Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(29)
29
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie kryteriów, które powinni spełniać członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce powoływani przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202009.07.2020
28
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu  w sprawie nadania mgr Forough Sajadi stopnia doktora
202001.07.2020
27
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Forough Sajadi stopnia doktora
202001.07.2020
26
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Cieślak
202001.07.2020
25
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Doroty Juszczak
202001.07.2020
24
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Szymańskiej
202001.07.2020
23
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Spurgjasz stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202001.07.2020
22
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nadania mgr. Pawłowi Siechowiczowi stopnia doktora  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202001.07.2020
21
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nadania mgr Milenie Woźniak-Koch stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202001.07.2020
20
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim  mgr. Konrada Niemiry
202013.05.2020
19
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Niemiry
202013.05.2020
18
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim  mgr Agnieszki Woźniak-Wieczorek
202022.04.2020
17
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie korekty tytułu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Cieślak
202022.04.2020
16
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Woźniaka
202022.04.2020
15
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji doktorskiej Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce do podejmowania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie nauki o sztuce
202022.04.2020
14
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów  w dyscyplinie nauki o sztuce
202020.03.2020
13
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów  w dyscyplinie nauki o sztuce
202019.02.2020
12
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr hab. Anny Ryszki-Komarnickiej
202019.02.2020
11
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Forough Sajadi
202019.02.2020
10
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z  nowożytnego języka obcego (j. francuski) w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Spurgjasz
202019.02.2020
9
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z  dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Spurgjasz
202019.02.2020
8
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z  dyscypliny podstawowej (nauki o sztuce) w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Spurgjasz
202019.02.2020
7
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Spurgjasz
202019.02.2020
6
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni dr hab. Tomasza Jeża
202015.01.2020
5
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim
202015.01.2020
4
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim oraz wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Spurgjasz
202015.01.2020
3
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Grażyny Hałasy
202015.01.2020
2
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Włodzimierza Borysiaka
202015.01.2020
1
UCHWAŁA NR 6  RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr Viktoryi Antonchyk  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202015.01.2020
zwiń Rok : 2019 ‎(5)
5
UCHWAŁA NR 5  RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Makaremu Górzyńskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
201911.12.2019
1 - 30Dalej