Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(20)
21
ZARZĄDZENIE NR 14 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny psychologia oraz powołania jego członków
202318.05.2023
20
ZARZĄDZENIE NR 13 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny pedagogika oraz powołania jego członków
202318.05.2023
19
ZARZĄDZENIE NR 12 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki socjologiczne oraz powołania jego członków
202318.05.2023
18
ZARZĄDZENIE NR 11 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki prawne oraz powołania jego członków
202318.05.2023
17
ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz powołania jego członków
202318.05.2023
16
ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz powołania jego członków
202318.05.2023
15
ZARZĄDZENIE NR 8 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz powołania jego członków
202318.05.2023
14
ZARZĄDZENIE NR 7 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz powołania jego członków
202318.05.2023
13
ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz powołania jego członków
202318.05.2023
12
ZARZĄDZENIE NR 5 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny ekonomia i finanse oraz powołania jego członków
202318.05.2023
11
UCHWAŁA NR 62 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania komisji ds. oceny śródokresowej
202316.05.2023
10
UCHWAŁA NR 61 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 18 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2021/2022
202316.05.2023
9
UCHWAŁA NR 60 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie
wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2020/2021
202316.05.2023
8
ZARZĄDZENIE NR 4 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu rekrutacji w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2023”
202327.04.2023
7
ZARZĄDZENIE NR 3 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej, powołania jej członków i wskazania przewodniczącego
202330.03.2023
6
UCHWAŁA NR 59 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania komisji ds. oceny śródokresowej
202328.03.2023
5
UCHWAŁA NR 58 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 18 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2021/2022
202328.03.2023
4
UCHWAŁA NR 57 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 52 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2022/2023
202328.03.2023
2
ZARZĄDZENIE NR 1  DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH  z dnia 20 stycznia 2023 r.  w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim organizowanych  w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
202320.01.2023
1
UCHWAŁA NR 56 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania Dyrektora z działalności Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w roku 2022
202317.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(63)
63
UCHWAŁA NR 55 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2020/2021
202220.12.2022
62
UCHWAŁA NR 54 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2019/2020
202220.12.2022
61
UCHWAŁA NR 53 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 18 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2021/2022
202220.12.2022
60
UCHWAŁA NR 52 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2022/2023
202220.12.2022
59
UCHWAŁA NR 51 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 18 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2021/2022
202215.11.2022
58
ZARZĄDZENIE NR 25 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania koordynatora
ds. mobilności w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
202228.10.2022
57
UCHWAŁA NR 50 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 11 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku kierownika projektu badawczego o przyjęcie kandydata do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
202211.10.2022
56
UCHWAŁA NR 49 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2019/2020
202211.10.2022
55
UCHWAŁA NR 48 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 11 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Huberta Taładaja
202211.10.2022
54
UCHWAŁA NR 47 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 18 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2021/2022
202211.10.2022
1 - 30Dalej