Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2017 ‎(12)
12
UCHWAŁA NR 12/2017
RADY NAUKOWEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia I oraz na studia II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na rok akademicki 2019/2020
201725.04.2018
11
UCHWAŁA NR 11/2017
RADY NAUKOWEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia MSOŚ i UCBŚ
201725.04.2018
10
UCHWAŁA NR 10/2017
RADY NAUKOWEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów ochrona środowiska
201725.04.2018
9
UCHWAŁA NR 9/2017
RADY NAUKOWEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
201725.04.2018
8
UCHWAŁA NR 8/2017
RADY NAUKOWEJ UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM BADAŃ NAD ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zakończenia kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska.
201713.06.2017
7
Uchwała nr 7/2017  Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań  nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian  w planach studiów I stopnia oraz II stopnia  Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska.
201701.03.2017
6
Uchwała nr 6/2017  Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań  nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów - cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018.
201701.03.2017
5
Uchwała nr 5/2017 Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich  i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich  w roku akademickim 2017/2018.
201701.03.2017
4
Uchwała nr 4/2017  Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań  nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem  Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian  w Zasadach odbywania praktyk na studiach I stopnia  Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na kierunku ochrona środowiska.
201701.03.2017
3
Uchwała nr 3/2017  Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań  nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Szczegółowych zasadach studiowania  na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska.
201701.03.2017
2
Uchwała nr 2/2017  Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań  nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian  w Regulaminie Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska.
201701.03.2017
1
Uchwała nr 1/2017  Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań  nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia I oraz na studia II stopnia  na kierunku ochrona środowiska prowadzonym przez Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na rok akademicki 2018/2019.
201701.03.2017