Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(29)
29
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 września 2020 r. sprawie nadania mgr Marcie Pacholczyk-Sanfilippo stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202022.09.2020
28
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Oldze Wysłowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202022.09.2020
27
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Zańko w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202022.09.2020
26
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marcie Kotarbie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202022.09.2020
25
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny osiągnięć nauczycieli akademickich reprezentujących dyscyplinę pedagogika
202029.06.2020
24
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marty Pacholczyk-Sanfilippo i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202029.06.2020
23
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Olgi Wysłowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202029.06.2020
22
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszce Rutkowskiej-Sagacie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202029.06.2020
21
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewie Wołoszyn w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202029.06.2020
20
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na członków Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika
202019.05.2020
19
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie sprostowania błędu edytorskiego w uchwale nr 3/2019/2020 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Wołoszyn i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202010.03.2020
18
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do wydziałowej komisji oceniającej
202010.03.2020
17
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich w dyscyplinie pedagogika
202010.03.2020
16
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie pedagogika

202010.03.2020
15
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Przanowskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202010.03.2020
14
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wysłowskiej
202010.03.2020
13
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Doroty Anny Pietrzyk
202012.03.2020
12
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Czai w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202010.03.2020
11
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Joannie Aleksandrze Kuźmicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202010.03.2020
10
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Idze Weronice Kazimierczyk w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202010.03.2020
9
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Wążowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202004.02.2020
8
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Dominiki Rutkowskiej-Sagaty i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202004.02.2020
7
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Paulinie Urszuli Marchlik w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
202004.02.2020
6
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim
202014.01.2020
5
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kuźmicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202014.01.2020
4
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Czai i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202014.01.2020
3
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Igi Weroniki Kazimierczyk i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202014.01.2020
2
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Marchlik i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202014.01.2020
1
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Olgi Zubali i dopuszczenia jej do publicznej obrony
202014.01.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(6)
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Magdalenie Czarneckiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
201926.11.2019
1 - 30Dalej