Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(49)
49
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Atefeh Sodeiri Javadi
202128.10.2021
48
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Sieradzkiej
202128.10.2021
47
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Daniela Pazury
202128.10.2021
46
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Anny Koval
202128.10.2021
45
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Marty Kabut
202128.10.2021
44
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania komisji nr 2 do przeprowadzania egzaminów w zakresie dyscypliny dodatkowej na kadencję 2021-2024
202128.10.2021
43
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskich na kadencję 2021-2024
202128.10.2021
42
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w postepowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Chmielewskiemu stopnia doktora
202128.10.2021
41
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w Radzie Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202128.10.2021
40
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarzadzaniu i Jakości z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą na kadencję 2021-2024
202123.09.2021
39
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Simkowskiej-Gawron
202123.09.2021
38
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Gaczyńskiej
202123.09.2021
37
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Smolenia
202123.09.2021
36
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Misztaka
202123.09.2021
35
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Bogacza
202123.09.2021
34
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Leili Shoraka
202123.09.2021
33
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wskazania komisji egzaminacyjnej i określenia wytycznych dla komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Chmielewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202123.09.2021
32
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie nadania mgr Justynie Kulawik- Dutkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202123.09.2021
31
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Smolenia
202114.07.2021
30
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Misztaka
202114.07.2021
29
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania Komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Bogacza
202114.07.2021
28
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Krystiana Chorbińskiego
202114.07.2021
27
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Przemysławowi Dublowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202114.07.2021
26
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr. Janusza Tanasia od uchwały nr 3 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
202114.07.2021
25
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Krystiana Chorbińskiego
202116.06.2021
24
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Pietrzakowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202116.06.2021
23
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Afsaneh Yousefpour
202112.05.2021
22
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Wojciechowi Chmielewskiemu
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202112.05.2021
21
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Grażynie Rembielak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202112.05.2021
20
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Wiolecie Kucharskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202112.05.2021
1 - 30Dalej