Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(36)
36
Uchwała Nr 71/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia opiekunów pracy dyplomowej na Wydziale Fizyki
201918.03.2019
35
Uchwała Nr 70/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 marca 2019r. w  sprawie poparcia wniosku o otwarcie studiów Physics (in English), drugiego stopnia w języku angielskim
201918.03.2019
34
Uchwała Nr 69/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lutego 2019r. podjęta na podstawie głosowania internetowego odbywającego się w dniach 22-25.02.209r. w sprawie poparcia wniosku o utworzenie kierunku studiów nauczanie fizyki, pierwszego stopnia
201925.02.2019
33
Uchwała Nr 68/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lutego 2019r. podjęta na podstawie głosowania internetowego dbywającego się w dniach 22-25.02.209r. w sprawie poparcia wniosku o utworzenie studiów na kierunku Optometria, drugiego stopnia
201925.02.2019
32
Uchwała Nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lutego 2019r. podjęta na podstawie głosowania internetowego odbywającego się w dniach 22-25.02.209r. w sprawie dostosowania programu studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego do Polskiej Ramy Kwalifikacji
201925.02.2019
31
Uchwała Nr 66a/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Marka Walczaka
201918.02.2019
30
Uchwała Nr 66/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w  sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Marka Walczaka
201918.02.2019
29
Uchwała Nr 65/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Marka Walczaka
201918.02.2019
28
Uchwała Nr 64/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Raduchy
201918.02.2019
27
Uchwała Nr 63/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Czachorowskiego
201918.02.2019
26
Uchwała Nr 62/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Zieleniewskiej i powołania promotora
201918.02.2019
25
Uchwała Nr 61/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Wieczorka
201918.02.2019
24
Uchwała Nr 60/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Wieczorka i powołania promotora
201918.02.2019
23
Uchwała Nr 59/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Rybusińskiego i powołania promotora
201918.02.2019
22
Uchwała Nr 58/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Joanny Krasowskiej
201918.02.2019
21
Uchwała Nr 57/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Krasowskiej
201918.02.2019
20
Uchwała Nr 56/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Krasowskiej i powołania promotora
201918.02.2019
19
Uchwała Nr 55/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Kopińskiego i powołania promotora
201918.02.2019
18
Uchwała Nr 54/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anity Gardias i powołania promotora
201918.02.2019
17
 Uchwała Nr 53/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r.w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Aleksandra Boguckiego  powołania promotora i promotora pomocniczego
201918.02.2019
16
Uchwała Nr 52/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/20 dla doktorantów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na Wydziale Fizyki UW
201918.02.2019
15
Uchwała Nr 51/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2019/2020
201918.02.2019
14
Uchwała Nr 50/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Fizyki UW
201918.02.2019
13
Uchwała Nr 49/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie przyszłej organizacji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim
201925.01.2019
12
Uchwała Nr 48/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Waruszewskiego
201921.01.2019
11
Uchwała Nr 47/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Stefana Sitarka
201921.01.2019
10
Uchwała Nr 46/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Stefana Sitarka
201921.01.2019
9
Uchwała Nr 45/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Stefana Sitarka
201921.01.2019
8
Uchwała Nr 44/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Ducha
201921.01.2019
7
Uchwała Nr 43/2018/2019 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Ducha
201921.01.2019
1 - 30Dalej