Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(10)
10
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Moniki Czajkowskiej na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii
202230.06.2022
9
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Hydrogeologii i Geofizyki Wydziału Geologii
202230.06.2022
8
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Hydrogeologii i Geofizyki Wydziału Geologii
202230.06.2022
7
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu sprawozdania Dziekana Wydziału Geologii za rok 2021
202230.06.2022
6
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej Wydziału Geologii
202222.04.2022
5
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej Wydziału Geologii
202222.04.2022
4
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. zatrudnienia dr hab. Zofii Dubickiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w trybie awansu wewnętrznego na Wydziale Geologii
202222.04.2022
3
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Jerzego Małeckiego na stanowisku profesora na Wydziale Geologii
202222.04.2022
2
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie udzielania przez Wydział Geologii zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane o wartości niższej niż 50 000 PLN netto
202215.02.2022
1
ZARZĄDZENIE NR 1 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trakcie sesji na Wydziale Geologii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
202227.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(50)
50
UCHWAŁA NR 45 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii ddotyczącej wniosku o przyznanie nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nauczycielom akademickim
202122.10.2021
49
UCHWAŁA NR 44 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Parafiniuka na stanowisku profesora na Wydziale Geologii 
202122.10.2021
48
UCHWAŁA NR 43 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia wykazu uwzględnianych w pensum obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi na Wydziale Geologii
202122.10.2021
47
ZARZĄDZENIE NR 3 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia stosowana prowadzonych przez Wydział Geologii w roku akademickim 2021/2022
202129.09.2021
46
ZARZĄDZENIE NR 2 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
202118.02.2021
45
ZARZĄDZENIE NR 1 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zajęć praktycznych dla studentów kierunków studiów organizowanych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
202118.02.2021
44
UCHWAŁA NR 42 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Moniki Czajkowskiej na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Klimatycznej
202124.09.2021
43
UCHWAŁA NR 41 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Artura Dziedzica na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki 
202124.09.2021
42
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Małgorzaty Kozłowskiej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Basenów Sedymentacyjnych
202124.09.2021
41
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Łukasza Bujaka na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Klimatycznej
202124.09.2021
40
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw kontaktu z przemysłem na Wydziale Geologii
202122.07.2021
39
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Inżynierskiej i Geomechaniki Wydziału Geologii
202125.06.2021
38
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki Wydziału Geologii
202125.06.2021
37
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii
202125.06.2021
36
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii
202125.06.2021
35
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Ewy Głowniak w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  
202125.06.2021
34
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Sławomira Ilnickiego w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202125.06.2021
33
UCHWAŁA NR 32 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. inż. Dariusza Dobrzyńskiego w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202125.06.2021
32
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Grzegorza Gila na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrologii
202125.06.2021
31
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Tomasza Szczepańskiego na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki 
202125.06.2021
1 - 30Dalej