Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(57)
57
UCHWAŁA NR 75 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalania  kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne przez  Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202017.09.2020
56
UCHWAŁA NR 74 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Alicji Palęckiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202011.09.2020
55
UCHWAŁA NR 73 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mikołajowi Przepiórkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202011.09.2020
54
UCHWAŁA NR 72 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Weronice Przecherskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202011.09.2020
53
UCHWAŁA NR 71 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 11 września 2020 r. w sprawie nadania dr Grażynie Szymańskiej-Matusiewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202011.09.2020
52
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 11 września 2020 r. w sprawie nadania dr Justynie Salamońskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202011.09.2020
51
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 11 września 2020 r. w sprawie nadania dr Aleksandrze Herman stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202011.09.2020
50
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 11 września 2020 r. w sprawie nadania dr Ilonie Matysiak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202011.09.2020
49
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 11 września 2020 r. w sprawie nadania dr. Grzegorzowi Makowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202011.09.2020
48
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 11 września 2020 r. w sprawie nadania dr Karolinie Wigurze stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202011.09.2020
47
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nadania dr. Mikołajowi Lewickiemu stopnia doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202010.07.2020
46
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania dr Mai Biernackiej od uchwały nr 21 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego 
202026.06.2020
45
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie nadania dr. Dominikowi Batorskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202026.06.2020
44
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie nadania dr Małgorzacie Sikorskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202026.06.2020
43
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie nadania dr Annie Przybylskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202026.06.2020
42
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Agacie Stola stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202026.06.2020
41
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Malińskiej
202026.06.2020
40
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Gołdys
202026.06.2020
39
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Gołdys
202026.06.2020
38
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz  komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Marii Ferenc Piotrowskiej
202026.06.2020
37
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Olgi Cojocaru
202026.06.2020
36
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 5 czerwca 2020 r.  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich do awansu wewnętrznego dr hab. Adriany Micy i dr. hab. Mikołaja Pawlaka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
202005.06.2020
35
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE  z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania dr. hab. Lecha Nijakowskiego, prof. ucz. do komisji ds. standardów postępowań w sprawie nadania stopni doktora i doktora habilitowanego, kryteriów oceny okresowej oraz awansu na stanowisko profesora uczelni
202005.06.2020
34
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wójcikowskiej-Baniak
202005.06.2020
33
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 5 czerwca 2020 r.  w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wójcikowskiej-Baniak
202005.06.2020
32
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej, recenzentów oraz  komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Lii Sayadyan-Górzańskiej
202005.06.2020
31
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie nadania dr Marcie Strumińskiej-Kutrze stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202005.06.2020
30
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie nadania dr Magdalenie Łukasiuk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202005.06.2020
29
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany promotora oraz zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Lenartowicz
202008.05.2020
28
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Dębskiej
202008.05.2020
1 - 30Dalej