Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(8)
8
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DZIEDZIN
z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Rady Naukowej Dziedzin 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Radosławowi Piastowi stopnia doktora
202213.10.2022
7
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DZIEDZIN
z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Radosławowi Piastowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
202213.10.2022
6
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DZIEDZIN
z dnia 13 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Radosławowi Piastowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
202213.10.2022
5
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DZIEDZIN
z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotorów mgr. Michałowi Brulińskiemu
202209.06.2022
4
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DZIEDZIN
z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji  egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Radosławowi Piastowi stopnia doktora
202209.06.2022
3
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DZIEDZIN
z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia kandydatur na członków zespołu kwalifikacyjnego Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej
202210.03.2022
2
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DZIEDZIN
z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotorów mgr. Radosławowi Piastowi
202210.03.2022
1
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DZIEDZIN
z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru Zastępczyni Przewodniczącej Rady Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202213.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(3)
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DZIEDZIN
z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Bibliotecznej
202109.12.2021
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DZIEDZIN
z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202109.12.2021
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DZIEDZIN
z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202102.12.2021