Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(50)
50
UCHWAŁA NR 201 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 170 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne do składu Komisji konkursowej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej na okres 2 lat
202312.05.2023
49
UCHWAŁA NR 200 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania raportu o stanie dyscypliny nauki socjologiczne za okres 2017-2021
202312.05.2023
48
UCHWAŁA NR 199 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. nostryfikacji stopnia naukowego doktora dr Vlady Perekrestovej
202312.05.2023
47
UCHWAŁA NR 198 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Piotrowi Jerzemu Chmielewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202312.05.2023
46
UCHWAŁA NR 197 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Brzozowskiego
202312.05.2023
45
UCHWAŁA NR 196 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Marka Sierakowskiego
202312.05.2023
44
UCHWAŁA NR 195 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Weronice Ewie Przecherskiej-Marchwińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202312.05.2023
43
UCHWAŁA NR 194 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Karolinie Annie Całkowskiej-Krawczyk stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202312.05.2023
42
UCHWAŁA NR 193 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie nadania dr Barbarze Ewie Bossak-Herbst stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202312.05.2023
41
UCHWAŁA NR 192 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne do składu Komisji ds. zatrudnienia dra Tomasza Warczoka (procedura ponownego zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
202314.04.2023
40
UCHWAŁA NR 191 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne do składu Komisji konkursowej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Socjologii Wiedzy i Moralności ISNS na okres 2 lat
202314.04.2023
39
UCHWAŁA NR 190 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie propozycji kandydatów Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne do komisji ds. oceny śródokresowej w ramach dyscypliny nauki socjologiczne w roku 2023/2024 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
202314.04.2023
38
UCHWAŁA NR 189 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Wiktorowi Henrykowi Marcowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202314.04.2023
37
UCHWAŁA NR 188 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Agnieszce Marii Dudzińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202314.04.2023
36
UCHWAŁA NR 187 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Brzozowskiego
202314.04.2023
35
UCHWAŁA NR 186 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej oraz wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michaelowi Derrerowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202314.04.2023
34
UCHWAŁA NR 185 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Michaliny Urban
202314.04.2023
33
UCHWAŁA NR 184 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Tasarek-Skrok
202314.04.2023
32
UCHWAŁA NR 183 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Doroty Zofii Olko
202314.04.2023
31
UCHWAŁA NR 182 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Małkowskiej
202314.04.2023
30
UCHWAŁA NR 181 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. An Nguyen Huu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202314.04.2023
29
UCHWAŁA NR 180 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr Patrycji Natalii Procherze stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202314.04.2023
28
UCHWAŁA NR 179 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Iwo Tomaszowi Łosiowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202314.04.2023
27
UCHWAŁA NR 178 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Konradowi Koniecznemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202314.04.2023
26
UCHWAŁA NR 177 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania rekomendacji Rady dotyczących rozpraw doktorskich w formie artykułów naukowych
202310.03.2023
25
UCHWAŁA NR 176 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne do Komisji Konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich zatrudnianych do Centrum Doskonałości Nauk Społecznych (CESS), w związku z realizacją Działania I.3.3. programu IDUB
202310.03.2023
24
UCHWAŁA NR 175 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 158 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Annie Domaradzkiej-Widła stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202310.03.2023
23
UCHWAŁA NR 174 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Adriannie Danucie Surmiak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne
202310.03.2023
22
UCHWAŁA NR 173 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 147 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej, wyznaczenia recenzentów, powołania komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Jonathana Michała Scovila
202310.02.2023
21
UCHWAŁA NR 172 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI SOCJOLOGICZNE z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków zespołu kwalifikacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024
202310.02.2023
1 - 30Dalej