Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(26)
26
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce do Rady Naukowej Dziedzin na kadencję 2021 – 2024
202113.10.2021
25
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny okresowej nauczycieli akademickich
202113.10.2021
24
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w Komisji Awansowej przy Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce w sprawie awansu dr hab. Aleksandry Sulikowskiej-Bełczowskiej na stanowisko profesora uczelni
202113.10.2021
23
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w Komisji Awansowej  przy Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce w sprawie awansu dr hab. Agnieszki Leszczyńskiej na stanowisko profesora uczelni
202113.10.2021
22
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w Komisji Awansowej przy Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce w sprawie awansu dr hab. Iwony Luby na stanowisko profesora uczelni
202113.10.2021
21
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w Komisji Awansowej przy Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce w sprawie awansu dr hab. Barbary Arciszewskiej na stanowisko profesora uczelni
202113.10.2021
20
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Herman, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej, ustalenia zakresu egzaminu z języka obcego nowożytnego i powołania komisji egzaminacyjnych do ich przeprowadzenia
202114.07.2021
19
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 38 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Doroty Walczak
202114.07.2021
18
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Doroty Walczak
202114.07.2021
17
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie nadania mgr Forough Sajadi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202114.07.2021
16
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Szymańskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
202114.07.2021
15
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 19 maja 2021 w sprawie wyznaczenia kandydatów do Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202128.06.2021
14
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 19 maja 2021 w sprawie zmiany uchwały nr 38 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej, powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Doroty Walczak
202119.05.2021
13
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 19 maja 2021 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Forough Sajadi stopnia doktora
202119.05.2021
12
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 31 marca 2021 w sprawie wyrażenia opinii na temat kandydatury na członka Rady Szkoły Doktorskiej
202131.03.2021
11
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 31 marca 2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji awansowej ds. awansu dr hab. Gabrieli Świtek na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
202131.03.2021
10
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 31 marca 2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych
202131.03.2021
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 31 marca 2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko starszego asystenta w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych
202131.03.2021
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 31 marca 2021 w sprawie sformułowania wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny naukowej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Forough Sajadi
202131.03.2021
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 31 marca 2021 w sprawie wniosku mgr Doroty Walczak o wyłączenie recenzenta w przewodzie doktorskim
202131.03.2021
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCEz dnia 31 marca 2021 w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie nauki o sztuce
202131.03.2021
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 17 lutego 2021 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosku o wyłączenie recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Doroty Walczak
202117.02.2021
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 17 lutego 2021 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 roku na okres kadencji Rady 2021 – 2024
202117.02.2021
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 17 lutego 2021 w sprawie odwołania Komisji Doktorskiej przy Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce
202117.02.2021
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 3 lutego 2021 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce na kadencję 2021 - 2024
202103.02.2021
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 3 lutego 2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce na kadencję 2021 – 2024
202103.02.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(46)
46
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie dyscypliny nauki o sztuce na Uniwersytecie Warszawskim
202016.12.2020
45
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Muzykologii UW w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w dyscyplinie nauki o sztuce w zakresie muzykologii – muzyka nowożytna od 1600 roku
202016.12.2020
44
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Muzykologii UW w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w dyscyplinie nauki o sztuce w zakresie muzykologii – muzyka dawna do roku 1700
202016.12.2020
43
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O SZTUCE z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej w konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Historii Sztuki UW w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w dyscyplinie nauki o sztuce w zakresie historia sztuki
202016.12.2020
1 - 30Dalej