Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(41)
41
UCHWAŁA NR 235 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Byszewskiego
202311.05.2023
40
UCHWAŁA NR 234 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Violety Tymul
202311.05.2023
39
UCHWAŁA NR 233 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Lilit Hayrapetyan stopnia doktora
202311.05.2023
38
UCHWAŁA NR 232 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Grzegorza Byszewskiego
202311.05.2023
37
UCHWAŁA NR 231 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Violety Tymul
202311.05.2023
36
UCHWAŁA NR 230 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Justyny Szałańskiej
202311.05.2023
35
UCHWAŁA NR 229 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Tomasza Łukaszuka
202311.05.2023
34
UCHWAŁA NR 228 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Patryka Kugiela
202311.05.2023
33
UCHWAŁA NR 227 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Iwonie Ryniak-Olszance stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202311.05.2023
32
UCHWAŁA NR 226 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Mincewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202311.05.2023
31
UCHWAŁA NR 225 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katažynie Berštanskiej- Žemek w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202311.05.2023
30
UCHWAŁA NR 224 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Tarasovi Myshlyayev w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202311.05.2023
29
UCHWAŁA NR 223 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji do przygotowania projektu oceny poziomu badań w naukach o polityce i administracji oraz naukach o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim w odniesieniu do standardów międzynarodowych
202311.05.2023
28
UCHWAŁA NR 222 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 214 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Komisji do przygotowania projektu oceny poziomu badań w naukach o polityce i administracji oraz naukach o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim w odniesieniu do standardów międzynarodowych
202311.05.2023
27
UCHWAŁA NR 221 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 203 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Ivannie Kyliushyk stopnia doktora
202313.04.2023
26
UCHWAŁA NR 220 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania opinii w zakresie ponownego rozpatrzenia sprawy nadania stopnia doktora mgr. Arkadiuszowi Chimiczowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
202313.04.2023
25
UCHWAŁA NR 219 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Adamowi Kądzieli stopnia doktora
202313.04.2023
24
UCHWAŁA NR 218 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szczegielniaka
202313.04.2023
23
UCHWAŁA NR 217 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Yousifowi Naem Khalafowi stopnia doktora
202313.04.2023
22
UCHWAŁA NR 216 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Simantowi Shankarowi Bharti stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202313.04.2023
21
UCHWAŁA NR 215 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Ewie Flaszyńskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202313.04.2023
20
UCHWAŁA NR 214 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia Komisji do przygotowania projektu oceny poziomu badań w naukach o polityce i administracji oraz naukach o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim w odniesieniu do standardów międzynarodowych
202313.04.2023
19
UCHWAŁA NR 213 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Komisji Konkursowej na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
202316.03.2023
18
UCHWAŁA NR 212 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Komisjach Konkursowych powoływanych do oceny aplikacji w konkursach na stanowiska nauczycieli akademickich w Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (CESS) Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
202316.03.2023
17
UCHWAŁA NR 211 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Zielińskiej
202316.03.2023
16
UCHWAŁA NR 210 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Zielińskiej
202316.03.2023
15
UCHWAŁA NR 209 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Oliwii Piskowskiej
202316.03.2023
14
UCHWAŁA NR 208 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgra Grzegorza Rzeźnika
202316.03.2023
13
UCHWAŁA NR 207 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Łukaszuka
202316.03.2023
12
UCHWAŁA NR 206 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Kugla
202316.03.2023
1 - 30Dalej