Logowanie

​​

 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(12)
12
UCHWAŁA NR 11/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności
202118.03.2021
11
UCHWAŁA NR 10/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr. Andrzejowi Mirończukowi stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo z wyróżnieniem
202104.03.2021
10
UCHWAŁA NR 9/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr. Andrzejowi Mirończukowi
202104.03.2021
9
UCHWAŁA NR 8/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Mirończuka
202104.03.2021
8
UCHWAŁA NR 7/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Annie Mik stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202128.01.2021
7
UCHWAŁA NR 6/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Annie Mik
202128.01.2021
6
UCHWAŁA NR 5/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Mik
202128.01.2021
5
UCHWAŁA NR 4/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru członków Rady Dydaktycznej w kadencji 2021–2024
202107.01.2021
4
UCHWAŁA NR 3/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 styczna 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Kopcia
202113.01.2021
3
UCHWAŁA NR 2/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy mgr. Andrzeja Mirończuka pt. Odkrywając odkryte w dyscyplinie literaturoznawstwo i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202107.01.2021
2
UCHWAŁA NR 1/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Mik pt. Signs of Exclusion. Monsters Inspired by Greek and Roman Mythology as Symbols of Rejected Minorities in Literature, Film, and TV-Series for Children and Young Adults: From Mid-20th Until Early 21st Century [Znaki wykluczenia. Potwory inspirowane mitologią grecką rzymską jako symbole wykluczonych mniejszości w literaturze, filmie i serialu (druga połowa XX i początek XXI wieku) dla dzieci i młodzieży] w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202107.01.2021
1
ZARZĄDZENIE NR 1/2021
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 3 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji „Światy Wyobrażone”
202103.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(28)
28
UCHWAŁA NR 26/2020 
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Izabeli Wiencek-Sielskiej stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202003.12.2020
27
UCHWAŁA NR 25/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Izabeli Wiencek-Sielskiej
202003.12.2020
26
UCHWAŁA NR 24/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Wiencek-Sielskiej
202003.12.2020
25
UCHWAŁA NR 23/2020 
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Gabrieli Jarzębowskiej stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202019.11.2020
24
UCHWAŁA NR 22/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia  doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Gabrieli Jarzębowskiej
202019.11.2020
23
UCHWAŁA NR 21/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Jarzębowskiej
202019.11.2020
22
UCHWAŁA NR 20/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Marzenie Maciulewicz stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202012.11.2020
21
UCHWAŁA NR 19/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Marzenie Maciulewicz
202012.11.2020
20
UCHWAŁA NR 18/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Maciulewicz
202012.11.2020
19
UCHWAŁA NR 17/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Szpilman (nauki o kulturze i religii).
202022.10.2020
18
ZARZĄDZENIE NR 2/2020
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
202001.10.2020
17
UCHWAŁA NR 16/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Wiencek-Sielskiej pt.:  Adnotacje rękopiśmienne i inne ślady lektury jako źródło do badań nad mentalnością epok dawnych (na przykładzie praktyk czytelniczych Andrzeja Obrembskiego SJ) w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202024.09.2020
16
UCHWAŁA NR 15/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie oceny funkcjonowania Wydziału „Artes Liberales” UW w roku 2019
202002.07.2020
15
UCHWAŁA NR 14/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Mirończuka (literaturoznawstwo).
202002.07.2020
14
UCHWAŁA NR 13/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr  Gabrieli Jarzębowskiej pt.: Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202002.07.2020
13
ZARZĄDZENIE NR 1/2020
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Wydziałowego Regulaminu Premiowania
202030.06.2020
12
UCHWAŁA NR 12/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jana Podniesińskiego (nauki o kulturze i religii).
202004.06.2020
11
UCHWAŁA NR 11/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Mik (nauki o kulturze i religii).
202022.05.2020
1 - 30Dalej
 
 
​​