Logowanie


 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(85)
85
UCHWAŁA NR 81/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2019
201904.07.2019
84
UCHWAŁA NR 80/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr Doroty Łagodzkiej pt.: Zwierzę jako uczestnik i materiał sztuki. Relacje między artystami a zwierzętami od połowy XX w. do dziś
201904.07.2019
83
UCHWAŁA NR 79/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych  w dyscyplinie nauki o kulturze i religie mgr Monice Stobieckiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum
201904.07.2019
82
UCHWAŁA NR 78/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Stobieckiej pt.: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum
201904.07.2019
81
UCHWAŁA NR 77/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Alicji Bielak na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Plęsy Anjołów” Marcina Hińczy - edycja krytyczna
201904.07.2019
80
UCHWAŁA NR 76/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r.w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiejmgr Alicji Bielak pt.: „Plęsy Anjołów” Marcina Hińczy - edycja krytyczna
201904.07.2019
79
UCHWAŁA NR 75/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr Darii Burnasheva na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Arctic identity: global, national and local processes of construction and transformation
201927.06.2019
78
UCHWAŁA NR 74/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Darii Burnasheva pt.: Arctic identity: global, national and local processes of construction and transformation
201927.06.2019
77
UCHWAŁA NR 73/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych  w dyscyplinie nauki o kulturze i religii  mgr. Bato Dondukovi  na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Walka o "prawdziwość" buddyzmu: Internet jako przestrzeń dialogu i konfliktu w buddyjskich wspólnotach Rosji
201927.06.2019
76
UCHWAŁA NR 72/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bato Dondukova pt.: Walka o "prawdziwość" buddyzmu: Internet jako przestrzeń dialogu i konfliktu w buddyjskich wspólnotach Rosji
201927.06.2019
75
UCHWAŁA NR 71/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Galinie Dondukovej  na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: The Settled Sorrow of Saddle: the Buryat Ethnic Identity in the Poetry of Bair Dugarov
201927.06.2019
74
UCHWAŁA NR 70/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Galiny Dondukovej pt.: The Settled Sorrow of Saddle: the Buryat Ethnic Identity in the Poetry of Bair Dugarov
201927.06.2019
73
UCHWAŁA NR 69/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych  w dyscyplinie nauki o kulturze i religii mgr. Rafałowi Zawiszy  na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Cryptotheological defence of the secular. Hannah Arendt's anthropology and the secularisation thesis - Kryptoteologiczna obrona świeckości. Antropologia Hanny Arendt wobec tezy o sekularyzacji.
201930.05.2019
72
UCHWAŁA NR 68/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Zawiszy pt.: Cryptotheological defence of the secular. Hannah Arendt's anthropology and the secularisation thesis -Kryptoteologiczna obrona świeckości. Antropologia Hanny Arendt wobec tezy o sekularyzacji
201930.05.2019
71
UCHWAŁA NR 67/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii  mgr. Bartłomiejowi Chromikowi na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Mikro- i makroideologie językowe. Przykład języka wilamowskiego
201930.05.2019
70
UCHWAŁA NR 66/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Chromika pt.: Mikro- i makroideologie językowe. Przykład języka wilamowskiego
201930.05.2019
69
UCHWAŁA NR 65/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Otorowskiego pt.: Teozofia polityczna Jana Potockiego. Studia egzegetyczne nad „Rękopisem znalezionym w Saragossie”
201913.06.2019
68
UCHWAŁA NR 64/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Moniki Stobieckiej pt.: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201913.06.2019
67
UCHWAŁA NR 63/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Bato Dondukova pt.: Walka o „prawdziwość” buddyzmu: Internet jako przestrzeń dialogu i konfliktu w buddyjskich wspólnotach Rosji i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201913.06.2019
66
UCHWAŁA NR 62/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Darii Burnashevej pt.: Arctic identity: global, national and local processes of construction and transformation i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201913.06.2019
65
UCHWAŁA NR 61/2019
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Galiny Dondukowej pt.: The Settled Sorrow of Saddle: the Buryat Ethnic Identity in the Poetry of Bair Dugarov i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201913.06.2019
64
UCHWAŁA NR 60/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Alicji Bieliak pt.: Plęsy „Anjołów” Marcina Hińczy – edycja krytyczna i dopuszczenia jej do publicznej obrony
201913.06.2019
63
ZARZĄDZENIE NR 4/2019  DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia harmonogramu egzaminów w sesji egzaminacyjnej letniej dla kierunku antropozoologia, artes liberales, filologia nowogrecka, kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
201905.06.2019
62
UCHWAŁA NR 59/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23  maja 2019 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia),  kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I stopnia) na rok akademicki 2020/2021
201923.05.2019
61
UCHWAŁA NR 58/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23  maja 2019 r. w sprawie zasad przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia),  kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I stopnia) na rok akademicki 2023/2024
201923.05.2019
60
UCHWAŁA NR 57/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23  maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I i II stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia),  kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia) na rok akad. 2020/2021
201923.05.2019
59
UCHWAŁA NR 56/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Mileny Chilińskiej pt.: Topografia wyobraźni anhellicznej. Modernistyczna recepcja „Anhellego” Juliusza Słowackiego
201923.05.2019
58
UCHWAŁA NR 55/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Halszki Witkowskiej pt.: Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy (nauki o kulturze i religii (kultuoznawstwo))
201923.05.2019
57
UCHWAŁA NR 54/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Przemysława Kordosa
201923.05.2019
56
UCHWAŁA NR 53/2019 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Kordosa
201923.05.2019
1 - 30Dalej
 
 
​​