Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(55)
55
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszka Dynak
202022.09.2020
54
UCHWAŁA NR 67 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 22 września 2020. r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Katarzyny Kiełb
202022.09.2020
53
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określenia liczby członków i powołania składu Komisji Egzaminacyjnej oraz określenia wytycznych dla Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Folkierskiej-Żukowskiej stopnia doktora
202022.09.2020
52
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia zakresu egzaminu doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wojtkowskiej
202022.09.2020
51
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr Katarzyny Wojtkowskiej
202022.09.2020
50
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania dr Moniki Dominiak- Kochanek od uchwały nr 30 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
202022.09.2020
49
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Kamili Zapałowicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
202022.09.2020
48
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Lubiewskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
202022.09.2020
47
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie cenzury tekstów naukowych (w związku z działaniem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie artykułu Ewy Kusz, pt. „Profilaktyka wykorzystywania seksualnego w Kościele katolickim”, opublikowanego w kwartalniku „Dziecko Krzywdzone. Teoria – Badania – Praktyka”)
202014.09.2020
46
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalania kryteriów oceny działalności naukowej w ramach dyscypliny psychologia na Uniwersytecie Warszawskim
202015.07.2020
45
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Narodowego Centrum Nauki
202010.07.2020
44
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenie przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na stanowisko adiunkta u grupie pracowników badawczych w programie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (Działanie II.3.7)
202030.06.2020
43
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalania kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202030.06.2020
42
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Kłakulak-Torby
202030.06.2020
41
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Kawy
202030.06.2020
40
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020. r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego dla mgr Joanny Wysockiej
202030.06.2020
39
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020. r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Magdaleny Skrodzkiej
202030.06.2020
38
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Marii Wojcieszek
202030.06.2020
37
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marii Wojcieszek
202030.06.2020
36
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kołak
202030.06.2020
35
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kołak
202030.06.2020
34
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Rędzio
202030.06.2020
33
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Rędzio
202030.06.2020
32
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Justyny Wiśniowskiej
202030.06.2020
31
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Wiśniowskiej
202030.06.2020
30
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Joanny Witowskiej
202030.06.2020
29
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Witowskiej
202030.06.2020
28
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Łowickiego
202030.06.2020
27
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Łowickiego
202030.06.2020
26
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kamili Zapałowicz
202030.06.2020
1 - 30Dalej