Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(26)
26
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów doktorskich w zakresie nowożytnego języka obcego (języka angielskiego) w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202306.09.2023
25
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Janusz-Lorkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202306.09.2023
24
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Janusz-Lorkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202306.09.2023
23
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu oceny poziomu badań w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach na Uniwersytecie Warszawskim
202328.06.2023
22
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Lovejoy
202328.06.2023
21
UCHWAŁA NR 118 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Lovejoy
202328.06.2023
20
UCHWAŁA NR 117 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Lovejoy
202328.06.2023
19
UCHWAŁA NR 116 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Mróz
202328.06.2023
18
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Mróz
202328.06.2023
17
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Mróz
202328.06.2023
16
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202331.05.2023
15
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anity Wróblewskiej
202331.05.2023
14
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nadania dr. Jarosławowi Kończakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202331.05.2023
13
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anity Wróblewskiej
202310.05.2023
12
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anity Wróblewskiej
202310.05.2023
11
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotorów w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Janusz-Lorkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202310.05.2023
10
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Moniki Janusz-Lorkowskiej
202310.05.2023
9
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu, formy oraz sposobu oceniania egzaminów doktorskich z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach
202312.04.2023
8
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Gabrieli Ewie Maniście stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202312.04.2023
7
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach do Komisji Konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich zatrudnianych do Centrum Doskonałości Nauk Społecznych (CESS), w związku z realizacją Działania I.3.3. programu IDUB
202315.03.2023
6
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków zespołu kwalifikacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024
202315.03.2023
5
UCHWAŁA NR 102 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków komisji ds. oceny śródokresowej w ramach dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2023/2024
202315.03.2023
4
UCHWAŁA NR 101 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotorki w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Markowi Janowi Szkolnikowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202315.03.2023
3
UCHWAŁA NR 100 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków zespołu kwalifikacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na rok akademicki 2023/2024
202318.01.2023
2
UCHWAŁA NR 99 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotorki w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Patrykowi Hubarowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202318.01.2023
1
UCHWAŁA NR 98 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Przemysławowi Mateuszowi Szubie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202318.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(36)
36
UCHWAŁA NR 97 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie nadania mgr Emilii Zakrzewskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202214.12.2022
35
UCHWAŁA NR 96 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie nadania mgr Dianie Rutkowskiej-Acewicz stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202214.12.2022
34
UCHWAŁA NR 95 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Jarosławowi Kończakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202214.12.2022
33
UCHWAŁA NR 94 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nadania mgr Anicie Zawiszy stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
202223.11.2022
1 - 30Dalej