Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(109)
109
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022
202005.11.2020
108
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne do składu Wydziałowej Komisji ds. Zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w związku z awansem na stanowisko profesora uczelni dr hab. Joanny Osiejewicz
202002.11.2020
107
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Michała Dorociaka
202002.11.2020
106
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, składu komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Ferenca
202002.11.2020
105
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, składu komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Joanny Mazur
202002.11.2020
104
UCHWAŁA NR 118 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Kacpra Oleksego
202002.11.2020
103
UCHWAŁA NR 117 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Diany Kazimierskiej
202002.11.2020
102
UCHWAŁA NR 116 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Dzik
202002.11.2020
101
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marii Jurek w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202002.11.2020
100
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mateuszowi Mickiewiczowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202002.11.2020
99
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie odmowy przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Nieściora
202002.11.2020
98
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jarosławowi Kuiszowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202002.11.2020
97
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Karolinie Wojciechowskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202002.11.2020
96
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wnioskowania przez Stałe Komisje Doktorskie o wyróżnienia rozpraw doktorskich
202006.10.2020
95
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady w Komisji ds. Zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
202006.10.2020
94
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady w Komisji Konkursowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
202006.10.2020
93
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela dyscypliny nauki prawne w Komisji Konkursowej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
202006.10.2020
92
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Górskiemu stopnia doktora
202006.10.2020
91
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Beaty Słomki
202006.10.2020
90
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mariuszowi Rypinie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
89
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Markowi Grzywaczowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
88
UCHWAŁA NR 102 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Pacosze w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
87
UCHWAŁA NR 101 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Janowi Lipskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
86
UCHWAŁA NR 100 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Stanisławowi Michałowskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
85
UCHWAŁA NR 99 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Piotrowi Kuźnickiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
84
UCHWAŁA NR 98 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie opinii Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne UW dotyczącej odwołania złożonego przez dr Annę Kryniecką-Piotrak do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
202006.10.2020
83
UCHWAŁA NR 97 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Arwidowi Mednisowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
82
UCHWAŁA NR 96 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Hadrowicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
202006.10.2020
81
UCHWAŁA NR 95 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne
202010.09.2020
80
UCHWAŁA NR 94 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia dr hab. Aldony Nawój-Śleszyński, prof. UŁ na członka Komisji ds. oceny dorobku w związku z wszczęciem procedury awansu wewnętrznego dr. hab. Tomasza Przesławskiego na stanowisko profesora uczelni
202010.09.2020
1 - 30Dalej