Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(55)
55
UCHWAŁA NR 280 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. o wyznaczeniu przedstawiciela Rady do komisji w sprawie awansu na stanowisko profesora uczelni dr hab. Aliny Molisak
202309.05.2023
54
UCHWAŁA NR 279 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. o wyznaczeniu przedstawiciela Rady do komisji w sprawie awansu na stanowisko profesora uczelni dr. hab. Włodzimierza Pessela
202309.05.2023
53
UCHWAŁA NR 278 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. o wyznaczeniu przedstawiciela Rady do komisji w sprawie awansu na stanowisko profesora uczelni dr hab. Katarzyny Marciniak
202309.05.2023
52
UCHWAŁA NR 277 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. o wyznaczeniu przedstawiciela Rady do komisji w sprawie awansu na stanowisko profesora uczelni dr hab. Małgorzaty Litwinowicz-Droździel
202309.05.2023
51
UCHWAŁA NR 276 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 243 z dnia 7 lutego 2023 r. o wyznaczeniu przedstawiciela Rady do komisji w sprawie awansu dr hab. Olgi Drewnowskiej-Rymarz na stanowisko profesora uczelni
202309.05.2023
50
UCHWAŁA NR 275 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Sygowskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
49
UCHWAŁA NR 274 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie mgr Marii Wodzińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
48
UCHWAŁA NR 273 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie mgr. Łukaszowi Mańkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
47
UCHWAŁA NR 272 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotorów w postępowaniu o nadanie mgr Magdalenie Krzosek-Hołody stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
46
UCHWAŁA NR 271 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotorów w postępowaniu o nadanie mgr Julii Krzesickiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
45
UCHWAŁA NR 270 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie mgr Monice Dubiel stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
44
UCHWAŁA NR 269 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Cendrowskiemu stopnia doktora
202309.05.2023
43
UCHWAŁA NR 268 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Brylskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
42
UCHWAŁA NR 267 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Wojtyniak w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
41
UCHWAŁA NR 266 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Hamann w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
40
UCHWAŁA NR 265 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Brauna w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
39
UCHWAŁA NR 264 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Marlenie Wilczak stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
38
UCHWAŁA NR 263 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Kozakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
37
UCHWAŁA NR 262 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Annie Gańko stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202309.05.2023
36
UCHWAŁA NR 261 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Falskiemu
202309.05.2023
35
UCHWAŁA NR 260 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie mgr Annie Tarnawskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202304.04.2023
34
UCHWAŁA NR 259 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotorów w postępowaniu o nadanie mgr. Wojciechowi Cendrowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202304.04.2023
33
UCHWAŁA NR 258 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marii Bikont w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202304.04.2023
32
UCHWAŁA NR 257 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr Marii Piekarskiej-Baronet  stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202304.04.2023
31
UCHWAŁA NR 256 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Arturowi Rodziewiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202304.04.2023
30
UCHWAŁA NR 255 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 7 marca 2023 r. o wyznaczeniu przedstawiciela Rady do komisji w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Magdaleny Dunaj na czas nieokreślony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Polonistyki
202307.03.2023
29
UCHWAŁA NR 254 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 7 marca 2023 r. o wyznaczeniu przedstawiciela Rady do komisji w sprawie przeniesienia dr Moniki Nowakowskiej zatrudnionej na stanowisku adiunkta z grupy pracowników dydaktycznych do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Orientalistycznym
202307.03.2023
28
UCHWAŁA NR 253 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 7 marca 2023 r. o wyznaczeniu przedstawiciela Rady do komisji w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Stanisława J. Kani na czas nieokreślony na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Orientalistycznym
202307.03.2023
27
UCHWAŁA NR 252 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202307.03.2023
26
UCHWAŁA NR 251 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora  w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Brylskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202307.03.2023
1 - 30Dalej