Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(96)
96
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wnioskowania przez Stałe Komisje Doktorskie o wyróżnienia rozpraw doktorskich
202006.10.2020
95
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady w Komisji ds. Zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
202006.10.2020
94
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady w Komisji Konkursowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
202006.10.2020
93
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela dyscypliny nauki prawne w Komisji Konkursowej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202006.10.2020
92
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Górskiemu stopnia doktora
202006.10.2020
91
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Beaty Słomki
202006.10.2020
90
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mariuszowi Rypinie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
89
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Markowi Grzywaczowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
88
UCHWAŁA NR 102 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Pacosze w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
87
UCHWAŁA NR 101 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Janowi Lipskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
86
UCHWAŁA NR 100 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Stanisławowi Michałowskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
85
UCHWAŁA NR 99 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Piotrowi Kuźnickiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
84
UCHWAŁA NR 98 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie opinii Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne UW dotyczącej odwołania złożonego przez dr Annę Kryniecką-Piotrak do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
202006.10.2020
83
UCHWAŁA NR 97 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Arwidowi Mednisowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
82
UCHWAŁA NR 96 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Hadrowicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
81
UCHWAŁA NR 95 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne
202010.09.2020
80
UCHWAŁA NR 94 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia dr hab. Aldony Nawój-Śleszyński, prof. UŁ na członka Komisji ds. oceny dorobku w związku z wszczęciem procedury awansu wewnętrznego dr. hab. Tomasza Przesławskiego na stanowisko profesora uczelni
202010.09.2020
79
UCHWAŁA NR 93 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, składu komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Tomaszewskiego
202010.09.2020
78
UCHWAŁA NR 92 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Górskiemu stopnia doktora
202010.09.2020
77
UCHWAŁA NR 91 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Katarzyny Kamińskiej
202010.09.2020
76
UCHWAŁA NR 90 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Jana Siudeckiego
202010.09.2020
75
UCHWAŁA NR 89 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Patrykowi Sadłowskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202010.09.2020
74
UCHWAŁA NR 88 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Szczuckiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202010.09.2020
73
UCHWAŁA NR 87 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marii Nowak w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202010.09.2020
72
UCHWAŁA NR 86 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Łukaszowi Żelechowskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202010.09.2020
71
UCHWAŁA NR 85 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Cezaremu Błaszczykowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202010.09.2020
70
UCHWAŁA NR 84 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Wojtaszek-Mik w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202010.09.2020
69
UCHWAŁA NR 83 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Janowi Podkowikowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202010.09.2020
68
OBWIESZCZENIE NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 27 sierpnia 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 49 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odmowy prowadzenia postępowania w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jarosławowi Jastrzębskiemu przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Prawne
202027.08.2020
67
UCHWAŁA NR 82 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie współpracy ze Szkołą Doktorską Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
202030.06.2020
1 - 30Dalej