Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2019
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika na kadencję 2019-2020
26.11.2019
2019
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika na kadencję 2019-2020
26.11.2019
2019
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Woynarowskiej-Sołdan w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
26.11.2019
2019
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Smogorzewskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
26.11.2019
2019
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Ludmile Grygoruk w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
26.11.2019
2019
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Magdalenie Czarneckiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
26.11.2019
2020
1
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Olgi Zubali i dopuszczenia jej do publicznej obrony
14.01.2020
2020
2
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Marchlik i dopuszczenia jej do publicznej obrony
14.01.2020
2020
3
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Igi Weroniki Kazimierczyk i dopuszczenia jej do publicznej obrony
14.01.2020
2020
4
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Czai i dopuszczenia jej do publicznej obrony
14.01.2020
2020
5
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kuźmicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony
14.01.2020
2020
6
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim
14.01.2020
2020
7
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Paulinie Urszuli Marchlik w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
04.02.2020
2020
9
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Wążowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
04.02.2020
2020
8
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Dominiki Rutkowskiej-Sagaty i dopuszczenia jej do publicznej obrony
04.02.2020
2020
10
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Idze Weronice Kazimierczyk w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
10.03.2020
2020
11
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Joannie Aleksandrze Kuźmicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
10.03.2020
2020
12
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Czai w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
10.03.2020
2020
13
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Doroty Anny Pietrzyk
12.03.2020
2020
14
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Olgi Wysłowskiej
10.03.2020
2020
15
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Przanowskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
10.03.2020
2020
16
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie pedagogika

10.03.2020
2020
17
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich w dyscyplinie pedagogika
10.03.2020
2020
18
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika do wydziałowej komisji oceniającej
10.03.2020
2020
19
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie sprostowania błędu edytorskiego w uchwale nr 3/2019/2020 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Wołoszyn i dopuszczenia jej do publicznej obrony
10.03.2020
2020
20
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na członków Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika
19.05.2020
2020
21
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewie Wołoszyn w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
29.06.2020
2020
22
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszce Rutkowskiej-Sagacie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
29.06.2020
2020
23
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Olgi Wysłowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
29.06.2020
2020
24
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PEDAGOGIKA z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marty Pacholczyk-Sanfilippo i dopuszczenia jej do publicznej obrony
29.06.2020
1 - 30Dalej