Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(50)
51
UCHWAŁA NR 46 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego projektu programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Społecznych
202220.09.2022
50
UCHWAŁA NR 45 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku kierownika projektu badawczego o przyjęcie kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
202220.09.2022
49
UCHWAŁA NR 44 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku kierownika projektu badawczego o przyjęcie kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
202220.09.2022
48
UCHWAŁA NR 43 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku kierownika projektu badawczego o przyjęcie kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
202220.09.2022
47
UCHWAŁA NR 42 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku kierownika projektu badawczego o przyjęcie kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
202220.09.2022
46
UCHWAŁA NR 41 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku kierownika projektu badawczego o przyjęcie kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
202220.09.2022
45
UCHWAŁA NR 40 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku kierownika projektu badawczego o przyjęcie kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
202220.09.2022
44
UCHWAŁA NR 39 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku kierownika projektu badawczego o przyjęcie kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
202220.09.2022
43
UCHWAŁA NR 38 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 18 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2021/2022
202220.09.2022
41
ZARZĄDZENIE NR 22 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków
202219.09.2022
40
ZARZĄDZENIE NR 21 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków
202231.08.2022
39
ZARZĄDZENIE NR 20 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków
202218.07.2022
38
ZARZĄDZENIE NR 19 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych
202208.07.2022
37
ZARZĄDZENIE NR 18 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych
202204.07.2022
36
ZARZĄDZENIE NR 17 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny ekonomia i finanse oraz powołania jego członków
202227.06.2022
35
UCHWAŁA NR 36 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 18 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2021/2022
202221.06.2022
34
UCHWAŁA NR 35 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2020/2021
202221.06.2022
33
ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie terminu, miejsca i sposobu składania materiałów potwierdzających realizację IPB wraz z ich wzorami na potrzeby przeprowadzenia oceny śródokresowej
202220.06.2022
32
ZARZĄDZENIE NR 15 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie terminu, miejsca i sposobu składania
sprawozdania rocznego doktoranta oraz jego wzoru
202208.06.2022
31
ZARZĄDZENIE NR 14 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz powołania jego członków
202208.06.2022
30
ZARZĄDZENIE NR 13 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny pedagogika oraz powołania jego członków
202220.05.2022
29
ZARZĄDZENIE NR 12 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki socjologiczne oraz powołania jego członków
202220.05.2022
28
ZARZĄDZENIE NR 11 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny psychologia oraz powołania jego członków
202220.05.2022
27
ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki prawne oraz powołania jego członków
202220.05.2022
26
ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o zarządzeniu i jakości oraz powołania jego członków
202220.05.2022
25
ZARZĄDZENIE NR 8 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz powołania jego członków
202220.05.2022
24
ZARZĄDZENIE NR 7 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz powołania jego członków
202220.05.2022
23
ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz powołania jego członków
202220.05.2022
22
ZARZĄDZENIE NR 5 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz powołania jego członków
202220.05.2022
21
ZARZĄDZENIE NR 4 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny ekonomia i finanse oraz powołania jego członków
202220.05.2022
1 - 30Dalej