Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(48)
48
UCHWAŁA NR 149 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji ds. zatrudnienia w drodze awansu wewnętrznego dr Anny Haluch na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
202321.09.2023
47
UCHWAŁA NR 148 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku dr. Karolowi Zglinickiemu
202321.09.2023
46
UCHWAŁA NR 147 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Oldze Wilk stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202321.09.2023
45
UCHWAŁA NR 146 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Oldze Wilk stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202321.09.2023
44
UCHWAŁA NR 145 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie nadania mgr Martynie Gatkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202321.09.2023
43
UCHWAŁA NR 144 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie nadania mgr. inż. Adrianowi Jarzynie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202321.09.2023
42
UCHWAŁA NR 143 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich oraz sposobu oceniania w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202321.09.2023
41
UCHWAŁA NR 142 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela RND NoZiŚ do składu Komisji konkursowej, do przeprowadzenia konkursu na dwa stanowiska adiunktów w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu NCN WEAVE pt. „Synergiczne wykrywanie zdalne aerozoli - Pandora w ARCTIS”
202323.06.2023
40
UCHWAŁA NR 141 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela RND NoZiŚ do składu Komisji konkursowej, do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu NCN WEAVE pt. „Synergiczne wykrywanie zdalne aerozoli - Pandora w ARCTIS”
202323.06.2023
39
UCHWAŁA NR 140 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie sprawie rekomendacji dr. Marcina Stachowicza jako kandydata RND NoZiŚ do Nagrody Naukowej III Wydziału PAN im. Ignacego Domeyki
202323.06.2023
38
UCHWAŁA NR 139 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wskazania stałej Komisji Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku w zakresie geografii fizycznej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Romanowskiej
202323.06.2023
37
UCHWAŁA NR 138 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej (geografia fizyczna) w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Romanowskiej
202323.06.2023
36
UCHWAŁA NR 137 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Romanowskiej
202323.06.2023
35
UCHWAŁA NR 136 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wskazania stałej Komisji Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku w zakresie geografii fizycznej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Oleha Skrynyka
202323.06.2023
34
UCHWAŁA NR 135 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej (geografia fizyczna) w przewodzie doktorskim mgr. Oleha Skrynyka
202323.06.2023
33
UCHWAŁA NR 134 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej w przewodzie mgr. Oleha Skrynyka
202323.06.2023
32
UCHWAŁA NR 133 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku dr Agnieszce Dąbrowskiej
202323.06.2023
31
UCHWAŁA NR 132 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie rekomendacji prof. dr. hab. Bogusława Bagińskiego jako kandydata Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024 - 2027 w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202315.06.2023
30
UCHWAŁA NR 131 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr. Krzysztofa Jarzyny na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
202312.05.2023
29
UCHWAŁA NR 130 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Piotra Szwarczewskiego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
202312.05.2023
28
UCHWAŁA NR 129 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku do składu Komisji ds. zatrudnienia dr hab. Elżbiety Rojan na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
202312.05.2023
27
UCHWAŁA NR 128 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Lodowskiego
202312.05.2023
26
UCHWAŁA NR 127 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Lodowskiego
202312.05.2023
25
UCHWAŁA NR 126 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Lodowskiego
202312.05.2023
24
UCHWAŁA NR 125 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej (geologia) w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Lodowskiego
202312.05.2023
23
UCHWAŁA NR 124 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Damiana Lodowskiego
202312.05.2023
22
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. Alicji Pietrzeli stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202312.05.2023
21
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania członków Komisji RND NoZiŚ ds. oceny okresowej nauczycieli akademickich reprezentujących dyscyplinę nauki o Ziemi i środowisku
202314.04.2023
20
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. oceny poziomu badań w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
202314.04.2023
19
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Oleha Skrynyka
202314.04.2023
1 - 30Dalej