Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2018 ‎(12)
1
Zarządzenie numer 1/2018 Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii z dnia 8.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów  Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
20182018-01-08
2
Zarządzenie numer 2/2018 Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 8.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
20182018-01-08
3
UCHWAŁA NR 1/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w Instytucie Filozofii WFiS UW
20182018-01-16
4
UCHWAŁA NR 2/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Socjologii WFiS UW
20182018-01-16
5
Uchwała nr 3/534-330/2018 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Jacka Dobrowolskiego
20182018-01-16
6
Uchwała nr 4/534-330/2018 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania sekretarza w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Jacka Dobrowolskiego
20182018-01-16
7
Uchwała nr 5/534-330/2018 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania członka w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Jacka Dobrowolskiego
20182018-01-16
8
Uchwała nr 6/534-330/2018 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania recenzenta w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Jacka Dobrowolskiego
20182018-01-16
9
UCHWAŁA NR 7/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Instytucie Filozofii WFiS UW na kierunku filozofia w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-16
10
UCHWAŁA NR 8/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Instytucie Socjologii WFiS UW na kierunku socjologia w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-16
11
UCHWAŁA NR 9/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich przy WFiS UW
w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-16
12
UCHWAŁA NR 10/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Instytucie Socjologii WFiS UW od roku akademickiego 2018/2019
20182018-01-16
zwiń Rok : 2017 ‎(111)
1
Uchwała nr 1/534-316/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia drowi Sławomirowi Mandesowi
20172017-01-24
2
Uchwała nr 2/534-320/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Maślanki
20172017-01-24
3
Uchwała nr 3/534-320/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania sekretarza w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Maślanki
20172017-01-24
4
Uchwała nr 4/534-320/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia  24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania członka w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Maślanki
20172017-01-24
5
Uchwała nr 5/534-320/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UWz dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania recenzenta w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Maślanki
20172017-01-24
6
UCHWAŁA nr 10/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok wszystkich oferowanych kierunków i form studiów w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Socjologii WFiS UW
20172017-01-24
7
UCHWAŁA nr 11/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok wszystkich oferowanych kierunków i form studiów
w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Filozofii WFiS UW
20172017-01-24
8
UCHWAŁA nr 17/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych na lata akademickie: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w Instytucie Socjologii WFiS UW
20172017-01-24
9
UCHWAŁA nr 16/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych na lata akademickie: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w Instytucie Filozofii WFiS UW
20172017-01-24
10
UCHWAŁA nr 15/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie limitów przyjęć na studia I i II stopnia na Wydziale Filozofii i Socjologii  Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Filozofii w roku akademickim 2017/2018
20172017-01-24
11
UCHWAŁA nr 18/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia od roku akademickiego 2017/2018 w Instytucie Socjologii WFiS UW
20172017-01-24
12
UCHWAŁA nr 12/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Instytucie Filozofii WFiS UW
 na kierunku filozofia w roku akademickim 2017/2018
20172017-01-24
13
UCHWAŁA nr 13/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Instytucie Socjologii WFiS UW na kierunku socjologia w roku akademickim 2017/2018
20172017-01-24
14
UCHWAŁA nr 14/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich przy WFiS UW w roku akademickim 2017/2018
20172017-01-24
15
Uchwała nr 6/534-321/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej
20172017-01-24
16
Uchwała nr 7/534-321/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania sekretarza w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej
20172017-01-24
17
Uchwała nr 8/534-321/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia  24 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania członka w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej
20172017-01-24
18
Uchwała nr 9/534-321/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania recenzenta w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej
20172017-01-24
1 - 30Dalej