Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(63)
63
UCHWAŁA NR 369 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie nauki prawne
202329.05.2023
62
UCHWAŁA NR 368 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 287 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotorki mgr Kingi Krystyny Jaszczyk
202324.04.2023
61
UCHWAŁA NR 367 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Marii Anny Dalkowskiej
202324.04.2023
60
UCHWAŁA NR 366 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Alicji Majdańskiej
202324.04.2023
59
UCHWAŁA NR 365 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Ryszarda Adamczyka
202324.04.2023
58
UCHWAŁA NR 364 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Jarosławskiej-Gurgacz
202324.04.2023
57
UCHWAŁA NR 363 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Moniki Jowity Wrzecionkowskiej
202324.04.2023
56
UCHWAŁA NR 362 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Oskara Mateusza Sobolewskiego
202324.04.2023
55
UCHWAŁA NR 361 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Wojciecha Jana Dąbrowskiego
202324.04.2023
54
UCHWAŁA NR 360 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 282 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Adama Jasińskiego
202324.04.2023
53
UCHWAŁA NR 359 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Anny Przewor
202324.04.2023
52
UCHWAŁA NR 358 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Anny Krystyny Szymańskiej
202324.04.2023
51
UCHWAŁA NR 357 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Beacie Patrycji Walczynie-Szydełko w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202324.04.2023
50
UCHWAŁA NR 356 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotorki pomocniczej w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Bogdana Stępnia
202324.04.2023
49
UCHWAŁA NR 355 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Boguskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202324.04.2023
48
UCHWAŁA NR 354 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Karolowi Gajkowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202324.04.2023
47
UCHWAŁA NR 353 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Patrykowi Gacce w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202324.04.2023
46
UCHWAŁA NR 352 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Andrzejowi Franciszkowi Girdwoyniowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202324.04.2023
45
UCHWAŁA NR 351 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Wojciechowi Trociowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202324.04.2023
44
UCHWAŁA NR 350 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Wojciechowi Engelkingowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202324.04.2023
43
UCHWAŁA NR 349 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Plaskacza
202327.03.2023
42
UCHWAŁA NR 348 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Arturowi Piotrowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202327.03.2023
41
UCHWAŁA NR 347 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Konradowi Rydlowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202327.03.2023
40
UCHWAŁA NR 346 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Derdak
202327.03.2023
39
UCHWAŁA NR 345 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej, wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Kamila Krauschara
202327.03.2023
38
UCHWAŁA NR 344 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Adama Jana Jaworskiego
202327.03.2023
37
UCHWAŁA NR 343 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej, wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Gąski-Caruk
202327.03.2023
36
UCHWAŁA NR 342 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Cong Thiet Tran w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202327.03.2023
35
UCHWAŁA NR 341 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maximilianowi Piekutowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202327.03.2023
34
UCHWAŁA NR 340 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marcie Sznajder w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202327.03.2023
1 - 30Dalej