Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2018 ‎(75)
1
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie udzielania przez Wydział Geologii zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości 10000 Euro
20182018-01-09
2
UCHWAŁA NR  1 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi dr Barbarze Słodkowskiej
20182018-01-26
3
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Mirosława Słowakiewicza
20182018-01-26
4
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Mirosława Słowakiewicza
20182018-01-26
5
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Szymanka
20182018-01-26
6
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Szymanka
20182018-01-26
7
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania mgr Beacie Marciniak-Maliszewskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii
20182018-01-26
8
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ponownego powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Bronowicza pt. „Morfologia i osteohistologia fitozaurów z górnego krasu Krasiejowa”, odwołania poprzedniej komisji ds. przewodu doktorskiego i powołania nowej komisji ds. przewodu doktorskiego
20182018-01-26
9
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku adiunkta
20182018-01-26
10
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku asystenta
20182018-01-26
11
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku adiunkta
20182018-01-26
12
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-26
13
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-26
14
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-26
15
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika dziekana ds. projektów
20182018-02-05
16
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie akceptacji Dziekana wniosków badawczych składanych w trybie konkursowym
20182018-02-05
17
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu nagrywania przebiegu posiedzeń Rady Wydziału Geologii
20182018-02-05
18
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Jakuba Witkowskiego
20182018-02-23
19
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jakuba Witkowskiego
20182018-02-23
20
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Geologii w roku akademickim 2018/2019
20182018-02-23
21
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia I stopnia na kierunkach Geologia poszukiwawcza oraz Geologia stosowana oraz na studia II stopnia na kierunkach Geologia oraz Geologia stosowana na Wydziale Geologii na rok akademicki 2019/2020
20182018-02-23
22
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Wydziale Geologii na rok akademicki 2019/2020
20182018-02-23
23
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogólnych i szczegółowych zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Geologii w roku akademickim 2018/2019
20182018-02-23
24
OBWIESZCZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 marca 2018 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 5 Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powołania 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Szymanka
20182018-03-06
25
UCHWAŁA NR  20 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Ewy Durskiej
20182018-03-23
26
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Ewy Durskiej
20182018-03-23
27
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Radosława Mieszkowskiego
20182018-03-23
28
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania 3 członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Radosława Mieszkowskiego
20182018-03-23
29
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania mgr. Petrasowi Jokubauskasowi stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii
20182018-03-23
30
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu na czas nieokreślony
20182018-03-23
1 - 30Dalej