Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
  
2017
1
Uchwała nr 1/2017 Rady Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. STEFANO REDAELLIEGO
02.02.2017
2017
2
Uchwała nr 2/2017 Rady Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. STEFANO REDAELLIEGO
02.02.2017
2017
3
Uchwała nr 3/2017 Rady Wydziału „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej dr Kunnej Takaahaj (pisownia paszportowa – Kyunney Takasaeva) pt. „Zastosowanie wiedzy tradycyjnej w rewitalizacji rdzennych języków i kultur: budowanie odporności psychicznej poprzez bogactwo poznawcze”.
02.02.2017
2017
4
Uchwała 4/2017 Rady Wydziału „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności
02.02.2017
2017
5
Uchwała 5/2017 Rady Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2017 r.  o nadanie dr Elżbiecie Kossewskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
01.03.2017
2017
6
Uchwała 6/2017 Rady Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej Mgr Doroty Mackenzie (Sobstel) pt. An Artist or a Philistine? Fryderyk Chopin in his own Eyes and in the Eyes of his Contemporaries in the Perspective of Performance Studies (praca w języku angielskim) Artysta czy filister? Fryderyk Chopin i jego współcześni jako przedmiot performatyki i dopuszczenia jej do publicznej obrony
01.03.2017
2017
7
Uchwała 7/2017 Rady Wydziału „Artes Liberales”
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ilony Szewczyk pt. „Od mitu do metamorfozy. Świat przyrody i świat widowiska w „Przemianach” Owidiusza
01.03.2017
2017
8
Uchwała 8/2017 Rady Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji  na Studia Doktoranckie na Wydziale „Artes Liberales” oraz na Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone wspólnie przez Wydział „Artes Liberales” i Wydział Historyczny na rok akad. 2017/18
01.03.2017
2017
9
Uchwała 9/2017 Rady Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie  programów studiów na  kierunkach:  filologia nowogrecka (studia I stopnia), kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I stopnia),  artes liberales (studia I i II stopnia) oraz antropozoologia (studia I stopnia)  obowiązujących od roku akad. 2017/18
01.03.2017
2017
10
Uchwała 10/2017 Rady Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na kierunkach: filologia nowogrecka (studia I stopnia), kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia), artes liberales (studia I i II stopnia) oraz antropozoologia (studia I stopnia)na rok akad. 2017/18
01.03.2017
2017
11
Uchwała 11/2017 Rady Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie zasad rekrutacji  na kierunkach: filologia nowogrecka (studia I stopnia), kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia),  artes liberales (studia I i II stopnia) oraz antropozoologia (studia I stopnia) na rok akad. 2017/18
02.03.2017
2017
12
Uchwała 12/2017 Rady Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie  opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019  na kierunkach: filologia nowogrecka (studia I stopnia), kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia),  artes liberales (studia I i II stopnia) oraz antropozoologia (studia I stopnia)
02.03.2017
2017
13
UCHWAŁA NR 13 /2017  RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr  Katarzyny Granickiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
27.04.2017
2017
14
UCHWAŁA NR 14 /2017 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”cUNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego  mgr  Bartłomieja Chromika i wyznaczenia promotorów
27.04.2017
2017
15
UCHWAŁA NR 15 /2017 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr Marty Usiekniewicz pt.: The Eating Detective: Food and Masculinity in Twentieth Century Crime Fiction
27.04.2017
2017
16
UCHWAŁA NR 16 /2017  RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Doroty Mackenzie pt. An Artist or a Philistine?  Fryderyk Chopin in his own Eyes and in the Eyes of his Contemporaries
in the Perspective of Performance Studies
27.04.2017
2017
17
UCHWAŁA NR 17 /2017 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Dorocie Mackenzie  pt. An Artist or a Philistine?  Fryderyk Chopin in his own Eyes and in the Eyes of his Contemporaries  in the Perspective of Performance Studies w zakresie kulturoznawstwa
27.04.2017
2017
18
UCHWAŁA NR 18 /2017 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora
22.06.2017
2017
19
ZARZĄDZENIE NR 1 /2017 DZIEKANA WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia harmonogramu egzaminów w sesji egzaminacyjnej
22.06.2017
2017
20
UCHWAŁA NR 19 /2017 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ilony Szewczyk pt. „Od mitu do metamorfozy. Świat przyrody i świat widowiska w „Przemianach” Owidiusza i dopuszczenia jej do publicznej obrony
22.06.2017
2017
21
UCHWAŁA NR 20 /2017 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Krzysztofa Pacewicza i wyznaczenia promotorów
22.06.2017
2017
22
UCHWAŁA NR 21 /2017 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ilony Szewczyk pt. „Od mitu do metamorfozy. Świat przyrody i świat widowiska w „Przemianach” Owidiusza
22.06.2017
2017
23
UCHWAŁA NR 22 /2017 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ilony Szewczyk pt. „Od mitu do metamorfozy. Świat przyrody i świat widowiska w „Przemianach” Owidiusza
w zakresie literaturoznawstwa
22.06.2017
2017
24
UCHWAŁA NR 23 /2017
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie o nadanie dr Stefano Redaelliemu stopnia doktora habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
31.07.2017
2017
25
UCHWAŁA NR 24 /2017 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Kunnej Takaahaj (pisownia paszportowa – Kyunney Takasaeva) pt „Zastosowanie wiedzy tradycyjnej w rewitalizacji rdzennych języków i kultur: budowanie odporności psychicznej poprzez bogactwo poznawcze” i dopuszczenia jej do publicznej obrony
31.07.2017
2017
26
UCHWAŁA NR 25 /2017 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marty Usiekniewicz
pt.: “The Eating Detective: Food and Masculinity in Twentieth Century Crime Fiction”
i dopuszczenia jej do publicznej obrony
31.07.2017
2017
27
UCHWAŁA NR 26 /2017
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2017
31.07.2017
2017
28
UCHWAŁA NR 27 /2017
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad studiowania na kierunku antropozoologia (studia I stopnia)
31.07.2017
2017
29
UCHWAŁA NR 28 /2017 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz
31.07.2017
2017
30
UCHWAŁA NR 29 /2017 RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz
31.07.2017
1 - 30Dalej