Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(24)
24
UCHWAŁA NR 209 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Elnurowi Nabivi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202420.06.2024
23
UCHWAŁA NR 208 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej oraz określenia wytycznych dla komisji doktorskiej w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich oraz sposobu oceniania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Elnurowi Nabivi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202405.06.2024
22
UCHWAŁA NR 207 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Elnurowi Nabivi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202405.06.2024
21
UCHWAŁA NR 206 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 5 czerwca 2024 r. o nadaniu lek. Agnieszce Stasiewicz-Swinney stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202405.06.2024
20
UCHWAŁA NR 205 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie wytycznych dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w trybie eksternistycznym
202405.06.2024
19
UCHWAŁA NR 204 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 33 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Zahry Momenfar i wyznaczenia promotora, drugiego promotora oraz promotora pomocniczego
202424.04.2024
18
UCHWAŁA NR 203 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Narjes Yazdani stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202424.04.2024
17
UCHWAŁA NR 202 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej oraz określenia wytycznych dla komisji doktorskiej w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich oraz sposobu oceniania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Narjes Yazdani w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202424.04.2024
16
UCHWAŁA NR 201 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej oraz określenia wytycznych dla komisji doktorskiej w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich oraz sposobu oceniania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Dianie Lekaj w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202424.04.2024
15
UCHWAŁA NR 200 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich, powołania komisji egzaminacyjnych i wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Marka Markowskiego
202424.04.2024
14
UCHWAŁA NR 199 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 kwietnia 2024 r. o nadaniu mgr Dorocie Zimnoch stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202424.04.2024
13
UCHWAŁA NR 198 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 kwietnia 2024 r. o nadaniu mgr. Janowi Zadrożnemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202424.04.2024
12
UCHWAŁA NR 197 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 kwietnia 2024 r. o nadaniu mgr. Wojciechowi Witkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202424.04.2024
11
UCHWAŁA NR 196 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Agnieszce Wiśniewskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202424.04.2024
10
UCHWAŁA NR 195 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Adama Kwiatkowskiego
202427.03.2024
9
UCHWAŁA NR 194 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 44 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Rafała Szlachty i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
202427.03.2024
8
UCHWAŁA NR 193 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. Jakuba Kubiczka
202427.03.2024
7
UCHWAŁA NR 192 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 marca 2024 r. o nadaniu mgr. Sayanjitowi Guha stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202427.03.2024
6
UCHWAŁA NR 191 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka zespołu kwalifikacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025
202427.03.2024
5
UCHWAŁA NR 190 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie propozycji kandydatów na członków zespołu kwalifikacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na rok akademicki 2024/2025
202427.03.2024
4
UCHWAŁA NR 189 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydatów do komisji ds. oceny śródokresowej w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w roku 2024/2025 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
202427.03.2024
3
UCHWAŁA NR 188 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pani Iryny Artyshchuk
202401.02.2024
2
UCHWAŁA NR 187 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Patrickowi Matusskowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202401.02.2024
1
UCHWAŁA NR 186 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Joannie Muczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202401.02.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(51)
51
UCHWAŁA NR 185 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Klonowskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
202320.12.2023
50
UCHWAŁA NR 184 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny okresowej dr. Jakuba Tomczaka
202320.12.2023
49
UCHWAŁA NR 183 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Małgorzacie Libudzie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202320.12.2023
48
UCHWAŁA NR 182 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania lek. Agnieszce Stasiewicz-Swinney stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202320.12.2023
47
UCHWAŁA NR 181 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej oraz określenia wytycznych dla komisji doktorskiej w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich oraz sposobu oceniania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Joannie Muczyńskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202322.11.2023
46
OBWIESZCZENIE NR 1 PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 9 listopada 2023 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 180 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich, powołania komisji egzaminacyjnych i wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Doroty Zimnoch
202309.11.2023
45
UCHWAŁA NR 180 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich, powołania komisji egzaminacyjnych i wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Doroty Zimnoch
202325.10.2023
44
UCHWAŁA NR 179 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarzadzaniu i Jakości z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości do składu Komisji ds. zatrudniania nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania na kadencję 2021-2024
202327.09.2023
43
UCHWAŁA NR 178 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Joannie Muczyńskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202327.09.2023
42
UCHWAŁA NR 177 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotorów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marioli Majchrak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202327.09.2023
41
UCHWAŁA NR 176 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 171 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lek. Agnieszce Stasiewicz-Swinney w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202327.09.2023
40
UCHWAŁA NR 175 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 września 2023 r. o nadaniu dr. Leszkowi Borowcowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202327.09.2023
39
UCHWAŁA NR 174 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu oceny poziomu badań w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na Uniwersytecie Warszawskim
202328.06.2023
38
UCHWAŁA NR 173 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotorów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Narjes Yazdani w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202328.06.2023
37
UCHWAŁA NR 172 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lek. Agnieszce Stasiewicz-Swinney w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202328.06.2023
36
UCHWAŁA NR 171 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lek. Agnieszce Stasiewicz-Swinney w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202328.06.2023
35
UCHWAŁA NR 170 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich, powołania komisji egzaminacyjnych i wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jana Zadrożnego
202328.06.2023
34
UCHWAŁA NR 169 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 czerwca 2023 r. o nadaniu mgr Leili Lotfi Dehkharghani stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202328.06.2023
33
UCHWAŁA NR 168 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 czerwca 2023 r. o nadaniu mgr Karolinie Osterczuk stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202328.06.2023
32
UCHWAŁA NR 167 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 czerwca 2023 r. o nadaniu mgr. Krystianowi Chorbińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202328.06.2023
31
UCHWAŁA NR 166 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 czerwca 2023 r. o nadaniu mgr Magdalenie Simkowskiej-Gawron stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202328.06.2023
30
UCHWAŁA NR 165 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 czerwca 2023 r. o nadaniu mgr. Dominicowi Schulze stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202328.06.2023
29
UCHWAŁA NR 164 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego Pani Oleny Pozniakovej
202331.05.2023
28
UCHWAŁA NR 163 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9 Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora pracy mgr inż. Beaty Kużdowicz
202326.04.2023
27
UCHWAŁA NR 162 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich, powołania komisji egzaminacyjnych i wyznaczenia recenzentów
w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Osterczuk
202326.04.2023
26
UCHWAŁA NR 161 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich, powołania komisji egzaminacyjnych i wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Sayanjit Guha
202326.04.2023
25
UCHWAŁA NR 160 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 44 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania komisji nr 2 do przeprowadzania egzaminów w zakresie dyscypliny dodatkowej na kadencję 2021-2024
202326.04.2023
24
UCHWAŁA NR 159 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów  doktorskich z dyscypliny podstawowej i dodatkowej w postępowaniach wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. oraz do przeprowadzania egzaminów z dyscypliny naukowej w postępowaniach wszczętych po 30 września 2019 r. na kadencję 2021-2024
202326.04.2023
23
UCHWAŁA NR 158 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania raportu z oceną stanu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości na kadencję 2021-2024
202326.04.2023
22
UCHWAŁA NR 157 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydatów do komisji ds. oceny śródokresowej w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w roku 2023/2024 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
202326.04.2023
21
UCHWAŁA NR 156 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Witkowskiego
202305.04.2023
20
UCHWAŁA NR 155 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Simkowskiej-Gawron
202305.04.2023
19
UCHWAŁA NR 154 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Dominica Schulze
202305.04.2023
18
UCHWAŁA NR 153 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 5 kwietnia 2023 r. o nadaniu mgr Kindze Wilczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202305.04.2023
17
UCHWAŁA NR 152 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 5 kwietnia 2023 r. o odmowie nadania dr. Markowi Zborowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202305.04.2023
16
UCHWAŁA NR 151 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pana Umair Ashraf Rana
202308.03.2023
15
UCHWAŁA NR 150 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Sylwii Ciechanowskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202308.03.2023
14
UCHWAŁA NR 149 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Witkowskiego
202308.03.2023
13
UCHWAŁA NR 148 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Simkowskiej-Gawron
202308.03.2023
12
UCHWAŁA NR 147 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Dominica Schulze
202308.03.2023
11
UCHWAŁA NR 146 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Leili Lotfi Dehkharghani stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202308.03.2023
10
UCHWAŁA NR 145 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie propozycji kandydatów na członków zespołu kwalifikacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na rok akademicki 2023/2024
202308.03.2023
9
UCHWAŁA NR 144 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Leili Lotfi Dehkharghani w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202325.01.2023
8
UCHWAŁA NR 143 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Leili Lotfi Dehkharghani w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202325.01.2023
7
UCHWAŁA NR 142 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Leszkowi Borowcowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202325.01.2023
6
UCHWAŁA NR 141 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 25 stycznia 2023 r. o nadaniu mgr Magdalenie Sieradzkiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202325.01.2023
5
UCHWAŁA NR 140 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 25 stycznia 2023 r. o nadaniu mgr. Arefowi Shayganmehrowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202325.01.2023
4
UCHWAŁA NR 139 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Pietrzakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202325.01.2023
3
UCHWAŁA NR 138 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 25 stycznia 2023 r. o nadaniu mgr. Danielowi Pazurze stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202325.01.2023
2
UCHWAŁA NR 137 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 25 stycznia 2023 r. o nadaniu mgr Małgorzacie Kuczarze stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202325.01.2023
1
UCHWAŁA NR 136 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 25 stycznia 2023 r. o nadaniu mgr Marcie Kabut stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202325.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(70)
70
UCHWAŁA NR 135 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Piotra Katusa
202221.12.2022
69
UCHWAŁA NR 134 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 129 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Kindze Wilczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202221.12.2022
68
UCHWAŁA NR 133 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 21 grudnia 2022 r. o nadaniu mgr Svetlanie Keil stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202221.12.2022
67
UCHWAŁA NR 132 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 21 grudnia 2022 r. o nadaniu mgr Olenie Kulykovets stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202221.12.2022
66
UCHWAŁA NR 131 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 21 grudnia 2022 r. o nadaniu mgr. Patrykowi Krajewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202221.12.2022
65
UCHWAŁA NR 130 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 21 grudnia 2022 r. o nadaniu mgr Anecie Biernikowicz stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202221.12.2022
64
UCHWAŁA NR 129 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Kindze Wilczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202223.11.2022
63
UCHWAŁA NR 128 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Leszkowi Borowcowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202223.11.2022
62
UCHWAŁA NR 127 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 listopada 2022 r. o nadaniu mgr Atefeh Sodeiri Javadi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202223.11.2022
61
UCHWAŁA NR 126 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 listopada 2022 r. o nadaniu mgr Agnieszce Modras stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202223.11.2022
60
UCHWAŁA NR 125 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 października 2022 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Świerkuli
202226.10.2022
59
UCHWAŁA NR 124 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 października 2022 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Szymańskiego
202226.10.2022
58
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Markowi Zborowskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202226.10.2022
57
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 października 2022 r. o nadaniu mgr Afsaneh Yousefpour stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202226.10.2022
56
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 października 2022 r. o nadaniu mgr Ninie Łazarczyk-Bilal stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202226.10.2022
55
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Kindze Wilczyńskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202228.09.2022
54
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania  stopnia doktora mgr Kindze Wilczyńskiej w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202228.09.2022
53
UCHWAŁA NR 118 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 września 2022 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Radomskiej
202228.09.2022
52
UCHWAŁA NR 117 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 września 2022 r. o nadaniu mgr Leili Shoraka stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202228.09.2022
51
UCHWAŁA NR 116 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 września 2022 r. o nadaniu mgr Ilonie Szwedziak stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202228.09.2022
50
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 września 2022 r. o nadaniu mgr Annie Koval stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202228.09.2022
49
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 33/04/2019 Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Zahry Momenfar i wyznaczenia promotora, drugiego promotora oraz promotora pomocniczego
202206.07.2022
48
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 61 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Afsaneh Yousefpour
202206.07.2022
47
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Kuczary
202206.07.2022
46
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 6 lipca 2022 r. o nadaniu mgr Agnieszce Gaczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202206.07.2022
45
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 6 lipca 2022 r. o nadaniu mgr. Mansourowi Esmaeilowi Zaei stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202206.07.2022
44
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 6 lipca 2022 r. o nadaniu mgr Małgorzacie Zbyrowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202206.07.2022
43
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 6 lipca 2022 r. o nadaniu mgr Sylwii Wit vel Wilk stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202206.07.2022
42
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 6 lipca 2022 r. o nadaniu mgr. Michałowi Kozłowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202206.07.2022
41
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Markowi Zborowskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202201.06.2022
40
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Pietrzakowi
202201.06.2022
39
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Niny Łazarczyk-Bilal
202201.06.2022
38
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Oleny Kulykovets
202201.06.2022
37
UCHWAŁA NR 102 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Krajewskiego
202201.06.2022
36
UCHWAŁA NR 101 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Svetlany Keil
202201.06.2022
35
UCHWAŁA NR 100 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anety Biernikowicz
202201.06.2022
34
UCHWAŁA NR 99 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Kuczary
202201.06.2022
33
UCHWAŁA NR 98 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Kindze Wilczyńskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202201.06.2022
32
UCHWAŁA NR 97 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszce Stasiewicz-Swinney w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202201.06.2022
31
UCHWAŁA NR 96 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Niny Łazarczyk-Bilal
202227.04.2022
30
UCHWAŁA NR 95 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Oleny Kulykovets
202227.04.2022
29
UCHWAŁA NR 94 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Krajewskiego
202227.04.2022
28
UCHWAŁA NR 93 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Svetlany Keil
202227.04.2022
27
UCHWAŁA NR 92 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Anety Biernikowicz
202227.04.2022
26
UCHWAŁA NR 91 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Pietrzakowi
202227.04.2022
25
UCHWAŁA NR 90 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Wojciechowi Chmielewskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202227.04.2022
24
UCHWAŁA NR 89 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie rekomendacji kandydatów do komisji ds. oceny śródokresowej w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w roku 2022/2023 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
202227.04.2022
23
UCHWAŁA NR 88 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Wit vel Wilk
202223.03.2022
22
UCHWAŁA NR 87 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Ilony Szwedziak
202223.03.2022
21
UCHWAŁA NR 86 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Modras
202223.03.2022
20
UCHWAŁA NR 85 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 marca 2022 r. o nadaniu dr. Przemysławowi Dublowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202223.03.2022
19
UCHWAŁA NR 84 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 55 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 24 listopada 2021 r. i uznania stopnia naukowego uzyskanego za granicą przez mgr Bożenę Kamińską za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora
202202.03.2022
18
UCHWAŁA NR 83 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Wit vel Wilk
202202.03.2022
17
UCHWAŁA NR 82 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Ilony Szwedziak
202202.03.2022
16
UCHWAŁA NR 81 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu egzaminu z języka obcego i powołania komisji do jego przeprowadzenia, powołania komisji egzaminacyjnej i określenia wytycznych dla komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Pietrzakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202202.03.2022
15
UCHWAŁA NR 80 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Modras
202202.03.2022
14
UCHWAŁA NR 79 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Arefa Shayganmehra
202202.03.2022
13
UCHWAŁA NR 78 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Kozłowskiego
202202.03.2022
12
UCHWAŁA NR 77 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 2 marca 2022 r. o nadaniu mgr. Krzysztofowi Smoleniowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202202.03.2022
11
UCHWAŁA NR 76 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 2 marca 2022 r. o nadaniu mgr. Maciejowi Misztakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202202.03.2022
10
UCHWAŁA NR 75 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 2 marca 2022 r. o nadaniu mgr. Pawłowi Bogaczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202202.03.2022
9
UCHWAŁA NR 74 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Gaczyńskiej
202202.03.2022
8
UCHWAŁA NR 73 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 2 marca 2022 r. o nadaniu dr inż. Wiolecie Kucharskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202202.03.2022
7
UCHWAŁA NR 72 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Arefa Shayganmehra
202226.01.2022
6
UCHWAŁA NR 71 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Michała Kozłowskiego
202226.01.2022
5
UCHWAŁA NR 70 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Gaczyńskiej
202226.01.2022
4
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Sieradzkiej
202226.01.2022
3
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Mansoura Esmaeila Zaei
202226.01.2022
2
UCHWAŁA NR 67 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Krystiana Chorbińskiego
202226.01.2022
1
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 26 stycznia 2022 r. o nadaniu mgr Dorocie Hatowskiej-Życkiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202226.01.2022
zwiń Rok : 2021 ‎(65)
65
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania sprawy przewodu doktorskiego mgr Doroty Hatowskiej-Życkiej powołanej w tym przewodzie komisji doktorskiej, w celu ponownego przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej
202122.12.2021
64
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Meksuły
202122.12.2021
63
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Mansoura Esmaeila Zaei
202122.12.2021
62
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Zbyrowskiej
202122.12.2021
61
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Afsaneh Yousefpour
202122.12.2021
60
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Atefeh Sodeiri Javadi
202122.12.2021
59
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Leili Shoraka
202122.12.2021
58
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Daniela Pazury
202122.12.2021
57
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Koval
202122.12.2021
56
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Kabut
202122.12.2021
55
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie odmowy uznania stopnia naukowego uzyskanego za granicą przez mgr Bożenę Kamińską za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora
202124.11.2021
54
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wezwania mgr Anny Różalskiej do usunięcia braków formalnych wniosku o wyznaczenie promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
202124.11.2021
53
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Zbyrowskiej
202124.11.2021
52
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Chmielewskiemu stopnia doktora
202124.11.2021
51
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Sawickiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202124.11.2021
50
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 24 listopada 2021 r. o odmowie nadania dr Grażynie Rembielak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202124.11.2021
49
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Atefeh Sodeiri Javadi
202128.10.2021
48
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Sieradzkiej
202128.10.2021
47
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Daniela Pazury
202128.10.2021
46
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Anny Koval
202128.10.2021
45
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Marty Kabut
202128.10.2021
44
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania komisji nr 2 do przeprowadzania egzaminów w zakresie dyscypliny dodatkowej na kadencję 2021-2024
202128.10.2021
43
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskich na kadencję 2021-2024
202128.10.2021
42
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w postepowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Chmielewskiemu stopnia doktora
202128.10.2021
41
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w Radzie Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202128.10.2021
40
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarzadzaniu i Jakości z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą na kadencję 2021-2024
202123.09.2021
39
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Simkowskiej-Gawron
202123.09.2021
38
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Gaczyńskiej
202123.09.2021
37
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Smolenia
202123.09.2021
36
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Misztaka
202123.09.2021
35
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Bogacza
202123.09.2021
34
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Leili Shoraka
202123.09.2021
33
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wskazania komisji egzaminacyjnej i określenia wytycznych dla komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Chmielewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202123.09.2021
32
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 23 września 2021 r. w sprawie nadania mgr Justynie Kulawik- Dutkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202123.09.2021
31
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Smolenia
202114.07.2021
30
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Misztaka
202114.07.2021
29
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania Komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Bogacza
202114.07.2021
28
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Krystiana Chorbińskiego
202114.07.2021
27
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Przemysławowi Dublowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202114.07.2021
26
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr. Janusza Tanasia od uchwały nr 3 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
202114.07.2021
25
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Krystiana Chorbińskiego
202116.06.2021
24
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Pietrzakowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202116.06.2021
23
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Afsaneh Yousefpour
202112.05.2021
22
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Wojciechowi Chmielewskiemu
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202112.05.2021
21
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Grażynie Rembielak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202112.05.2021
20
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Wiolecie Kucharskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202112.05.2021
19
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Aliny Waleni od uchwały nr 54 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
202114.04.2021
18
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wezwania mgr Bożeny Kamińskiej do przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów stanowiących podstawę nadania stopnia
202114.04.2021
17
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Jaworskiego
202114.04.2021
16
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Kulawik-Dutkowskiej
202114.04.2021
15
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania mgr. Arturowi Piątkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202114.04.2021
14
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Przemysławowi Dublowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202114.04.2021
13
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Justyny Kulawik-Dutkowskiej
202103.03.2021
12
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie nadania mgr. Markowi Dżamanowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202103.03.2021
11
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Grażynie Rembielak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
202103.03.2021
1 - 200Dalej