Logowanie
 

  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(37)
37
UCHWAŁA NR 32 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202020.05.2020
36
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202020.05.2020
35
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202020.05.2020
34
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202020.05.2020
33
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202020.05.2020
32
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202020.05.2020
31
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202020.05.2020
30
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202020.05.2020
29
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202020.05.2020
28
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zasad regulujących liczbę godzin dydaktycznych przysługujących kierującym pracami dyplomowymi
202020.05.2020
27
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202022.04.2020
26
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202022.04.2020
25
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202022.04.2020
24
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202022.04.2020
23
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202022.04.2020
22
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202022.04.2020
21
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202022.04.2020
20
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Nagrody im. Piotra Wrony
202018.03.2020
19
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania Centrum Dydaktyki
202018.03.2020
18
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie nadania statusu profesora zwyczajnego
202018.03.2020
17
Uchwała nr 13 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Prashanta Kumara z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Prashanta Kumara pt.: "Application of aspherical atom databank in biomolecular simulation and crystal engineering" brzmienie w języku polskim: "Zastosowanie banku danych asferycznych atomów do symulacji biomolekularnych i w inżynierii krystalicznej"
202010.03.2020
16
Uchwała nr 12 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 lutego 2020 opinia Rady Wydziału Chemii w sprawie odpłatności na studiach doktoranckich w roku akademickim 2020/2021
202026.02.2020
15
Uchwała nr 4 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Dominiki Janiszek z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Janiszek pt.: „Elektrochemiczne badania oddziaływań plazmidowego DNA z substancjami o właściwościach przeciwnowotworowych, przeciwgrzybicznych, przeciwbakteryjnych i przeciwutleniających” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202028.02.2020
14
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202026.02.2020
13
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202026.02.2020
12
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202026.02.2020
11
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202026.02.2020
10
Uchwała nr 3 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Prashanta Kumara z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Prashanta Kumara pt.: "Application of aspherical atom databank in biomolecular simulation and crystal engineering" brzmienie w języku polskim: "Zastosowanie banku danych asferycznych atomów do symulacji biomolekularnych i w inżynierii krystalicznej" i dopuszczenie Go do publicznej obrony
202005.02.2020
9
Uchwała nr 2 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Eweliny Szaniawskiej z dnia 05 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Szaniawskiej pt.: „Projektowanie i charakterystyka układów kompozytowych opartych na tlenku miedzi(I) jako półprzewodniku typu p, zdolnym do niskotemperaturowej, fotoelektrochemicznej konwersji tlenku węgla(IV)”
202005.02.2020
8
Uchwała nr 1 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Eweliny Szaniawskiej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Szaniawskiej pt.: „Projektowanie i charakterystyka układów kompozytowych opartych na tlenku miedzi(I) jako półprzewodniku typu p, zdolnym do niskotemperaturowej, fotoelektrochemicznej konwersji tlenku węgla(IV)” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202023.01.2020
1 - 30Dalej