Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(40)
40
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw kontaktu z przemysłem na Wydziale Geologii
202122.07.2021
39
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Inżynierskiej i Geomechaniki Wydziału Geologii
202125.06.2021
38
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki Wydziału Geologii
202125.06.2021
37
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii
202125.06.2021
36
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii
202125.06.2021
35
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Ewy Głowniak w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  
202125.06.2021
34
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Sławomira Ilnickiego w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202125.06.2021
33
UCHWAŁA NR 32 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. inż. Dariusza Dobrzyńskiego w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202125.06.2021
32
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Grzegorza Gila na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrologii
202125.06.2021
31
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Tomasza Szczepańskiego na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki 
202125.06.2021
30
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu sprawozdania Dziekana Wydziału Geologii za rok 2020 
202125.06.2021
29
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Basenów Sedymentacyjnych Wydziału Geologii
202121.05.2021
28
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Basenów Sedymentacyjnych Wydziału Geologii
202121.05.2021
27
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji w procedurze zatrudnienia dr. Grzegorza Gila na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202121.05.2021
26
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Mikołaja Zapalskiego w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202121.05.2021
25
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Piotra Łuczyńskiego w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202121.05.2021
24
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Wojciecha Kozłowskiego w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202121.05.2021
23
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Doroty Porowskiej w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202121.05.2021
22
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Sebastiana Kowalczyka w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202121.05.2021
21
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Marcina Szymanka w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202121.05.2021
20
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Danuty Olszewskiej-Nejbert w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202121.05.2021
19
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Jana Dzierżka w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202121.05.2021
18
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Promocji Wydziału Geologii
202114.04.2021
17
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki Wydziału Geologii
202119.03.2021
16
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki Wydziału Geologii
202119.03.2021
15
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji w procedurze zatrudnienia dr hab. Danuty Olszewskiej-Nejbert na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202119.03.2021
14
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji w procedurze zatrudnienia dr. hab. Wojciecha Kozłowskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202119.03.2021
13
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji w procedurze zatrudnienia dr. hab. Sławomira Ilnickiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202119.03.2021
12
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji w procedurze zatrudnienia dr hab. Ewy Głowniak na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202119.03.2021
11
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji w procedurze zatrudnienia dr. hab. Marcina Barskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202119.03.2021
1 - 30Dalej