Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(22)
22
ZARZĄDZENIE NR 1/2019 DYREKTORA SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 listopada 2019 r.w  sprawie zasad przeprowadzania hospitacji w SzJO UW
201912.11.2019
21
UCHWAŁA NR 21 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatur zgłoszonych przez Dyrektora SzJO  do nagrody Rektora UW za osiągnięcia dydaktyczne i pracę organizacyjną na rzecz jednostki w r. ak. 2018/2019
201908.11.2019
20
UCHWAŁA NR 20 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 października 2019 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatur zgłoszonych przez Dyrektora SzJO  do nagrody Rektora UW za osiągnięcia w kierowaniu jednostką i zespołami językowymi w r. ak. 2018/2019

201908.11.2019
19
UCHWAŁA NR 19 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatur zgłoszonych przez Dyrektora SzJO nagrody Rektora UW za koordynację sesji egzaminów certyfikacyjnych w r. ak. 2018/2019
201908.11.2019
18
UCHWAŁA NR 18 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 października 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pracy Dyrektora SzJO UW na podstawie sprawozdania w r. ak. 2018/2019
201908.11.2019
17
UCHWAŁA NR 17 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 września 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201912.09.2019
16
UCHWAŁA NR 16 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 września 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201912.09.2019
15
UCHWAŁA NR 15 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 września 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201912.09.2019
14
UCHWAŁA NR 14 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 września 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201912.09.2019
13
UCHWAŁA NR 13 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 września 2019 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201912.09.2019
12
UCHWAŁA NR 12 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 września 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201912.09.2019
11
UCHWAŁA NR 11 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 13 maja 2019 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201916.05.2019
10
UCHWAŁA NR 10 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 maja 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201916.05.2019
9
UCHWAŁA NR 9 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 13 maja 2019 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201916.05.2019
8
UCHWAŁA NR 8 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 13 maja 2019 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201916.05.2019
7
UCHWAŁA NR 7 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 13 maja 2019 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201916.05.2019
6
UCHWAŁA NR 6 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 maja 2019 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201916.05.2019
5
UCHWAŁA NR 5 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 maja 2019 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201916.05.2019
4
UCHWAŁA NR 4 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 maja 2019 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201916.05.2019
3
UCHWAŁA NR 3 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 maja 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
201916.05.2019
2
UCHWAŁA NR 2 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 maja 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW


201916.05.2019
1
UCHWAŁA NR 1 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zorganizowania konkursu otwartego w Szkole Języków Obcych
201911.04.2019
zwiń Rok : 2018 ‎(19)
19
UCHWAŁA NR 18 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 października 2018 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatur do nagrody Rektora za koordynację sesji egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim 2017/2018.
201823.10.2018
18
UCHWAŁA NR 17 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 października 2018 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatur do nagrody Rektora za osiągnięcia w kierowaniu jednostką i zespołami językowymi w roku akademickim 2017/2018.
201823.10.2018
17
UCHWAŁA NR 16 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 października 2018 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatur do nagrody Rektora za osiągnięcia dydaktyczne i prace organizacyjną na rzecz Szkoły Języków Obcych UW w roku akademickim 2017/2018.
201823.10.2018
16
UCHWAŁA NR 15 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGOz dnia 9 października 2018 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rocznego sprawozdania z działalności Szkoły Języków Obcych UW, przedstawionego przez Dyrektora Szkoły.
201823.10.2018
15
UCHWAŁA NR 14 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy
201826.06.2018
14
UCHWAŁA NR 13 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy
201826.06.2018
13
UCHWAŁA NR 12 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy
201826.06.2018
12
UCHWAŁA NR 11 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy
201826.06.2018
1 - 30Dalej