Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
zwiń Rok : 2021 ‎(57)
2021
57
ZARZĄDZENIE NR 7 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich w dniu 12 października 2021 r.
08.10.2021
2021
56
ZARZĄDZENIE NR 6 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wysokości opłat oraz terminów i zasad ich wnoszenia na studiach podyplomowych dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022
01.10.2021
2021
55
ZARZĄDZENIE NR 5 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Wydziale Filozofii w roku akademickim 2021/2022
27.09.2021
2021
54
ZARZĄDZENIE NR 11 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 16 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. konkursów i zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich na Wydziale Filozofii
16.09.2021
2021
53
UCHWAŁA NR 59 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 52 Rady Wydziału Filozofii z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru członków Zespołu ds. konkursów i zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich na Wydziale Filozofii
14.09.2021
2021
52
UCHWAŁA NR 58 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów w kadencji 2020-2024
14.09.2021
2021
51
UCHWAŁA NR 57 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Witolda Hensela na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
14.09.2021
2021
50
UCHWAŁA NR 56 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Pawła Grada na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych
14.09.2021
2021
49
UCHWAŁA NR 55 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Lary Scaglii na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych
14.09.2021
2021
48
ZARZĄDZENIE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 Dziekana Wydziału Filozofii z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozofii
07.09.2021
2021
47
UCHWAŁA NR 54 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 44 Rady Wydziału Filozofii z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej (dla kierunku kognitywistyka)
06.09.2021
2021
46
UCHWAŁA NR 53 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania nowego członka komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej (dla kierunku kognitywistyka)
06.09.2021
2021
45
UCHWAŁA NR 52 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru członków Zespołu ds. konkursów i zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich na Wydziale Filozofii
29.06.2021
2021
44
UCHWAŁA NR 51 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr. Jakuba Zawiły-Niedźwieckiego na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
29.06.2021
2021
43
UCHWAŁA NR 50 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Michała Wrocławskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
29.06.2021
2021
42
UCHWAŁA NR 49 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Marcina Trepczyńskiego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych
29.06.2021
2021
41
UCHWAŁA NR 48 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. Maciejowi Sendłakowi na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
29.06.2021
2021
40
ZARZĄDZENIE NR 9 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. awansów na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale Filozofii
29.06.2021
2021
39
ZARZĄDZENIE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursów oraz zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego
28.06.2021
2021
38
ZARZĄDZENIE NR 7 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozofii
23.06.2021
2021
37
UCHWAŁA NR 47 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania czterech członków do stałej Komisji ds. awansów na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Filozofii
15.06.2021
2021
36
UCHWAŁA NR 46 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11 Rady Wydziału Filozofii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatów do Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2021-2024 na Wydziale Filozofii
15.06.2021
2021
35
UCHWAŁA NR 45 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr hab. Justyny Grudzińskiej-Zawadowskiej na członkinię oraz przewodniczącą Wydziałowej Komisji Oceniającej
15.06.2021
2021
34
UCHWAŁA NR 44 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej
(dla kierunku kognitywistyka)
15.06.2021
2021
33
UCHWAŁA NR 43 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej (dla kierunku kognitywistyka)
15.06.2021
2021
32
UCHWAŁA NR 42 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Jeffreya Kettlanda na stanowisku adiunkta w grupie badawczej
15.06.2021
2021
31
UCHWAŁA NR 41 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatwierdzenia kandydatury dr. hab. Tomasza Puczyłowskiego na członka zespołu kwalifikacyjnego szkól doktorskich
15.06.2021
2021
30
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania kierownika zakładu
15.06.2021
2021
29
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej w kadencji 2020-2024
15.06.2021
2021
28
ZARZĄDZENIE NR 6 DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji dyscypliny filozofia na Wydziale Filozofii
27.05.2021
1 - 30Dalej