Logowanie

​​​

 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(14)
14
UCHWAŁA NR 14 /2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Oscarowi Alfredowi Barbozie Lizano
202429.02.2024
13
UCHWAŁA NR 13/2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 lutego 2024 r.w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Oscara Alfreda Barbozy Lizano
202429.02.2024
12
UCHWAŁA NR 12/2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Pawłowi Sygowskiemu
202429.02.2024
11
UCHWAŁA NR 11/2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Sygowskiego
202429.02.2024
10
UCHWAŁA NR 10/2024 
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
z dnia 25 stycznia 2024 r.  w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Oscara Barbozy Lizano pt.: Pensamiento masónico y su influencia en la construcción de las nociones de nación en Centroamérica (1821-1950) / [Myśl wolnomularska i jej wkład w budowanie idei narodowych w Ameryce Centralnej (1821 – 1950)] (w dyscyplinie nauki o kulturze i religii) i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202425.01.2024
9
UCHWAŁA NR 9/2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Marii Bikont stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202418.01.2024
8
UCHWAŁA NR 8/2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Marii Bikont
202418.01.2024
7
UCHWAŁA NR 7/2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Marii Bikont
202418.01.2024
6
UCHWAŁA NR 6/2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr. Łukaszowi Hajduczeni stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202418.01.2024
5
UCHWAŁA NR 5/2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
mgr. Łukaszowi Hajduczeni
202418.01.2024
4
UCHWAŁA NR 4/2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Hajduczeni
202418.01.2024
3
UCHWAŁA NR 3/2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Agnieszce Hamann stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202411.01.2024
2
UCHWAŁA NR 2/2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Agnieszce Hamann
202411.01.2024
1
UCHWAŁA NR 1/2024
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Hamann
202411.01.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(77)
76
UCHWAŁA NR 65/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Sygowskiego pt.: Przemiany w architekturze i w wyposażeniu cerkwi unickich w XVIII wieku na terenie metropolii kijowskiej na przykładzie wybranych protokołów wizytacyjnych (w dyscyplinie nauki o kulturze i religii) i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202321.12.2023
75
UCHWAŁA NR 64/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Hajduczeni pt.: Muzyczna forma liturgii prawosławnej. Studium wschodniej tradycji liturgicznej w dyskursie doświadczenia artystycznego (w dyscyplinie nauki o kulturze i religii) i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202321.12.2023
74
UCHWAŁA NR 63/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marii Bikont pt.: Praktyka śpiewacza na wsi dziś na przykładzie poleskiej wsi Perebrody (w dyscyplinie nauki o kulturze i religii) i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202321.12.2023
73
UCHWAŁA NR 62/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Hamann pt.: Understanding the ancient Maya. Cognitive analysis of the language of Maya glyphic texts of the Classic Period (w dyscyplinie nauki o kulturze i religii) i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202321.12.2023
72
UCHWAŁA NR 61/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr. Krzysztofowi Rybakowi stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo z wyróżnieniem
202330.11.2023
71
UCHWAŁA NR  60/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr. Krzysztofowi Rybakowi
202330.11.2023
70
UCHWAŁA NR  59/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rybaka
202330.11.2023
69
UCHWAŁA NR 58/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr. Krzysztofowi Korwin-Piotrowskiemu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202309.11.2023
68
UCHWAŁA NR 57/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Krzysztofowi Korwin-Piotrowskiemu
202309.11.2023
67
UCHWAŁA NR 56/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Korwin-Piotrowskiego
202309.11.2023
66
ZARZĄDZENIE NR 11/2023
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 października 2023 r. w sprawie powołania koordynatora ds. mobilności
202330.10.2023
65
UCHWAŁA NR 55/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rybaka pt.: Obrazowanie Zagłady. Narracje holokaustowe w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży (w dyscyplinie literaturoznawstwo) i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202326.10.2023
64
UCHWAŁA NR 54/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Anecie Świder-Pióro stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo z wyróżnieniem
202326.10.2023
63
UCHWAŁA NR 53/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Anecie Świder-Pióro
202326.10.2023
62
UCHWAŁA NR 52/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Anety Świder-Pióro
202326.10.2023
61
ZARZĄDZENIE NR 10/2023
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 października 2023r. w sprawie ustanowienia dla studentów studiów organizowanych przez Wydział „Artes Liberales” godzin dziekańskich w dniu 31 października 2023r. od godziny 13:00
202326.10.2023
1 - 30Dalej
 
 
​​