Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(6)
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzonych poprawek do projektu Regulaminu Wydziału Geologii 
202024.01.2020
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji w procedurze zatrudnienia dr. Mirosława Ludwiniaka na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych)
202024.01.2020
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Macieja Łozińskiego na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202024.01.2020
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Piotra Zawrzykraja na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202024.01.2020
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Pawła Rydelka na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202024.01.2020
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Anny Poszytek na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202024.01.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(113)
113
UCHWAŁA NR 111 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
201913.12.2019
112
UCHWAŁA NR 110 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru członków Rady Dydaktycznej na Wydziale Geologii z grupy nauczycieli akademickich, na kadencję 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
201913.12.2019
111
UCHWAŁA NR 109 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania i sposobu wyboru kandydatów z grupy nauczycieli akademickich na członków Rady Dydaktycznej na Wydziale Geologii,
na kadencję 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. 
201913.12.2019
110
UCHWAŁA NR 108 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji w procedurze zatrudnienia dr Anny Poszytek na stanowisku adiunkta
201913.12.2019
109
UCHWAŁA NR 107 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr. Tomasza Łątki (w grupie pracowników badawczych)
201913.12.2019
108
UCHWAŁA NR 106 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Regulaminu Wydziału Geologii 
201915.11.2019
107
UCHWAŁA NR 105 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie badawczo-dydaktycznej) w Zakładzie Geochemii w Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologi
201915.11.2019
106
UCHWAŁA NR 104 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie badawczo-dydaktycznej) w Zakładzie Geochemii w Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii
201915.11.2019
105
UCHWAŁA NR 103 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie badawczo-dydaktycznej) w Zakładzie Geologii Dynamicznej w Instytucie Geologii Podstawowej Wydziału Geologii
201915.11.2019
104
UCHWAŁA NR 102 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie badawczo-dydaktycznej) w Zakładzie Geologii Dynamicznej w Instytucie Geologii Podstawowej Wydziału Geologii
201915.11.2019
103
UCHWAŁA NR 101 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Barbary Rybak-Ostrowskiej  
201915.11.2019
102
UCHWAŁA NR  100 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku profesora prof. dr. hab. Jana Parafiniuka
201915.11.2019
101
UCHWAŁA NR  99 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o nadanie tytułu Profesora Honorowego AGH prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Góreckiemu
201915.11.2019
100
UCHWAŁA NR 98 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko adiunkta naukowego dr. Tomasza Łątki
201927.09.2019
99
UCHWAŁA NR 97 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji w procedurze o przedłużenie zatrudnienia dr Barbary Rybak-Ostrowskiej na stanowisku adiunkta
201927.09.2019
98
UCHWAŁA NR 96 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii
201927.09.2019
97
UCHWAŁA NR 95 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii
201927.09.2019
96
UCHWAŁA NR 94 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii
201927.09.2019
95
UCHWAŁA NR 93 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii 
201927.09.2019
94
UCHWAŁA NR 92 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr. Grzegorza Gila
201927.09.2019
93
UCHWAŁA NR 91 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr Alicji Bobrowskiej 
201927.09.2019
92
UCHWAŁA NR 90 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jerzak i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej i powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego
201927.09.2019
91
UCHWAŁA NR 89 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jerzak pt. „Ocena wpływu pasterstwa na chemizm i stan sanitarno-bakteriologiczny wód podziemnych w rejonie Pienin”
201927.09.2019
90
UCHWAŁA NR 88 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania mgr Joannie Trzeciak stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej
201927.09.2019
1 - 30Dalej