Logowanie
 

  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(90)
90
Uchwała nr 25 Komisji doktorskiej mgr Katarzyny Jakubowskiej z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jakubowskiej pt.: „Parametry NMR: wpływ geometrii molekularnej a efekty relatywistyczne” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202205.12.2022
89
Uchwała nr 24 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Sylwii Pawlędzio z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Pawlędzio pt.: „Zastosowanie metod krystalografii kwantowej do detekcji efektów relatywistycznych oraz opisu oddziaływań aurofilowych dla modelowych struktur kryształów z ciężkimi atomami”
202230.11.2022
88
Uchwała nr 23 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Roberta Ambroziaka z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Roberta Ambroziaka pt.: „Nanocząstki metali plazmonicznych na podłożach tlenkowych - synteza i charakterystyka nowych kompozytowych nanomateriałów do pomiarów powierzchniowo wzmocnionych widm ramanowskich”
202229.11.2022
87
UCHWAŁA NR 52 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202209.11.2022
86
UCHWAŁA NR 51 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202209.11.2022
85
Uchwała nr 22 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Roberta Ambroziaka z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Roberta Ambroziaka pt.: „Nanocząstki metali plazmonicznych na podłożach tlenkowych - synteza i charakterystyka nowych kompozytowych nanomateriałów do pomiarów powierzchniowo wzmocnionych widm ramanowskich” i dopuszczenia Go do publicznej obrony
202227.10.2022
84
Uchwała nr 21 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Sylwii Pawlędzio z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Pawlędzio pt.: „Zastosowanie metod krystalografii kwantowej do detekcji efektów relatywistycznych oraz opisu oddziaływań aurofilowych dla modelowych struktur kryształów z ciężkimi atomami” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202226.10.2022
83
ZARZĄDZENIE NR 9/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 24.10.2022 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji na studia podyplomowe Akademia Badań Klinicznych – metodologia, organizacja i monitorowanie (Clinical Trials Academy – Methodology, Organization and Monitoring)
202224.10.2022
82
UCHWAŁA NR 50 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202212.10.2022
81
UCHWAŁA NR 49 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202212.10.2022
80
UCHWAŁA NR 48 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202212.10.2022
79
UCHWAŁA NR 47 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202212.10.2022
78
UCHWAŁA NR 46 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202212.10.2022
77
Uchwała nr 20 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Macieja Boczara z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Macieja Boczara pt.: „Synteza i właściwości elektrochemiczne materiałów elektrodowych do wysokonapięciowych ogniw litowo-jonowych”
202227.09.2022
76
Uchwała nr 19 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Michała Soszyńskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Michała Soszyńskiego pt.: „Otrzymywanie nanowłókien węglika krzemu na drodze syntezy spaleniowej”
202220.09.2022
75
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2022 r. w sprawie struktury organizacyjnej Administracji Wydziału
202216.09.2022
74
UCHWAŁA NR 45 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie trybu obrad Rady Wydziału
202207.09.2022
73
UCHWAŁA NR 44 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
72
UCHWAŁA NR 43 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
71
UCHWAŁA NR 42 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
70
UCHWAŁA NR 41 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
69
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
68
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
67
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
66
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
65
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
64
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
63
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
62
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania koordynatorów ds. mobilności
202207.09.2022
61
Uchwała nr 18 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Macieja Boczara z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Macieja Boczara pt.: „Synteza i właściwości elektrochemiczne materiałów elektrodowych do wysokonapięciowych ogniw litowo-jonowych” i dopuszczenia Go do publicznej obrony
202207.09.2022
1 - 30Dalej