Logowanie

​​

 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(1)
1
ZARZĄDZENIE NR 1
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zasad organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales”
202221.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(45)
45
UCHWAŁA NR 39/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o odwołanie i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Oscara Barbozy Lizano (nauki o kulturze i religii)
202116.12.2021
44
UCHWAŁA NR 38/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Maciejewskiej (nauki o kulturze i religii)
202116.12.2021
43
ZARZĄDZENIE NR 2/2021
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym  na kierunkach studiów  I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales”
202108.12.2021
42
ZARZĄDZENIE NR 1/2021
KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na kierunkach studiów  I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales”
202129.11.2021
41
UCHWAŁA NR 37/2021 
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Yuliyi Domitrak stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202125.11.2021
40
UCHWAŁA NR 36/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Yuliyi Domitrak
202125.11.2021
39
UCHWAŁA NR 35/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Yuliyi Domitrak
202125.11.2021
38
UCHWAŁA NR 34/2021 
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Viktorii Cherniak stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202118.11.2021
37
UCHWAŁA NR 33/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Viktorii Cherniak
202118.11.2021
36
UCHWAŁA NR 32/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Viktorii Cherniak
202118.11.2021
35
ZARZĄDZENIE NR 4/2021
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
202115.11.2021
34
UCHWAŁA NR 31/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 października 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Dydaktycznej dla kierunków antropozoologia, artes liberales, filologia nowogrecka, kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska, Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlandsw kadencji 2021–2024
202121.10.2021
33
UCHWAŁA NR 30/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wniosku dziekana do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo o zmianę promotora i zmianę tematu przygotowywanej pracy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Niedziałek
202121.10.2021
32
UCHWAŁA NR 29/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wniosku dziekana do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii o powołanie trzeciego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Kopcia
202121.10.2021
31
UCHWAŁA NR 28/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy mgr Yulii Domitrak pt. Słownictwo ludności polskiej na Brasławszczyźnie w ujęciu językowokulturowym (na podstawie relacji z przełomu XX i XXI wieku) w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202121.10.2021
30
UCHWAŁA NR 27/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy mgr Viktorii Cherniak pt. Tożsamość mieszkańców polskiej wsi Wójtowce na Podolu oraz ich słownictwo w aspekcie językowo-kulturowym (w świetle relacji z przełomu XX i XXI wieku) w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202121.10.2021
29
UCHWAŁA NR 26/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów w kadencji 2020-2024
202122.10.2021
28
ZARZĄDZENIE NR 3/2021
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. równości na Wydziale „Artes Liberales”
202101.10.2021
27
UCHWAŁA NR 25/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 września 2021 r. w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
202123.09.2021
26
UCHWAŁA NR 24/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Kuczyńskiego (nauki o kulturze i religii)
202123.09.2021
25
ZARZĄDZENIE NR 2/2021
DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania Laboratorium Analiz Transformacji Elit i Inteligencji
202123.09.2021
24
UCHWAŁA NR 23/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie oceny funkcjonowania Wydziału „Artes Liberales” UW w roku 2020
202101.07.2021
23
UCHWAŁA NR 22/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Oscara Barbozy Lizano (nauki o kulturze i religii)
202108.07.2021
22
UCHWAŁA NR 21/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Warszawskiego o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Balińskiej (literaturoznawstwo)
202101.07.2021
21
UCHWAŁA NR 20/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr Annie Siemieniec stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii z wyróżnieniem
202125.06.2021
20
UCHWAŁA NR 19/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Annie Siemieniec
202125.06.2021
19
UCHWAŁA NR 18/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Siemieniec
202125.06.2021
18
UCHWAŁA NR 17/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie mgr. Janowi Podniesińskiemu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202125.06.2021
17
UCHWAŁA NR 16/2021
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Jana Podniesińskiego
202125.06.2021
1 - 30Dalej
 
 
​​