Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(54)
1
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie niektórych szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania czynności przez komisje konkursowe w konkursach na stanowisko nauczyciela akademickiego
202119.01.2021
2
ZARZĄDZENIE NR 1 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zająć prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w innym trybie niż zdalny
202115.02.2021
3
ZARZĄDZENIE NR 2 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć organizowanych przez Wydział Filozofii UW w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
202115.02.2021
4
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Alessandry Buccelli na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych
202123.02.2021
5
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Etyki
202123.02.2021
6
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Etyki
202123.02.2021
7
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Logiki
202123.03.2021
8
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Logiki
202123.03.2021
9
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. Marcinowi Trepczyńskiemu na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych
202123.03.2021
10
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Filozofii w sprawie wykazu uwzględnianych w pensum obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi w roku akademickim 2021/2022
202123.03.2021
11
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wykazu uwzględnianych w pensum obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi w roku akademickim 2021/2022
202124.03.2021
12
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Etyki 
202108.04.2021
13
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Logiki 
202108.04.2021
14
ZARZĄDZENIE NR 3 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie minimalnej liczebności grup zajęciowych w roku akademickim 2021/2022
202109.04.2021
15
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Wydziale Filozofii UW na kierunku filozofia w roku akademickim 2021/2022
202120.04.2021
16
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. Michałowi Barczowi na stanowisku adiunkta w grupie dydaktycznej
202120.04.2021
17
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia mgr. Tomaszowi Herbichowi na stanowisku asystenta w grupie dydaktycznej
202120.04.2021
18
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Haliny Walentowicz na stanowisku profesora uczelni w grupie badawczo-dydaktycznej
202120.04.2021
19
UCHWAŁA NR 32 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Włodzimierza Lorenca na stanowisku profesora w grupie badawczo-dydaktycznej
202120.04.2021
20
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatwierdzenia kandydatur na członków zespołów kwalifikacyjnych szkól doktorskich
202120.04.2021
21
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania czterech członków Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr. Maciejowi Sendłakowi
202120.04.2021
22
ZARZĄDZENIE NR 4 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich w dniu 28 kwietnia 2021 r.
202123.04.2021
23
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr hab. Justyny Grudzińskiej-Zawadowskiej na stanowisko Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą na kadencję 2021-2024
202118.05.2021
24
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Jose Alfonso Anaya Ruiz Esparza na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych
202118.05.2021
25
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Filozofii w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursów oraz zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego
202118.05.2021
26
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie poparcia “Sprzeciwu wobec trybu wprowadzania zmian w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych” Komitetu Nauk Filozoficznych PAN
202118.05.2021
27
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr. Maciejowi Sendłakowi
202127.05.2021
28
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji dyscypliny filozofia na Wydziale Filozofii
202127.05.2021
29
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej w kadencji 2020-2024
202115.06.2021
30
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania kierownika zakładu
202115.06.2021
1 - 30Dalej