Logowanie
 

  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(173)
173
UCHWAŁA NR 12/II/2019 KOMISJI II WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ds. PRZEWODÓW DOKTORSKICH z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anity Florkowskiej pt. Molekularne mechanizmy miogenicznego różnicowania mysich komórek pluripotencjalnych
201929.09.2020
172
UCHWAŁA NR 6/I/2019 KOMISJI I WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ds. PRZEWODÓW DOKTORSKICH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Miścickiej pt. Wykorzystanie niekanonicznych kodonów startu translacji do syntezy alternatywnych form białek kierowanych do mitochondriów
201926.06.2019
171
UCHWAŁA NR 11/II/2019 KOMISJI II WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ds. PRZEWODÓW DOKTORSKICH z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Bieńkowskiej pt. Rola sygnałów aktywacyjnych i cytokin w powstawaniu in vitro pochodzących z grasicy limfocytów T regulatorowych
201925.06.2019
170
UCHWAŁA NR 29/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Markowskiego: Modyfikacje syntezy i wydzielania triterpenoidów w kulturze korzeni włośnikowatych nagietka lekarskiego Calendula officinalis wywołane przez elicytory biotyczne
201924.06.2019
169
UCHWAŁA NR 28/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Soyol Dashbaldan pt.: Changes in triterpenoid content in cuticular waxes of selected edible berries during fruit ripening
201924.06.2019
168
UCHWAŁA NR 27/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tracz-Budy pt.: Modyfikacja akumulacji i tolerancji tytoniu i pomidora na cynk, żelazo i kadm w wyniku ekspresji genu AhNAS2
201924.06.2019
167
UCHWAŁA NR 26/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Pawlikowskiego i powołania komisji habilitacyjnej
201924.06.2019
166
UCHWAŁA NR 25/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Markowskiej i powołania komisji habilitacyjnej
201924.06.2019
165
UCHWAŁA NR 24/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Michała Małeckiego i powołania komisji habilitacyjnej
201924.06.2019
164
UCHWAŁA NR 23/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Katarzynie Tońskiej
201924.06.2019
163
UCHWAŁA NR 22/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego
201924.06.2019
162
UCHWAŁA NR 21/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej: biologii mgr. Michała Markowskiego
201924.06.2019
161
UCHWAŁA NR 20/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej: biologii mgr Soyol Dashbaldan
201924.06.2019
160
UCHWAŁA NR 19/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łazickiej pt.: Białka redox projektowane de novo oraz naturalne kompleksy białkowo - barwnikowe - charakterystyka i zastosowanie w elektrochemicznych układach biohybrydowych
201924.09.2019
159
UCHWAŁA NR 5/I/2019 KOMISJI I WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ds. PRZEWODÓW DOKTORSKICH z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Miścickiej pt. Wykorzystanie niekanonicznych kodonów startu translacji do syntezy alternatywnych form białek kierowanych do mitochondriów i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201914.06.2019
158
UCHWAŁA NR 10/II/2019 KOMISJI II WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ds. PRZEWODÓW DOKTORSKICH z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anity Florkowskiej pt. Molekularne mechanizmy miogenicznego różnicowania mysich komórek pluripotencjalnych i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201913.06.2019
157
UCHWAŁA NR 18/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Jackowi Radzikowskiemu
201910.06.2019
156
UCHWAŁA NR 17/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Marcinowi Grzybowskiemu
201910.06.2019
155
UCHWAŁA NR 16/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Agnieszce Piotrowskiej-Nowak
201910.06.2019
154
UCHWAŁA NR 15/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Mazurkiewicza pt.: Neurochemiczne, hormonalne i społeczne uwarunkowania ontogenezy zachowań agresywnych mrówek
201910.06.2019
153
UCHWAŁA NR 14/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Seweryna Mroczka i powołania komisji habilitacyjnej
201910.06.2019
152
UCHWAŁA NR 13/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Mikulskiego i powołania komisji habilitacyjnej
201910.06.2019
151
UCHWAŁA NR 12/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Kobielaka i powołania komisji habilitacyjnej
201910.06.2019
150
UCHWAŁA NR 11/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Kloch i powołania komisji habilitacyjnej
201910.06.2019
149
UCHWAŁA NR 10/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Jagielskiego i powołania komisji habilitacyjnej
201910.06.2019
148
UCHWAŁA NR 09/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Renaty Godlewskiej i powołania komisji habilitacyjnej
201910.06.2019
147
UCHWAŁA NR 08/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anny Barabasz i powołania komisji habilitacyjnej
201910.06.2019
146
UCHWAŁA NR 07/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Moniki Asztemborskiej i powołania komisji habilitacyjnej
201910.06.2019
145
UCHWAŁA NR 06/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie nadania dr. Rafałowi Milanowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
201910.06.2019
144
UCHWAŁA NR 05/06/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego
201910.06.2019
1 - 30Dalej