Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(25)
25
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie rekomendacji przez Radę Naukową Dyscypliny Pedagogika członka Rady Doskonałości Naukowej
202330.05.2023
24
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Natalii Kowalczyk stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202330.05.2023
23
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Agnieszce Leśny stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202330.05.2023
22
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/2018/2019 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Sandry Kwaśniewskiej i wyznaczenia promotora
202328.03.2023
21
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
202328.03.2023
20
UCHWAŁA NR 118 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do składu Komisji Konkursowej w Wydziale Nauk Społecznych i Resocjalizacji w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR
202328.03.2023
19
UCHWAŁA NR 117 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do składu Komisji Konkursowej na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki
202328.03.2023
18
UCHWAŁA NR 116 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich  i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Godwoda
202328.03.2023
17
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Godwoda
202328.03.2023
16
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich  i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Lorens-Rosa
202328.03.2023
15
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Lorens-Rosa
202328.03.2023
14
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 lutego 2023 r.w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską w dyscyplinie pedagogika
202328.02.2023
13
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Leśny i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202328.02.2023
12
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie prawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika  do składu komisji ds. zatrudnienia dr hab. Mirosława Góreckiego w trybie awansu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202328.02.2023
11
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA   z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Ireny Rzepki
202328.02.2023
10
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Ireny Rzepki
202328.02.2023
9
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim dr. Adama Matyszewskiego
202328.02.2023
8
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r. o zmianie uchwały nr 40 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika  z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim dr. Adama Matyszewskiego
202328.02.2023
7
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Barbary Czerskiej-Szczepaniak
202328.02.2023
6
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Barbary Czerskiej-Szczepaniak
202328.02.2023
5
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Leśny
202328.02.2023
4
OBWIESZCZENIE NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 lutego 2023 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 84/85/2016/2017 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Rzepki i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
202328.02.2023
3
OBWIESZCZENIE NR 6 RADY NAUKOWE DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 40 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 28 września 2021 roku w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Adama Matyszewskiego
202328.02.2023
2
OBWIESZCZENIE NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 lutego 2023 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 62/2018/2018 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adama Matyszewskiego i wyznaczenia promotor oraz promotora pomocniczego
202328.02.2023
1
OBWIESZCZENIE NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 lutego 2023 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 26/2018/2019 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Czerskiej Szczepaniak i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
202328.02.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(51)
51
UCHWAŁA NR 102 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie nadania dr Agnieszce Wołowicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202222.11.2022
50
UCHWAŁA NR 101 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nadania mgr Alicji Magdalenie Leśniak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202225.10.2022
49
UCHWAŁA NR 100 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nadania mgr Kalinie Wandzie Jastrzębowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202225.10.2022
48
UCHWAŁA NR 99 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nadania mgr Aleksandrze Berkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202225.10.2022
47
UCHWAŁA NR 98 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nadania mgr. Adamowi Arturowi Janasowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202225.10.2022
1 - 30Dalej