Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(50)
50
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalania kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii  przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202021.09.2020
49
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania mgr Barbary Klimek od uchwały nr 18 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie nieprzyjęcia i niedopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
202030.06.2020
48
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Orszulak-Dudkowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202030.06.2020
47
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII] z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. kadrowych w sprawie awansu dr. hab. Kamila O. Kuraszkiewicza na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Orientalistycznym UW
202030.06.2020
46
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Pauliny Domagalskiej
202030.06.2020
45
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie powołania drugiego promotora w przewodzie doktorskim mgr Joanny Tomalskiej
202030.06.2020
44
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie powołania drugiego promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rosiak
202030.06.2020
43
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej oraz ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Witkowskiej-Krych
202030.06.2020
42
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jana Podniesińskiego
202030.06.2020
41
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Kornelii Sobczak
202030.06.2020
40
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. sprawie nadania mgr Iwie Kołodziejskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202030.06.2020
39
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Litwinowicz-Droździel w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202030.06.2020
38
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Romanowi Chymkowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202030.06.2020
37
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agacie Adamieckiej-Sitek w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202030.06.2020
36
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ws. zatrudnienia adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej na Wydziale Orientalistycznym UW
202002.06.2020
35
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ws. zatrudnienia adiunkta w grupie badawczo dydaktycznej na Wydziale „Artes Liberales” UW
202002.06.2020
34
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ws. zatrudnienia adiunkta w grupie badawczo dydaktycznej na Wydziale „Artes Liberales” UW
202002.06.2020
33
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej, dyscypliny  dodatkowej oraz języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Jana Podniesińskiego
202002.06.2020
32
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Siemieniec
202002.06.2020
31
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej obcego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Szpilman
202002.06.2020
30
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Anny Mik
202002.06.2020
29
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Szmigielskiej-Piotrkowskiej
202002.06.2020
28
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgr Agacie Sierbińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202002.06.2020
27
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Witeskiej-Młynarczyk w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202002.06.2020
26
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ws. zatrudnienia adiunkta w grupie badawczo dydaktycznej na Wydziale Orientalistycznym UW
202008.05.2020
25
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ws. zatrudnienia adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW
202008.05.2020
24
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ws. zatrudnienia adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW
202008.05.2020
23
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ws. zatrudnienia adiunkta w grupie badawczo dydaktycznej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
202008.05.2020
22
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji kwalifikacyjnej ws. zatrudnienia dr. Włodzimierza Pessela
202008.05.2020
21
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji kwalifikacyjnej ws. awansu dr Heleny Patzer na stanowisko adiunkta
202008.05.2020
1 - 30Dalej