Logowanie
 

  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(110)
110
Uchwała nr 36 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Wandy Cegiełkowskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Wandy Cegiełkowskiej pt.: „Opracowanie metodyki analitycznej badania rozmieszczenia cynku w roślinach Plantago lanceolata L.”
202018.12.2020
109
UCHWAŁA NR 82 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202009.12.2020
108
UCHWAŁA NR 81 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202009.12.2020
107
UCHWAŁA NR 80 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202009.12.2020
106
UCHWAŁA NR 79 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202009.12.2020
105
UCHWAŁA NR 78 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202009.12.2020
104
UCHWAŁA NR 77 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202009.12.2020
103
UCHWAŁA NR 76 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Nagród Wydziału Chemii
202009.12.2020
102
UCHWAŁA NR 75 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie Rady Dydaktycznej
202009.12.2020
101
UCHWAŁA NR 74 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wydziału Chemii
202009.12.2020
100
Uchwała nr 35 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Wandy Cegiełkowskiej z dnia 03 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Wandy Cegiełkowskiej pt.: „Opracowanie metodyki analitycznej badania rozmieszczenia cynku w roślinach Plantago lanceolata L.” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202003.12.2020
99
Uchwała nr 34 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Mohammeda Al-sharafiego z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Mohammeda Al-sharafiego pt.: "Inetics and product’s yields of mono and sesquiterpenes secondary organic aerosol (SOA) components in the aqueous phase reactions with ozone and OH radicals" brzmienie w języku polskim "Kinetyka i wydajność produktów reakcji składników mono i seskwiterpenowych wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w ich rekacjach z ozonem i rodnikami OH w wodzie"
202002.12.2020
98
Uchwała nr 33 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Justyny Lubery z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Justyny Lubery pt.: „Wykorzystanie elektrokatalitycznego przeniesienia elektronu w układzie jod/jodki do przygotowania elektrolitów redoks zdolnych do szybkiej propagacji ładunku”
202027.11.2020
97
Uchwała nr 32 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Jakuba Lacha z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Lacha pt.: „Właściwości elektrochemiczne ołowiu i jego stopów ze szczególnym uwzględnieniem „excursion peak” i wykorzystanie tego zjawiska do badań korozji kolektorów w akumulatorze kwasowo-ołowiowym”
202024.11.2020
96
Uchwała nr 31 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Mohammeda Al-sharafiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Mohammeda Al-sharafiego pt.: „Kinetics and product’s yields of mono and sesquiterpenes secondary organic aerosol (SOA) components in the aqueous phase reactions with ozone and OH radicals” brzmienie w języku polskim “Kinetyka i wydajność produktów reakcji składników mono i seskwiterpenowych wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w ich rekacjach z ozonem i rodnikami OH w wodzie” i dopuszczenia Go do publicznej obrony
202018.11.2020
95
Uchwała nr 30 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Justyny Lubery z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Justyny Lubery pt. „Wykorzystanie elektrokatalitycznego przeniesienia elektronu w układzie jod/jodki do przygotowania elektrolitów redoks zdolnych do szybkiej propagacji ładunku” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202006.11.2020
94
UCHWAŁA NR 73 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202004.11.2020
93
UCHWAŁA NR 72 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202004.11.2020
92
Uchwała nr 27 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Rękorajskiej z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Rękorajskiej pt.: „Projektowanie, synteza i charakterystyka magnetycznych nanocząstek tlenków żelaza i tlenków żelaza domieszkowanych kationami lantanowców oraz ich wykorzystanie w konstrukcji liposomalnych nośników leków”
202026.10.2020
91
Uchwała nr 26 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Mateusza Pęgiera z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Pęgiera pt.: „Wykorzystanie techniki ekstrakcji do fazy stałej do wydzielania i zatężania jonów skandu”
202022.10.2020
90
UCHWAŁA NR 71 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie Wydziałowej Komisji Oceniającej
202004.11.2020
89
Uchwała nr 29 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Jakuba Lacha z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Lacha pt. „Właściwości elektrochemiczne ołowiu i jego stopów ze szczególnym uwzględnieniem „excursion peak” i wykorzystanie tego zjawiska do badań korozji kolektorów w akumulatorze kwasowo-ołowiowym” i dopuszczenia Go do publicznej obrony
202003.11.2020
88
UCHWAŁA NR 70 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie Medalu Wydziału Chemii
202014.10.2020
87
UCHWAŁA NR 69 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202014.10.2020
86
UCHWAŁA NR 68 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202014.10.2020
85
UCHWAŁA NR 67 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202014.10.2020
84
UCHWAŁA NR 66 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie programu „Studiów Podyplomowych Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny”
202014.10.2020
83
Uchwała nr 25 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Mariusza Milewskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Mariusza Milewskiego pt.: „Szkielety Metalo-Organiczne jako nowatorskie nośniki dla katalizatorów metatezy olefin: zastosowania w reakcjach metatezy krzyżowej i z zamknięciem pierścienia”
202012.10.2020
82
Uchwała nr 24 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Starobrat z dnia 07 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Starobrat pt.: „Nowe materiały do magazynowania wodoru oparte na skandzie, itrze i glinie: synteza i właściwości fizykochemiczne” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202007.10.2020
81
Uchwała nr 23 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Rękorajskiej z dnia 06 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Rękorajskiej pt.: „Projektowanie, synteza i charakterystyka magnetycznych nanocząstek tlenków żelaza i tlenków żelaza domieszkowanych kationami lantanowców oraz ich wykorzystanie w konstrukcji liposomalnych nośników leków”, i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202006.10.2020
1 - 30Dalej