Logowanie

​​

 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(25)
25
ZARZĄDZENIE NR 3/2022
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunkach studiów  I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales”
202230.09.2022
24
UCHWAŁA NR 18/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie prof. dr hab. Ewy Haman (egzaminatorki) do składu komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny dodatkowej (psychologia) w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rosiak
202222.09.2022
23
UCHWAŁA NR 17/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o odwołanie prof. dr hab. Barbary Bokus (egzaminatorki) ze składu komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny dodatkowej (psychologia) w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rosiak
202222.09.2022
22
UCHWAŁA NR 16/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie dr Elżbiety Lewkowicz (egzaminatorki) do składu komisji przeprowadzającej egzamin z języka obcego (niemiecki) w przewodzie doktorskim mgr Joanny Tomalskiej
202222.09.2022
21
UCHWAŁA NR 15/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o odwołanie mgr. Marka Lewickiego (egzaminatora) ze składu komisji przeprowadzającej egzamin z języka obcego (niemiecki) w przewodzie doktorskim mgr Joanny Tomalskiej
202222.09.2022
20
ZARZĄDZENIE NR 5/2022
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Laboratorium „Średniowiecze i Mediewalizm”
202230.06.2022
19
ZARZĄDZENIE NR 4/2022
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przekształcenia Komisji „Speculum Byzantinum” w Pracownię „Speculum Byzantinum”
202230.06.2022
18
UCHWAŁA NR 14/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Marka Wojnarowskiego  (nauki o kulturze i religii)
202230.06.2022
17
UCHWAŁA NR 13/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie oceny funkcjonowania Wydziału „Artes Liberales” UW w roku 2021
202230.06.2022
16
UCHWAŁA NR 12/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr. Rafałowi Kuczyńskiemu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202226.05.2022
15
UCHWAŁA NR 11/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Rafałowi Kuczyńskiemu
202226.05.2022
14
UCHWAŁA NR 10/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Kuczyńskiego
202226.05.2022
13
UCHWAŁA NR 9/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o zatwierdzenie tematu egzaminu kierunkowego w przewodzie doktorskim mgr Marleny Wilczak (nauki o kulturze i religii)
202219.05.2022
12
UCHWAŁA NR 8/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marleny Wilczak (nauki o kulturze i religii)
202219.05.2022
11
UCHWAŁA NR 7/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Jasińskiej-Zdun (literaturoznawstwo)
202219.05.2022
10
UCHWAŁA NR 6/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rosiak (nauki o kulturze i religii)
202219.05.2022
9
UCHWAŁA NR 5/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Antoniego Górnego (nauki o kulturze i religii)
202219.05.2022
8
UCHWAŁA NR 4/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anety Świder-Pióro (literaturoznawstwo)
202230.03.2022
7
UCHWAŁA NR 3/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Tomalskiej (nauki o kulturze i religii)
202230.03.2022
6
UCHWAŁA NR 2/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Kuczyńskiego (nauki o kulturze i religii) pt. Obrazy nieskończoności. Perspektywa Erwina Panofskiego i Pawła Florenskiego w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202231.03.2022
5
ZARZĄDZENIE NR 2/2022
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO   
z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia dla studentów studiów organizowanych przez Wydział „Artes Liberales” godzin dziekańskich w dniu 23 lutego 2022 r. w godz. 10.00 – 15.00
202216.02.2022
4
ZARZĄDZENIE NR 2/2022
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Pracowni „Ośrodek Badań nad Europejskimi Pograniczami im. Sofii Casanovy”
202227.01.2022
3
ZARZĄDZENIE NR 1/2022
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zamknięcia: Pracowni Ekologii Teatru, Laboratorium „Sofia Casanova”, Komisji „Polono-Russica”
202227.01.2022
2
UCHWAŁA NR 1/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Kamińskiej (nauki o kulturze i religii)
202227.01.2022
1
ZARZĄDZENIE NR 1
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zasad organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales”
202221.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(45)
45
UCHWAŁA NR 39/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o odwołanie i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Oscara Barbozy Lizano (nauki o kulturze i religii)
202116.12.2021
44
UCHWAŁA NR 38/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Maciejewskiej (nauki o kulturze i religii)
202116.12.2021
43
ZARZĄDZENIE NR 2/2021
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym  na kierunkach studiów  I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales”
202108.12.2021
42
ZARZĄDZENIE NR 1/2021
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunkach studiów  I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales”
202129.11.2021
41
UCHWAŁA NR 37/2021 
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Yuliyi Domitrak stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202125.11.2021
1 - 30Dalej
 
 
​​