Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(19)
19
UCHWAŁA NR 176 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jafe’owi Arnoldowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202426.03.2024
18
UCHWAŁA NR 175 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jafe’owi Arnoldowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202426.03.2024
17
UCHWAŁA NR 174 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Jafe’owi Arnoldowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202426.03.2024
16
UCHWAŁA NR 173 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie nadania dr Annie Dąbrowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202426.03.2024
15
UCHWAŁA NR 172 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wezwania Oleny Protsenko do przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski rozprawy doktorskiej stanowiącej podstawę nadania stopnia naukowego w Ukrainie
202426.03.2024
14
UCHWAŁA NR 171 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do składu Komisji ds. zatrudnienia dr Justyny Kurtyki-Chałas na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
202426.03.2024
13
UCHWAŁA NR 170 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wezwania Iryny Hyrylovskiej do przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski rozprawy habilitacyjnej stanowiącej podstawę nadania stopnia naukowego w Ukrainie
202427.02.2024
12
UCHWAŁA NR 169 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Dobrawie Aleksiak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202427.02.2024
11
UCHWAŁA NR 168 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Dobrawie Aleksiak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202427.02.2024
10
UCHWAŁA NR 167 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Dobrawie Aleksiak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202427.02.2024
9
UCHWAŁA NR 166 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską w dyscyplinie pedagogika
202427.02.2024
8
UCHWAŁA NR 165 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie sformułowania wytycznych w przedmiocie zakresu i formy weryfikacji uzyskania przez kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
202427.02.2024
7
UCHWAŁA NR 164 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie składu i zasad powoływania oraz funkcjonowania Komisji do przeprowadzenia weryfikacji uzyskania przez kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
202427.02.2024
6
UCHWAŁA NR 163 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jafe’owi Arnoldowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202423.01.2024
5
UCHWAŁA NR 162 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Majewskiej
202423.01.2024
4
UCHWAŁA NR 161 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresów egzaminów  doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Joanny Majewskiej
202423.01.2024
3
UCHWAŁA NR 160 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do komisji ds. oceny śródokresowej w ramach dyscypliny pedagogika w roku 2024/2025 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

202423.01.2024
2
UCHWAŁA NR 159 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego Kseni Alpern
202423.01.2024
1
UCHWAŁA NR 158 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego Nataliyi Chahrak
202423.01.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(61)
61
UCHWAŁA NR 157 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Antonii Anny Sochaczewskiej
202312.12.2023
60
UCHWAŁA NR 156 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim dr. Adama Matyszewskiego
202312.12.2023
59
UCHWAŁA NR 155 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Lorens-Rosy
202312.12.2023
58
UCHWAŁA NR 154 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Joanny Litwin-Sondej
202312.12.2023
57
UCHWAŁA NR 153 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Sandry Marty Kwaśniewskiej-Paszty
202312.12.2023
56
UCHWAŁA NR 152 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr Magdalenie Irenie Rzepce stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202312.12.2023
55
UCHWAŁA NR 151 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Piotrowi Godwodowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202312.12.2023
54
UCHWAŁA NR 150 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr Elżbiecie Barbarze Czerskiej-Szczepaniak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202312.12.2023
53
UCHWAŁA NR 149 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Annie Dąbrowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202321.11.2023
52
UCHWAŁA NR 148 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wezwania Pani Ksenii Alpern do przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski  fragmentu rozprawy doktorskiej stanowiącej podstawę nadania stopnia naukowego
202321.11.2023
51
UCHWAŁA NR 147 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie sformułowania wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich oraz sposobu oceniania w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika
202321.11.2023
50
UCHWAŁA NR 146 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu oceny stanu dyscypliny pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim
202326.09.2023
49
UCHWAŁA NR 145 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia członka do komisji konkursowej w związku z procedurą konkursową na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
202326.09.2023
48
UCHWAŁA NR 144 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wezwania Pani Nataliyi Chahrak do przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów stanowiących podstawę nadania stopnia
202326.09.2023
47
UCHWAŁA NR 143 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej wniosków w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego w celu sformułowania uzasadnionej opinii dla Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika w kadencji 2021-2024
202326.09.2023
46
UCHWAŁA NR 142 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji do opracowania projektu wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika
202326.09.2023
45
UCHWAŁA NR 141 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie liczby członków w komisjach doktorskich powoływanych w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202326.09.2023
44
UCHWAŁA NR 140 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Majewskiej
202326.09.2023
43
UCHWAŁA NR 139 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Godwoda i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202326.09.2023
42
UCHWAŁA NR 138 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Godwoda
202326.09.2023
41
UCHWAŁA NR 137 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Ireny Rzepki i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202326.09.2023
40
UCHWAŁA NR 136 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Ireny Rzepki
202326.09.2023
39
UCHWAŁA NR 135 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Barbary Czerskiej-Szczepaniak i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202326.09.2023
38
UCHWAŁA NR 134 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Barbary Czerskiej-Szczepaniak
202326.09.2023
37
UCHWAŁA NR 133 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Urszuli Dobrosielskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202326.09.2023
36
UCHWAŁA NR 132 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Urszuli Dobrosielskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202326.09.2023
35
UCHWAŁA NR 131 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Urszuli Dobrosielskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202326.09.2023
34
UCHWAŁA NR 130 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Annie Dąbrowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202326.09.2023
33
UCHWAŁA NR 129 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 czerwca 2023 r.  w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich  i powołania komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim  mgr Elżbiety Joanny Litwin-Sondej
202327.06.2023
32
UCHWAŁA NR 128 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Joanny Litwin-Sondej
202327.06.2023
31
UCHWAŁA NR 127 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich  i powołania komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr Antoni Anny Sochaczewskiej
202327.06.2023
30
UCHWAŁA NR 126 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Antoni Anny Sochaczewskiej
202327.06.2023
29
UCHWAŁA NR 125 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich  i powołania komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr Sandry Marty Kwaśniewskiej-Paszty
202327.06.2023
28
UCHWAŁA NR 124 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Sandry Marty Kwaśniewskiej-Paszty
202327.06.2023
27
OBWIESZCZENIE NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 czerwca 2023 r.   o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 61/2018/2019 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Litwin-Sondej i wyznaczenia promotor
202327.06.2023
26
OBWIESZCZENIE NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 czerwca 2023 r.  o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 7/2018/2019 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskieg  z dnia 9 października 2018 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Antoni Sochaczewskiej i wyznaczenia promotor
202327.06.2023
25
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie rekomendacji przez Radę Naukową Dyscypliny Pedagogika członka Rady Doskonałości Naukowej
202330.05.2023
24
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Natalii Kowalczyk stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202330.05.2023
23
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Agnieszce Leśny stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202330.05.2023
22
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/2018/2019 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Sandry Kwaśniewskiej i wyznaczenia promotora
202328.03.2023
21
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
202328.03.2023
20
UCHWAŁA NR 118 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do składu Komisji Konkursowej w Wydziale Nauk Społecznych i Resocjalizacji w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR
202328.03.2023
19
UCHWAŁA NR 117 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do składu Komisji Konkursowej na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki
202328.03.2023
18
UCHWAŁA NR 116 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich  i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Godwoda
202328.03.2023
17
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Godwoda
202328.03.2023
16
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich  i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Lorens-Rosa
202328.03.2023
15
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Lorens-Rosa
202328.03.2023
14
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 lutego 2023 r.w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską w dyscyplinie pedagogika
202328.02.2023
13
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Leśny i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202328.02.2023
12
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie prawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika  do składu komisji ds. zatrudnienia dr hab. Mirosława Góreckiego w trybie awansu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202328.02.2023
11
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA   z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Ireny Rzepki
202328.02.2023
10
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Ireny Rzepki
202328.02.2023
9
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim dr. Adama Matyszewskiego
202328.02.2023
8
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r. o zmianie uchwały nr 40 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika  z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim dr. Adama Matyszewskiego
202328.02.2023
7
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Barbary Czerskiej-Szczepaniak
202328.02.2023
6
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Barbary Czerskiej-Szczepaniak
202328.02.2023
5
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Leśny
202328.02.2023
4
OBWIESZCZENIE NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 lutego 2023 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 84/85/2016/2017 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Rzepki i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
202328.02.2023
3
OBWIESZCZENIE NR 6 RADY NAUKOWE DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 lutego 2023 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 40 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 28 września 2021 roku w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Adama Matyszewskiego
202328.02.2023
2
OBWIESZCZENIE NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 lutego 2023 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 62/2018/2018 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Adama Matyszewskiego i wyznaczenia promotor oraz promotora pomocniczego
202328.02.2023
1
OBWIESZCZENIE NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 lutego 2023 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 26/2018/2019 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Czerskiej Szczepaniak i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
202328.02.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(51)
51
UCHWAŁA NR 102 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie nadania dr Agnieszce Wołowicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202222.11.2022
50
UCHWAŁA NR 101 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nadania mgr Alicji Magdalenie Leśniak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202225.10.2022
49
UCHWAŁA NR 100 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nadania mgr Kalinie Wandzie Jastrzębowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202225.10.2022
48
UCHWAŁA NR 99 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nadania mgr Aleksandrze Berkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202225.10.2022
47
UCHWAŁA NR 98 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nadania mgr. Adamowi Arturowi Janasowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202225.10.2022
46
UCHWAŁA NR 97 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Berkowskiej  i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202227.09.2022
45
UCHWAŁA NR 96 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Berkowskiej
202227.09.2022
44
UCHWAŁA NR 95 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Alicji Magdaleny Leśniak i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202227.09.2022
43
UCHWAŁA NR 94 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 27 września 2022 r. o zmianie uchwały nr 50 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Alicji Magdaleny Leśniak 
202227.09.2022
42
UCHWAŁA NR 93 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Kaliny Wandy Jastrzębowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202227.09.2022
41
UCHWAŁA NR 92 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Joanny Majewskiej
202228.06.2022
40
UCHWAŁA NR 91 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 28 czerwca 2022 r.  w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Majewskiej

202228.06.2022
39
UCHWAŁA NR 90 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Majewskiej
202228.06.2022
38
UCHWAŁA NR 89 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Berkowskiej
202228.06.2022
37
UCHWAŁA NR 88 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Berkowskiej
202228.06.2022
36
UCHWAŁA NR 87 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Leśny
202228.06.2022
35
UCHWAŁA NR 86 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Leśny
202228.06.2022
34
UCHWAŁA NR 85 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Leśny
202228.06.2022
33
UCHWAŁA NR 84 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Adama Artura Janasa i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202228.06.2022
32
UCHWAŁA NR 83 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kaliny Wandy Jastrzębowskiej
202228.06.2022
31
UCHWAŁA NR 82 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania mgr. Mirosławowi Mieczysławowi Woźnicy stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202228.06.2022
30
UCHWAŁA NR 81 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania mgr Marii Małgorzacie Banaszak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202228.06.2022
29
UCHWAŁA NR 80 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Kaliny Wandy Jastrzębowskiej
202217.05.2022
28
UCHWAŁA NR 79 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kaliny Wandy Jastrzębowskiej
202217.05.2022
27
UCHWAŁA NR 78 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Mirosława Mieczysława Woźnicy i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202217.05.2022
26
UCHWAŁA NR 77 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marii Małgorzaty Banaszak i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202217.05.2022
25
UCHWAŁA NR 76 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Sławomira Tadeusza Kluzka
202217.05.2022
24
UCHWAŁA NR 75 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie nadania mgr Renacie Honoracie Wilczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202217.05.2022
23
UCHWAŁA NR 74 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania członka komisji konkursowej w związku z konkursem na stanowisko adiunkta badawczo dydaktycznego w Zakładzie Brazylianistyki  w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
202226.04.2022
22
UCHWAŁA NR 73 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w  sprawie wyznaczenia członków Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
202226.04.2022
21
UCHWAŁA NR 72 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Renaty Honoraty Wilczyńskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202226.04.2022
20
UCHWAŁA NR 71 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Wołowicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202226.04.2022
19
UCHWAŁA NR 70 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania członka komisji ds. przedłużenia zatrudnienia       dr Anety Domżalskiej na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej na czas nieokreślony
202222.03.2022
18
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie nadania mgr Agacie Zamarskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202222.03.2022
17
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Adama Artura Janasa
202222.03.2022
16
UCHWAŁA NR 67 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych  i ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adama Artura Janasa
202222.03.2022
15
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Adama Artura Janasa
202222.03.2022
14
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską w dyscyplinie pedagogika
202222.02.2022
13
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do zespołów kwalifikacyjnych w szkołach doktorskich
202222.02.2022
12
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do zespołów kwalifikacyjnych w szkołach doktorskich
202222.02.2022
11
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 lutego 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania  w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego   w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia wszczętego na wniosek dr Agnieszki Wołowicz
202222.02.2022
10
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Mirosława Mieczysława Woźnicy
202222.02.2022
9
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mirosława Mieczysława Woźnicy
202222.02.2022
8
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Mirosława Mieczysława Woźnicy
202222.02.2022
7
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej  w przewodzie doktorskim mgr Marii Małgorzaty Banaszak
202222.02.2022
6
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych  i ustalenia zakresów egzaminów doktorskich  w przewodzie doktorskim mgr Marii Małgorzaty Banaszak
202222.02.2022
5
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marii Małgorzaty Banaszak
202222.02.2022
4
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej  w przewodzie doktorskim mgr Renaty Honoraty Wilczyńskiej
202222.02.2022
3
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania recenzentów  w przewodzie doktorskim mgr Renaty Honoraty Wilczyńskiej
202222.02.2022
2
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agaty Osmólskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202225.01.2022
1
OBWIESZCZENIE NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 25 stycznia 2022 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 65/2018/2019 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Miroslawa Woźnicy i wyznaczenia promotora
202225.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(54)
54
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 34 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 11 maja 2021 r.  w sprawie powołania Komisji ds. ewaluacji dyscypliny pedagogika

202119.10.2021
53
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich  i powołania komisji egzaminacyjnych  w przewodzie doktorskim mgr Alicji Magdaleny Leśniak   
202119.10.2021
52
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Alicji Magdaleny Leśniak
    
202119.10.2021
51
OBWIESZCZENIE NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 30 listopada 2021 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 86/2018/2019 Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Alicji Leśniak pt. „Programy telewizyjne a całożyciowe uczenie się”

202119.10.2021
50
OBWIESZCZENIE NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 30 listopada 2021 r.     o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 73/2015/2016/ Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Alicji Leśniak i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego 

202119.10.2021
49
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Teresy Tys

202119.10.2021
48
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Sarah Alkediwi
202119.10.2021
47
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 30 listopada 2021 r.  w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Oleszczak
202119.10.2021
46
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 40 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Adama Matyszewskiego
202120.09.2021
45
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika w Radzie Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202120.09.2021
44
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Osmólskiej
202128.09.2021
43
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr Agaty Osmólskiej
202128.09.2021
42
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do Komisji ds. oceny dorobku dr hab. Anety Ostaszewskiej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
202128.09.2021
41
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Renaty Honoraty Wilczyńskiej
202120.09.2021
40
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia zakresów egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Adama Matyszewskiego
202120.09.2021
39
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Małgorzaty Chybickiej
202128.09.2021
38
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Pyszczek-Michalak
202128.09.2021
37
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie nadania mgr. Jakubowi Łukaszowi Sokolnickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202115.06.2021
36
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Agnieszki Domagały-Kręcioch od uchwały nr 5 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Domagale-Kręcioch w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202111.05.2021
35
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie nadania dr. Piotrowi Zańko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202111.05.2021
34
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. ewaluacji dyscypliny pedagogika
202111.05.2021
33
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich w dyscyplinie pedagogika
202111.05.2021
32
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Malwiny Magdaleny Kałużyńskiej
202111.05.2021
31
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Łukasza Sokolnickiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202111.05.2021
30
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie nadania mgr Dorocie Annie Pietrzyk stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202111.05.2021
29
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie nadania mgr. Rafałowi Karolowi Pląskowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202112.05.2021
28
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marzeny Brzózki
202111.05.2021
27
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Anny Kowalskiej
202111.05.2021
26
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marty Aleksandry Kammbach
202111.05.2021
25
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur na członków rad szkół doktorskich
202116.03.2021
24
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Agaty Osmólskiej
202116.03.2021
23
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Magdaleny Marii Zaborowskiej-Gumieniak
202116.03.2021
22
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Piskorskiej
202116.03.2021
21
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Elżbiety Biaduń
202116.03.2021
20
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Doroty Anny Pietrzyk i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202116.03.2021
19
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską w dyscyplinie pedagogika
202116.03.2021
18
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Danuty Nagórskiej
202116.03.2021
17
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 16 marca 2021 r.  w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego  mgr Aleksandry Ewy Rybińskiej
202116.03.2021
16
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Karola Pląska i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202116.03.2021
15
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Emilii Kowalik
202116.03.2021
14
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 marca 2021 r.  w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Izabeli Drzewek
202116.03.2021
13
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Elizy Rogowskiej-Lasockiej
202116.02.2021
12
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Estery Mileny Kucińskiej
202116.02.2021
11
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Grzegorzewskiej
202116.02.2021
10
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Jolanty Foryś
202116.02.2021
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Małgorzaty Deryńskiej
202116.02.2021
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Doroty Anny Pietrzyk
202116.02.2021
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresów egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgra Jakuba Łukasza Sokolnickiego
202116.02.2021
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Jakuba Łukasza Sokolnickiego
202116.02.2021
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Agnieszce Domagale-Kręcioch w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202123.02.2021
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Rafała Karola Pląska
202116.02.2021
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA  z dnia 16 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
oraz ustalenia zakresu egzaminu doktorskiego w przewodzie doktorskim mgra Rafała Karola Pląska
202116.02.2021
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika na kadencję 2021-2024
202126.01.2021
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej  Dyscypliny Pedagogika na kadencję 2021-2024
202126.01.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(37)
37
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia raportu na temat obecnej sytuacji dyscypliny pedagogika
202020.12.2020
36
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do Komisji ds. oceny dorobku dra hab. Mirosława Góreckiego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
202015.12.2020
35
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Zańko
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202015.12.2020
34
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie nadania mgr Ewelinie Oldze Zubali stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika 
202015.12.2020
33
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do Komisji Konkursowej Wydziału Pedagogicznego
202024.11.2020
32
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgra Jakuba Sokolnickiego
202024.11.2020
31
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 24 listopada 2020 r.  w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie pedagogika mgr Urszuli Izabeli Dudek
202024.11.2020
30
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022
202027.10.2020
29
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 września 2020 r. sprawie nadania mgr Marcie Pacholczyk-Sanfilippo stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202022.09.2020
28
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Oldze Wysłowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202022.09.2020
27
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Zańko w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202022.09.2020
26
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marcie Kotarbie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202022.09.2020
25
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny osiągnięć nauczycieli akademickich reprezentujących dyscyplinę pedagogika
202029.06.2020
24
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marty Pacholczyk-Sanfilippo i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202029.06.2020
23
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Olgi Wysłowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202029.06.2020
1 - 200Dalej