Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(29)
29
UCHWAŁA NR 339 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Anatoliemu Petraszczukowi stopnia doktora
202416.05.2024
28
UCHWAŁA NR 338 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Krępie stopnia doktora
202416.05.2024
27
UCHWAŁA NR 337 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Krępie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
202416.05.2024
26
UCHWAŁA NR 336 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie nadania mgr Ivannie Kyliushyk stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202416.05.2024
25
UCHWAŁA NR 335 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Piotrowi Serafinowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202416.05.2024
24
UCHWAŁA NR 334 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Grzegorza Byszewskiego
202416.05.2024
23
UCHWAŁA NR 333 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Dominice Mikuckiej-Wójtowicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202411.04.2024
22
UCHWAŁA NR 332 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 319 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Sylwii Gorlickiej stopnia doktora
202411.04.2024
21
UCHWAŁA NR 331 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Anatoliemu Petraszczukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznychw dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202411.04.2024
20
UCHWAŁA NR 330 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Magdalenie Dobrzyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202411.04.2024
19
UCHWAŁA NR 329 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Pawłowiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202411.04.2024
18
UCHWAŁA NR 328 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Bogdanie Sybikowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202411.04.2024
17
UCHWAŁA NR 327 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mieszkowi Rajkiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202411.04.2024
16
UCHWAŁA NR 326 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania mgr Lilit Hayrapetyan stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202411.04.2024
15
UCHWAŁA NR 325 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Beacie Belicy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202411.04.2024
14
UCHWAŁA NR 324 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Dominikowi Wachowi stopnia doktora
202407.03.2024
13
UCHWAŁA NR 323 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Jędrzejewskiej stopnia doktora
202407.03.2024
12
UCHWAŁA NR 322 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Magdalenie Wielądek w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202407.03.2024
11
UCHWAŁA NR 321 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Tomaszowi Łukaszukowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202407.03.2024
10
UCHWAŁA NR 320 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202407.03.2024
9
UCHWAŁA NR 319 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Sylwii Gorlickiej stopnia doktora
202408.02.2024
8
UCHWAŁA NR 318 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Ambrożkowi stopnia doktora
202408.02.2024
7
UCHWAŁA NR 317 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Spalińskiej stopnia doktora
202408.02.2024
6
UCHWAŁA NR 316 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Rawskiemu stopnia doktora
202408.02.2024
5
UCHWAŁA NR 315 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 295 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Yousifowi Naem Khalafowi stopnia doktora
202408.02.2024
4
UCHWAŁA NR 314 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Filipowi Urbańskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202408.02.2024
3
UCHWAŁA NR 313 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Patrykowi Kugielowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202408.02.2024
2
UCHWAŁA NR 312 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marcie Seredyńskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202408.02.2024
1
UCHWAŁA NR 311 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
202408.02.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(116)
116
UCHWAŁA NR 310 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Trivunowi Sharmie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202321.12.2023
115
UCHWAŁA NR 309 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania dr Ewie Flaszyńskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202321.12.2023
114
UCHWAŁA NR 308 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania mgr. Hawzhenowi Kamal Khorshidowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202307.12.2023
113
UCHWAŁA NR 307 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Michałowi Nadziakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202307.12.2023
112
UCHWAŁA NR 306 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Adamowi Kądzieli stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202307.12.2023
111
UCHWAŁA NR 305 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Dominice Mikuckiej Wójtowicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202316.11.2023
110
UCHWAŁA NR 304 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Lilit Hayrapetyan stopnia doktora
202316.11.2023
109
UCHWAŁA NR 303 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Dominikowi Wachowi stopnia doktora
202316.11.2023
108
UCHWAŁA NR 302 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Spalińskiej stopnia doktora
202316.11.2023
107
UCHWAŁA NR 301 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Violecie Tymul w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202316.11.2023
106
UCHWAŁA NR 300 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN
NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Szczegielniakowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202316.11.2023
105
UCHWAŁA NR 299 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Kubie Giedrojciowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202316.11.2023
104
UCHWAŁA NR 298 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN
NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 140 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 25 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia członków stałych komisji wspierających przeprowadzanie czynności w przewodzie doktorskim w kadencji 2021-2024
202316.11.2023
103
UCHWAŁA NR 297 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Komisji ds. zatrudnienia w związku z procedurą awansu dr. Tomasza Rudowskiego na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
202316.11.2023
102
UCHWAŁA NR 296 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania mgr Enas Saeed Jabir Al-Yasiry stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202312.10.2023
101
UCHWAŁA NR 295 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Yousifowi Naem Khalafowi stopnia doktora
202312.10.2023
100
UCHWAŁA NR 294 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Rawskiemu stopnia doktora
202312.10.2023
99
UCHWAŁA NR 293 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Ambrożkowi stopnia doktora
202312.10.2023
98
UCHWAŁA NR 292 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania mgr. inż. Arkadiusza Chimicza od uchwały nr 245 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 15 czerwca 2023 r. o odmowie nadania stopnia doktora stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
202312.10.2023
97
UCHWAŁA NR 291 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Komar
202312.10.2023
96
UCHWAŁA NR 290 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Aleksandry Komar
202312.10.2023
95
UCHWAŁA NR 289 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie uznania posiadania przez dr. Assen Slima znaczących osiągnięć w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska mgr. Filipa Leśniewicza
202312.10.2023
94
UCHWAŁA NR 288 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nauk o bezpieczeństwie (dyscyplina dodatkowa)
202312.10.2023
93
UCHWAŁA NR 287 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji nr 2 do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nauk o polityce i administracji (dyscyplina dodatkowa)
202312.10.2023
92
UCHWAŁA NR 286 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji nr 1 do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z nauk o polityce i administracji (dyscyplina dodatkowa)
202312.10.2023
91
UCHWAŁA NR 285 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z filozofii
202312.10.2023
90
UCHWAŁA NR 284 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z filozofii dla doktorantów anglojęzycznych
202312.10.2023
89
UCHWAŁA NR 283 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 50 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzania egzaminu doktorskiego z języka hiszpańskiego
202312.10.2023
88
UCHWAŁA NR 282 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka francuskiego
202312.10.2023
87
UCHWAŁA NR 281 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka polskiego
202312.10.2023
86
UCHWAŁA NR 280 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka rosyjskiego
202312.10.2023
85
UCHWAŁA NR 279 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka niemieckiego
202312.10.2023
84
UCHWAŁA NR 278 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Komisji Konkursowej na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Historii i Kultur Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
202307.09.2023
83
UCHWAŁA NR 277 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Komisji ds. zatrudnienia w sprawie awansu dr. hab. Józefa Pawłowskiego na stanowisko profesora uczelni Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego
202307.09.2023
82
UCHWAŁA NR 276 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego
202307.09.2023
81
UCHWAŁA NR 275 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 września 2023 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Anety Szarfenberg
202307.09.2023
80
UCHWAŁA NR 274 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Ivannie Kyliushyk stopnia doktora
202307.09.2023
79
UCHWAŁA NR 273 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Sylwii Gorlickiej stopnia doktora
202307.09.2023
78
UCHWAŁA NR 272 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Ambrożkowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202307.09.2023
77
UCHWAŁA NR 271 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu oceny poziomu badań w dyscyplinach nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim
202329.06.2023
76
UCHWAŁA NR 270 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Sylwii Gorlickiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202329.06.2023
75
UCHWAŁA NR 269 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Ewie Flaszyńskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202329.06.2023
74
UCHWAŁA NR 268 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej nauki o polityce i administracji
202329.06.2023
73
UCHWAŁA NR 267 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z obcego języka nowożytnego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Rawskiemu stopnia doktora
202329.06.2023
72
UCHWAŁA NR 266 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 217 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Yousifowi Naem Khalafowi stopnia doktora
202329.06.2023
71
UCHWAŁA NR 265 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Jędrzejewskiej stopnia doktora
202315.06.2023
70
UCHWAŁA NR 264 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Elżbiety Zielińskiej
202315.06.2023
69
UCHWAŁA NR 263 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Oliwii Piskowskiej
202315.06.2023
68
UCHWAŁA NR 262 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Pawła Suchanka
202315.06.2023
67
UCHWAŁA NR 261 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie mgr Doroty Pater
202315.06.2023
66
UCHWAŁA NR 260 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Beaty Belicy
202315.06.2023
65
UCHWAŁA NR 259 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Piotra Serafina
202315.06.2023
64
UCHWAŁA NR 258 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Grzegorza Rzeźnika
202315.06.2023
63
UCHWAŁA NR 257 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Filipa Urbańskiego
202315.06.2023
62
UCHWAŁA NR 256 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Michała Szczegielniaka
202315.06.2023
61
UCHWAŁA NR 255 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Zielińskiej
202315.06.2023
60
UCHWAŁA NR 254 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Oliwii Piskowskiej
202315.06.2023
59
UCHWAŁA NR 253 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Suchanka
202315.06.2023
58
UCHWAŁA NR 252 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Doroty Pater
202315.06.2023
57
UCHWAŁA NR 251 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Beaty Belicy
202315.06.2023
56
UCHWAŁA NR 250 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Serafina
202315.06.2023
55
UCHWAŁA NR 249 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Rzeźnika
202315.06.2023
54
UCHWAŁA NR 248 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Filipa Urbańskiego
202315.06.2023
53
UCHWAŁA NR 247 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Trivunowi Sharmie stopnia doktora
202315.06.2023
52
UCHWAŁA NR 246 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Dominikowi Wach stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202315.06.2023
51
UCHWAŁA NR 245 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN
NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie odmowy nadania mgr. inż. Arkadiuszowi Chimiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
202315.06.2023
50
UCHWAŁA NR 244 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr Beacie Małeckiej-Tepicht stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202315.06.2023
49
UCHWAŁA NR 243 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Valentinie Prudskaya w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202315.06.2023
48
UCHWAŁA NR 242 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Ridvanowi Bariievowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
202315.06.2023
47
UCHWAŁA NR 241 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Patrycji Operacz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202315.06.2023
46
UCHWAŁA NR 240 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN
NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Drabińskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202315.06.2023
45
UCHWAŁA NR 239 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
202315.06.2023
44
UCHWAŁA NR 238 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202315.06.2023
43
UCHWAŁA NR 237 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 190 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Adamowi Kądzieli stopnia doktora
202315.06.2023
42
UCHWAŁA NR 236 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIEz dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 219 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Adamowi Kądzieli stopnia doktora
202315.06.2023
41
UCHWAŁA NR 235 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Byszewskiego
202311.05.2023
40
UCHWAŁA NR 234 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Violety Tymul
202311.05.2023
39
UCHWAŁA NR 233 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Lilit Hayrapetyan stopnia doktora
202311.05.2023
38
UCHWAŁA NR 232 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Grzegorza Byszewskiego
202311.05.2023
37
UCHWAŁA NR 231 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Violety Tymul
202311.05.2023
36
UCHWAŁA NR 230 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Justyny Szałańskiej
202311.05.2023
35
UCHWAŁA NR 229 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Tomasza Łukaszuka
202311.05.2023
34
UCHWAŁA NR 228 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Patryka Kugiela
202311.05.2023
33
UCHWAŁA NR 227 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Iwonie Ryniak-Olszance stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202311.05.2023
32
UCHWAŁA NR 226 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Mincewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202311.05.2023
31
UCHWAŁA NR 225 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katažynie Berštanskiej- Žemek w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202311.05.2023
30
UCHWAŁA NR 224 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Tarasovi Myshlyayev w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202311.05.2023
29
UCHWAŁA NR 223 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji do przygotowania projektu oceny poziomu badań w naukach o polityce i administracji oraz naukach o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim w odniesieniu do standardów międzynarodowych
202311.05.2023
28
UCHWAŁA NR 222 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 214 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Komisji do przygotowania projektu oceny poziomu badań w naukach o polityce i administracji oraz naukach o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim w odniesieniu do standardów międzynarodowych
202311.05.2023
27
UCHWAŁA NR 221 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 203 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Ivannie Kyliushyk stopnia doktora
202313.04.2023
26
UCHWAŁA NR 220 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania opinii w zakresie ponownego rozpatrzenia sprawy nadania stopnia doktora mgr. Arkadiuszowi Chimiczowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
202313.04.2023
25
UCHWAŁA NR 219 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Adamowi Kądzieli stopnia doktora
202313.04.2023
24
UCHWAŁA NR 218 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szczegielniaka
202313.04.2023
23
UCHWAŁA NR 217 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Yousifowi Naem Khalafowi stopnia doktora
202313.04.2023
22
UCHWAŁA NR 216 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Simantowi Shankarowi Bharti stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202313.04.2023
21
UCHWAŁA NR 215 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Ewie Flaszyńskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202313.04.2023
20
UCHWAŁA NR 214 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Komisji do przygotowania projektu oceny poziomu badań w naukach o polityce i administracji oraz naukach o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim w odniesieniu do standardów międzynarodowych
202313.04.2023
19
UCHWAŁA NR 213 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Komisji Konkursowej na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
202316.03.2023
18
UCHWAŁA NR 212 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Komisjach Konkursowych powoływanych do oceny aplikacji w konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich w Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (CESS) Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
202316.03.2023
17
UCHWAŁA NR 211 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Zielińskiej
202316.03.2023
16
UCHWAŁA NR 210 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Zielińskiej
202316.03.2023
15
UCHWAŁA NR 209 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Oliwii Piskowskiej
202316.03.2023
14
UCHWAŁA NR 208 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgra Grzegorza Rzeźnika
202316.03.2023
13
UCHWAŁA NR 207 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Łukaszuka
202316.03.2023
12
UCHWAŁA NR 206 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Kugla
202316.03.2023
11
UCHWAŁA NR 205 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Nadziakowi stopnia doktora
202316.03.2023
10
UCHWAŁA NR 204 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgra Kuby Giedrojcia
202316.03.2023
9
UCHWAŁA NR 203 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Ivannie Kyliushyk stopnia doktora
202316.03.2023
8
UCHWAŁA NR 202 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN
NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Paulinie Roickiej-Grucy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202316.03.2023
7
UCHWAŁA NR 201 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Gocłowskiej-Bolek w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202309.02.2023
6
UCHWAŁA NR 200 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Gocłowskiej-Bolek w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202309.02.2023
5
UCHWAŁA NR 199 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na powtórne zdawanie egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Marty Seredyńskiej
202309.02.2023
4
UCHWAŁA NR 198 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Trivunowi Sharmie stopnia doktora
202309.02.2023
3
UCHWAŁA NR 197 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Piotrowi Arakowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202309.02.2023
2
UCHWAŁA NR 196 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Lilit Hayrapetyan stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202312.01.2023
1
UCHWAŁA NR 195 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Sokołowskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202312.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(105)
105
UCHWAŁA NR 194 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Instytucie Ameryk i Europy UW
202215.12.2022
104
UCHWAŁA NR 193 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Lidii Powirskiej stopnia doktora
202215.12.2022
103
UCHWAŁA NR 192 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Lidii Powirskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
202215.12.2022
102
UCHWAŁA NR 191 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Piotrowi Rutkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202215.12.2022
101
UCHWAŁA NR 190 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Adamowi Kądzieli stopnia doktora
202215.12.2022
100
UCHWAŁA NR 189 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Oldze Rudnickiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202215.12.2022
99
UCHWAŁA NR 188 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany egzaminatora do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego
202217.11.2022
98
UCHWAŁA NR 187 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Mincewiczowi stopnia doktora
202217.11.2022
97
UCHWAŁA NR 186 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Beacie Małeckiej-Tepicht stopnia doktora
202217.11.2022
96
UCHWAŁA NR 185 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Iwonie Ryniak-Olszance stopnia doktora
202217.11.2022
95
UCHWAŁA NR 184 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 159 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katažyny Berštanskiej-Žemek
202217.11.2022
94
UCHWAŁA NR 183 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie mgra Ridvana Bariieva
202217.11.2022
93
UCHWAŁA NR 182 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgra Macieja Drabińskiego
202217.11.2022
92
UCHWAŁA NR 181 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Patrycji Operacz
202217.11.2022
91
UCHWAŁA NR 180 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Marty Seredyńskiej
202217.11.2022
90
UCHWAŁA NR 179 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Iwonie Ryniak-Olszance stopnia doktora
202217.11.2022
89
UCHWAŁA NR 178 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Karoliny Jędrzejewskiej
202217.11.2022
88
UCHWAŁA NR 177 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Gosławskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202217.11.2022
87
UCHWAŁA NR 176 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Robertowi Nahapetyanowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202217.11.2022
86
UCHWAŁA NR 175 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. hab. Bartłomiejowi Biskupowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202206.10.2022
85
UCHWAŁA NR 174 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 139 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 24 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia i określenia zasad działania stałych komisji wspierających przeprowadzanie czynności w przewodzie doktorskim w kadencji 2021-2024
202206.10.2022
84
UCHWAŁA NR 173 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 102 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów
dla kandydatów do stopnia doktora z dyscypliny nauki o polityce i administracji
oraz dyscypliny nauki o bezpieczeństwie
202206.10.2022
83
UCHWAŁA NR 172 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia członków stałej komisji do spraw ocen pracowniczych na lata 2022-2024
202206.10.2022
82
UCHWAŁA NR 171 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 161 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 15 września 2022 r. w sprawie utworzenia stałej komisji do spraw ocen pracowniczych na lata 2022-2024
202206.10.2022
81
UCHWAŁA NR 170 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Rafałowi Kłysowi
202206.10.2022
80
UCHWAŁA NR 169 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Simantowi Shankarowi Bharti stopnia doktora
202206.10.2022
79
UCHWAŁA NR 168 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Simantowi Shankarowi Bharti
202206.10.2022
78
UCHWAŁA NR 167 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Nadziakowi
202206.10.2022
77
UCHWAŁA NR 166 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Wojciechowi Mincewiczowi
202206.10.2022
76
UCHWAŁA NR 165 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Beacie Małeckiej-Tepicht stopnia doktora
202206.10.2022
75
UCHWAŁA NR 164 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Katažyny Berštanskiej-Žemek
202206.10.2022
74
UCHWAŁA NR 163 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Piotra Araka
202206.10.2022
73
UCHWAŁA NR 162 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 6 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Adamowi Bugajskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202206.10.2022
72
UCHWAŁA NR 161 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 września 2022 r. w sprawie utworzenia stałej komisji do spraw ocen pracowniczych na lata 2022-2024
202215.09.2022
71
UCHWAŁA NR 160 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Drabińskiego
202215.09.2022
70
UCHWAŁA NR 159 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katažyny Berštanskiej-Žemek
202215.09.2022
69
UCHWAŁA NR 158 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 146 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Ridvana Bariieva
202215.09.2022
68
UCHWAŁA NR 157 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Yousifa Naem Khalafa
202215.09.2022
67
UCHWAŁA NR 156 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Pawła Mrowińskiego
202215.09.2022
66
UCHWAŁA NR 155 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. Mateusza Gregorskiego
202215.09.2022
65
UCHWAŁA NR 154 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 września 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Dembskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202215.09.2022
64
UCHWAŁA NR 153 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 września 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Anicie Budziszewskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracj
202215.09.2022
63
UCHWAŁA NR 152 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania dr. Piotra Kobzy od uchwały nr 116 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego
202215.09.2022
62
UCHWAŁA NR 151 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny naukowej i powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego nowożytnego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Hawzhenowi Kamalowi Khorshid
202230.06.2022
61
UCHWAŁA NR 150 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Simantowi Shankarowi Bharti
202230.06.2022
60
UCHWAŁA NR 149 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Anety Haliżak
202230.06.2022
59
UCHWAŁA NR 148 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. Michała Nadziaka
202230.06.2022
58
UCHWAŁA NR 147 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania nowego promotora w przewodzie doktorskim mgr. Artura Wróblewskiego
202230.06.2022
57
UCHWAŁA NR 146 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Ridvana Bariieva
202230.06.2022
56
UCHWAŁA NR 145 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Kuby Giedrojcia
202230.06.2022
55
UCHWAŁA NR 144 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN  NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Operacz
202230.06.2022
54
UCHWAŁA NR 143 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Michała Gosławskiego
202230.06.2022
53
UCHWAŁA NR 142 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN  NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Olgi Rudnickiej
202230.06.2022
52
UCHWAŁA NR 141 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Tarasa Myshlyayeva
202230.06.2022
51
UCHWAŁA NR 140 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 25 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia członków stałych komisji wspierających przeprowadzanie czynności w przewodzie doktorskim w kadencji 2021-2024
202202.06.2022
1 - 200Dalej