Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(54)
54
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Kałasce
202129.10.2021
53
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przekształcenia Komisji Egzaminacyjnej w Komisję Doktorską w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Kałasce
202129.10.2021
52
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Krzysztofowi Nielepkowiczowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202129.10.2021
51
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do Rady Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202129.10.2021
50
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na dwa stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
202128.09.2021
49
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Cyglickiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202128.09.2021
48
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Radosławowi Staniszewskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202128.09.2021
47
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Emilowi Wójcikowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202128.09.2021
46
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania trzeciego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr.  Prakasha  Madhava Nimbalkara
202128.09.2021
45
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Niechwedowicza
202128.09.2021
44
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Niechwedowicza
202128.09.2021
43
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Niechwedowicza
202128.09.2021
42
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej (geologia) w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Niechwedowicza
202128.09.2021
41
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Niechwedowicza
202128.09.2021
40
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Agaty Trojan
202128.09.2021
39
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Agaty Trojan
202128.09.2021
38
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie doktorskim mgr Agaty Trojan
202128.09.2021
37
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej (geologia) w przewodzie doktorskim mgr Agaty Trojan
202128.09.2021
36
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 września 2021 r. w sprawie  powołania recenzentów rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Trojan
202128.09.2021
35
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członka Rady Naukowej Instytutu Studiów Zaawansowanych reprezentującego dyscyplinę naukową nauki o Ziemi i środowisku
202124.06.2021
34
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr Anny Haluch w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
202124.06.2021
33
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji ds. zatrudnienia na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze  Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
202124.06.2021
32
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji ds. zatrudnienia na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
202124.06.2021
31
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (język angielski) w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Kałasce
202124.06.2021
30
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia liczby członków i powołania składu Komisji Egzaminacyjnej oraz określenia wytycznych dla Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Kałasce stopnia doktora
202124.06.2021
29
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny działalności i osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich w ramach dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku na Uniwersytecie Warszawskim
202124.06.2021
28
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Claudio Berto w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202124.06.2021
27
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. Radosława Gurdaka w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
202124.06.2021
26
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku ds. ustalenia kryteriów oceny okresowej osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich
202128.05.2021
25
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji w konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych zatrudnionego na czas nieokreślony w Katedrze Geologii Basenów Sedymentacyjnych Wydziału Geologii
202128.05.2021
1 - 30Dalej