Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(81)
81
UCHWAŁA NR 437 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. opracowania raportu oceny stanu dyscypliny nauki fizyczne
202315.05.2023
80
UCHWAŁA NR 436 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne do komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Miłosza Panfila w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni
202315.05.2023
79
UCHWAŁA NR 435 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN OPUS 22 kierowanego przez prof. dr. hab. Jerzego Lewandowskiego
202315.05.2023
78
UCHWAŁA NR 434 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN SONATA BIS 12 kierowanego przez dr Magdalenę Posiadała-Zezula
202315.05.2023
77
UCHWAŁA NR 433 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach działania II.3.11 w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” kierowanego przez prof. dr. hab. Bohdana Grządkowskiego
202315.05.2023
76
UCHWAŁA NR 432 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Sanjukcie Kundu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
75
UCHWAŁA NR 431 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Sanjukcie Kundu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
74
UCHWAŁA NR 430 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Adriannie Tartas stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
73
UCHWAŁA NR 429 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Adriannie Tartas stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
72
UCHWAŁA NR 428 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Połczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
71
UCHWAŁA NR 427 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Połczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
70
UCHWAŁA NR 426 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Adamowi Kłosińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
69
UCHWAŁA NR 425 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Adamowi Kłosińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
68
UCHWAŁA NR 424 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Kacprowi Oreszczukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
67
UCHWAŁA NR 423 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Kacprowi Oreszczukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
66
UCHWAŁA NR 422 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Łopion stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
65
UCHWAŁA NR 421 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Łopion stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
64
UCHWAŁA NR 420 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jarosławowi Klamutowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
63
UCHWAŁA NR 419 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jarosławowi Klamutowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
62
UCHWAŁA NR 418 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Ferenc-Mrozek
202315.05.2023
61
UCHWAŁA NR 417 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania składów komisji egzaminacyjnych i składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Charzewskiego
202315.05.2023
60
UCHWAŁA NR 416 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Charzewskiego
202315.05.2023
59
UCHWAŁA NR 415 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Góreckiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202315.05.2023
58
UCHWAŁA NR 414 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Michałowi Drągowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202315.05.2023
57
UCHWAŁA NR 413 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Filipowi Sośnickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202315.05.2023
56
UCHWAŁA NR 412 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Beacie Brzozowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
55
UCHWAŁA NR 411 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne do komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Rafała Kasztelanica w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni
202317.04.2023
54
UCHWAŁA NR 410 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na dwóch stanowiskach adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN SONATA BIS 10 kierowanego przez dr. hab. Michała Tomzę, prof. ucz.
202317.04.2023
53
UCHWAŁA NR 409 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczego oraz adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NAWA Polskie Powroty 2019 kierowanego przez dr. Tomasza Jakubczyka
202317.04.2023
52
UCHWAŁA NR 408 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Laboratorium Kwantowych Zasobów i Informacji, działającym w ramach Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, jednostce Międzynarodowej Agendy Badawczej
202317.04.2023
1 - 30Dalej