Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2020
1
UCHWAŁA NR 1 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie trybu podejmowania uchwał przez Uniwersytecką Radę ds. Kształcenia
27.01.2020
2020
2
UCHWAŁA NR 2 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zasad działania rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim
27.01.2020
2020
3
UCHWAŁA NR 3 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 23 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad i trybu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022
23.02.2020
2020
4
UCHWAŁA NR 4 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących procesu dyplomowania na Uniwersytecie Warszawskim
27.02.2020
2020
5
UCHWAŁA NR 5 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zmian w programach studiów
09.03.2020
2020
6
UCHWAŁA NR 6 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zmian w programach studiów
06.04.2020
2020
7
UCHWAŁA NR 7 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących szczegółowych kryteriów  zmiany formy odbywania studiów przez studenta Uniwersytetu Warszawskiego
09.04.2020
2020
8
UCHWAŁA NR 8 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu studiów na kierunku studiów pedagogika specjalna
11.05.2020
2020
9
UCHWAŁA NR 9 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie propozycji uzupełnienia oświadczeń składanych przez  autora pracy dyplomowej i kierującego pracą dyplomową na Uniwersytecie Warszawskim
19.05.2020
2020
10
UCHWAŁA NR 10 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 7 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzania  egzaminów i oceniania na Uniwersytecie Warszawskim
07.06.2020
2020
11
UCHWAŁA NR 11 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów chemia jądrowa i radiofarmaceutyki
06.07.2020
2020
12
UCHWAŁA NR 12 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na Uniwersytecie Warszawskim
10.07.2020
2020
13
UCHWAŁA NR 13 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie procedury oceny opisu koncepcji kształcenia na nowym kierunku studiów
11.07.2020
2020
14
UCHWAŁA NR 14 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania  w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim
13.07.2020
2020
15
UCHWAŁA NR 15 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów sztuka pisania
13.07.2020
2020
16
UCHWAŁA NR 16 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów wyzwania współczesności: studia kulturoznawczo-społeczne
13.07.2020
2020
17
UCHWAŁA NR 17 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów nanoinżynieria
13.07.2020
2020
18
UCHWAŁA NR 18 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów radiogenomika
13.07.2020
2020
19
UCHWAŁA NR 19 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącejopisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów języki i kultury mniejszościowe
13.07.2020
2020
20
UCHWAŁA NR 20 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów socjologia interwencji społecznych
13.07.2020
2020
21
UCHWAŁA NR 21 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów publikowanie współczesne
13.07.2020
2020
22
UCHWAŁA NR 22 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącejopisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów architektura przestrzeni informacyjnych
13.07.2020
2020
23
UCHWAŁA NR 23 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącejopisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów praca socjalna
13.07.2020
2020
24
UCHWAŁA NR 24 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów Religions in Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others
13.07.2020
2020
25
UCHWAŁA NR 25 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia sposobu organizacji studiów w Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
29.07.2020
2020
26
UCHWAŁA NR 26 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących trybu i standardów dokonywanej przez studentów i doktorantów ewaluacji procesu kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim
28.08.2020
2020
27
UCHWAŁA NR 27 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących przeliczania na punkty ECTS przedmiotów związanych z zaliczeniem części programu studiów w innej uczelni lub instytucji oraz uznawania z nich ocen na Uniwersytecie Warszawskim
28.08.2020
2020
28
UCHWAŁA NR 28 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie propozycji dotyczących zapewniania standardu etycznego badań naukowych prowadzonych przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego
28.08.2020
2020
29
UCHWAŁA NR 29 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie propozycji dotyczących edukacji poświęconej zmianom klimatycznym
28.08.2020
2020
30
UCHWAŁA NR 30 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia sposobu organizacji studiów w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów  Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego
29.09.2020
1 - 30Dalej