Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(29)
29
UCHWAŁA NR 8 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 4 września 2020 r. sprawie zmiany Uchwały nr 1 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2019/2020
202004.09.2020
28
ZARZĄDZENIE NR 22/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów kwalifikacyjnych
202014.07.2020
27
ZARZĄDZENIE NR 21/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie prowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych
202009.07.2020
26
ZARZĄDZENIE NR 20/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów kwalifikacyjnych
202007.07.2020
25
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów kwalifikacyjnych
202007.07.2020
24
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów kwalifikacyjnych
202007.07.2020
23
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów kwalifikacyjnych
202003.07.2020
22
ZARZĄDZENIE NR 16/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów kwalifikacyjnych
202003.07.2020
21
ZARZĄDZENIE NR 15/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów kwalifikacyjnych
202001.07.2020
20
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów kwalifikacyjnych
202030.06.2020
19
UCHWAŁA NR 7 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2019/2020
202029.06.2020
18
UCHWAŁA NR 6 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Bartłomieja Ślempa
202029.06.2020
17
ZARZĄDZENIE NR 13/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów kwalifikacyjnych
202029.06.2020
16
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki socjologiczne na kadencję od 16 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. oraz powołania jego członków
202029.06.2020
15
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów kwalifikacyjnych
202014.05.2020
14
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny psychologia na kadencję od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. oraz powołania jego członków
202014.05.2020
13
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny pedagogika na kadencję od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. oraz powołania jego członków
202014.05.2020
12
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki socjologiczne na kadencję od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. oraz powołania jego członków
202014.05.2020
11
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki prawne na kadencję od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. oraz powołania jego członków
202014.05.2020
10
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości na kadencję od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. oraz powołania jego członków
202014.05.2020
9
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o polityce i administracji na kadencję od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. oraz powołania jego członków
202014.05.2020
8
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na kadencję od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. oraz powołania jego członków
202014.05.2020
7
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o bezpieczeństwie na kadencję od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. oraz powołania jego członków
202014.05.2020
6
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na kadencję od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. oraz powołania jego członków
202014.05.2020
5
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny ekonomia i finanse na kadencję od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. oraz powołania jego członków
202014.05.2020
4
UCHWAŁA NR 5 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie opinii o kandydacie na koordynatora rekrutacji
202004.05.2020
3
UCHWAŁA NR 4 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2019/2020
202004.05.2020
2
UCHWAŁA NR 3 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów do szkół doktorskich na rok akademicki 2020/2021
202002.03.2020
1
UCHWAŁA NR 2 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2019/2020
202002.03.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(1)
1
Uchwała nr 1 Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2019/2020
201902.12.2019