Logowanie
 

  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(27)
27
ZARZĄDZENIE NR 2/2023 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 30.05.2023 r. w sprawie zasad rekrutacji i opłat za studia podyplomowe Zastosowanie chemii w ochronie środowiska. Kurs chromatograficzny.
202330.05.2023
26
Uchwała nr 3 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Macieja Kamińskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Macieja Kamińskiego pt: „Widma chiralooptyczne niewielkich, elastycznych molekuł organicznych” i dopuszczenia Go do publicznej obrony.
202329.05.2023
25
Uchwała nr 2 Komisji d.s. przewodu doktorskiego mgra Szymona Sutuły z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Szymona Sutuły pt: „O dokładności i precyzji rezultatów rentgenowskich i neutronowych badań dyfrakcyjnych wykonanych na monokryształach glicyny”.
202322.05.2023
24
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202317.05.2023
23
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie awansu na stanowisko profesora uczelni.
202317.05.2023
22
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wydziału Chemii.
202317.05.2023
21
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UNIWESYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2023 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Chemii.
202305.05.2023
20
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
19
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
18
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
17
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
16
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
15
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
14
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
13
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich.
202305.04.2023
12
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w organizacji oraz zmian w Regulaminie Wydziału Chemii.
202305.04.2023
11
Uchwała nr 1 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgra Szymona Sutuły z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Szymona Sutuły pt: „O dokładności i precyzji rezultatów rentgenowskich i neutronowych badań dyfrakcyjnych wykonanych na
monokryształach glicyny” i dopuszczenia Go do publicznej obrony.
202304.04.2023
10
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim
2023/2024.
202314.03.2023
9
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.03.2023
8
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.03.2023
7
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.02.2023
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.02.2023
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.02.2023
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.02.2023
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202308.02.2023
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w organizacji Wydziału Chemii
202308.02.2023
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich
202311.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(98)
98
ZARZĄDZENIE NR 11/2022 Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Chemii z dnia 18.11.2022 r. w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji na studia podyplomowe Akademia Badań Klinicznych – metodologia, organizacja i monitorowanie (Clinical Trials Academy – Methodology, Organization and Monitoring)
202218.11.2022
97
Uchwała nr 28 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Jakubowskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jakubowskiej pt.: „Parametry NMR: wpływ geometrii molekularnej a efekty relatywistyczne”
202221.12.2022
96
Uchwała nr 27 Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Anny Jarek z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Jarek pt.: „GC/MS i GC/C/IRMS w badaniach antydopingowych. Studium przypadków”
202219.12.2022
1 - 30Dalej