Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(14)
1
ZARZĄDZENIE NR 1 DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Archeologii zespołu badawczego EuroWeb. Europe Through Textiles
202126.01.2021
2
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Claudio Berto na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczych)
202127.01.2021
3
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr hab. Aldony Mueller-Bieniek na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202127.01.2021
4
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr. Piotra Wronieckiego na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczych)
202127.01.2021
5
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Kyrylo Myzgina na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczych)
202127.01.2021
6
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej składu komisji konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w specjalności papirologia na Wydziale Archeologii
202127.01.2021
7
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na kierowników katedr Wydziału Archeologii
202127.01.2021
8
ZARZĄDZENIE NR 1 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
202105.02.2021
9
ZARZĄDZENIE NR 2 DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania kierowników katedr Wydziału Archeologii
202115.02.2021
10
ZARZĄDZENIE NR 3 DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania kierowników pracowni Wydziału Archeologii
202115.02.2021
11
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zastosowania procedury awansowej do zatrudnienia dr. hab. Miłosza Giersza na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202103.03.2021
12
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej propozycji logo Wydziału Archeologii
202103.03.2021
13
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej przedstawienia Rektorowi projektu regulaminu Wydziału Archeologii
202103.03.2021
14
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na kierownika biblioteki Wydziału Archeologii
202103.03.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(33)
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Wydziału Archeologii
202022.09.2020
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Bibliotecznej Wydziału Archeologii
202022.09.2020
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Wydziału Archeologii
202022.09.2020
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowej Wydziału Archeologii
202022.09.2020
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Awansowej Wydziału Archeologii
202022.09.2020
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Adama Tadeusza Łukaszewicza na stanowisku profesora (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202022.09.2020
7
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia mgr. Macieja Czapskiego na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczych)
202022.09.2020
8
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Joanny Karoliny Wilimowskiej na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczych)
202022.09.2020
9
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zastosowania procedury awansowej do zatrudnienia dr. hab. Wiesława Cezarego Więckowskiego na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202022.09.2020
10
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Aleksandra Daniela Dzbyńskiego na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202022.09.2020
11
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansowo-Budżetwoej Wydziału Archeologii
202028.10.2020
12
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania nowego członka Komisji Oceniającej Wydziału Archeologii
202028.10.2020
13
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania nowego członka Komisji Awansowej Wydziału Archeologii
202028.10.2020
14
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Archeologii
202028.10.2020
15
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zastosowania procedury awansowej do zatrudnienia dr Katarzyny Anny Pyżewicz na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202028.10.2020
16
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zastosowania procedury awansowej do zatrudnienia dr. Ireneusza Jakubczyka na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202028.10.2020
1 - 30Dalej