Logowanie

​​

 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(9)
9
UCHWAŁA NR 7/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Magdalenie Szpilman
202319.01.2023
8
UCHWAŁA NR 6/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Szpilman
202319.01.2023
7
UCHWAŁA NR 5/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Agnieszce Maciejewskiej
202319.01.2023
6
UCHWAŁA NR 4/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Maciejewskiej
202319.01.2023
5
ZARZĄDZENIE NR 2/2023
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunkach studiów  I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales”
202315.01.2023
4
ZARZĄDZENIE NR 1/2023
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale „Artes Liberales”
202315.01.2023
3
UCHWAŁA NR 3/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Aleksandrze Kamińskiej stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202312.01.2023
2
UCHWAŁA NR 2/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Aleksandrze Kamińskiej
202312.01.2023
1
UCHWAŁA NR 1/2023
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kamińskiej
202312.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(35)
35
UCHWAŁA NR 22/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy mgr Magdaleny Szpilman pt.: Doctor - Patient Communication as a Symptom of Damaged Humanity: A Point of Departure for Doctor-Oriented Narrative Medicine w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202215.12.2022
34
UCHWAŁA NR 21/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy mgr Marleny Wilczak pt.: Archiwum Olgi Boznańskiej (1865-1940). Historia kulturowa zapisów i rzeczy malarki w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202215.12.2022
33
UCHWAŁA NR 20/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy mgr Aleksandry Kamińskiej pt.: Archiving Girlhood: Self-Representation of Girls in Visual Culture and Literature / (Archiwum dziewczyn: własne oblicza dziewczyn w kulturze wizualnej i literaturze) w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202215.12.2022
32
UCHWAŁA NR 19/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Maciejewskiej pt.: The Reception of Queen Cleopatra VII Philopator in Children’s and Youth Culture / (Recepcja postaci Kleopatry VII Filopator w kulturze dziecięcej i młodzieżowej) w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202215.12.2022
31
ZARZĄDZENIE NR 9/2022
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia 22 grudnia 2022 r.  dniem dziekańskim dla studentów studiów organizowanych przez Wydział „Artes Liberales”
202209.12.2022
30
ZARZĄDZENIE NR 8/2022
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie określenia minimalnej liczebności grup zajęciowych
202202.12.2022
29
ZARZĄDZENIE NR 7/2022
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania opiekuna praktyk zawodowych na kierunku antropozoologia–międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne
202230.09.2022
28
ZARZĄDZENIE NR 6/2022
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania koordynatora ds. mobilności
202230.09.2022
27
ZARZĄDZENIE NR 5/2022
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat na kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale „Artes Liberales”
202230.09.2022
26
ZARZĄDZENIE NR 6/2022
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 listopada 2022 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej
202224.11.2022
25
ZARZĄDZENIE NR 3/2022
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunkach studiów  I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales”
202230.09.2022
24
UCHWAŁA NR 18/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie prof. dr hab. Ewy Haman (egzaminatorki) do składu komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny dodatkowej (psychologia) w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rosiak
202222.09.2022
23
UCHWAŁA NR 17/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o odwołanie prof. dr hab. Barbary Bokus (egzaminatorki) ze składu komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny dodatkowej (psychologia) w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rosiak
202222.09.2022
22
UCHWAŁA NR 16/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie dr Elżbiety Lewkowicz (egzaminatorki) do składu komisji przeprowadzającej egzamin z języka obcego (niemiecki) w przewodzie doktorskim mgr Joanny Tomalskiej
202222.09.2022
21
UCHWAŁA NR 15/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o odwołanie mgr. Marka Lewickiego (egzaminatora) ze składu komisji przeprowadzającej egzamin z języka obcego (niemiecki) w przewodzie doktorskim mgr Joanny Tomalskiej
202222.09.2022
20
ZARZĄDZENIE NR 5/2022
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Laboratorium „Średniowiecze i Mediewalizm”
202230.06.2022
19
ZARZĄDZENIE NR 4/2022
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przekształcenia Komisji „Speculum Byzantinum” w Pracownię „Speculum Byzantinum”
202230.06.2022
18
UCHWAŁA NR 14/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Marka Wojnarowskiego  (nauki o kulturze i religii)
202230.06.2022
17
UCHWAŁA NR 13/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie oceny funkcjonowania Wydziału „Artes Liberales” UW w roku 2021
202230.06.2022
16
UCHWAŁA NR 12/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr. Rafałowi Kuczyńskiemu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202226.05.2022
15
UCHWAŁA NR 11/2022
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Rafałowi Kuczyńskiemu
202226.05.2022
1 - 30Dalej
 
 
​​