Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(7)
7
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii Wydziału Geologii
202419.04.2024
6
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Historycznej, Regionalnej i Paleontologii Wydziału Geologii
202419.04.2024
5
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. inż. Adriana Jarzyny na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej 
202423.02.2024
4
UCHWAŁA NR 6 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU GEOLOGII
z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Wydziału Geologii w kadencji 2024-2028
202422.01.2024
3
UCHWAŁA NR 5 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU GEOLOGII
z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia liczby elektorów Wydziału Geologii w kadencji 2024-2028 
202422.01.2024
2
UCHWAŁA NR 4 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU GEOLOGII
z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Geologii na kadencję 2024-2028
202422.01.2024
1
UCHWAŁA NR 3 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU GEOLOGII
z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Geologii na kadencję 2024-2028
202422.01.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(29)
29
UCHWAŁA NR 2 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU GEOLOGII
z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Geologii na kadencję 2024-2028
202319.12.2023
28
UCHWAŁA NR 1 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU GEOLOGII
z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Geologii na kadencję 2024-2028
202319.12.2023
27
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028
202315.12.2023
26
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej Wydziału Geologii
202315.12.2023
25
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej Wydziału Geologii
202315.12.2023
24
ZARZĄDZENIE NR 8 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie trybu, zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe Hydrogeologia w procedurach administracyjnych w roku akademickim 2023/2024
202329.11.2023
23
ZARZĄDZENIE NR 7 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wysokości opłat oraz terminów i zasad ich wnoszenia na studiach podyplomowych Hydrogeologia w procedurach administracyjnych dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024 
202320.11.2023
22
ZARZĄDZENIE NR 6 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie trybu, zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe Hydrogeologia w procedurach administracyjnych w roku akademickim 2023/2024
202320.11.2023
21
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Svetlany Vasylenko na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Złożowej i Gospodarczej
202327.10.2023
20
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatur zgłoszonych do Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla nauczycieli akademickich w 2023 roku
202327.10.2023
19
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zgłoszenia kandydatury mgr. Grzegorza Kapronia na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2024-2028
202322.09.2023
18
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr. Artura Teodorskiego na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii
202322.09.2023
17
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Anny Haluch na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej Wydziału Geologii
202322.09.2023
16
ZARZĄDZENIE NR 5 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wysokości opłat oraz terminów i zasad ich wnoszenia na studiach podyplomowych Hydrogeologia w procedurach administracyjnych dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2023/2024
202319.09.2023
15
ZARZĄDZENIE NR 4 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 września 2023 r. w sprawie trybu, zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe Hydrogeologia w procedurach administracyjnych w roku akademickim 2023/2024
202319.09.2023
14
ZARZĄDZENIE NR 3 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 6 września 2023 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geologia poszukiwawcza i geologia stosowana prowadzonych przez Wydział Geologii w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024
202306.09.2023
13
ZARZĄDZENIE NR 2 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych Hydrogeologia w procedurach administracyjnych, prowadzonych na Wydziale Geologii
202326.07.2023
12
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 47 Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru członków do Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów geologia poszukiwawcza, geologia stosowana i geologia z grupy nauczycieli akademickich, na kadencję 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2024 r. 
202330.06.2023
11
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Łukasza Bujaka na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Klimatycznej
202330.06.2023
10
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. zatrudnienia dr Anny Haluch na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202330.06.2023
9
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu sprawozdania Dziekana Wydziału Geologii za rok 2022
202330.06.2023
8
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie powołania pełnomocników do spraw równości na Wydziale Geologii
202301.06.2023
7
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii
202331.03.2023
1 - 30Dalej