Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(112)
112
UCHWAŁA nr 111/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kordowskiej, powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej oraz wskazania komisji, przed którą odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej
201922.10.2019
111
UCHWAŁA nr 110/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie nostryfikacji dyplomu licencjata Piotra Leopolda Chiniewicza
201922.10.2019
110
UCHWAŁA nr 109/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Regulaminu Wydziału Geografii i Studiów  Regionalnych
201922.10.2019
109
UCHWAŁA nr 108/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania dr Małgorzacie Ludwikowskiej-Kędzi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
201930.09.2019
108
UCHWAŁA nr 107/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. zatrudnienia dr. Kamila Leziaka na stanowisku asystenta
201924.09.2019
107
UCHWAŁA nr 106/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. zatrudnienia dr Kingi Kuleszy na stanowisku asystenta
201924.09.2019
106
UCHWAŁA nr 105/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Kalińskiego, powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz wskazania komisji, przed którą odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej
201924.09.2019
105
UCHWAŁA nr 104/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Ochtyry, zmiany przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich oraz wskazania komisji, przed którą odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej
201924.09.2019
104
UCHWAŁA nr 103/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania mgr. Maciejowi Bartoldowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku  
201924.09.2019
103
UCHWAŁA nr 102/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Ząbeckiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 
201924.09.2019
102
UCHWAŁA nr 101/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Piotra Szwarczewskiego
201924.09.2019
101
UCHWAŁA nr 100/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Piotra Szwarczewskiego
201924.09.2019
100
UCHWAŁA nr 99/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Doroty Mirosławy Rucińskiej
201924.09.2019
99
UCHWAŁA nr 98/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Mirosławy Rucińskiej
201924.09.2019
98
UCHWAŁA nr 97/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Elżbiety Rojan
201924.09.2019
97
UCHWAŁA nr 96/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Elżbiety Rojan
201924.09.2019
96
UCHWAŁA nr 95/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agaty Hościło
201924.09.2019
95
UCHWAŁA nr 94/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Agaty Hościło
201924.09.2019
94
UCHWAŁA nr 93/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem
201924.09.2019
93
UCHWAŁA nr 92/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy utworzonej w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej Pracowni Geografii Politycznej na Pracownię Geografii Politycznej i Historycznej
201924.09.2019
92
UCHWAŁA nr 91/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Magdaleny Skorupskiej na stanowisku asystenta naukowego
201918.06.2019
91
UCHWAŁA nr 90/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr. Krzysztofa Górnego na stanowisku asystenta naukowego
201918.06.2019
90
UCHWAŁA nr 89/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr. Tomasza Zegara na stanowisku wykładowcy
201918.06.2019
89
UCHWAŁA nr 88/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Aleksandry Korpysz na stanowisku wykładowcy
201919.06.2019
88
UCHWAŁA nr 87/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. Tomasza Witesa na stanowisku asystenta
201918.06.2019
87
UCHWAŁA nr 86/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dyplomu z wyróżnieniem
201918.06.2019
86
UCHWAŁA nr 85/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024
201918.06.2019
85
UCHWAŁA nr 84/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Witesa
201918.06.2019
84
UCHWAŁA nr 83/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Witesa
201918.06.2019
83
UCHWAŁA nr 82/2019 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Podhorodeckiej
201918.06.2019
1 - 30Dalej