Logowanie


 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(18)
18
ZARZĄDZENIE NR 2/2020
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
202001.10.2020
17
UCHWAŁA NR 16/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Wiencek-Sielskiej pt.:  Adnotacje rękopiśmienne i inne ślady lektury jako źródło do badań nad mentalnością epok dawnych (na przykładzie praktyk czytelniczych Andrzeja Obrembskiego SJ) w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202024.09.2020
16
UCHWAŁA NR 15/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie oceny funkcjonowania Wydziału „Artes Liberales” UW w roku 2019
202002.07.2020
15
UCHWAŁA NR 14/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Mirończuka (literaturoznawstwo).
202002.07.2020
14
UCHWAŁA NR 13/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr  Gabrieli Jarzębowskiej pt.: Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202002.07.2020
13
ZARZĄDZENIE NR 1/2020
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Wydziałowego Regulaminu Premiowania
202030.06.2020
12
UCHWAŁA NR 12/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jana Podniesińskiego (nauki o kulturze i religii).
202004.06.2020
11
UCHWAŁA NR 11/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Mik (nauki o kulturze i religii).
202022.05.2020
10
UCHWAŁA NR 10/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Szpilman (nauki o kulturze i religii).
202021.05.2020
9
UCHWAŁA NR 9/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Siemieniec (nauki o kulturze i religii).
202021.05.2020
8
UCHWAŁA NR 8/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności
202027.02.2020
7
UCHWAŁA NR 7/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Maciulewicz pt.: Divided cities. A case study of Mitrovic w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202027.02.2020
6
UCHWAŁA NR 6/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo UW o nadanie dr Aleksandrze Jakóbczyk-Gola stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202027.02.2020
5
UCHWAŁA NR 5/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie poparcia wniosku do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o wystąpienie o nadanie dr hab. Justynie Olko tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych
202027.02.2020
4
UCHWAŁA NR 4/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie pani Oldze Tokarczuk tytułu doktora honoris causa.
202027.02.2020
3
UCHWAŁA NR 3/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Wydziału „Artes Liberales”
202031.01.2020
2
UCHWAŁA NR 2/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Gabrieli Jarzębowskiej pt.: Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa.
202031.01.2020
1
UCHWAŁA NR 1/2020 
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny iteraturoznawstwo UW o nadanie dr. Krzysztofowi Korotkichowi stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych  w dyscyplinie literaturoznawstwo
202023.01.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(113)
113
UCHWAŁA NR 109/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia Wytycznych dotyczących programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Natura-Kultura” realizowanych w ramach Projektu pt. Przygotowanie i realizacja Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Natura-Kultura" na Wydziale „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego
201919.12.2019
112
UCHWAŁA NR 108/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo UW o nadanie dr. Przemysławowi Kordosowi stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
201919.12.2019
111
UCHWAŁA NR107/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Dorocie Łagodzkiej stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
201914.11.2019
110
UCHWAŁA NR 106/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i sztuce mgr Dorocie Łagodzkiej
201914.11.2019
109
UCHWAŁA NR 105/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Łagodzkiej
201914.11.2019
108
UCHWAŁA NR104/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Halszce Witkowskiej stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
201914.11.2019
107
UCHWAŁA NR 103/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i sztuce mgr Halszce Witkowskiej
201914.11.2019
106
UCHWAŁA NR 102/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Halszki Witkowskiej
201914.11.2019
105
UCHWAŁA NR 101/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia opinii na temat projektu Regulaminu Wydziału
201914.11.2019
104
UCHWAŁA NR 100/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Michałowi Otorowskiemu
201907.11.2019
103
UCHWAŁA NR 99/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Otorowskiego
201907.11.2019
102
UCHWAŁA NR 98/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r.  w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Milenie Chilińskiej
stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo z wyróżnieniem
201907.11.2019
1 - 30Dalej
 
 
​​