Logowanie
 

  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(16)
16
UCHWAŁA NR 12/01/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Barbary Świerczek-Lasek pt.: Wpływ wybranych regulatorów miogenezy na pluripotencję i różnicowanie zarodkowych komórek macierzystych
201921.01.2019
15
UCHWAŁA NR 11/01/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anity Florkowskiej pt.: Molekularne mechanizmy miogenicznego różnicowania mysich komórek pluripotencjalnych
201921.01.2019
14
UCHWAŁA NR 10/01/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Szymczak pt.: Czynniki immunomodulujące i ich rola w przebiegu zarażenia Babesia microti u myszy
201921.01.2019
13
UCHWAŁA NR 09/01/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joannie Szymczak i wyznaczenia promotora
201921.01.2019
12
UCHWAŁA NR 8/01/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Joannie Szymczak
201921.01.2019
11
UCHWAŁA NR 7/01/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Kamilowi Kwietniowi
201921.01.2019
10
UCHWAŁA NR 06/01/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Milanowskiego i powołania komisji habilitacyjnej
201921.01.2019
9
UCHWAŁA NR 05/01/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie nadania dr Agnieszce Kobielak stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii
201921.01.2019
8
UCHWAŁA NR 04/01/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie nadania dr Halinie Galerze stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii
201927.08.2019
7
UCHWAŁA NR 03/01/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie nadania dr Annie Grudniak stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii
201921.01.2019
6
UCHWAŁA NR 02/01/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego
201921.01.2019
5
UCHWAŁA NR 01/01/2019 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
201921.01.2019
4
UCHWAŁA NR 01/III/2019 KOMISJI III WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ds. PRZEWODÓW DOKTORSKICH z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Wereszczuk pt. The influence of habitat isolation on space use and genetic structure of stone marten Martes foina population i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201912.01.2019
3
UCHWAŁA NR 2/I/2019 KOMISJI I WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ds. PRZEWODÓW DOKTORSKICH z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Dębiec-Andrzejewskiej pt. Microbial and chemical removal of arsenic from contaminated waters
201914.01.2019
2
UCHWAŁA NR 1/II/2019 KOMISJI II WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ds. PRZEWODÓW DOKTORSKICH z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Grabowskiej pt. On the search of the factors responsible for the seasonality of inflammation in the chicken model avian species (Gallus gallus domesticus L.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201908.01.2019
1
UCHWAŁA NR 1/I/2019 KOMISJI I WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ds. PRZEWODÓW DOKTORSKICH z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Wawrzyniaka pt. Charakterystyka systemów replikacyjnych plazmidów pIGRK i pIGMS31 pochodzących ze szczepu Klebsiella pneumniae 287w
201907.01.2019
zwiń Rok : 2018 ‎(211)
209
UCHWAŁA NR 16/I/2018 KOMISJI I WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ds. PRZEWODÓW DOKTORSKICH z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Wawrzyniaka pt. Charakterystyka systemów replikacyjnych plazmidów pIGRK i pIGMS31 pochodzących ze szczepu Klebsiella pneumniae 287w i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201817.12.2018
208
UCHWAŁA NR 15/I/2018 KOMISJI I WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ds. PRZEWODÓW DOKTORSKICH z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Dębiec-Andrzejewskiej pt. Microbial and chemical removal of arsenic from contaminated waters i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201817.12.2018
207
UCHWAŁA NR 13/12/2018 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających Wydziałowej Komisji Wyborczej
201817.12.2018
206
UCHWAŁA NR 12/12/2018 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
201817.12.2018
205
UCHWAŁA NR 11/12/2018 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii mgr Alicji Buczyńskiej
201817.12.2018
204
UCHWAŁA NR 10/12/2018 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii mgr Magdalenie Grzeszczuk
201817.12.2018
203
UCHWAŁA NR 09/12/2018 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Maciejowi Ziemiańskiemu i wyznaczenia promotora
201817.12.2018
202
UCHWAŁA NR 08/12/2018 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Grzybowskiego pt.: Identyfikacja mechanizmów fizjologicznych i genetycznych warunkujących niezaburzony wczesny rozwój siewek kukurydzy (Zea mays L.) w chłodzie
201817.12.2018
201
UCHWAŁA NR 07/12/2018 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Wronowskiej pt.: Computational models of response to cellular stress factors
201817.12.2018
200
UCHWAŁA NR 06/12/2018 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Kasprzyckiej pt.: Udział TGFβ1 w kontrolowaniu aktywności MMP-9 i MMP-2 podczas różnicowania mioblastów i regeneracji mięśni szkieletowych
201817.12.2018
199
UCHWAŁA NR 05/12/2018 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych dr hab. Annie Bajer
201817.12.2018
198
UCHWAŁA NR 04/12/2018 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej awansu prof. dr. hab. Krzysztofa Spalika na stanowisko profesora zwyczajnego
201817.12.2018
197
UCHWAŁA NR 03/12/2018 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego
201817.12.2018
196
UCHWAŁA NR 02/12/2018 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej: biologii mgr inż. Pauliny Kasprzyckiej
201817.12.2018
1 - 30Dalej