Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(35)
35
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚĆI z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Marka Dżamana
202016.09.2020
34
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Diany Lekaj
202016.09.2020
33
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Piotra Pawła Dziubaka
202016.09.2020
32
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani na członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202016.09.2020
31
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wygaszenia mandatu Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
202016.09.2020
30
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 16 września 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Moniki Łobaziewicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202016.09.2020
29
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie nadania mgr Kamili Pietrzak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202008.07.2020
28
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Leili Lotfi Dehkharghani
202008.07.2020
27
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Oleś-Filiks
202008.07.2020
26
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Krot w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202008.07.2020
25
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie nadania mgr. inż. Filipowi Tużnikowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202008.07.2020
24
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Arkadiusza Zaremby
202024.06.2020
23
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Andranika Muradyana
202024.06.2020
22
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Oleś-Filiks
202024.06.2020
21
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kamili Jowity Pietrzak
202024.06.2020
20
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Aliny Waleni
202024.06.2020
19
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Zaleśnej
202024.06.2020
18
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Zdziarskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202024.06.2020
17
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Wąsowskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202024.06.2020
16
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZAIU I JAKOŚCI z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Andranika Muradyana
202006.05.2020
15
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZAIU I JAKOŚCI z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Arkadiusza Zaremby
202006.05.2020
14
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDDZANIU I JAKOŚCI z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich na Wydziale Zarządzania
202006.05.2020
13
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDDZANIU I JAKOŚCI z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Janusza Sobieraja
202006.05.2020
12
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202027.02.2020
11
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kamili Jowity Pietrzak
202027.02.2020
10
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Doroty Hatowskiej-Życkiej
202027.02.2020
9
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. postępowania habilitacyjnego dr. Janusza Sobieraja
202027.02.2020
8
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Beacie Zatwarnickiej-Madura w dziedzinie nauk społecznych dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202027.02.2020
7
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Monice Skorek w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202027.02.2020
6
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Zbigniewa Zontka
202027.02.2020
1 - 30Dalej