Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(62)
62
UCHWAŁA NR 67 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Joshuy Phillipa Walcotta
202015.07.2020
61
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Jaskólskiej
202015.07.2020
60
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Syed Sibtain Hussain Shah w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202015.07.2020
59
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Deepen Bista w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202015.07.2020
58
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Vadymowi Zheltovskyy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202015.07.2020
57
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Heidrich w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202015.07.2020
56
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji o egzaminatorów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej nauki o bezpieczeństwie w języku angielskim
202030.06.2020
55
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Sary Burchert
202030.06.2020
54
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Judity Krasniqi
202030.06.2020
53
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Joshuy Phillipa Walcotta
202030.06.2020
52
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Kamilowi Zajączkowskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202030.06.2020
51
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Władysławowi Bułhakowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
202030.06.2020
50
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaleceń dla recenzentów rozpraw doktorskich w dyscyplinach nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie
202018.06.2020
49
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Jakuba Lacherta
202018.06.2020
48
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Mizerskiej-Wrotkowskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202018.06.2020
47
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Izoldzie Bokszczanin-Gołaś w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202018.06.2020
46
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Hartlińskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202018.06.2020
45
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzania egzaminu doktorskiego z języka hiszpańskiego
202003.06.2020
44
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
w przewodzie doktorskim mgr. Nurlana Aliyeva
202003.06.2020
43
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Matusiak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202003.06.2020
42
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Bartłomiejowi Biskupowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202003.06.2020
41
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Lewandowskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202003.06.2020
40
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Łukasza Małeckiego-Tepichta
202020.05.2020
39
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Antoniego Pieńkosa
202020.05.2020
38
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Labinota Hajdari
202020.05.2020
37
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Śledzia
202020.05.2020
36
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich Instytutu Ameryk i Europy UW
202020.05.2020
35
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich Instytutu Ameryk i Europy UW
202020.05.2020
34
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich Instytutu Ameryk i Europy UW
202020.05.2020
33
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do Rady przez Rektora
202030.04.2020
1 - 30Dalej