Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2017
1
Uchwała nr 1/534-316/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia drowi Sławomirowi Mandesowi
24.01.2017
2017
2
Uchwała nr 2/534-320/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Maślanki
24.01.2017
2017
3
Uchwała nr 3/534-320/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania sekretarza w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Maślanki
24.01.2017
2017
4
Uchwała nr 4/534-320/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia  24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania członka w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Maślanki
24.01.2017
2017
5
Uchwała nr 5/534-320/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UWz dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie powołania recenzenta w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Maślanki
24.01.2017
2017
6
UCHWAŁA nr 10/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok wszystkich oferowanych kierunków i form studiów w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Socjologii WFiS UW
24.01.2017
2017
7
UCHWAŁA nr 11/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok wszystkich oferowanych kierunków i form studiów
w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Filozofii WFiS UW
24.01.2017
2017
8
UCHWAŁA nr 17/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych na lata akademickie: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w Instytucie Socjologii WFiS UW
24.01.2017
2017
9
UCHWAŁA nr 16/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych na lata akademickie: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w Instytucie Filozofii WFiS UW
24.01.2017
2017
10
UCHWAŁA nr 15/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie limitów przyjęć na studia I i II stopnia na Wydziale Filozofii i Socjologii  Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Filozofii w roku akademickim 2017/2018
24.01.2017
2017
11
UCHWAŁA nr 18/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia od roku akademickiego 2017/2018 w Instytucie Socjologii WFiS UW
24.01.2017
2017
12
UCHWAŁA nr 12/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Instytucie Filozofii WFiS UW
 na kierunku filozofia w roku akademickim 2017/2018
24.01.2017
2017
13
UCHWAŁA nr 13/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Instytucie Socjologii WFiS UW na kierunku socjologia w roku akademickim 2017/2018
24.01.2017
2017
14
UCHWAŁA nr 14/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich przy WFiS UW w roku akademickim 2017/2018
24.01.2017
2017
15
Uchwała nr 6/534-321/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej
24.01.2017
2017
16
Uchwała nr 7/534-321/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania sekretarza w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej
24.01.2017
2017
17
Uchwała nr 8/534-321/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia  24 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania członka w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej
24.01.2017
2017
18
Uchwała nr 9/534-321/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 24 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania recenzenta w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej
24.01.2017
2017
19
Zarządzenie nr 1/2017 Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
26.01.2017
2017
20
UCHWAŁA nr 19/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w Instytucie Filozofii WFiS UW
28.02.2017
2017
21
UCHWAŁA nr 20/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w Instytucie Socjologii WFiS UW
28.02.2017
2017
22
Uchwała nr 21/534-321/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany recenzenta w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego
dr Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej
28.02.2017
2017
23
Uchwała nr 28/2017
Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UW w roku akademickim 2017/2018
28.02.2017
2017
24
Uchwała nr 29/2017
Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Instytucie Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii UW w roku akademickim 2017/2018
28.02.2017
2017
25
UCHWAŁA nr 27/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie limitów przyjęć na studia I i II stopnia na Wydziale Filozofii i Socjologii  Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Socjologii w roku ademickim 2017/2018
28.02.2017
2017
26
Uchwała nr 26/534-315/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lutego 2017 rokuw sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia dr Renacie Włoch
28.02.2017
2017
27
Uchwała nr 22/534-322/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Adama Leszczyńskiego
28.02.2017
2017
28
Uchwała nr 23/534-322/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania sekretarza w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Adama Leszczyńskiego
28.02.2017
2017
29
Uchwała nr 24/534-322/2017 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania członka w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Adama Leszczyńskiego
28.02.2017
2017
30
Uchwała nr 25/534-322/2016 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania recenzenta w Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dra Adama Leszczyńskiego
28.02.2017
1 - 30Dalej