Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(43)
43
OBWIESZCZENIE NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 1 października 2020 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 44 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku z dnia 11 września 2020 roku w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani na członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202001.10.2020
42
OBWIESZCZENIE NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2020 r. o sprostowaniu błędu w Uchwale nr 40 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku z dnia 11 września 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr. Tomasza Szczepańskiego od Uchwały nr 5 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202028.09.2020
41
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani na członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202011.09.2020
40
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 11 września 2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Macieja Dąbskiego w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
202011.09.2020
39
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki
202011.09.2020
38
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji ds. zatrudnienia dr hab. Iwony Stachlewskiej w drodze awansu na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczodydaktycznych w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki
202011.09.2020
37
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU  z dnia 11 września 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr. Tomasza Szczepańskiego od Uchwały nr 5 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych  w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
 
202011.09.2020
36
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie nadania mgr. inż. Tomaszowi Białobrzeskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202011.09.2020
35
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady do składu komisji  ds. zatrudnienia dr Anny Czarneckiej - Skwarek na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych na Wydziale Geologii
202030.06.2020
34
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej  ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii
202030.06.2020
33
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Magdaleny Jerzak
202030.06.2020
32
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kaczmarka, wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz ustalenia zakresu egzaminu z języka nowożytnego i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202030.06.2020
31
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgr. Grzegorzowi Kalińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202030.06.2020
30
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgr. Adrianowi Ochtyrze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202030.06.2020
29
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody naukowej Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN im. Stanisława Staszica
202030.06.2020
28
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej  ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników  badawczo - dydaktycznych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
202015.06.2020
27
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Siudy
202029.05.2020
26
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Prakasha Madhava Nimbalkara
202029.05.2020
25
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej (geologia) w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Białobrzeskiego
202029.05.2020
24
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie w sprawie nadania mgr. Michałowi Lobie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202029.05.2020
23
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie w sprawie nadania mgr Magdalenie Jerzak stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202029.05.2020
22
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku dr. Andrzejowi Domonikowi
202029.05.2020
21
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku dr. Piotrowi Szwarczewskiemu
202029.05.2020
20
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku dr Agacie Hościło
202029.05.2020
19
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru nauczycieli akademickich do Rady dydaktycznej dla kierunków studiów Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
202010.04.2020
18
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji ds. oceny dorobku badawczo dydaktycznego dr. hab. Grzegorza Barczyka w celu przedłużenia zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku na Wydziale Geologii
202010.04.2020
17
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji ds. oceny dorobku badawczo dydaktycznego dr. hab. Jana Dzierżka w celu przedłużenia zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku na Wydziale Geologii
202010.04.2020
16
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej w konkursie dotyczącym ponownego zatrudnienia dr. Marcina Stachowicza na tym samym stanowisku adiunkta w Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii
202010.04.2020
15
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej w konkursie dotyczącym ponownego zatrudnienia dr. Krzysztofa Czuryłowicza na tym samym stanowisku adiunkta w Instytucie Geochemii, Mineralogii i Petrologii Wydziału Geologii
202010.04.2020
14
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej w konkursie dotyczącym zatrudnienia dr hab. Elżbiety Rojan w drodze awansu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
202010.04.2020
1 - 30Dalej