
210
UCHWAŁA NR 209 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Krzysztofa Skwierczyńskiego na stanowisku profesora uczelni
201926.06.2019
209
UCHWAŁA NR 208 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Pawła Ryszarda Janiszewskiego na stanowisku profesora uczelni
201926.06.2019
208
UCHWAŁA NR 207 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Pawła Nowakowskiego na stanowisku adiunkta
201926.06.2019
207
UCHWAŁA NR 206 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Igora Iwa Chabrowskiego na stanowisku adiunkta
201926.06.2019
206
UCHWAŁA NR 205 RADY WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Aleksandry Ewy Oniszczuk na stanowisku adiunkta
201926.06.2019
205
UCHWAŁA NR 204 RADY WYDZIALU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Julii Anny Doroszewskiej na stanowisku adiunkta
201926.06.2019
1 - 30Dalej