Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2018 ‎(1)
1
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie udzielania przez Wydział Geologii zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości 10000 Euro
20182018-01-09
zwiń Rok : 2017 ‎(100)
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie poparcia wniosku o stypendium naukowe dla wybitnych  młodych naukowców dla Pani dr Zofii Dubickiej
20172017-01-27
2
UCHWAŁA Nr 2 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności
20172017-01-27
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Geologii w roku akademickim 2017/2018
20172017-01-27
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Zbigniewa Remina
20172017-02-24
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Zbigniewa Remina
20172017-02-24
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2017 r.
 w sprawie nadania mgr. Karolowi Zglinickiemu stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii
20172017-02-24
7
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Krogulca oraz powołania promotorów w tym przewodzie
20172017-02-24
8
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego
20172017-02-24
9
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego
20172017-02-24
10
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego
20172017-02-24
11
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy
20172017-02-24
12
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru kandydata Wydziału Geologii UW na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020
20172017-02-24
13
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawiesprawie minimum programowego dla studentów Kolegium MISMaP UW ubiegających się o dyplom magisterski na Wydziale Geologii UW na studiach drugiego stopnia realizowany w ramach Kolegium MISMaP, na kierunkach Geologia oraz Geologia stosowana
20172017-02-24
14
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018 dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich
20172017-02-24
15
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018 dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności
20172017-02-24
16
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich na Wydziale Geologii
20172017-02-24
17
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Geologia dla specjalności Geologia klimatyczna
20172017-02-24
18
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Geologia dla specjalności Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa
20172017-02-24
19
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Geologia stosowana, dla specjalności Geologia środowiskowa
20172017-02-24
20
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Geologia stosowana dla specjalności Gospodarka surowcami mineralnymi
20172017-02-24
21
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Geologia stosowana, dla specjalności Hydrogeologia
20172017-02-24
22
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Geologia stosowana, dla specjalności Tektonika i kartografia geologiczna
20172017-02-24
23
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunkach Geologia oraz Geologia stosowana oraz na studiach II stopnia na kierunku Applied Petroleum Geosciences
20172017-02-24
24
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Wydziale Geologii
20172017-02-24
25
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 oraz i ogólnych i szczegółowych zasad rekrutacji
20172017-02-24
26
POSTANOWIENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania kierowników zakładów na Wydziale Geologii na kadencję 2016-2020
20172017-02-24
27
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Andrzejowi Kononowi, prof. UW
20172017-03-24
28
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Andrzejowi Kononowi, prof. UW
20172017-03-24
29
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Urody pt. “Model ewolucji tektonicznej płaszczowiny skolskiej w strefie kontaktu z zapadliskiem przedkarpackim w rejonie Rzeszowa”
20172017-03-24
1 - 30Dalej