Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(65)
65
UCHWAŁA NR 202 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Daniela Pankowskiego
202319.09.2023
64
UCHWAŁA NR 201 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Pankowskiego
202319.09.2023
63
UCHWAŁA NR 200 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Wasiak
202319.09.2023
62
UCHWAŁA NR 199 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Wasiak
202319.09.2023
61
UCHWAŁA NR 198 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Sternak
202319.09.2023
60
UCHWAŁA NR 197 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Sternak
202319.09.2023
59
UCHWAŁA NR 196 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 19 września 2023 r. w sprawie nadania mgr Marii Babińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202319.09.2023
58
UCHWAŁA NR 195 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 19 września 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. hab. Rafałowi Stryjkowi, prof. IP PAN w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
202319.09.2023
57
UCHWAŁA NR 194 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 19 września 2023 r.  w sprawie nadania dr. Radosławowi Rogozie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
202319.09.2023
56
UCHWAŁA NR 193 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 19 września 2023 r.  w sprawie nadania dr. Marcinowi Sękowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
202319.09.2023
55
UCHWAŁA NR 192 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wezwania Pani  Marii Nakonechny do przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów stanowiących podstawę nadania stopnia
202327.06.2023
54
UCHWAŁA NR 191 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 27 czerwca 2023 r.  w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Natalii Copeland stopnia doktora
202327.06.2023
53
UCHWAŁA NR 190 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Natalii Copeland stopnia doktora
202327.06.2023
52
UCHWAŁA NR 189 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, ustalenia zakresu egzaminu oraz składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Olejniczak-Serowiec
202327.06.2023
51
UCHWAŁA NR 188 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicielki Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia do Komisji Kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Olgi Jauer Niworowskiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki
202327.06.2023
50
UCHWAŁA NR 187 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu oceny poziomu badań w dyscyplinie psychologia na Uniwersytecie Warszawskim
202327.06.2023
49
UCHWAŁA NR 186 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr Marcie Siepsiak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
202327.06.2023
48
UCHWAŁA NR 185 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr Joannie Gorgol stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202327.06.2023
47
UCHWAŁA NR 184 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie psychologia
202323.05.2023
46
UCHWAŁA NR 183 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, ustalenia zakresów egzaminów oraz składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Dziurli
202323.05.2023
45
UCHWAŁA NR 182 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 27  Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Mileny Pyry
202323.05.2023
44
UCHWAŁA NR 181 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, ustalenia zakresu egzaminu oraz składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Mileny Pyry
202323.05.2023
43
UCHWAŁA NR 180 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Siepsiak
202323.05.2023
42
UCHWAŁA NR 179 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Siepsiak 
202323.05.2023
41
UCHWAŁA NR 178 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosku o nostryfikację stopnia naukowego nadanego za granicą Pani Marii Nakonechny
202323.05.2023
40
UCHWAŁA NR 177 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Janowi Ruskowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
202323.05.2023
39
UCHWAŁA NR 176 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Agnieszce Mulak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
202323.05.2023
38
UCHWAŁA NR 175 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, ustalenia zakresu egzaminów oraz składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Anny Wasiak
202318.04.2023
37
UCHWAŁA NR 174 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Dominice Bulskiej stopnia doktora
202318.04.2023
36
UCHWAŁA NR 173 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Dominice Bulskiej stopnia doktora
202318.04.2023
1 - 30Dalej