Logowanie


 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(8)
8
UCHWAŁA NR 8/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności
202027.02.2020
7
UCHWAŁA NR 7/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Maciulewicz pt.: Divided cities. A case study of Mitrovic w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202027.02.2020
6
UCHWAŁA NR 6/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo UW o nadanie dr Aleksandrze Jakóbczyk-Gola stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202027.02.2020
5
UCHWAŁA NR 5/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie poparcia wniosku do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o wystąpienie o nadanie dr hab. Justynie Olko tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych
202027.02.2020
4
UCHWAŁA NR 4/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie pani Oldze Tokarczuk tytułu doktora honoris causa.
202027.02.2020
3
UCHWAŁA NR 3/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Wydziału „Artes Liberales”
202031.01.2020
2
UCHWAŁA NR 2/2020
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Gabrieli Jarzębowskiej pt.: Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa.
202031.01.2020
1
UCHWAŁA NR 1/2020 
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny iteraturoznawstwo UW o nadanie dr. Krzysztofowi Korotkichowi stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych  w dyscyplinie literaturoznawstwo
202023.01.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(113)
113
UCHWAŁA NR 109/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia Wytycznych dotyczących programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Natura-Kultura” realizowanych w ramach Projektu pt. Przygotowanie i realizacja Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Natura-Kultura" na Wydziale „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego
201919.12.2019
112
UCHWAŁA NR 108/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo UW o nadanie dr. Przemysławowi Kordosowi stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
201919.12.2019
111
UCHWAŁA NR107/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Dorocie Łagodzkiej stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
201914.11.2019
110
UCHWAŁA NR 106/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i sztuce mgr Dorocie Łagodzkiej
201914.11.2019
109
UCHWAŁA NR 105/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Łagodzkiej
201914.11.2019
108
UCHWAŁA NR104/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Halszce Witkowskiej stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
201914.11.2019
107
UCHWAŁA NR 103/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i sztuce mgr Halszce Witkowskiej
201914.11.2019
106
UCHWAŁA NR 102/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Halszki Witkowskiej
201914.11.2019
105
UCHWAŁA NR 101/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia opinii na temat projektu Regulaminu Wydziału
201914.11.2019
104
UCHWAŁA NR 100/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Michałowi Otorowskiemu
201907.11.2019
103
UCHWAŁA NR 99/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Otorowskiego
201907.11.2019
102
UCHWAŁA NR 98/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r.  w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Milenie Chilińskiej
stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo z wyróżnieniem
201907.11.2019
101
UCHWAŁA NR 97/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Milenie Chilińskiej
201907.11.2019
100
UCHWAŁA NR 96/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Mileny Chilińskiej
201907.11.2019
99
UCHWAŁA NR 95/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Maciulewicz pt.: Divided cities. A case study of Mitrovica
201924.10.2019
98
UCHWAŁA NR 94/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Doroty Łagodzkiej pt.:  Zwierzę jako uczestnik i materiał sztuki. Relacje między artystami a zwierzętami od połowy XX w. do dziś i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201924.10.2019
97
UCHWAŁA NR 93/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Marii Wodzińskiej, absolwentce kierunku artes liberales, studia II stopnia
201926.09.2019
96
UCHWAŁA NR 92/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Polinie Mironovej, absolwentce kierunku artes liberales, studia II stopnia
201926.09.2019
95
UCHWAŁA NR 91/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Karolinie Filipczak, absolwentce kierunku artes liberales w trybie MISH, studia II stopnia
201926.09.2019
94
UCHWAŁA NR 90/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Dominice Filipowicz, absolwentce kierunku artes liberales, studia I stopnia
201926.09.2019
93
UCHWAŁA NR 89/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem  Adamowi Ostrowskiemu, absolwentowi kierunku artes liberales, studia I stopnia
201926.09.2019
92
UCHWAŁA NR 88/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem
Adzie Gajos-Smyk, absolwentce kierunku artes liberales, studia I stopnia
201926.09.2019
1 - 30Dalej
 
 
​​