Logowanie


 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(113)
113
UCHWAŁA NR 109/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uzupełnienia Wytycznych dotyczących programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Natura-Kultura” realizowanych w ramach Projektu pt. Przygotowanie i realizacja Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Natura-Kultura" na Wydziale „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego
201919.12.2019
112
UCHWAŁA NR 108/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo UW o nadanie dr. Przemysławowi Kordosowi stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
201919.12.2019
111
UCHWAŁA NR107/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Dorocie Łagodzkiej stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
201914.11.2019
110
UCHWAŁA NR 106/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i sztuce mgr Dorocie Łagodzkiej
201914.11.2019
109
UCHWAŁA NR 105/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Łagodzkiej
201914.11.2019
108
UCHWAŁA NR104/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Halszce Witkowskiej stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
201914.11.2019
107
UCHWAŁA NR 103/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i sztuce mgr Halszce Witkowskiej
201914.11.2019
106
UCHWAŁA NR 102/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Halszki Witkowskiej
201914.11.2019
105
UCHWAŁA NR 101/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia opinii na temat projektu Regulaminu Wydziału
201914.11.2019
104
UCHWAŁA NR 100/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Michałowi Otorowskiemu
201907.11.2019
103
UCHWAŁA NR 99/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Otorowskiego
201907.11.2019
102
UCHWAŁA NR 98/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r.  w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Milenie Chilińskiej
stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo z wyróżnieniem
201907.11.2019
101
UCHWAŁA NR 97/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Milenie Chilińskiej
201907.11.2019
100
UCHWAŁA NR 96/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Mileny Chilińskiej
201907.11.2019
99
UCHWAŁA NR 95/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Maciulewicz pt.: Divided cities. A case study of Mitrovica
201924.10.2019
98
UCHWAŁA NR 94/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Doroty Łagodzkiej pt.:  Zwierzę jako uczestnik i materiał sztuki. Relacje między artystami a zwierzętami od połowy XX w. do dziś i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201924.10.2019
97
UCHWAŁA NR 93/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Marii Wodzińskiej, absolwentce kierunku artes liberales, studia II stopnia
201926.09.2019
96
UCHWAŁA NR 92/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Polinie Mironovej, absolwentce kierunku artes liberales, studia II stopnia
201926.09.2019
95
UCHWAŁA NR 91/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Karolinie Filipczak, absolwentce kierunku artes liberales w trybie MISH, studia II stopnia
201926.09.2019
94
UCHWAŁA NR 90/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Dominice Filipowicz, absolwentce kierunku artes liberales, studia I stopnia
201926.09.2019
93
UCHWAŁA NR 89/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem  Adamowi Ostrowskiemu, absolwentowi kierunku artes liberales, studia I stopnia
201926.09.2019
92
UCHWAŁA NR 88/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem
Adzie Gajos-Smyk, absolwentce kierunku artes liberales, studia I stopnia
201926.09.2019
91
UCHWAŁA NR 87/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem Maciejowi Grzenkowiczowi, absolwentowi kierunku artes liberales, studia I stopnia
201926.09.2019
90
UCHWAŁA NR 86/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie upoważnienia dr Joanny Wawrzyniak (WFiS UW) do opieki nad pracą  agisterską Christopha Graf von Thun und Hohenstein, studenta studiów II stopnia na kierunku artes liberales
201926.09.2019
89
UCHWAŁA NR 85/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Wiencek pt.: Adnotacje rękopiśmienne i inne ślady lektury jako źródło do badań nad mentalnością epok dawnych (na przykładzie praktyk czytelniczych Andrzeja Obrębskiego SJ)
201926.09.2019
88
UCHWAŁA NR 84/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Michała Otorowskiego pt.: Teozofia polityczna Jana Potockiego. Studia egzogetyczne nad „Rękopisem znalezionym w Saragossie” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201926.09.2019
87
UCHWAŁA NR 83/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Halszki Witkowskiej pt.: Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201926.09.2019
86
UCHWAŁA NR 82/2019 
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Mileny Chilińskiej pt.:  Topografia wyobraźni anhellicznej. Modernistyczna recepcja „Anhellego” Juliusz Słowackiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201926.09.2019
85
UCHWAŁA NR 81/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019
201904.07.2019
84
UCHWAŁA NR 80/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr Doroty Łagodzkiej pt.: Zwierzę jako uczestnik i materiał sztuki. Relacje między artystami a zwierzętami od połowy XX w. do dziś
201904.07.2019
1 - 30Dalej
 
 
​​