Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2018 ‎(62)
1
Zarządzenie numer 1/2018 Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii z dnia 8.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów  Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
20182018-01-08
2
Zarządzenie numer 2/2018 Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 8.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
20182018-01-08
3
UCHWAŁA NR 1/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Filozofii WFiS UW
20182018-01-16
4
UCHWAŁA NR 2/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Socjologii WFiS UW
20182018-01-16
5
Uchwała nr 3/534-330/2018 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Jacka Dobrowolskiego
20182018-01-16
6
Uchwała nr 4/534-330/2018 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania sekretarza w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Jacka Dobrowolskiego
20182018-01-16
7
Uchwała nr 5/534-330/2018 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania członka w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Jacka Dobrowolskiego
20182018-01-16
8
Uchwała nr 6/534-330/2018 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania recenzenta w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Jacka Dobrowolskiego
20182018-01-16
9
UCHWAŁA NR 7/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Instytucie Filozofii WFiS UW na kierunku filozofia w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-16
10
UCHWAŁA NR 8/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Instytucie Socjologii WFiS UW na kierunku socjologia w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-16
11
UCHWAŁA NR 9/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich przy WFiS UW
w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-16
12
UCHWAŁA NR 10/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Instytucie Socjologii WFiS UW od roku akademickiego 2018/2019
20182018-01-16
13
UCHWAŁA nr 11/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na studia I i II stopnia na Wydziale Filozofii i Socjologii  Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Filozofii w roku akademickim 2018/2019
20182018-01-16
14
UCHWAŁA nr 12/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok wszystkich oferowanych kierunków i form studiów
w Instytucie Filozofii WFiS UW w roku akademickim 2019/2020
20182018-01-16
15
UCHWAŁA nr 13/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Pracowni Dydaktyki Filozofii
20182018-01-16
16
UCHWAŁA nr 14/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej przekształcenia pracowni „Centrum Bioetyki i Bioprawa” w centrum badawcze
20182018-01-16
17
ZARZĄDZENIE NUMER 3/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej dla studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
20182018-01-25
18
UCHWAŁA NR 15/534-331/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury habilitacyjnej dr. Przemysława Sadury
20182018-02-20
19
UCHWAŁA NR 16/534-331/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania sekretarza w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Sadury
20182018-02-20
20
UCHWAŁA NR 17/534-331/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania recenzenta w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Sadury
20182018-02-20
21
UCHWAŁA NR 18/534-331/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania członka w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Sadury
20182018-02-20
22
UCHWAŁA NR 19/534-326/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia dr Annie Kiersztyn
20182018-02-20
23
UCHWAŁA NR 20/534-328/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia dr Annie Sosnowskiej-Jordanovskiej
20182018-02-20
24
UCHWAŁA NUMER 21/534-332/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Moniki Murawskiej
20182018-02-20
25
UCHWAŁA NUMER 22/534-332/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania sekretarza w Komisji ds.postępowania habilitacyjnego dr Moniki Murawskiej
20182018-02-20
26
UCHWAŁA NUMER 23/534-332/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania członka w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Moniki Murawskiej
20182018-02-20
27
UCHWAŁA NUMER 24/534-332/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania recenzenta w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Moniki Murawskiej
20182018-02-20
28
UCHWAŁA NUMER 25/534-330/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania nowego recenzenta w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Jacka Dobrowolskiego
20182018-02-20
29
UCHWAŁA nr 26/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie limitów przyjęć na studia I i II stopnia na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Socjologii w roku akademickim 2018/2019
20182018-02-20
30
UCHWAŁA nr 27/2018 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok wszystkich oferowanych kierunków i form studiów w Instytucie Socjologii WFiS UW w roku akademickim 2019/2020
20182018-02-20
1 - 30Dalej