Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(87)
87
UCHWAŁA NR 86 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anity Budziszewskiej
202104.11.2021
86
UCHWAŁA NR 85 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Valentiny Prudskaya
202104.11.2021
85
UCHWAŁA NR 84 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Robertowi Nahapetyanowi
202104.11.2021
84
UCHWAŁA NR 83 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Kobzie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202104.11.2021
83
UCHWAŁA NR 82 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany egzaminatora do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego
202114.10.2021
82
UCHWAŁA NR 81 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany egzaminatora do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej nauki o bezpieczeństwie
202114.10.2021
81
UCHWAŁA NR 80 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany egzaminatora do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej nauki o bezpieczeństwie
202114.10.2021
80
UCHWAŁA NR 79 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Wojciecha Mincewicza
202114.10.2021
79
UCHWAŁA NR 78 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr Katarzyny Skiert-Andrzejuk
202114.10.2021
78
UCHWAŁA NR 77 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Anity Budziszewskiej
202114.10.2021
77
UCHWAŁA NR 76 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Gocłowskiej-Bolek w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202114.10.2021
76
UCHWAŁA NR 75 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Radzie Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202114.10.2021
75
UCHWAŁA NR 74 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Komisji Konkursowej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202123.09.2021
74
UCHWAŁA NR 73 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Adama Kądzieli
202123.09.2021
73
UCHWAŁA NR 72 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Ivanny Kyliushyk
202123.09.2021
72
UCHWAŁA NR 71 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Kamila Matuszczyka
202123.09.2021
71
UCHWAŁA NR 70 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Radosława Fellnera
202123.09.2021
70
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 23 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji mgr. Łukasza Dembskiego
202123.09.2021
69
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Tarasa Myshlyayeva
202123.09.2021
68
UCHWAŁA NR 67 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania dr. Jarosława Jastrzębskiego od uchwały nr 26 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
202123.09.2021
67
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania dr Ewy Zieliński od uchwały nr 16 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
202123.09.2021
66
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Gocłowskiej-Bolek w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202123.09.2021
65
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 23 września 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Klaudynie Szczupak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202123.09.2021
64
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie w Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisko adiunkta z habilitacją w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistycznego UW
202124.06.2021
63
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania mgr. Jakuba Lacherta od uchwały nr 10 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej
202124.06.2021
62
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 45 Rady Naukowej Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie mgr. Daniela Mieniewskiego
202124.06.2021
61
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Fellnera
202124.06.2021
60
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Kamila Matuszczyka
202124.06.2021
59
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN  NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Igorowi Dobrzenieckiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

202124.06.2021
58
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI ORAZ NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Jaskólskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
202124.06.2021
1 - 30Dalej