Logowanie
 

  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(83)
91
Uchwała nr 26 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Mateusza Pęgiera z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Pęgiera pt.: „Wykorzystanie techniki ekstrakcji do fazy stałej do wydzielania i zatężania jonów skandu”
202022.10.2020
83
Uchwała nr 25 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Mariusza Milewskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Mariusza Milewskiego pt.: „Szkielety Metalo-Organiczne jako nowatorskie nośniki dla katalizatorów metatezy olefin: zastosowania w reakcjach metatezy krzyżowej i z zamknięciem pierścienia”
202012.10.2020
82
Uchwała nr 24 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Starobrat z dnia 07 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Starobrat pt.: „Nowe materiały do magazynowania wodoru oparte na skandzie, itrze i glinie: synteza i właściwości fizykochemiczne” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202007.10.2020
81
Uchwała nr 23 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Rękorajskiej z dnia 06 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Rękorajskiej pt.: „Projektowanie, synteza i charakterystyka magnetycznych nanocząstek tlenków żelaza i tlenków żelaza domieszkowanych kationami lantanowców oraz ich wykorzystanie w konstrukcji liposomalnych nośników leków”, i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202006.10.2020
80
Uchwała nr 22 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Pauliny Pietrow z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Pietrow: „Synteza podwójnie funkcjonalizowanych dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA (tzw. kapu)”
202029.09.2020
79
Uchwała nr 21 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Mariusza Milewskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Mariusza Milewskiego pt.: „Szkielety Metalo-Organiczne jako nowatorskie nośniki dla katalizatorów metatezy olefin: zastosowania w reakcjach metatezy krzyżowej i z zamknięciem pierścienia” i dopuszczenia Go do publicznej obrony
202028.09.2020
77
Uchwała nr 19 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Jakuba Sęka z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Sęka pt.: „Elektrochemiczna detekcja wybranych białek i cukrów z wykorzystaniem układów mediowanych”
202018.09.2020
76
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zakresu zadań kompetencji
202028.09.2020
75
UCHWAŁA NR 65 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202009.09.2020
74
UCHWAŁA NR 64 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202009.09.2020
73
UCHWAŁA NR 63 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202009.09.2020
72
UCHWAŁA NR 62 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie Komisji Dziekańskiej ds. Kadrowych
202009.09.2020
71
UCHWAŁA NR 61 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie Komisji Rady Wydziału ds. Zasobów Bibliotecznych i Danych Naukowych
202009.09.2020
70
UCHWAŁA NR 60 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie Komisji Rady Wydziału ds. Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi
202009.09.2020
69
UCHWAŁA NR 59 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie Komisji Rady Wydziału ds. BHP
202009.09.2020
68
UCHWAŁA NR 58 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie Komisji Rady Wydziału ds. Aparatury i Dużej Infrastruktury
202009.09.2020
67
UCHWAŁA NR 57 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
202009.09.2020
66
UCHWAŁA NR 56 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wniosku o nagrodę im. S. Pieńkowskiego Wydziału Fizyki UW
202009.09.2020
65
UCHWAŁA NR 55 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zasad zaliczania godzin za zajęcia prowadzone dla doktorantów do pensum nauczycieli akademickich z Wydziału Chemii
202009.09.2020
64
Uchwała nr 18 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Pauliny Pietrow z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Pietrow pt.: „Synteza podwójnie funkcjonalizowanych dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA (tzw. kapu)” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202028.08.2020
63
Uchwała nr 17 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Dominiki Janiszek z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Janiszek pt.: „Elektrochemiczne badania oddziaływań plazmidowego DNA z substancjami o właściwościach przeciwnowotworowych, przeciwgrzybicznych, przeciwbakteryjnych i przeciwutleniających”
202025.08.2020
62
Uchwała nr 16 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Jakuba Sęka z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Sęka pt.: „Elektrochemiczna detekcja wybranych białek i cukrów z wykorzystaniem układów mediowanych” i dopuszczenia Go do publicznej obrony
202024.08.2020
61
Uchwała nr 15 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Jakubów-Piotrowskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jakubów-Piotrowskiej pt.: „Zastosowanie funkcjonalizowanych nanostruktur jako nośników dla oksydoreduktaz w układach bioelektrokatalitycznych”
202012.08.2020
60
Uchwała nr 14 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Jakubów-Piotrowskiej z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jakubów-Piotrowskiej pt.: „Zastosowanie funkcjonalizowanych nanostruktur jako nośników dla oksydoreduktaz w układach bioelektrokatalitycznych” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202022.06.2020
59
UCHWAŁA NR 54 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie oceny wykonania przez Dziekana jego obowiązków
202030.06.2020
58
UCHWAŁA NR 53 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sprawozdania Kolegium Dziekańskiego
202030.06.2020
57
UCHWAŁA NR 52 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202030.06.2020
56
UCHWAŁA NR 51 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202030.06.2020
55
UCHWAŁA NR 50 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202030.06.2020
54
UCHWAŁA NR 49 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202030.06.2020
1 - 30Dalej