Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(6)
6
UCHWAŁA NR 163 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jafe’owi Arnoldowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202423.01.2024
5
UCHWAŁA NR 162 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Majewskiej
202423.01.2024
4
UCHWAŁA NR 161 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresów egzaminów  doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Joanny Majewskiej
202423.01.2024
3
UCHWAŁA NR 160 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do komisji ds. oceny śródokresowej w ramach dyscypliny pedagogika w roku 2024/2025 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

202423.01.2024
2
UCHWAŁA NR 159 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego Kseni Alpern
202423.01.2024
1
UCHWAŁA NR 158 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego Nataliyi Chahrak
202423.01.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(61)
61
UCHWAŁA NR 157 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Antonii Anny Sochaczewskiej
202312.12.2023
60
UCHWAŁA NR 156 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim dr. Adama Matyszewskiego
202312.12.2023
59
UCHWAŁA NR 155 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Lorens-Rosy
202312.12.2023
58
UCHWAŁA NR 154 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Joanny Litwin-Sondej
202312.12.2023
57
UCHWAŁA NR 153 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Sandry Marty Kwaśniewskiej-Paszty
202312.12.2023
56
UCHWAŁA NR 152 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr Magdalenie Irenie Rzepce stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202312.12.2023
55
UCHWAŁA NR 151 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Piotrowi Godwodowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202312.12.2023
54
UCHWAŁA NR 150 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr Elżbiecie Barbarze Czerskiej-Szczepaniak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202312.12.2023
53
UCHWAŁA NR 149 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Annie Dąbrowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202321.11.2023
52
UCHWAŁA NR 148 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wezwania Pani Ksenii Alpern do przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski  fragmentu rozprawy doktorskiej stanowiącej podstawę nadania stopnia naukowego
202321.11.2023
51
UCHWAŁA NR 147 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie sformułowania wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich oraz sposobu oceniania w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika
202321.11.2023
50
UCHWAŁA NR 146 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu oceny stanu dyscypliny pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim
202326.09.2023
49
UCHWAŁA NR 145 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia członka do komisji konkursowej w związku z procedurą konkursową na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
202326.09.2023
48
UCHWAŁA NR 144 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wezwania Pani Nataliyi Chahrak do przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów stanowiących podstawę nadania stopnia
202326.09.2023
47
UCHWAŁA NR 143 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej wniosków w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego w celu sformułowania uzasadnionej opinii dla Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika w kadencji 2021-2024
202326.09.2023
46
UCHWAŁA NR 142 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji do opracowania projektu wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika
202326.09.2023
45
UCHWAŁA NR 141 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie liczby członków w komisjach doktorskich powoływanych w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202326.09.2023
44
UCHWAŁA NR 140 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Majewskiej
202326.09.2023
43
UCHWAŁA NR 139 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Godwoda i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202326.09.2023
42
UCHWAŁA NR 138 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Godwoda
202326.09.2023
41
UCHWAŁA NR 137 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Ireny Rzepki i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202326.09.2023
40
UCHWAŁA NR 136 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Ireny Rzepki
202326.09.2023
39
UCHWAŁA NR 135 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Barbary Czerskiej-Szczepaniak i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202326.09.2023
38
UCHWAŁA NR 134 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Barbary Czerskiej-Szczepaniak
202326.09.2023
1 - 30Dalej