Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2020
1
UCHWAŁA NR 1 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Wydziału Archeologii
22.09.2020
2020
2
UCHWAŁA NR 2 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Bibliotecznej Wydziału Archeologii
22.09.2020
2020
3
UCHWAŁA NR 3 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Wydziału Archeologii
22.09.2020
2020
4
UCHWAŁA NR 4 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowej Wydziału Archeologii
22.09.2020
2020
5
UCHWAŁA NR 5 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Awansowej Wydziału Archeologii
22.09.2020
2020
6
UCHWAŁA NR 6 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Adama Tadeusza Łukaszewicza na stanowisku profesora (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
22.09.2020
2020
7
UCHWAŁA NR 7 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia mgr. Macieja Czapskiego na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczych)
22.09.2020
2020
8
UCHWAŁA NR 8 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Joanny Karoliny Wilimowskiej na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczych)
22.09.2020
2020
9
UCHWAŁA NR 9 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zastosowania procedury awansowej do zatrudnienia dr. hab. Wiesława Cezarego Więckowskiego na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
22.09.2020
2020
10
UCHWAŁA NR 10 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Aleksandra Daniela Dzbyńskiego na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
22.09.2020
2020
11
UCHWAŁA NR 11 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Finansowo-Budżetwoej Wydziału Archeologii
28.10.2020
2020
12
UCHWAŁA NR 12 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania nowego członka Komisji Oceniającej Wydziału Archeologii
28.10.2020
2020
13
UCHWAŁA NR 13 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania nowego członka Komisji Awansowej Wydziału Archeologii
28.10.2020
2020
14
UCHWAŁA NR 14 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Archeologii
28.10.2020
2020
15
UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zastosowania procedury awansowej do zatrudnienia dr Katarzyny Anny Pyżewicz na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
28.10.2020
2020
16
UCHWAŁA NR 16 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zastosowania procedury awansowej do zatrudnienia dr. Ireneusza Jakubczyka na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
28.10.2020
2020
17
UCHWAŁA NR 17 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w specjalności archeobotanicznej na Wydziale Archeologii
28.10.2020
2020
18
UCHWAŁA NR 18 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej składu komisji konkursu na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w specjalności archeobotanicznej na Wydziale Archeologii
28.10.2020
2020
19
UCHWAŁA NR 19 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Mariusza Burdajewicza na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczych)
28.10.2020
2020
20
UCHWAŁA NR 20 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zastosowania procedury awansowej do zatrudnienia dr. Sławomira Piotra Wadyla na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
25.11.2020
2020
21
UCHWAŁA NR 21 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. hab. Wiesława Cezarego Więckowskiego na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
25.11.2020
2020
22
UCHWAŁA NR 22 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr Emilii Michaliny Smagur na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczych)
25.11.2020
2020
23
UCHWAŁA NR 23 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału Archeologii (katedr)
25.11.2020
2020
24
UCHWAŁA NR 24 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Katarzyny Anny Pyżewicz na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
22.12.2020
2020
25
UCHWAŁA NR 25 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Ireneusza Jakubczyka na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
22.12.2020
2020
26
UCHWAŁA NR 26 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej zatrudnienia dr. Sławomira Piotra Wadyla na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
22.12.2020
2020
27
UCHWAŁA NR 27 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie kandydata do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej w kadencji 2020-2024
22.12.2020
2020
28
UCHWAŁA NR 28 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia pracowni Wydziału Archeologii
22.12.2020
2020
29
UCHWAŁA NR 29 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy Katedra Archeologii Bliskiego Wschodu na Katedra Archeologii Orientu
22.12.2020
2020
30
UCHWAŁA NR 30 RADY WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Dydaktycznej kierunków Archeologia i Archaeology w kadencji 2021-2024
22.12.2020
1 - 30Dalej