Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(36)
36
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 23 września 2020 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Beacie Żołędowskiej-Król
202023.09.2020
35
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 27 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Siudak
202023.09.2020
34
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 37 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ity Głowackiej
202023.09.2020
33
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marka Wajdy
202023.09.2020
32
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kamińskiej
202023.09.2020
31
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Kamińskiej
202023.09.2020
30
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 23 września 2020 r. w sprawie opinii Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach UW dotyczącej odwołania złożonego przez dr. Aleksandra Żołnierskiego do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
202023.09.2020
29
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 23 września 2020 r. w sprawie opinii Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach UW dotyczącej odwołania złożonego przez dr. Marcina Kowalczyka do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
202023.09.2020
28
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 23 września 2020 r. w sprawie opinii Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach UW dotyczącej odwołania złożonego przez dr Dorotę Kamisińską do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
202023.09.2020
27
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
202018.09.2020
26
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie odmowy nadania dr. Aleksandrowi Żołnierskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202014.07.2020
25
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie nadania dr Agacie Opolskiej-Bielańskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202014.07.2020
24
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk
202029.06.2020
23
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ity Głowackiej
202029.06.2020
22
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ity Głowackiej
202029.06.2020
21
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Wrońskiej
202029.06.2020
20
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie odmowy nadania dr. Marcinowi Kowalczykowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202029.06.2020
19
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Ciszka
202027.05.2020
18
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Ciszka
202027.05.2020
17
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia mgr Michaliny Guzikowskiej z egzaminu z języka obcego
202027.05.2020
16
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie odmowy nadania dr Dorocie Kamisińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202027.05.2020
15
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nadania dr. Damianowi Guzkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202027.05.2020
14
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202026.02.2020
13
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Siudak
202026.02.2020
12
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia mgr. Krystiana Majchrzaka z egzaminu z języka obcego
202026.02.2020
11
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Bąkowicz stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach 
202026.02.2020
10
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania dr. Krzysztofowi Kowalikowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202026.02.2020
9
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do składu komisji konkursowej na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego  
202029.01.2020
8
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie nadania mgr Paulinie Prędotce stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach 
202029.01.2020
7
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie nadania mgr Marcie Walkusz stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202029.01.2020
1 - 30Dalej