Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2018 ‎(94)
94
UCHWAŁA NR 85 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyboru członków Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020
201826.10.2018
93
UCHWAŁA NR 84 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hydrogeologii Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii
201826.10.2018
92
UCHWAŁA NR 83 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hydrogeologii Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii
201826.10.2018
91
UCHWAŁA NR 82 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Loby pt.: „Asteroidea i Ophiuroidea z oksfordu Polski” oraz powołania promotora w tym przewodzie
201826.10.2018
90
UCHWAŁA NR 81 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Ibrahima Mustafy Abbasa Al-Twajary, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej i na przeprowadzenie przewodu doktorskiego w języku angielskim
201826.10.2018
89
UCHWAŁA NR 80 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kałmykow-Piwińskiej i Jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej: geologii
201826.10.2018
88
UCHWAŁA NR 79 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kałmykow-Piwińskiej pt. „Koncentracje wybranych pierwiastków śladowych w osadach doliny Wisły w okolicy Kępy Gosteckiej na tle zróżnicowania form depozycji wezbraniowej”
201826.10.2018
87
UCHWAŁA NR 78 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Pawła Karnkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
201826.10.2018
86
UCHWAŁA NR 77 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej awansowania prof. dr. hab. Ireneusza Walaszczyka na stanowisko profesora zwyczajnego
201826.10.2018
85
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 Dziekana Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Geologii
201826.10.2018
84
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Geologii
201811.10.2018
83
UCHWAŁA NR 76 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dorobku dr. hab. Mikołaja Zapalskiego w związku z zatrudnieniem na czas nieokreślony na dotychczas zajmowanym stanowisku
201828.09.2018
82
UCHWAŁA NR 75 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dorobku dr. hab. Marcina Szymanka w związku z zatrudnieniem na czas nieokreślony na dotychczas zajmowanym stanowisku
201828.09.2018
81
UCHWAŁA NR 74 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie studentom i doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019
201828.09.2018
80
UCHWAŁA NR 73 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Piotra Ziółkowskiego na stanowisku starszego wykładowcy
201828.09.2018
79
UCHWAŁA NR 72 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Daniela Zaszewskiego na stanowisku asystenta
201828.09.2018
78
UCHWAŁA NR 71 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Edyty Jurewicz na stanowisku adiunkta
201828.09.2018
77
UCHWAŁA NR 70 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi dr Marzenie Szostakiewicz-Hołowni
201828.09.2018
76
UCHWAŁA NR 69 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi dr Ewie Durskiej
201828.09.2018
75
UCHWAŁA NR 68 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Hydrogeologii Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii
201829.06.2018
74
UCHWAŁA NR 67 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Hydrogeologii Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii
201829.06.2018
73
UCHWAŁA NR 66 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Tektoniki i Kartografii Geologicznej Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii
201829.06.2018
72
UCHWAŁA NR 65 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Tektoniki i Kartografii Geologicznej Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii
201829.06.2018
71
UCHWAŁA NR 64 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Andrzeja Domonika na stanowisku starszego wykładowcy
201829.06.2018
70
UCHWAŁA NR 63 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Piotra Zawrzykraja na stanowisku starszego wykładowcy
201829.06.2018
69
UCHWAŁA NR 62 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Tomasza Szczepańskiego na stanowisku starszego wykładowcy
201829.06.2018
68
UCHWAŁA NR 61 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Radosława Mieszkowskiego na stanowisku adiunkta
201829.06.2018
67
UCHWAŁA NR 60 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Agnieszki Wasiłowskiej na stanowisku adiunkta
201829.06.2018
66
UCHWAŁA NR 59 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Anny Czarneckiej-Skwarek na stanowisku asystenta
201829.06.2018
65
UCHWAŁA NR 58 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Rafała Siudy na stanowisku starszego wykładowcy
201829.06.2018
1 - 30Dalej