Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(64)
64
UCHWAŁA NR 73 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim
202020.10.2020
63
UCHWAŁA NR 72 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. kadrowych w sprawie awansu dr. hab. Huberta Łaszkiewicza na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Orientalistycznym
202020.10.2020
62
UCHWAŁA NR 71 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 39 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego w przewodzie doktorskim  mgr Karoliny Szmigielskiej-Piotrkowskiej
202020.10.2020
61
UCHWAŁA NR 70 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr Tijany Vuković
202020.10.2020
60
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 20 października 2020 r. w sprawie nadania stopnia mgr Kornelii Sobczak stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii i wyróżnienie jej rozprawy doktorskiej
202020.10.2020
59
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Konradowi Kuczarze w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202020.10.2020
58
UCHWAŁA NR 67 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w Komisji Konkursowej ws. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego i Bałtystyki na Wydziale Polonistyki
202029.09.2020
57
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w Komisji Konkursowej oraz Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Ośrodku Badań nad Migracjami UW w kadencji 2020-2024
202029.09.2020
56
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. kadrowych w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Huberta Łaszkiewicza na stanowisku adiunkta w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistycznego UW
202029.09.2020
55
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Grąbkowskiej
202029.09.2020
54
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 29 września 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Katarzyny Orszulak-Dudkowskiej od uchwały nr 50 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
202029.09.2020
53
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 29 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  dr Ewie Maciejewskiej-Mroczek w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202029.09.2020
52
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 29 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Czeczot w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202029.09.2020
51
OBWIESZCZENIE NR 1 Rady Naukowej Dyscypliny nauki o kulturze i religii z dnia 30 września 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 59 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii z dnia 21 września w sprawie ustalania kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202030.09.2020
50
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalania kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii  przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202021.09.2020
49
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania mgr Barbary Klimek od uchwały nr 18 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie nieprzyjęcia i niedopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
202030.06.2020
48
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Orszulak-Dudkowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202030.06.2020
47
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII] z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. kadrowych w sprawie awansu dr. hab. Kamila O. Kuraszkiewicza na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Orientalistycznym UW
202030.06.2020
46
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Pauliny Domagalskiej
202030.06.2020
45
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie powołania drugiego promotora w przewodzie doktorskim mgr Joanny Tomalskiej
202030.06.2020
44
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie powołania drugiego promotora w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Rosiak
202030.06.2020
43
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej oraz ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Witkowskiej-Krych
202030.06.2020
42
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jana Podniesińskiego
202030.06.2020
41
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Kornelii Sobczak
202030.06.2020
40
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. sprawie nadania mgr Iwie Kołodziejskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202030.06.2020
39
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Litwinowicz-Droździel w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202030.06.2020
38
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Romanowi Chymkowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202030.06.2020
37
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agacie Adamieckiej-Sitek w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
202030.06.2020
36
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ws. zatrudnienia adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej na Wydziale Orientalistycznym UW
202002.06.2020
35
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ws. zatrudnienia adiunkta w grupie badawczo dydaktycznej na Wydziale „Artes Liberales” UW
202002.06.2020
1 - 30Dalej