Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(10)
10
UCHWAŁA NR 9 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o przedłużenie zatrudnienia w SzJO w pełnym wymiarze godzin emerytowanych nauczycieli akademickich
202323.05.2023
9
UCHWAŁA NR 8 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
 UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o przedłużenie zatrudnienia w SzJO w pełnym wymiarze godzin
202318.05.2023
8
UCHWAŁA NR 7 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o przedłużenie zatrudnienia w SzJO w niepełnym wymiarze godzin nauczycieli akademickich
202318.05.2023
7
UCHWAŁA NR 6 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o przedłużenie zatrudnienia w SzJO w niepełnym wymiarze godzin emerytowanych nauczycieli akademickich
202316.05.2023
6
UCHWAŁA NR 5 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania składu Komisji ds. przeprowadzenia procedury awansowej na stanowisko asystenta i starszego asystenta oraz ponownego zatrudnienia na tym samym stanowisku na czas nieokreślony na podstawie Zarządzenia nr 104 Rektora UW.
202316.05.2023
5
UCHWAŁA NR 4 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania składu Komisji ds. przeprowadzenia procedury awansowej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych na podstawie Zarządzenia nr 104 Rektora UW (§ 5 ust.1 pkt.3)
202316.05.2023
4
UCHWAŁA NR 3 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania składu komisji konkursowej w SzJO w roku akademickim 2022/2023
202318.04.2023
3
UCHWAŁA NR 2 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2023 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej treści ogłoszeń konkursowych na stanowisko lektora w  Szkole Języków Obcych
202318.04.2023
2
UCHWAŁA NR 1 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 marca 2023 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego  z  działalności  Szkoły Języków Obcych w roku akademickim 2021/2022
202307.03.2023
1
Sprawozdanie z działalności Szkoły Języków Obcych UW 
w roku akademickim 2021/2022
202311.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(34)
34
UCHWAŁA NR 27 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rekomendacji  zatrudnienia w Szkole Języków Obcych UW
202214.12.2022
33
UCHWAŁA NR 26 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Dyrektora Szkoły Języków Obcych (SzJO) z działalności SzJO w roku akademickim 2021/2022
202214.12.2022
32
ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. w  sprawie powołania Pełnomocnika ds. Mobilności w Szkole Języków Obcych
202217.11.2022
31
ZARZĄDZENIE NR 5
DYREKTORA SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 listopada 2022 r.w  sprawie trybu przeprowadzania hospitacji zajęć w Szkole Języków Obcych, ustalonego podczas posiedzenia Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w dniu 26 października 2022 
202215.11.2022
30
UCHWAŁA NR 25 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 października 2022 r.w  sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szkoły Języków Obcych dotyczącego  propozycji zmiany nazwy Szkoły Języków Obcych
202224.10.2022
29
UCHWAŁA NR 24 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH  UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. w  sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Szkoły Języków Obcych o   zatrudnienie na czas określony w pełnym wymiarze godzin w grupie pracowników dydaktycznych
202224.10.2022
28
UCHWAŁA NR 23 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 października 2022 r.w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dyrektora Szkoły Języków Obcych o zaopiniowanie kandydatur do Nagrody Rektora UW za rok akademicki 2021/2022

202224.10.2022
27
UCHWAŁA NR 22 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o zatrudnienie na czas określony w niepełnym wymiarze godzin
202226.09.2022
26
UCHWAŁA NR 21 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o zatrudnienie na czas określony w niepełnym wymiarze godzin
202226.09.2022
25
UCHWAŁA NR 20 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 września 2022 r. w  sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o zatrudnienie na czas określony w niepełnym wymiarze godzin
202226.09.2022
24
UCHWAŁA NR 19 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. w  sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o zatrudnienie na czas określony w pełnym wymiarze godzin
202209.09.2022
23
UCHWAŁA NR 18 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. w  sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o zatrudnienie na czas określony w pełnym wymiarze godzin
202209.09.2022
22
UCHWAŁA NR 17 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. w  sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o zatrudnienie na czas określony w niepełnym wymiarze godzin
202209.09.2022
21
UCHWAŁA NR 16 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o ogłoszenie konkursu otwartego na stanowisko lektora języka hiszpańskiego oraz lektora języka norweskiego
202210.06.2022
20
UCHWAŁA NR 15 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o zatrudnienie na czas określony w niepełnym wymiarze godzin
202210.06.2022
19
UCHWAŁA NR 14 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o przedłużenie zatrudnienia  na czas określony w niepełnym wymiarze godzin
202210.06.2022
18
UCHWAŁA NR 13 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o przedłużenie zatrudnienia  na czas określony w niepełnym wymiarze godzin
202210.06.2022
17
UCHWAŁA NR 12 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o przedłużenie zatrudnienia  mgr. Krzysztofa Wideryńskiego na czas określony w pełnym wymiarze godzin
202210.06.2022
16
UCHWAŁA NR 11 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o zatrudnienie na czas określony w pełnym wymiarze godzin
202210.06.2022
15
UCHWAŁA NR 10 RADY SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SzJO o zatrudnienie w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
202210.06.2022
1 - 30Dalej