Logowanie


 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(99)
99
UCHWAŁA NR 95/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Maciulewicz pt.: Divided cities. A case study of Mitrovica
201924.10.2019
98
UCHWAŁA NR 94/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Doroty Łagodzkiej pt.:  Zwierzę jako uczestnik i materiał sztuki. Relacje między artystami a zwierzętami od połowy XX w. do dziś i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201924.10.2019
97
UCHWAŁA NR 93/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Marii Wodzińskiej, absolwentce kierunku artes liberales, studia II stopnia
201926.09.2019
96
UCHWAŁA NR 92/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Polinie Mironovej, absolwentce kierunku artes liberales, studia II stopnia
201926.09.2019
95
UCHWAŁA NR 91/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Karolinie Filipczak, absolwentce kierunku artes liberales w trybie MISH, studia II stopnia
201926.09.2019
94
UCHWAŁA NR 90/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Dominice Filipowicz, absolwentce kierunku artes liberales, studia I stopnia
201926.09.2019
93
UCHWAŁA NR 89/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem  Adamowi Ostrowskiemu, absolwentowi kierunku artes liberales, studia I stopnia
201926.09.2019
92
UCHWAŁA NR 88/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem
Adzie Gajos-Smyk, absolwentce kierunku artes liberales, studia I stopnia
201926.09.2019
91
UCHWAŁA NR 87/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Maciejowi Grzenkowiczowi, absolwentowi kierunku artes liberales, studia I stopnia
201926.09.2019
90
UCHWAŁA NR 86/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie upoważnienia dr Joanny Wawrzyniak (WFiS UW) do opieki nad pracą  agisterską Christopha Graf von Thun und Hohenstein, studenta studiów II stopnia na kierunku artes liberales
201926.09.2019
89
UCHWAŁA NR 85/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Wiencek pt.: Adnotacje rękopiśmienne i inne ślady lektury jako źródło do badań nad mentalnością epok dawnych (na przykładzie praktyk czytelniczych Andrzeja Obrębskiego SJ)
201926.09.2019
88
UCHWAŁA NR 84/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Michała Otorowskiego pt.: Teozofia polityczna Jana Potockiego. Studia egzogetyczne nad „Rękopisem znalezionym w Saragossie” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201926.09.2019
87
UCHWAŁA NR 83/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Halszki Witkowskiej pt.: Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201926.09.2019
86
UCHWAŁA NR 82/2019 
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Mileny Chilińskiej pt.:  Topografia wyobraźni anhellicznej. Modernistyczna recepcja „Anhellego” Juliusz Słowackiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201926.09.2019
85
UCHWAŁA NR 81/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019
201904.07.2019
84
UCHWAŁA NR 80/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr Doroty Łagodzkiej pt.: Zwierzę jako uczestnik i materiał sztuki. Relacje między artystami a zwierzętami od połowy XX w. do dziś
201904.07.2019
83
UCHWAŁA NR 79/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych  w dyscyplinie nauki o kulturze i religie mgr Monice Stobieckiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum
201904.07.2019
82
UCHWAŁA NR 78/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Stobieckiej pt.: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum
201904.07.2019
81
UCHWAŁA NR 77/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Alicji Bielak na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Plęsy Anjołów” Marcina Hińczy - edycja krytyczna
201904.07.2019
80
UCHWAŁA NR 76/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r.w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiejmgr Alicji Bielak pt.: „Plęsy Anjołów” Marcina Hińczy - edycja krytyczna
201904.07.2019
79
UCHWAŁA NR 75/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Darii Burnasheva na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Arctic identity: global, national and local processes of construction and transformation
201927.06.2019
78
UCHWAŁA NR 74/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Darii Burnasheva pt.: Arctic identity: global, national and local processes of construction and transformation
201927.06.2019
77
UCHWAŁA NR 73/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych  w dyscyplinie nauki o kulturze i religii  mgr. Bato Dondukovi  na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Walka o "prawdziwość" buddyzmu: Internet jako przestrzeń dialogu i konfliktu w buddyjskich wspólnotach Rosji
201927.06.2019
76
UCHWAŁA NR 72/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bato Dondukova pt.: Walka o "prawdziwość" buddyzmu: Internet jako przestrzeń dialogu i konfliktu w buddyjskich wspólnotach Rosji
201927.06.2019
75
UCHWAŁA NR 71/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Galinie Dondukovej  na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: The Settled Sorrow of Saddle: the Buryat Ethnic Identity in the Poetry of Bair Dugarov
201927.06.2019
74
UCHWAŁA NR 70/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Galiny Dondukovej pt.: The Settled Sorrow of Saddle: the Buryat Ethnic Identity in the Poetry of Bair Dugarov
201927.06.2019
73
UCHWAŁA NR 69/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych  w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Rafałowi Zawiszy  na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Cryptotheological defence of the secular. Hannah Arendt's anthropology and the secularisation thesis - Kryptoteologiczna obrona świeckości. Antropologia Hanny Arendt wobec tezy o sekularyzacji.
201930.05.2019
72
UCHWAŁA NR 68/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Zawiszy pt.: Cryptotheological defence of the secular. Hannah Arendt's anthropology and the secularisation thesis -Kryptoteologiczna obrona świeckości. Antropologia Hanny Arendt wobec tezy o sekularyzacji
201930.05.2019
71
UCHWAŁA NR 67/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii  mgr. Bartłomiejowi Chromikowi na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Mikro- i makroideologie językowe. Przykład języka wilamowskiego
201930.05.2019
70
UCHWAŁA NR 66/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Chromika pt.: Mikro- i makroideologie językowe. Przykład języka wilamowskiego
201930.05.2019
1 - 30Dalej
 
 
​​