Logowanie

​​

 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(44)
43
UCHWAŁA NR 38/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Sygowskiego (nauki o kulturze i religii)
202328.06.2023
42
UCHWAŁA NR 37/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr. Łukasza Hajduczeni (nauki o kulturze i religii)
202328.06.2023
41
UCHWAŁA NR 36/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie dr. Kamila Wieleckiego (członka) do składu komisji przeprowadzającej egzamin z języka obcego (rosyjski) w przewodzie doktorskim mgr Marii Bikont
202328.06.2023
40
UCHWAŁA NR 35/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr Marii Bikont (nauki o kulturze i religii)
202328.06.2023
39
UCHWAŁA NR 34/2023 
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
z dnia 28 czerwca 2023 r.  w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Knuta  pt.: Mowa oporu jako odpowiedź na mowę nienawiści na przykładzie społecznych praktyk odpowiadania na homofobiczną i transfobiczną mowę nienawiści w Polsce (w dyscyplinie nauki o kulturze i religii) i dopuszczenia jej do publicznej obrony 
202328.06.2023
38
UCHWAŁA NR 33/2023 
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Marka Wojnarowskiego pt.: Wierzenia eschatologiczne na przykładzie ikon Sądu Ostatecznego XV-XVII wieku z eparchii przemyskiej i terenów sąsiednich  (w dyscyplinie nauki o kulturze i religii) i dopuszczenia jej do publicznej obrony 
202328.06.2023
37
UCHWAŁA NR 32/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie oceny funkcjonowania Wydziału „Artes Liberales” UW w roku 2022
202328.06.2023
36
UCHWAŁA NR 31/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Katarzynie Ankudinovej
202322.06.2023
35
UCHWAŁA NR 30/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Ankudinovej
202322.06.2023
34
ZARZĄDZENIE NR 5/2023
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2022/2023  na Wydziale „Artes Liberales”
202319.06.2023
33
UCHWAŁA NR 29/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Baraniak (literaturoznawstwo)
202325.05.2023
32
UCHWAŁA NR 28/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Ankudinovej pt.: Masoneria w kulturze popularnej od tabloidu do memu internetowego (w dyscyplinie nauki o kulturze i religii) i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202325.05.2023
31
UCHWAŁA NR 27/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych
202327.04.2023
30
UCHWAŁA NR 26/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Kopcia
202327.04.2023
29
UCHWAŁA NR 25/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Joannie Tomalskiej stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202327.04.2023
28
UCHWAŁA NR 24/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Joannie Tomalskiej
202327.04.2023
27
UCHWAŁA NR 23/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Tomalskiej
202327.04.2023
26
ZARZĄDZENIE NR 2/2023
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Historii Hiszpanii
202321.04.2023
25
ZARZĄDZENIE NR 1/2023
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Naukowego Międzynarodowego Kongresu Historii Hiszpanii
202321.04.2023
24
UCHWAŁA NR 22/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr. Antoniemu Górnemu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202320.04.2023
23
UCHWAŁA NR 21/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Antoniemu Górnemu
202320.04.2023
22
UCHWAŁA NR 20/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Antoniego Górnego
202320.04.2023
21
UCHWAŁA NR 19/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego
o nadanie mgr Katarzynie Jasińskiej-Zdun stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo z wyróżnieniem
202320.04.2023
20
UCHWAŁA NR 18/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Katarzynie Jasińskiej-Zdun
202320.04.2023
19
UCHWAŁA NR 17/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jasińskiej-Zdun
202320.04.2023
18
UCHWAŁA NR 16/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr Małgorzaty Wojtyniak (nauki o kulturze i religii)
202323.03.2023
17
UCHWAŁA NR 15/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr Agnieszki Hamann (nauki o kulturze i religii)
202323.03.2023
16
UCHWAŁA NR 14/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr. Krzysztofa Rybaka (literaturoznawstwo)
202323.03.2023
15
UCHWAŁA NR 13/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy mgr. Jarosława Kopcia pt.: Myślenie wśród cyfrowych nie-ludzi. Kolonizacja analogowego przez cyfrowe w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202323.03.2023
14
UCHWAŁA NR 12/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy mgr Joanny Tomalskiej pt.: Łaskami słynące wizerunki maryjne na Podlasiu od XVI w. do 1839 r. w kontekście historyczno-kulturowym w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202323.03.2023
1 - 30Dalej
 
 
​​