Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(19)
25
ZARZĄDZENIE NR 13 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie terminu, miejsca i sposobu składania materiałów potwierdzających realizację IPB wraz z ich wzorami na potrzeby przeprowadzenia oceny śródokresowej
202309.05.2023
24
ZARZĄDZENIE NR 12 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie terminu, miejsca i sposobu składania sprawozdania rocznego doktoranta oraz jego wzoru
202309.05.2023
23
ZARZĄDZENIE NR 11 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o sztuce oraz powołania jego członków
202309.05.2023
22
ZARZĄDZENIE NR 10 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny nauki o kulturze i religii oraz powołania jego członków
202309.05.2023
21
ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny literaturoznawstwo oraz powołania jego członków
202309.05.2023
20
ZARZĄDZENIE NR 8 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny językoznawstwo oraz powołania jego członków
202309.05.2023
19
ZARZĄDZENIE NR 7 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny historia oraz powołania jego członków
202309.05.2023
18
ZARZĄDZENIE NR 6 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny filozofiaoraz powołania jego członków
202309.05.2023
17
ZARZĄDZENIE NR 5 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie utworzenia zespołu kwalifikacyjnego dla dyscypliny archeologia oraz powołania jego członków
202309.05.2023
16
ZARZĄDZENIE NR 4 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu rekrutacji w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2023”
202328.04.2023
15
UCHWAŁA NR 63 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1 Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2019/2020
202321.04.2023
14
UCHWAŁA NR 62 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15 Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2021/2022
202321.04.2023
12
ZARZĄDZENIE NR 3 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej, powołania jej członków oraz wskazania jej przewodniczącego
202327.02.2023
11
UCHWAŁA NR 60 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej składu komisji ds. oceny śródokresowej
202324.02.2023
9
ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 organizowanych w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202316.02.2023
8
ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej, powołania jej członków oraz wskazania jej przewodniczącego
202331.01.2023
7
UCHWAŁA NR 58 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie skierowania wniosku do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo
202327.01.2023
2
UCHWAŁA NR 53 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej składu komisji ds. oceny śródokresowej
202327.01.2023
1
UCHWAŁA NR 52 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania Dyrektora z działalności Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w roku 2022
202327.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(39)
48
ZARZĄDZENIE NR 25 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wskazania przewodniczących komisji ds. oceny śródokresowej
202227.09.2022
47
ZARZĄDZENIE NR 24 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 21 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków
202226.09.2022
46
UCHWAŁA NR 40 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej składu komisji ds. oceny śródokresowej
202223.09.2022
41
ZARZĄDZENIE NR 23 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 21 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków
202225.08.2022
40
ZARZĄDZENIE NR 22 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wskazania przewodniczącego komisji ds. oceny śródokresowej
202229.07.2022
39
ZARZĄDZENIE NR 21 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia komisji ds. oceny śródokresowej i powołania ich członków
202212.07.2022
38
UCHWAŁA NR 35 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15 Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2021/2022
202201.07.2022
37
UCHWAŁA NR 34 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1 Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotorów oraz promotorów pomocniczych doktorantom I roku w roku akademickim 2019/2020
202201.07.2022
36
UCHWAŁA NR 33 RADY SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej składu komisji ds. oceny śródokresowej
202201.07.2022
35
ZARZĄDZENIE NR 20 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z dnia 4 maja 2022 roku oraz zarządzenia nr 11 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z dnia 4 maja 2022 roku
202214.06.2022
34
ZARZĄDZENIE NR 19 DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie powołania przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów kwalifikacyjnych
202213.06.2022
1 - 30Dalej