Logowanie
 

  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(45)
45
ZARZĄDZENIE NR 3/2024 DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII
z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Chemii.
202421.06.2024
44
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202419.06.2024
43
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202419.06.2024
42
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202419.06.2024
41
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202419.06.2024
40
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202419.06.2024
39
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202419.06.2024
38
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202419.06.2024
37
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wniosku o nadanie charakteru ogólnouczelnianego uroczystości odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Jacka Lipkowskiego

202419.06.2024
36
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Jacka Lipkowskiego
202419.06.2024
35
ZARZĄDZENIE NR 6/2024 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Chemii z dnia 03 czerwca 2024 r.
w sprawie zasad rekrutacji i opłat za studia podyplomowe Clinical Trials Academy – Methodology, Organization and Monitoring.
202403.06.2024
34
ZARZĄDZENIE NR 5/2024 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad rekrutacji i opłat za studia podyplomowe Zastosowanie chemii w ochronie środowiska. Kurs chromatograficzny.
202423.05.2024
33
ZARZĄDZENIE NR 4/2024 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie trybu, zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia
podyplomowe Metrologia chemiczna oraz w sprawie wysokości, terminu i zasad wnoszenia opłat za studia w roku akademickim 2024/2025
202421.05.2024
32
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202415.05.2024
31
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202415.05.2024
30
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zmiany stanowiska zatrudnienia nauczyciela akademickieg
202415.05.2024
29
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie awansu na stanowisko profesora uczelni
202415.05.2024
28
ZARZĄDZENIE NR 2/2024 DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII
z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawie trybów, zasad i form udzielenia zamówień publicznych.
202426.04.2024
27
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Jacka Lipkowskiego
202424.04.2024
26
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202424.04.2024
25
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202424.04.2024
24
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202424.04.2024
23
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie profesora afiliowanego
202424.04.2024
22
Komisji d.s. przewodu doktorskiego mgr Kamili Pruszkowskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r.w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Kamili Pruszkowskiej pt.: „Synteza i badania strukturalne czterokoordynacyjnych kompleksów Ni (II) z ligandami enaminoketonowymi oraz produktów ich reakcji z aminami heterocyklicznymi”
202412.04.2024
21
Uchwała nr 4 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Barbary Gralec z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Barbary Gralec pt: „Czynniki wpływające na przebieg reakcji elektrokatalitycznego utleniania małych cząsteczek organicznych na powierzchni
nanocząstek zawierających Pd lub Pt.”. i dopuszczenia Jej do publicznej obrony.
202427.03.2024
20
ZARZĄDZENIE NR 3/2024 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich
202426.03.2024
19
Uchwała nr 3 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Kamili Pruszkowskiej z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Kamili Pruszkowskiej pt: „Synteza i badania strukturalne czterokoordynacyjnych kompleksów Ni (II) z ligandami enaminoketonowymi oraz produktów ich reakcji z aminami heterocyklicznymi” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202418.03.2024
18
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202413.03.2024
17
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202413.03.2024
16
POSTANOWIENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UNIWESYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Wydziałowej Komisji Wyborczej
202429.02.2024
15
Uchwała nr 2 Komisji d.s. przewodu doktorskiego mgra Michała Michalca z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Michała Michalca pt: „Analityczne systemy monitorujące do kontroli i biomedycznej oceny adekwatności terapii hemodializacyjnej”.
202421.02.2024
14
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202421.02.2024
13
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202421.02.2024
12
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202421.02.2024
11
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202421.02.2024
10
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202421.02.2024
9
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202421.02.2024
8
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202421.02.2024
7
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego
202421.02.2024
6
ZARZĄDZENIE NR 2/2024 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 7/2023 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 23 października 2023 r. w sprawie trybu, zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe Metrologia chemiczna oraz w sprawie wysokości, terminu i zasad wnoszenia opłat za studia w roku akademickim 2023/2024.
202405.02.2024
5
Uchwała nr 1 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Michała Michalca z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Michała Michalca pt: „Analityczne
systemy monitorujące do kontroli i biomedycznej oceny adekwatności terapii hemodializacyjnej.” i dopuszczenia Go do publicznej obrony
202402.02.2024
4
ZARZĄDZENIE NR 1/2024 DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UNIWESYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie regulaminu korzystania z usług pośrednictwa w zakresie przewozu taksówkami osobowymi
202430.01.2024
3
ZARZĄDZENIE NR 1/2024 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2024/2025
202429.01.2024
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202417.01.2024
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202417.01.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(87)
86
Uchwała nr 16 Komisji d.s. przewodu doktorskiego mgr Eweliny van Wenum z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Eweliny van Wenum pt.: „Badanie antyoksydacyjnego i synergistycznego działania wybranych fenoli i polifenoli w
modelowych układach wodno-lipidowych”.
202321.12.2023
85
UCHWAŁA NR 60 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202320.12.2023
84
UCHWAŁA NR 59 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202320.12.2023
83
UCHWAŁA NR 58 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie badacza afiliowanego.
202320.12.2023
82
UCHWAŁA NR 57 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie Komisji Rady Wydziału ds. nadawania statusu profesora zwyczajnego.
202322.11.2023
81
Uchwała nr 15 Komisji d.s. przewodu doktorskiego mgra Łukasza Kota z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Kota pt: „System ekspertowy wspomagający kontrolę jakości pomiarów w laboratorium analitycznym”.
202320.12.2023
80
Uchwała nr 14 Komisji d.s. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Wojtkowiak z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Wojtkowiak pt.: „Oznaczanie małych peptydów za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas w aspekcie badań antydopingowych”.
202315.12.2023
79
Uchwała nr 13 Komisji d.s. przewodu doktorskiego mgra Bartosza Czerwieńca z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Czerwieńca pt: „Elektrochemiczne, mikroskopowe i spektroskopowe badania właściwości wielowarstw polielektrolitowych osadzanych na powierzchniach złota i grafitu”.
202313.12.2023
78
Uchwała nr 12 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Eweliny van Wenum z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Eweliny van Wenum pt: „Badanie antyoksydacyjnego i synergistycznego działania wybranych fenoli i polifenoli w modelowych układach wodno-lipidowych” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony.
202330.11.2023
77
Uchwała nr 11 Komisji d.s. przewodu doktorskiego mgr Luizy Kępy z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Luizy Kępy pt.:„Obrazowanie rozmieszczenia pierwiastków w mikro-próbkach pigmentów historycznych metodą LA-ICP-MS”.
202327.11.2023
76
UCHWAŁA NR 56 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202322.11.2023
75
UCHWAŁA NR 55 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202322.11.2023
74
UCHWAŁA NR 54 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie Wydziałowej Komisji Wyborczej.
202322.11.2023
73
Uchwała nr 10 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Łukasza Kota z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Kota pt: „System ekspertowy wspomagający kontrolę jakości pomiarów w laboratorium analitycznym” i dopuszczenia Go do publicznej obrony.
202321.11.2023
72
Uchwała nr 9 Komisji d.s. przewodu doktorskiego mgra Jakuba Cędrowskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Cędrowskiego pt: „Wpływ mikrootoczenia na mechanizm antyoksydacyjnego działania izotiocyjanianów”.
202320.11.2023
71
Uchwała nr 8 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Bartosza Czerwieńca z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Czerwieńca pt: „Elektrochemiczne, mikroskopowe i spektroskopowe badania właściwości wielowarstw
polielektrolitowych osadzanych na powierzchniach złota i grafitu” i dopuszczenia Go do publicznej obrony.
202310.11.2023
70
ZARZĄDZENIE NR 8/2023 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 30 października 2023 r. w sprawie powołania koordynatora ds. mobilności.
202330.10.2023
69
UCHWAŁA NR 53 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie medali honorowych Wydziału Chemii.
202325.10.2023
68
UCHWAŁA NR 52 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich.
202325.10.2023
67
UCHWAŁA NR 51 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202325.10.2023
66
UCHWAŁA NR 50 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202325.10.2023
65
UCHWAŁA NR 49 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202325.10.2023
64
UCHWAŁA NR 48 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202325.10.2023
63
UCHWAŁA NR 47 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202325.10.2023
62
UCHWAŁA NR 46 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202325.10.2023
61
Uchwała nr 7 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Luizy Kępy z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Luizy Kępy pt: „Obrazowanie rozmieszczenia pierwiastków w mikro-próbkach pigmentów historycznych metodą LA-ICP-MS” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony.
202324.10.2023
60
Uchwała nr 6 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Wojtkowiak z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Wojtkowiak pt: „Oznaczanie małych peptydów za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas w aspekcie badań antydopingowych” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony.
202324.10.2023
59
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 23 października 2023 r. w sprawie trybu, zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe Metrologia chemiczna oraz w sprawie wysokości, terminu i zasad wnoszenia opłat za studia w roku akademickim 2023/2024.
202323.10.2023
58
Uchwała nr 5 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Jakuba Cędrowskiego z dnia 16 października 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Cędrowskiego pt: „Wpływ mikrootoczenia na mechanizm antyoksydacyjnego działania izotiocyjanianów” i dopuszczenia Go do publicznej obrony.
202316.10.2023
57
UCHWAŁA NR 45 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. w sprawie trybu obrad Rady Wydziału.
202306.09.2023
56
UCHWAŁA NR 44 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. w sprawie oceny wykonania przez Dziekana jego obowiązków.
202306.09.2023
55
UCHWAŁA NR 43 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2023 r.w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202306.09.2023
54
UCHWAŁA NR 42 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202306.09.2023
53
UCHWAŁA NR 41 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202306.09.2023
52
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202306.09.2023
51
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202306.09.2023
50
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202306.09.2023
49
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202306.09.2023
48
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202306.09.2023
47
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 września 2023 r. w sprawie listu gratulacyjnego dla profesora Bogumiła Jeziorskiego.
202306.09.2023
46
ZARZĄDZENIE NR 6/2023 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia dni dziekańskich na Wydziale Chemii.
202328.08.2023
45
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202310.07.2023
44
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202310.07.2023
43
UCHWAŁA NR 32 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202310.07.2023
42
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202310.07.2023
41
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie trybu, zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe Metrologia chemiczna oraz w sprawie wysokości, terminu i zasad wnoszenia opłat za studia w roku akademickim 2023/2024
202306.07.2023
40
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji i opłat za studia podyplomowe podyplomowe Akademia Badań Klinicznych metodologia, organizacja i monitorowanie (Clinical Trials Academy – Methodology, Organization and Monitoring).
202326.06.2023
39
Uchwała nr 4 Komisji d.s. przewodu doktorskiego mgra Macieja Kamińskiego z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Macieja Kamińskiego pt: „Widma chiralooptyczne niewielkich, elastycznych molekuł organicznych”.
202323.06.2023
38
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2023 r.w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202321.06.2023
37
CHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202321.06.2023
36
CHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202321.06.2023
35
CHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202321.06.2023
34
CHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202321.06.2023
33
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202321.06.2023
33
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
202310.07.2023
32
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2023 r.w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202321.06.2023
31
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202321.06.2023
30
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2024-2028.
202321.06.2023
29
Obwieszczenie nr 1/2023 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Chemii UW z dnia 6 czerwca 2023 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Chemii (kadencja 2020-24) z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przeprowadzonych w dniach 5-6 czerwca 2023 r.
202306.06.2023
28
ZARZĄDZENIE NR 3/2023 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zajęć dydaktycznych semestru letniego roku akademickiego 2022/2023
202307.06.2023
27
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 30.05.2023 r. w sprawie zasad rekrutacji i opłat za studia podyplomowe Zastosowanie chemii w ochronie środowiska. Kurs chromatograficzny.
202330.05.2023
26
Uchwała nr 3 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Macieja Kamińskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Macieja Kamińskiego pt: „Widma chiralooptyczne niewielkich, elastycznych molekuł organicznych” i dopuszczenia Go do publicznej obrony.
202329.05.2023
25
Uchwała nr 2 Komisji d.s. przewodu doktorskiego mgra Szymona Sutuły z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Szymona Sutuły pt: „O dokładności i precyzji rezultatów rentgenowskich i neutronowych badań dyfrakcyjnych wykonanych na monokryształach glicyny”.
202322.05.2023
24
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202317.05.2023
23
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie awansu na stanowisko profesora uczelni.
202317.05.2023
22
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wydziału Chemii.
202317.05.2023
21
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UNIWESYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2023 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Chemii.
202305.05.2023
20
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
19
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
18
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
17
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
16
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
15
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
14
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
13
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
12
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w organizacji oraz zmian w Regulaminie Wydziału Chemii.
202305.04.2023
11
Uchwała nr 1 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Szymona Sutuły z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Szymona Sutuły pt: „O dokładności i precyzji rezultatów rentgenowskich i neutronowych badań dyfrakcyjnych wykonanych na
monokryształach glicyny” i dopuszczenia Go do publicznej obrony.
202304.04.2023
10
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim
2023/2024.
202314.03.2023
9
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.03.2023
8
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.03.2023
7
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.02.2023
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.02.2023
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.02.2023
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.02.2023
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.02.2023
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w organizacji Wydziału Chemii
202308.02.2023
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202311.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(98)
98
ZARZĄDZENIE NR 11/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 18.11.2022 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji na studia podyplomowe Akademia Badań Klinicznych – metodologia, organizacja i monitorowanie (Clinical Trials Academy – Methodology, Organization and Monitoring)
202218.11.2022
97
Uchwała nr 28 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Jakubowskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jakubowskiej pt.: „Parametry NMR: wpływ geometrii molekularnej a efekty relatywistyczne”
202221.12.2022
96
Uchwała nr 27 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Anny Jarek z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Jarek pt.: „GC/MS i GC/C/IRMS w badaniach antydopingowych. Studium przypadków”
202219.12.2022
95
Uchwała nr 26 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Anny Jarek z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Jarek pt.: „GC/MS i GC/C/IRMS w badaniach antydopingowych. Studium przypadków” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202208.12.2022
94
ZARZĄDZENIE NR 10/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 18.11.2022 r. w sprawie określenia minimalnej liczby uczestników wymaganej do uruchomienia studiów podyplomowych Akademia Badań Klinicznych – metodologia, organizacja i monitorowanie (Clinical Trials Academy – Methodology, Organization and Monitoring)
202218.11.2022
93
UCHWAŁA NR 55 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.12.2022
92
UCHWAŁA NR 54 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.12.2022
91
UCHWAŁA NR 53 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.12.2022
90
Uchwała nr 25 Komisji doktorskiej mgr Katarzyny Jakubowskiej z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jakubowskiej pt.: „Parametry NMR: wpływ geometrii molekularnej a efekty relatywistyczne” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202205.12.2022
89
Uchwała nr 24 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Sylwii Pawlędzio z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Pawlędzio pt.: „Zastosowanie metod krystalografii kwantowej do detekcji efektów relatywistycznych oraz opisu oddziaływań aurofilowych dla modelowych struktur kryształów z ciężkimi atomami”
202230.11.2022
88
Uchwała nr 23 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Roberta Ambroziaka z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Roberta Ambroziaka pt.: „Nanocząstki metali plazmonicznych na podłożach tlenkowych - synteza i charakterystyka nowych kompozytowych nanomateriałów do pomiarów powierzchniowo wzmocnionych widm ramanowskich”
202229.11.2022
87
UCHWAŁA NR 52 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202209.11.2022
86
UCHWAŁA NR 51 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202209.11.2022
85
Uchwała nr 22 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Roberta Ambroziaka z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Roberta Ambroziaka pt.: „Nanocząstki metali plazmonicznych na podłożach tlenkowych - synteza i charakterystyka nowych kompozytowych nanomateriałów do pomiarów powierzchniowo wzmocnionych widm ramanowskich” i dopuszczenia Go do publicznej obrony
202227.10.2022
84
Uchwała nr 21 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Sylwii Pawlędzio z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Pawlędzio pt.: „Zastosowanie metod krystalografii kwantowej do detekcji efektów relatywistycznych oraz opisu oddziaływań aurofilowych dla modelowych struktur kryształów z ciężkimi atomami” i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202226.10.2022
83
ZARZĄDZENIE NR 9/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 24.10.2022 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji na studia podyplomowe Akademia Badań Klinicznych – metodologia, organizacja i monitorowanie (Clinical Trials Academy – Methodology, Organization and Monitoring)
202224.10.2022
82
UCHWAŁA NR 50 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202212.10.2022
81
UCHWAŁA NR 49 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202212.10.2022
80
UCHWAŁA NR 48 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202212.10.2022
79
UCHWAŁA NR 47 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202212.10.2022
78
UCHWAŁA NR 46 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202212.10.2022
77
Uchwała nr 20 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Macieja Boczara z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Macieja Boczara pt.: „Synteza i właściwości elektrochemiczne materiałów elektrodowych do wysokonapięciowych ogniw litowo-jonowych”
202227.09.2022
76
Uchwała nr 19 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Michała Soszyńskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Michała Soszyńskiego pt.: „Otrzymywanie nanowłókien węglika krzemu na drodze syntezy spaleniowej”
202220.09.2022
75
ZARZĄDZENIE NR 3/2022 DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 września 2022 r. w sprawie struktury organizacyjnej Administracji Wydziału
202216.09.2022
74
UCHWAŁA NR 45 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie trybu obrad Rady Wydziału
202207.09.2022
73
UCHWAŁA NR 44 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
72
UCHWAŁA NR 43 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
71
UCHWAŁA NR 42 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
70
UCHWAŁA NR 41 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
69
UCHWAŁA NR 40 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
68
UCHWAŁA NR 39 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
67
UCHWAŁA NR 38 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
66
UCHWAŁA NR 37 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
65
UCHWAŁA NR 36 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
64
UCHWAŁA NR 35 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
63
UCHWAŁA NR 34 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202207.09.2022
62
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania koordynatorów ds. mobilności
202207.09.2022
61
Uchwała nr 18 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Macieja Boczara z dnia 7 września 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Macieja Boczara pt.: „Synteza i właściwości elektrochemiczne materiałów elektrodowych do wysokonapięciowych ogniw litowo-jonowych” i dopuszczenia Go do publicznej obrony
202207.09.2022
60
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu rekrutacji na studia podyplomowe Akademia Badań Klinicznych – metodologia, organizacja i monitorowanie (Clinical Trials Academy – Methodology, Organization and Monitoring)
202225.08.2022
59
Zarządzenie Prodziekana ds. Studenckich NR 6/2022 WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w sesji egzaminacyjnej semestru letniego roku akademickiego 2021/2022
202209.06.2022
58
Uchwała nr 17 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Wanat z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Wanat pt.: „Zastosowanie Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej i Metod Krystalografii Kwantowej w Badaniach Kryształów Związków o Potencjale Farmaceutycznym”
202228.06.2022
57
Uchwała nr 16 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Michała Soszyńskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Michała Soszyńskiego pt.: „Otrzymywanie nanowłókien węglika krzemu na drodze syntezy spaleniowej” i dopuszczenia Go do publicznej obrony
202223.06.2022
56
UCHWAŁA NR 33 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202222.06.2022
55
UCHWAŁA NR 32 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202222.06.2022
54
UCHWAŁA NR 31 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202222.06.2022
53
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202222.06.2022
52
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202222.06.2022
51
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202222.06.2022
50
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202222.06.2022
49
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202222.06.2022
48
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202222.06.2022
47
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie awansu na stanowisko profesora uczelni
202222.06.2022
46
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202222.06.2022
45
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku o nagrodę im. S. Pieńkowskiego Wydziału Fizyki UW
202222.06.2022
44
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu Nagród Wydziału Chemii
202222.06.2022
43
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
202222.06.2022
42
Uchwała nr 15 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Pawła Sochy z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Pawła Sochy pt.: „Chemia strukturalna soli hybrydowych oraz hydratów pochodnych piperydyny”
202222.06.2022
41
Uchwała nr 14 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Pawła Sochy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Pawła Sochy pt. „Chemia strukturalna soli hybrydowych oraz hydratów pochodnych piperydyny” i dopuszczenia Go do publicznej obrony
202209.06.2022
40
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 3.06.2022 r. w sprawie zasad realizacji Podyplomowych Studiów w zakresie Metrologii Chemicznej
202203.06.2022
39
Uchwała nr 13 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Dariusza Gołowicza z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Dariusza Gołowicza pt.: „Nowe metody rejestracji i przetwarzania sygnału NMR z połączonym próbkowaniem wymiaru Fourierowskiego i nie-Fourierowskiego”
202225.05.2022
38
Uchwała nr 12 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Moniki Wanat z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Moniki Wanat: „Zastosowanie Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej i Metod Krystalografii Kwantowej w Badaniach Kryształów Związków o Potencjale Farmaceutycznym”, i dopuszczenia Jej do publicznej obrony
202224.05.2022
37
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 18.05.2022 r. w sprawie zasad realizacji Studium Podyplomowego Zastosowania chemii w ochronie środowiska. Kurs chromatograficzny.
202218.05.2022
36
Uchwała nr 11 Komisji d.s. przewodu doktorskiego mgra  Aleksandra Kuriaty z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra  Aleksandra Kuriaty pt: „Badanie struktury kopolimerów blokowych metodami Monte Carlo”.
202212.05.2022
35
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie oceny wykonania przez Dziekana jego obowiązków.
202211.05.2022
34
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202211.05.2022
33
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202211.05.2022
32
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie nadania statusu profesora zwyczajnego.
202211.05.2022
31
Uchwała nr 10 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra  Dariusza Gołowicza z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Dariusza Gołowicza pt: „Nowe metody rejestracji i przetwarzania sygnału NMR z połączonym próbkowaniem wymiaru Fourierowskiego i nie-Fourierowskiego” i dopuszczenia Go do publicznej obrony.
202211.05.2022
1 - 200Dalej