Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(41)
41
UCHWAŁA NR 97 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202204.10.2022
40
UCHWAŁA NR 96 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Andrzejowi Kotarbie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202204.10.2022
39
UCHWAŁA NR 95 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki w ramach projektu NCN DAINA pt. „Znaczenie transportu dalekiego zasięgu emisji spalania biomasy dla lokalnego smogu w środowiskach miejskich”
202216.09.2022
38
UCHWAŁA NR 94 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Filipowi Owczarkowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202216.09.2022
37
UCHWAŁA NR 93 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Filipowi Owczarkowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202216.09.2022
36
UCHWAŁA NR 92 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Tomaszowi Bieńko stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202216.09.2022
35
UCHWAŁA NR 91 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Klaudii Krynieckiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202216.09.2022
34
UCHWAŁA NR 90 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 16 września 2022 r. w sprawie nadania mgr Annie Haluch stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202216.09.2022
33
UCHWAŁA NR 89 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Naukowej im. Stanisława Staszica Wydziału III PAN
202230.06.2022
32
UCHWAŁA NR 88 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Naukowej im. Ignacego Domeyki Wydziału III PAN
202230.06.2022
31
UCHWAŁA NR 87 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji ds. przeniesienia dr. hab. Andrzeja Harasimiuka (obecnie zatrudnionego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych) do grupy pracowników badawczo – dydaktycznych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
202230.06.2022
30
UCHWAŁA NR 86 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji ds. zatrudnienia w trybie awansu wewnętrznego dr. Kamila Leziaka na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
202230.06.2022
29
UCHWAŁA NR 85 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Hydrogeologii i Geofizyki Wydziału Geologii
202230.06.2022
28
UCHWAŁA NR 84 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki w ramach projektu OPUS pt. „Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły”
202230.06.2022
27
UCHWAŁA NR 83 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Ibrahima Mustafy Abbasa Al-Twajary
202230.06.2022
26
UCHWAŁA NR 82 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr. Ibrahima Mustafy Abbasa Al-Twajary
202230.06.2022
25
UCHWAŁA NR 81 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie doktorskim mgr. Ibrahima Mustafy Abbasa Al-Twajary
202230.06.2022
24
UCHWAŁA NR 80 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej (geologia) w przewodzie doktorskim mgr. Ibrahima Mustafy Abbasa Al-Twajary
202230.06.2022
23
UCHWAŁA NR 79 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Ibrahima Mustafy Abbasa Al-Twajary
202230.06.2022
22
UCHWAŁA NR 78 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Joannie Otowskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202230.06.2022
21
UCHWAŁA NR 77 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Joannie Otowskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202230.06.2022
20
UCHWAŁA NR 76 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Anicie Sabat-Tomali w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202203.06.2022
19
UCHWAŁA NR 75 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Anicie Sabat-Tomali w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202203.06.2022
18
UCHWAŁA NR 74 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Oldze Wilk w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202203.06.2022
17
UCHWAŁA NR 73 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji ds. zatrudnienia dr hab. Zofii Dubickiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w trybie awansu wewnętrznego na Wydziale Geologii
202206.05.2022
16
UCHWAŁA NR 72 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji ds. zatrudnienia na stanowisku asystenta (ze stopniem doktora) w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej Wydziału Geologii
202206.05.2022
15
UCHWAŁA NR 71 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Kotowskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202206.05.2022
14
UCHWAŁA NR 70 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Martynie Gatkowskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202206.05.2022
13
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie nadania mgr. Prakashowi Madhavowi Nimbalkarowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202206.05.2022
12
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Haluch
202208.04.2022
1 - 30Dalej