Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2023 ‎(29)
2023
29
UCHWAŁA NR 107 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Wydziału Filozofii na temat zapewnienia wolności badań naukowych
30.05.2023
2023
28
UCHWAŁA NR 106 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Filozofii w sprawie wykazu uwzględnianych w pensum obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi 
30.05.2023
2023
27
UCHWAŁA NR 105 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Olgi Lenczewskiej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych
30.05.2023
2023
26
UCHWAŁA NR 104 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Spencera Ivy na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych
30.05.2023
2023
25
UCHWAŁA NR 103 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. Bartosza Maćkiewicza w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
30.05.2023
2023
24
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie wysokości opłat za wynajmowanie sal w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3
11.05.2023
2023
23
UCHWAŁA NR 102 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania sali dydaktycznej nr 108 mieszczącej się w budynku Wydziału Filozofii imienia Jana Łukasiewicza
25.04.2023
2023
22
UCHWAŁA NR 101 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania czterech członków Komisji ds. ponownego zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony z dr. Witoldem Henselem na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
25.04.2023
2023
21
UCHWAŁA NR 100 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Aleksandry Mroczko-Wąsowicz na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych
25.04.2023
2023
20
UCHWAŁA NR 99 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. Michała Wrocławskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
25.04.2023
2023
19
UCHWAŁA NR 98 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. Michała Barcza na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
25.04.2023
2023
18
ZARZĄDZENIE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Centrum Badań Porównawczych nad Filozofią Wschodu i Zachodu na Wydziale Filozofii
25.04.2023
2023
17
ZARZĄDZENIE NR 4 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filozofii Społecznej
19.04.2023
2023
16
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filozofii Analitycznej
19.04.2023
2023
15
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Historii Filozofii Polskiej 
19.04.2023
2023
14
UCHWAŁA NR 97 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Centrum Badań Porównawczych nad Filozofią Wschodu i Zachodu na Wydziale Filozofii
28.03.2023
2023
13
UCHWAŁA NR 96 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Organizacyjnym Połączonych Bibliotek im. Kazimierza Twardowskiego
28.03.2023
2023
12
UCHWAŁA NR 95 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filozofii Społecznej
28.03.2023
2023
11
UCHWAŁA NR 94 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filozofii Społecznej
28.03.2023
2023
10
UCHWAŁA NR 93 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filozofii Analitycznej
28.03.2023
2023
9
UCHWAŁA NR 92 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filozofii Analitycznej
28.03.2023
2023
8
UCHWAŁA NR 91 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Historii Filozofii Polskiej
28.03.2023
2023
7
UCHWAŁA NR 90 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Historii Filozofii Polskiej
28.03.2023
2023
6
ZARZĄDZENIE NR 3 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie minimalnej liczebności grup zajęciowych w roku akademickim 2023/2024
15.03.2023
2023
5
UCHWAŁA NR 89 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Lary Scaglii na stanowisku adiunkta w grupie badawczej
28.02.2023
2023
4
UCHWAŁA NR 88 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Konrada Wernera na stanowisku adiunkta w grupie badawczej
28.02.2023
2023
3
ZARZĄDZENIE NR 2 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich w dniu 21 lutego 2023 r.
20.02.2023
2023
2
ZARZĄDZENIE NR 1 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie organizacji kształcenia na Wydziale Filozofii w drugim semestrze roku akademickiego 2022/2023
17.02.2023
2023
1
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji ds. awansu i przedłużenia zatrudnienia dr. Bartoszowi Maćkiewiczowi
30.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(49)
2022
49
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach projektu badawczego „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”
19.12.2022
1 - 30Dalej