Logowanie

​​​​

 


  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(191)
191
UCHWAŁA NR 186/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia pracowników na stanowisku nauczyciela akademickiego
201923.09.2019
190
UCHWAŁA NR 185/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie seminarium magisterskiego przez dr Joannę Szylko-Kwas
201923.09.2019
189
UCHWAŁA NR 184/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przekazania kandydatowi i promotorom wniosków recenzenta dotyczących uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Kuźnik
201923.09.2019
188
UCHWAŁA NR 183/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Bąkowicz
201923.09.2019
187
UCHWAŁA NR 182/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia dwóch recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Bąkowicz
201923.09.2019
186
UCHWAŁA NR 181/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym dr Agaty Opolskiej-Bielańskiej
201923.09.2019
185
UCHWAŁA NR 180/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach dr Agacie Opolskiej-Bielańskiej
201923.09.2019
184
UCHWAŁA NR 179/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym dr. Macieja Miżejewskiego
201923.09.2019
183
UCHWAŁA NR 178/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach dr. Maciejowi Miżejewskiemu
201923.09.2019
182
UCHWAŁA NR 177/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Kowalczyka
201923.09.2019
181
UCHWAŁA NR 176/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach dr. Marcinowi Kowalczykowi
201923.09.2019
180
UCHWAŁA NR 175/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach dr. Piotrowi Siudzie
201923.09.2019
179
UCHWAŁA NR 174/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach dr. Pawłowy Kucy
201923.09.2019
178
UCHWAŁA NR 173/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach dr Kamili Kamińskiej-Chełminiak
201923.09.2019
177
UCHWAŁA NR 172/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach dr Mai Chacińskiej
201923.09.2019
176
UCHWAŁA NR 171/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych dr. hab. Robertowi Kotowskiemu
201923.09.2019
175
UCHWAŁA NR 170/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych dr. hab. Tadeuszowi Kononiukowi
201923.09.2019
174
OBWIESZCZENIE NR 2/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego wydziałowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
201923.07.2019
173
UCHWAŁA NR 169/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania imienia dr. Karola Jakubowicza sali 0.07
201910.07.2019
172
UCHWAŁA NR 168/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wystąpienia do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich
201910.07.2019
171
UCHWAŁA NR 167/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie Kursu Mistrzowskiego Laboratorium Reportażu na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
201910.07.2019
170
UCHWAŁA NR 166/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia pracowników na stanowisku nauczyciela akademickiego
201910.07.2019
169
UCHWAŁA NR 165/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marii Kordalewskiej
201910.07.2019
168
UCHWAŁA NR 164/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia dwóch recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marii Kordalewskiej
201910.07.2019
167
UCHWAŁA NR 163/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach mgr. Witoldowi Sygockiemu
201910.07.2019
166
UCHWAŁA NR 162/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym dr. Sebastiana Kotuły
201910.07.2019
165
UCHWAŁA NR 161/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie bibliologia i informatologia dr. Sebastianowi Kotule
201910.07.2019
164
UCHWAŁA NR 160/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach dr Katarzynie Gajlewicz-Korab
201910.07.2019
163
UCHWAŁA NR 159/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024
201927.06.2019
162
UCHWAŁA NR 158/2019 RADY WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia pracowników na stanowisku nauczyciela akademickiego
201927.06.2019
1 - 30Dalej