Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2019
1
UCHWAŁA NR 1  RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny   Nauki o kulturze i religii na kadencję 2019-2020
19.11.2019
2019
2
UCHWAŁA NR 2  RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego  Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o kulturze i religii na kadencję 2019-2020
19.11.2019
2019
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru nauczycieli akademickich do Rady dydaktycznej dla kierunków studiów  American Studies/ gospodarka przestrzenna, studia regionalne i lokalne
17.12.2019
2019
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Cieślewskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
17.12.2019
2019
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Lubańskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
17.12.2019
2019
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Igorowi Piotrowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
17.12.2019
2019
7
UCHWAŁA NR 7  RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr Dorocie Łagodzkiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
17.12.2019
2019
8
UCHWAŁA NR 8  RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Otorowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
17.12.2019
2019
9
UCHWAŁA NR 9  RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora dr. Jackowi Pająkowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
17.12.2019
2019
10
UCHWAŁA NR 10  RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr Halszce Witkowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
17.12.2019
2020
1
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim
20.01.2020
2020
2
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Zofii Smełki-Leszczyńskiej
21.01.2020
2020
3
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Sierbińskiej
21.01.2020
2020
4
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w  zakresie dyscypliny dodatkowej (filozofia) w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Maciulewicz
21.01.2020
2020
5
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Justynie Kowalskiej-Leder w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
03.03.2020
2020
6
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Włodzimierzowi Pessel w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
03.03.2020
2020
7
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie nadania mgr Zofii Smełce-Leszczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
03.03.2020
2020
8
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Gabrieli Jarzębowskiej
03.03.2020
2020
9
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu kierunkowego i  powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr Kornelii Sobczak
03.03.2020
2020
10
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwy Kołodziejskiej
03.03.2020
2020
11
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów  w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
03.03.2020
2020
12
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady – członka komisji awansowej  na stanowisko profesora uczelni dr. hab. Kacpra Pobłockiego
03.03.2020
2020
13
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady – członka komisji awansowej  na stanowisko profesora uczelni dr hab. Anny Horolets
03.03.2020
2020
14
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady – członka komisji awansowej  na stanowisko profesora uczelni dr hab. Agnieszki Kościańskiej
03.03.2020
2020
15
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady – członka komisji awansowej na stanowisko profesora uczelni dr hab. Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz
03.03.2020
2020
16
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Szmigielskiej-Piotrkowskiej
10.04.2020
2020
17
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie nieprzyjęcia i niedopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Barbary Klimek
03.03.2020
2020
18
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej (nauki o kulturze i religii) w przewodzie doktorskim mgr Izabeli Wiencek-Sielskiej
08.05.2020
2020
19
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji kwalifikacyjnej ws. zatrudnienia dr Pauliny Kwiatkowskiej
08.05.2020
2020
20
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O KULTURZE I RELIGII z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady w komisji kwalifikacyjnej ws. awansu dr. hab. Tomasza Łysaka na stanowisko profesora uczelni
08.05.2020
1 - 30Dalej