Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2018 ‎(113)
113
UCHWAŁA NR 104 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dorobku dr Katarzyny Sawickiej w związku z zatrudnieniem na czas nieokreślony na dotychczas zajmowanym stanowisku
201817.12.2018
112
UCHWAŁA NR 103 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dorobku dr Justyny Domańskiej-Siudy w związku z zatrudnieniem na czas nieokreślony na dotychczas zajmowanym stanowisku
201817.12.2018
111
UCHWAŁA NR 102 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Geologii Złożowej i Gospodarczej w Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii
201817.12.2018
110
UCHWAŁA NR 101 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Geologii Złożowej i Gospodarczej w Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii
201817.12.2018
109
UCHWAŁA NR 100 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mariusza Niechwedowicza, oraz powołania promotora
201817.12.2018
108
UCHWAŁA NR 99 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szczepaniak i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej i powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego
201817.12.2018
107
UCHWAŁA NR 98 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szczepaniak pt. „Rodzina Chironomidae z eoceńskiego bursztynu bałtyckiego” 
201817.12.2018
106
UCHWAŁA NR 97 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Michała Loby i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej i powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego
201817.12.2018
105
UCHWAŁA NR 96 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Loby pt. „Asteroidea i Ophiuroidea z wybranych stanowisk jury Polski” 
201817.12.2018
104
UCHWAŁA NR 95 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO na listę olimpiad i konkursów uprawiających laureatów i finalistów do podjęcia studiów z uwzględnieniem ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia stosowana
201817.12.2018
103
UCHWAŁA NR 94 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Zakładu Hydrogeologii Stosowanej i Geofizyki w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii
201823.11.2018
102
UCHWAŁA NR 93 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na asystenta wykładowcy w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii
201823.11.2018
101
UCHWAŁA NR 92 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii
201823.11.2018
100
UCHWAŁA NR 91 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Petrologii Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii
201823.11.2018
99
UCHWAŁA NR 90 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Petrologii Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii
201823.11.2018
98
UCHWAŁA NR 89 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Paleontologii Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii
201823.11.2018
97
UCHWAŁA NR 88 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018 r.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Paleontologii Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii
201823.11.2018
96
UCHWAŁA NR 87 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na czas nieokreślony na dotychczas zajmowanym stanowisku dr. hab. Marcina Szymanka
201823.11.2018
95
UCHWAŁA NR 86 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Zielińskiemu stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii
201823.11.2018
94
UCHWAŁA NR 85 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyboru członków Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020
201826.10.2018
93
UCHWAŁA NR 84 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hydrogeologii Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii
201826.10.2018
92
UCHWAŁA NR 83 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hydrogeologii Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii
201826.10.2018
91
UCHWAŁA NR 82 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Loby pt.: „Asteroidea i Ophiuroidea z oksfordu Polski” oraz powołania promotora w tym przewodzie
201826.10.2018
90
UCHWAŁA NR 81 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Ibrahima Mustafy Abbasa Al-Twajary, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej i na przeprowadzenie przewodu doktorskiego w języku angielskim
201826.10.2018
89
UCHWAŁA NR 80 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kałmykow-Piwińskiej i Jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej: geologii
201826.10.2018
88
UCHWAŁA NR 79 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kałmykow-Piwińskiej pt. „Koncentracje wybranych pierwiastków śladowych w osadach doliny Wisły w okolicy Kępy Gosteckiej na tle zróżnicowania form depozycji wezbraniowej”
201826.10.2018
87
UCHWAŁA NR 78 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Pawła Karnkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego
201826.10.2018
86
UCHWAŁA NR 77 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej awansowania prof. dr. hab. Ireneusza Walaszczyka na stanowisko profesora zwyczajnego
201826.10.2018
85
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 Dziekana Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Geologii
201826.10.2018
84
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Geologii
201811.10.2018
1 - 30Dalej