Logowanie

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 DZIEKANA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu podziału środków finansowych na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Data wydania

2017-05-11

Rok

2017

Pozycja

76

Hasła

Działalność naukowa i badawcza, Finanse i inwestycje, Organizacyjne – Regulaminy

Status uchwały

Archiwalny

Rodzaj aktu prawnego

Zarządzenia kierownika jednostki

Opis dodatkowy

Tytuł

Tekst aktu
DWDIB.2017.76.ZD.pdf    
Utworzony o 2017-05-16 11:00 przez Marcin Roguski
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-02-01 09:48 przez Marcin Roguski