Logowanie
 
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2019 ‎(9)
9
OBWIESZCZENIE NR 1 PRZEWODNICZĄCEJ RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 14 listopada 2019 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 6 Przewodniczącej Rady Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim
201914.11.2019
8
UCHWAŁA NR 6 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim
201913.11.2019
7
ZARZĄDZENIE NR 2/2019 DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 11 lipca 2019 r. w spawie wyłączenia z użytkowania dwóch pomieszczeń w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
201911.07.2019
6
ZARZĄDZENIE NR 1/2019 DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim Kapituły Nagrody im. prof. T. T. Inamury na kadencję 2019-2022
201914.06.2019
5
UCHWAŁA NR 5/2019 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim Kapituły Nagrody im. prof. T. T. Inamury na kadencję 2019-2022
201914.06.2019
4
UCHWAŁA NR 4/2019 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego
201914.06.2019
3
UCHWAŁA NR 3/2019 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
201914.06.2019
2
UCHWAŁA NR 2/2019 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
201914.06.2019
1
UCHWAŁA NR 1/2019 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
201914.06.2019
zwiń Rok : 2018 ‎(3)
3
UCHWAŁA NR 2/2018 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
201808.06.2018
2
UCHWAŁA NR 1/2018 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia nauczyciela akademickiego
201808.06.2018
1
ZARZĄDZENIE NR 1/2018 DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Lokalnego Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych (LODO) w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
201822.05.2018
zwiń Rok : 2017 ‎(9)
9
UCHWAŁA NR 7/2017 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej składu Grupy Roboczej ds. analizy zagadnień związanych z funkcjonowaniem i przyszłością Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim
201701.12.2017
8
UCHWAŁA NR 6/2017 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego
201701.12.2017
7
UCHWAŁA NR 5/2017 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego
201701.12.2017
6
UCHWAŁA NR 4/2017 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego
201701.12.2017
5
ZARZĄDZENIE NR 3/2017 DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 16 października 2017 r. w sprawie utworzenia i powołania komisji konkursowej w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim do spraw stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich oraz innych osób biorących udział w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na kadencję 2017-2020
201716.10.2017
4
UCHWAŁA NR 3/2017 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie powołania Komitetu Eksperymentów w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim na kadencję 2017-2020
201723.06.2017
3
ZARZĄDZENIE NR 2/2017 DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia i powołania stałej komisji do rozpatrywania konkursów na zatrudnianie pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020
201723.06.2017
2
UCHWAŁA NR 2 RADY ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania składu stałej komisji do rozpatrywania konkursów na zatrudnianie pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020
201723.06.2017
1
ZARZĄDZENIE NR 1/2017 DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO LABORATORIUM CIĘŻKICH JONÓW W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dyrektora do spraw Technicznych
201730.03.2017