Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(63)
63
UCHWAŁA NR 72 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w ramach projektu NCN OPUS "Dynamiczny wybór próżni w rozszerzeniach Modelu Standardowego - konsekwencje kosmologiczne w kontekście badań doświadczalnych” kierowanego przez prof. dr. hab. Zygmunta Lalaka (IFT) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
202009.07.2020
62
UCHWAŁA NR 71 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Tomasza Smołki
202023.09.2020
61
UCHWAŁA NR 70 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Jakuba Nowaka
202009.07.2020
60
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Krzysztofowi Chabudzie
202009.07.2020
59
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej
w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
mgr Krzysztofowi Chabudzie
202009.07.2020
58
UCHWAŁA NR 67 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Dongxianga Wanga
202009.07.2020
57
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Dongxianga Wanga
202023.09.2020
56
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Marty Kopeć
202009.07.2020
55
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Gabrieli Jurkiewicz
202009.07.2020
54
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Gabrieli Jurkiewicz
202009.07.2020
53
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr Gabrieli Jurkiewicz
202009.07.2020
52
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Dmitriya Yavorskiy’ego
202009.07.2020
51
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Dmitriya Yavorskiy’ego
202009.07.2020
50
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dmitriya Yavorskiy’ego
202009.07.2020
49
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie nadania mgr Magdalenie Grzeszczyk stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
202009.07.2020
48
UCHWAŁA NR 57 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie nadania mgr Emmanuelowi Olutayo Akinlabiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
202009.07.2020
47
UCHWAŁA NR 56 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich w dyscyplinie nauki fizyczne
202015.06.2020
46
UCHWAŁA NR 55 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr Dongxianga Wanga
202015.06.2020
45
UCHWAŁA NR 54 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej d/s zatrudnienia na stanowisku badawczo-dydaktycznym profesora uczelni w Zakładzie Fizyki Biomedycznej IFD UW na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach dwóch konkursów.
202015.06.2020
44
UCHWAŁA NR 53 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w IFD UW na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
202015.06.2020
43
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w ramach projektu „Nucleic Acids for Future Gene Editing” kierowanego przez dr hab. Joannę Kowalską (IFD) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
202015.06.2020
42
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w ramach projektu NCN SONATA BIS kierowanego przez dr. hab. Tomasza Antosiewicza (IGF)
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
202015.06.2020
41
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w ramach projektu NCN SONATA kierowanego przez dr. Jędrzeja Kaniewskiego (IFT)
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
202015.06.2020
40
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w ramach projektu NCN GRIEG kierowanego przez prof. dr. hab. Stefana Pokorskiego (IFT) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
202015.06.2020
39
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Marcina Zająca, wyznaczenia recenzentów oraz powołania Komisji Egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej
202015.06.2020
38
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Krzysztofowi Chabudzie stopnia doktora
202015.06.2020
37
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Hańczycowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
202015.06.2020
36
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Józefowi Tomzie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne
202015.06.2020
35
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie kryteriów, które powinni spełniać członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne powoływani przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202011.05.2020
34
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania przedstawiciela RND NF do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta badawczego w ramach projektu FNP TEAM-NET
202011.05.2020
1 - 30Dalej