Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(10)
10
UCHWAŁA NR 86 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do zespołów kwalifikacyjnych w szkołach doktorskich
202315.03.2023
9
UCHWAŁA NR 85 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie nauki o sztuce
202315.03.2023
8
UCHWAŁA NR 84 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Agnieszce Jeż stopnia doktora
202315.03.2023
7
UCHWAŁA NR 83 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Tabakiernik, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej, ustalenia zakresu egzaminu z języka obcego nowożytnego oraz powołania komisji egzaminacyjnych do ich przeprowadzenia
202315.03.2023
6
UCHWAŁA NR 82 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 77 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Katarzynie Bogackiej stopnia doktora habilitowanego
202315.03.2023
5
UCHWAŁA NR 81 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania mgr. Daniela Jerzego Żyżniewskiego od uchwały nr 63 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce z dnia 5 października 2022 roku w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
202322.02.2023
4
UCHWAŁA NR 80 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Janowi Nowickiemu stopnia doktora
202325.01.2023
3
UCHWAŁA NR 79 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wytycznych egzaminów doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania mgr Agnieszce Jeż stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202325.01.2023
2
UCHWAŁA NR 78 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Ewy Hauptman-Fischer, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej, ustalenia zakresu egzaminu z języka obcego nowożytnego oraz powołania komisji egzaminacyjnych do ich przeprowadzenia
202325.01.2023
1
UCHWAŁA NR 77 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Katarzynie Bogackiej stopnia doktora habilitowanego
202325.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(45)
45
UCHWAŁA NR 76 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce  w Komisji Konkursowej na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych na pełny etat, na czas określony na okres dwóch lat (1.10.2023-30.09.2025) w Instytucie Historii Sztuki
202221.12.2022
44
UCHWAŁA NR 75 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce w Komisji Awansowej przy Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce w sprawie awansu dr. hab. Jakuba Adamskiego na stanowisko profesora uczelni
202221.12.2022
43
UCHWAŁA NR 74 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Esther Griffin van Orsouw stopnia doktora
202221.12.2022
42
UCHWAŁA NR 73 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Agnieszce Jeż stopnia doktora
202221.12.2022
41
UCHWAŁA NR 72 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie nadania mgr Justynie Lijce stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202221.12.2022
40
UCHWAŁA NR 71 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Bernatowiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202221.12.2022
39
UCHWAŁA NR 70 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie nadania mgr. Przemysławowi Piłacińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie nauki o sztuce
202221.12.2022
38
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie zakresu i formy weryfikacji uzyskania przez kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o sztuce efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
202216.11.2022
37
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego przewodu doktorskiego mgr Anny Tarnawskiej
202216.11.2022
36
UCHWAŁA NR 67 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie nadania mgr Agnieszce Kasprzak-Danis stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202216.11.2022
35
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie nadania mgr. Piotrowi Pawłowi Czyżowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202216.11.2022
34
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie nadania dr Sylwii Annie Makomaskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202216.11.2022
33
OBWIESZCZENIE NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 5 października 2022 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 51 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Bernatowicza, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej, ustalenia zakresu egzaminu z języka obcego nowożytnego oraz powołania komisji egzaminacyjnych do ich przeprowadzenia
202205.10.2022
32
OBWIESZCZENIE NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 5 października 2022 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 43 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Kasprzak, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej, ustalenia zakresu egzaminu z języka obcego nowożytnego oraz powołania komisji egzaminacyjnych do ich przeprowadzenia
202205.10.2022
31
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 58 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce w Komisji Awansowej przy Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce w postępowaniu awansowym dr hab. Ireny Bieńkowskiej na stanowisko profesora uczelni
202205.10.2022
30
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 5 października 2022 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Jerzego Żyżniewskiego
202205.10.2022
29
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Kasprzak
202205.10.2022
28
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 5 października 2022 r. w sprawie nadania mgr. Dawidowi Martinowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202205.10.2022
27
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 5 października 2022 r. w sprawie nadania mgr. Piotrowi Kułakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202205.10.2022
26
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 5 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzyny Bogackiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202205.10.2022
1 - 30Dalej