Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(30)
30
UCHWAŁA nr 27/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego
202330.05.2023
29
UCHWAŁA nr 26/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego
202330.05.2023
28
UCHWAŁA nr 25/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji do przeprowadzenia procedury przeniesienia mgr Wirginii Aksztejn, zatrudnionej na WGSR w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej, na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych
202330.05.2023
27
UCHWAŁA nr 24/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych
202325.04.2023
26
UCHWAŁA nr 23/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych
202325.04.2023
25
UCHWAŁA nr 22/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych
202325.04.2023
24
UCHWAŁA nr 21/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych
202325.04.2023
23
UCHWAŁA nr 20/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji ds. ponownego zatrudnienia dr. Krzysztofa Jarzyny na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej na czas nieokreślony
202325.04.2023
22
UCHWAŁA nr 19/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji ds. zatrudnienia dr hab. Joanny Angiel  na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej w ramach wewnętrznej procedury awansowej
202325.04.2023
21
UCHWAŁA nr 18/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Piotra Szwarczewskiego  na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej w ramach wewnętrznej procedury awansowej
202325.04.2023
20
UCHWAŁA nr 17/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji ds. zatrudnienia dr hab. Elżbiety Rojan  na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej w ramach wewnętrznej procedury awansowej
202325.04.2023
19
UCHWAŁA nr 16/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji ds. zatrudnienia dr hab. Katarzyny Podhorodeckiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej w ramach wewnętrznej procedury awansowej
202325.04.2023
18
UCHWAŁA nr 15/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji ds. zatrudnienia dr hab. Izabeli Gołębiowskiej  na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geomatyki i  Systemów Informacyjnych w ramach wewnętrznej procedury awansowej
202325.04.2023
17
UCHWAŁA nr 14/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Magdaleny Skorupskiej na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej
202325.04.2023
16
UCHWAŁA nr 13/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Eweliny Biczyńskiej na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego
202325.04.2023
15
UCHWAŁA nr 12/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr inż. arch. Moniki Pękalskiej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego
202325.04.2023
14
UCHWAŁA nr 11/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Karoliny Wereszczyńskiej na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych
202325.04.2023
13
ZARZĄDZENIE nr 2/2023 Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 29 marca 2023 r.w sprawie zasad rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i doktorantów WGSR w roku akademickim 2022/2023
202329.03.2023
12
UCHWAŁA nr 10/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji ds. zatrudnienia dr inż. Moniki Pękalskiej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników  dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego w ramach wewnętrznej procedury awansowej
202328.02.2023
11
UCHWAŁA nr 9/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Krzysztofa Górnego na stanowisku adiunkta na WGSR w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202328.02.2023
10
UCHWAŁA nr 8/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. Krzysztofa Jarzyny na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej
202328.02.2023
9
UCHWAŁA nr 7/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Matuszkiewicza na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej
202328.02.2023
8
UCHWAŁA nr 6/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie nadania Medalu im. Jerzego Kondrackiego
202328.02.2023
7
ZARZĄDZENIE nr 1/2023 Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości niższej niż 50 000 PLN netto
202328.02.2023
6
OBWIESZCZENIE nr 1/2023 Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu jednostek organizacyjnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202302.02.2023
5
UCHWAŁA nr 5/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji ds. zatrudnienia dr Karoliny Wereszczyńskiej  na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na WGSR w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych w ramach wewnętrznej procedury awansowej
202324.01.2023
4
UCHWAŁA nr 4/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na WGSR w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej
202324.01.2023
3
UCHWAŁA nr 3/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na WGSR w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej
202324.01.2023
2
UCHWAŁA nr 2/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na WGSR w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego
202324.01.2023
1
UCHWAŁA nr 1/2023 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na WGSR w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego
202324.01.2023
1 - 30Dalej