Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(148)
148
UCHWAŁA NR 148 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny
Nauki Fizyczne do komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Tomasza Antosiewicza w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni
202108.11.2021
147
UCHWAŁA NR 147 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny
Nauki Fizyczne do stałej Komisji Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW ds. zatrudnień na stanowiskach
nauczycieli akademickich
202108.11.2021
146
UCHWAŁA NR 146 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN SHENG kierowanego przez prof. dr. hab. Jerzego Lewandowskiego
202108.11.2021
145
UCHWAŁA NR 145 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Agnieszki Młynarskiej-Cieślak
202108.11.2021
144
UCHWAŁA NR 144 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Jana Kwapisza
202108.11.2021
143
UCHWAŁA NR 143 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Markowi Pilchowi
202108.11.2021
142
UCHWAŁA NR 142 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Hue Thi Nguyen
202108.11.2021
141
UCHWAŁA NR 141 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Aleksandrowi Ramaniukowi
202108.11.2021
140
UCHWAŁA NR 140 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego dla mgr. Aleksandra Ramaniuka
202108.11.2021
139
UCHWAŁA NR 139 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania recenzentów, składów komisji egzaminacyjnych
oraz składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Aleksandry Dąbrowskiej
202108.11.2021
138
UCHWAŁA NR 138 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Aleksandry Dąbrowskiej
202108.11.2021
137
UCHWAŁA NR 137 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Maciejowi Molasowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
202108.11.2021
136
UCHWAŁA NR 136 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Jędrzejowi Kaniewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
202108.11.2021
135
UCHWAŁA NR 135 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Krzysztofowi Jachymskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
202108.11.2021
134
UCHWAŁA NR 134 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Pawłowi Capucie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
202108.11.2021
133
UCHWAŁA NR 133 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie nadania dr. Maciejowi Lisickiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
202108.11.2021
132
UCHWAŁA NR 132 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na dwóch stanowiskach adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN SONATA 14 kierowanego przez dr. Marka Lewickiego
202111.10.2021
131
UCHWAŁA NR 131 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN OPUS 19 kierowanego przez dr. hab. Rafała Demkowicza-Dobrzańskiego, prof. ucz.
202111.10.2021
130
UCHWAŁA NR 130 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki
w ramach projektu NCN SONATA BIS 9 kierowanego przez dr. Pawła Caputę
202111.10.2021
129
UCHWAŁA NR 129 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne w Radzie Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202111.10.2021
128
UCHWAŁA NR 128 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr Moniki Mycroft
202111.10.2021
127
UCHWAŁA NR 127 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Justyny Kiermasz
202111.10.2021
126
UCHWAŁA NR 126 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Stanisławowi Sołtanowi
202111.10.2021
125
UCHWAŁA NR 125 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Dmitremu Noshchence
202111.10.2021
124
UCHWAŁA NR 124 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Shi Chengowi
202111.10.2021
123
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Piotrowi Podlaskiemu
202111.10.2021
122
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Piotrowi Zdyblowi
202111.10.2021
121
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Adamowi Leszczyńskiemu
202111.10.2021
120
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania recenzentów, składów komisji egzaminacyjnych
oraz składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr. Jakuba Kierdaszuka
202111.10.2021
119
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Anny Wojtczak
202111.10.2021
1 - 30Dalej