Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(49)
49
UCHWAŁA NR 47 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków do Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia z grupy nauczycieli akademickich, na kadencję 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2024 r.
202018.12.2020
48
UCHWAŁA NR 46 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta z tytułem doktora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii
202020.11.2020
47
UCHWAŁA NR 45 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta z tytułem doktora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii
202020.11.2020
46
UCHWAŁA NR 44 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania składu Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2024 r.
202020.11.2020
45
UCHWAŁA NR 43 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie trybu zgłaszania i sposobu wyboru kandydatów z grupy nauczycieli akademickich na członków Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia na kadencję 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2024 r.
202020.11.2020
44
UCHWAŁA NR 42 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie propozycji zmian w załączniku do zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Wydziału Geologii
202020.11.2020
43
UCHWAŁA NR 41 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. inż. Tomasza Łątki na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych
202023.10.2020
42
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nauczycielom akademickim
202023.10.2020
41
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Anny Czarneckiej-Skwarek na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Złożowej i Gospodarczej
202029.09.2020
40
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Domonika na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki
202029.09.2020
39
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału Geologii w kadencji 2020-2024
202029.09.2020
38
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury na stanowisko prodziekana  ds. studenckich na Wydziale Geologii w kadencji 2020-2024
202010.09.2020
37
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu na stanowiska kierowników katedr na Wydziale Geologii w kadencji 2020-2024 
202028.08.2020
36
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Geologii
202029.06.2020
35
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji w procedurze zatrudnienia dr Anny Czarneckiej-Skwarek na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202026.06.2020
34
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii
202026.06.2020
33
UCHWAŁA NR 32 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii
202026.06.2020
32
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Joanny Trzeciak na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202026.06.2020
31
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Krzysztofa Nejberta na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202026.06.2020
30
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Daniela Zaszewskiego na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202026.06.2020
29
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu pełniących obowiązki kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych na Wydziale Geologii
202026.06.2020
28
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu katedr, laboratoriów oraz Muzeum Geologicznego im. Stanisława Thugutta i Biblioteki Wydziału na Wydziale Geologii
202026.06.2020
27
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu sprawozdania Dziekana Wydziału Geologii za rok 2019
202026.06.2020
26
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołów badawczych
202001.06.2020
25
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Barczyka na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202026.05.2020
24
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Jana Dzierżka na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202026.05.2020
23
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Pawła Karnkowskiego na stanowisku profesora (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202026.05.2020
22
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Jerzego Małeckiego na stanowisku profesora (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.04.2020
21
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Mirosława Ludwiniaka na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych)
202027.04.2020
20
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Krzysztofa Czuryłowicza na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202027.04.2020
1 - 30Dalej