Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(100)
100
UCHWAŁA NR 98 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko adiunkta naukowego dr. Tomasza Łątki
201927.09.2019
99
UCHWAŁA NR 97 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji w procedurze o przedłużenie zatrudnienia dr Barbary Rybak-Ostrowskiej na stanowisku adiunkta
201927.09.2019
98
UCHWAŁA NR 96 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii
201927.09.2019
97
UCHWAŁA NR 95 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Wydziału Geologii
201927.09.2019
96
UCHWAŁA NR 94 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii
201927.09.2019
95
UCHWAŁA NR 93 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii 
201927.09.2019
94
UCHWAŁA NR 92 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr. Grzegorza Gila
201927.09.2019
93
UCHWAŁA NR 91 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr Alicji Bobrowskiej 
201927.09.2019
92
UCHWAŁA NR 90 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jerzak i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej i powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego
201927.09.2019
91
UCHWAŁA NR 89 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jerzak pt. „Ocena wpływu pasterstwa na chemizm i stan sanitarno-bakteriologiczny wód podziemnych w rejonie Pienin”
201927.09.2019
90
UCHWAŁA NR 88 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania mgr Joannie Trzeciak stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej
201927.09.2019
89
UCHWAŁA NR 87 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania mgr. Michałowi Ruszkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
201927.09.2019
88
UCHWAŁA NR 86 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej dr. Rafała Siudy
201927.09.2019
87
UCHWAŁA NR 85 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Siudy
201927.09.2019
86
UCHWAŁA NR 84 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej dr. Andrzeja Domonika 
201927.09.2019
85
UCHWAŁA NR 83 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Domonika
201927.09.2019
84
UCHWAŁA NR  82 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego nauk o Ziemi i środowisku dr. Pawłowi Rydelkowi   
201927.09.2019
83
UCHWAŁA NR  81 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego nauk o Ziemi i środowisku dr. Piotrowi Zawrzykrajowi 
201927.09.2019
82
UCHWAŁA NR  80 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 września 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Bogusławowi Bagińskiemu, prof. ucz.
201927.09.2019
81
UCHWAŁA NR 79 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na adiunkta w Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii
201928.06.2019
80
UCHWAŁA NR 78 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii
201928.06.2019
79
UCHWAŁA NR 77 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr. Tomasza Gruszczyńskiego
201928.06.2019
78
UCHWAŁA NR 76 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. Marcina Górki  
201928.06.2019
77
UCHWAŁA NR 75 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Trzeciak i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej i powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego 
201928.06.2019
76
UCHWAŁA NR 74 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Trzeciak pt. „Metodyka oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia na terenach zurbanizowanych na przykładzie dzielnicy Bielany (Warszawa)”
201928.06.2019
75
UCHWAŁA NR 73 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania mgr. Piotrowi Stajszczakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku  
201928.06.2019
74
UCHWAŁA NR 72 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania mgr Marcie Hodbod stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej   
201928.06.2019
73
UCHWAŁA NR 71 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania mgr. Gustawowi Konopce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku  
201928.06.2019
72
UCHWAŁA NR 70 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego dr Zofii Dubickiej
201928.06.2019
71
UCHWAŁA NR 69 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie Tytułu Profesora Honorowego AGH prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Góreckiemu
201928.06.2019
1 - 30Dalej