Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(58)
58
UCHWAŁA NR 609 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki
202413.05.2024
57
UCHWAŁA NR 608 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN SONATA BIS 13
202413.05.2024
56
UCHWAŁA NR 607 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pani Viry Uzunovej
202413.05.2024
55
UCHWAŁA NR 606 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Ossowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202413.05.2024
54
UCHWAŁA NR 605 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Ossowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202413.05.2024
53
UCHWAŁA NR 604 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania  mgr. Maciejowi Ossowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202413.05.2024
52
UCHWAŁA NR 603 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu
w sprawie nadania mgr Monice Mietelskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202413.05.2024
51
UCHWAŁA NR 602 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Monice Mietelskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202413.05.2024
50
UCHWAŁA NR 601 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie nadania mgr. Xavierowi Forestierowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202413.05.2024
49
UCHWAŁA NR 600 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie nadania mgr. Korayowi Dinçerowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202413.05.2024
48
UCHWAŁA NR 599 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Fili stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202413.05.2024
47
UCHWAŁA NR 598 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie nadania mgr Joannie Wincukiewicz stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202413.05.2024
46
UCHWAŁA NR 597 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Fizyki
202408.04.2024
45
UCHWAŁA NR 596 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na dwóch stanowiskach adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki
202408.04.2024
44
UCHWAŁA NR 595 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów dla dyscypliny nauki fizyczne do zespołu kwalifikacyjnego Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
202408.04.2024
43
UCHWAŁA NR 594 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne do komisji ds. zatrudnienia dr hab. Beaty Brzozowskiej w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni
202408.04.2024
42
UCHWAŁA NR 593 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bogumiłowi Zalewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202408.04.2024
41
UCHWAŁA NR 592 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bogumiłowi Zalewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202408.04.2024
40
UCHWAŁA NR 591 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Bogumiłowi Zalewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202408.04.2024
39
UCHWAŁA NR 590 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Radostowi Waszkiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202408.04.2024
38
UCHWAŁA NR 589 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Radostowi Waszkiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202408.04.2024
37
UCHWAŁA NR 588 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Radostowi Waszkiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202408.04.2024
36
UCHWAŁA NR 587 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr Aleksandry Ferenc-Mrozek
202408.04.2024
35
UCHWAŁA NR 586 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania mgr Adriannie Tartas stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202408.04.2024
34
UCHWAŁA NR 585 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Chlebickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202408.04.2024
33
UCHWAŁA NR 584 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 561 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Mateuszowi Gorycy stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202408.04.2024
32
UCHWAŁA NR 583 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania dr. Johannesowi Binderowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202408.04.2024
31
UCHWAŁA NR 582 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zgłoszenia kandydata dla dyscypliny nauki fizyczne do zespołu kwalifikacyjnego Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej
202411.03.2024
30
UCHWAŁA NR 581 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie składu, zasad powoływania oraz funkcjonowania komisji ds. weryfikacji uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK
202411.03.2024
29
UCHWAŁA NR 580 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na dwóch stanowiskach adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki
202411.03.2024
28
UCHWAŁA NR 579 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską
202411.03.2024
27
UCHWAŁA NR 578 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
202411.03.2024
26
UCHWAŁA NR 577 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pana Kuntala Mondala
202411.03.2024
25
UCHWAŁA NR 576 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pana Igora de Souza Lana Antoniazzi
202411.03.2024
24
UCHWAŁA NR 575 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Manfrediemu Scaliciemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202411.03.2024
23
UCHWAŁA NR 574 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Manfrediemu Scaliciemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202411.03.2024
22
UCHWAŁA NR 573 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Manfrediemu Scaliciemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202411.03.2024
21
UCHWAŁA NR 572 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Korayowi Dinçerowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202411.03.2024
20
UCHWAŁA NR 571 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Korayowi Dinçerowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202411.03.2024
19
UCHWAŁA NR 570 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Krajewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202411.03.2024
18
UCHWAŁA NR 569 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Krajewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202411.03.2024
17
UCHWAŁA NR 568 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Winkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202411.03.2024
16
UCHWAŁA NR 567 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie nadania mgr Sanjukcie Kundu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202411.03.2024
15
UCHWAŁA NR 566 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Kozarskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202411.03.2024
14
UCHWAŁA NR 565 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Magdalenie Popielskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202411.03.2024
13
UCHWAŁA NR 564 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie uznania posiadania przez Dr. Jürgena Reutera znaczących osiągnięć w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska mgr. Krzysztofa Mękały
202419.02.2024
12
UCHWAŁA NR 563 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie nadania mgr. Tulja Varun Kondra stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202419.02.2024
11
UCHWAŁA NR 562 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie nadania mgr. Jakubowi Wiśniewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202419.02.2024
10
UCHWAŁA NR 561 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Mateuszowi Gorycy stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202419.02.2024
9
UCHWAŁA NR 560 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Bruno Cury Camargo stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202419.02.2024
8
UCHWAŁA NR 559 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 517 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Jackowi Rogali stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202419.02.2024
7
UCHWAŁA NR 558 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne do komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Krzysztofa Jachymskiego w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni
202415.01.2024
6
UCHWAŁA NR 557 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na dwóch stanowiskach adiunkta badawczego na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Działania I.3.8 w programie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
202415.01.2024
5
UCHWAŁA NR 556 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu ERC Consolidator
202415.01.2024
4
UCHWAŁA NR 555 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie nadania mgr. Jarosławowi Klamutowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202415.01.2024
3
UCHWAŁA NR 554 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie nadania mgr Karolinie Łempickiej-Mirek stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202415.01.2024
2
UCHWAŁA NR 553 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie nadania mgr Oldze Perzanowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202415.01.2024
1
UCHWAŁA NR 552 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie nadania mgr. Aleksandrowi Boguckiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202415.01.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(195)
195
UCHWAŁA NR 551 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN OPUS
202304.12.2023
194
UCHWAŁA NR 550 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Krajewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
193
UCHWAŁA NR 549 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Krajewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
192
UCHWAŁA NR 548 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Chlebickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
191
UCHWAŁA NR 547 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Chlebickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
190
UCHWAŁA NR 546 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Chlebickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
189
UCHWAŁA NR 545 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Adriannie Tartas stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
188
UCHWAŁA NR 544 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Adriannie Tartas stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
187
UCHWAŁA NR 543 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Joannie Wincukiewicz stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
186
UCHWAŁA NR 542 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Joannie Wincukiewicz stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
185
UCHWAŁA NR 541 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Alemu Golestaniemu Shishvanowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
184
UCHWAŁA NR 540 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr Klaudii Zarembie-Kopczyk stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
183
UCHWAŁA NR 539 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr Justynie Kiermasz stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
182
UCHWAŁA NR 538 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Piotrowi Wrzoskowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202304.12.2023
181
UCHWAŁA NR 537 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Piotrowi Kaźmierczakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
180
UCHWAŁA NR 536 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr Aleksandrze Ciemny stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
179
UCHWAŁA NR 535 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. inż. Łukaszowi Charzewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
178
UCHWAŁA NR 534 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Marcinowi Sobierajowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202304.12.2023
177
UCHWAŁA NR 533 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Marcinowi Pietrzakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202304.12.2023
176
UCHWAŁA NR 532 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Magdalenie Popielskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
175
UCHWAŁA NR 531 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Johannesowi Binderowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202304.12.2023
174
UCHWAŁA NR 530 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN OPUS 24 kierowanego przez dr. hab. Miłosza Panfila
202306.11.2023
173
UCHWAŁA NR 529 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN SONATA BIS 10 kierowanego przez dr. hab. Marcina Badziaka, prof. ucz.
202306.11.2023
172
UCHWAŁA NR 528 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na dwóch stanowiskach adiunkta badawczodydaktycznego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki
202306.11.2023
171
UCHWAŁA NR 527 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Kozarskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202306.11.2023
170
UCHWAŁA NR 526 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Kozarskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202306.11.2023
169
UCHWAŁA NR 525 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zmiany dyscypliny dodatkowej i powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Wiśniewskiego
202306.11.2023
168
UCHWAŁA NR 524 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie nadania mgr Annie Sosze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202306.11.2023
167
UCHWAŁA NR 523 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie nadania mgr Karolinie Połczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202306.11.2023
166
UCHWAŁA NR 522 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie nadania mgr. Adamowi Kłosińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202306.11.2023
165
UCHWAŁA NR 521 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie nadania mgr. Michałowi Siłkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202306.11.2023
164
UCHWAŁA NR 520 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie nadania mgr Małgorzacie Prokopowicz stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202306.11.2023
163
UCHWAŁA NR 519 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Mateuszowi Gorycy stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202306.11.2023
162
UCHWAŁA NR 518 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Bruno Cury Camargo stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202306.11.2023
161
UCHWAŁA NR 517 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Jackowi Rogali stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202306.11.2023
160
UCHWAŁA NR 516 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne do komisji ds. zatrudnienia dr hab. Beaty Wielgus-Kutrowskiej w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni
202309.10.2023
159
UCHWAŁA NR 515 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu Profesura NAWA 2022 kierowanego przez prof. Tomasza Taylora
202309.10.2023
158
UCHWAŁA NR 514 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Mechowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202309.10.2023
157
UCHWAŁA NR 513 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Piotrowi Suryntowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202309.10.2023
156
UCHWAŁA NR 512 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 430 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Adriannie Tartas stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202309.10.2023
155
UCHWAŁA NR 511 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Sanjukcie Kundu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202309.10.2023
154
UCHWAŁA NR 510 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Sanjukcie Kundu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202309.10.2023
153
UCHWAŁA NR 509 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tulji Varunowi Kondrze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202309.10.2023
152
UCHWAŁA NR 508 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tulji Varunowi Kondrze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202309.10.2023
151
UCHWAŁA NR 507 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Tulji Varunowi Kondrze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202309.10.2023
150
UCHWAŁA NR 506 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Łempickiej-Mirek stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202309.10.2023
149
UCHWAŁA NR 505 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Łempickiej-Mirek stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202309.10.2023
148
UCHWAŁA NR 504 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Karolinie Łempickiej-Mirek stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202309.10.2023
147
UCHWAŁA NR 503 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Wiśniewskiego
202309.10.2023
146
UCHWAŁA NR 502 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie nadania mgr. Michałowi Iglickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202309.10.2023
145
UCHWAŁA NR 501 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie nadania mgr. Adamowi Wincukiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202309.10.2023
144
UCHWAŁA NR 500 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Rechcińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202309.10.2023
143
UCHWAŁA NR 499 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie nadania mgr. Adamowi Mamotowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202309.10.2023
142
UCHWAŁA NR 498 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 9 października 2023 r. w sprawie nadania mgr Natalii Sokołowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202309.10.2023
141
UCHWAŁA NR 497 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach działania II.3.11 w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” kierowanego przez prof. dr. hab. Bohdana Grządkowskiego
202311.09.2023
140
UCHWAŁA NR 496 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady do składu komisji konkursowej w konkursie na dwa stanowiska adiunkta badawczego w ramach działania II.3.10 w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia badawcza” kierowanego przez dr. hab. Michała Tomzę, prof. ucz.
202311.09.2023
139
UCHWAŁA NR 495 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN SONATA 17 kierowanego przez dr. Piotra Hańczyca
202311.09.2023
138
UCHWAŁA NR 494 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Centrum Nowych Technologii UW w ramach projektu NCN OPUS 22 LAP kierowanego przez dr hab. Joannę Sułkowską, prof. ucz.
202311.09.2023
137
UCHWAŁA NR 493 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN OPUS 19 kierowanego przez dr. hab. Rafała Demkowicza-Dobrzańskiego, prof. ucz.
202311.09.2023
136
UCHWAŁA NR 492 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na dwóch stanowiskach adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN OPUS 22 kierowanego przez dr. hab. Michała Tomzę, prof. ucz.
202311.09.2023
135
UCHWAŁA NR 491 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN OPUS 24 kierowanego przez prof. dr. hab. Jerzego Lewandowskiego
202311.09.2023
134
UCHWAŁA NR 490 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN OPUS 19 kierowanego przez dr. hab. Macieja Molasa
202311.09.2023
133
UCHWAŁA NR 489 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Fili stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
132
UCHWAŁA NR 488 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Fili stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
131
UCHWAŁA NR 487 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Fili stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
130
UCHWAŁA NR 486 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Klaudii Zarembie-Kopczyk stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
129
UCHWAŁA NR 485 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Klaudii Zarembie-Kopczyk stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
128
UCHWAŁA NR 484 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Xavierowi Forestierowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
127
UCHWAŁA NR 483 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Xavierowi Forestierowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
126
UCHWAŁA NR 482 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Winkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
125
UCHWAŁA NR 481 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Winkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
124
UCHWAŁA NR 480 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Piotrowi Wrzoskowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
123
UCHWAŁA NR 479 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Piotrowi Wrzoskowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
122
UCHWAŁA NR 478 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie nadania mgr Aleksandrze Łopion stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
121
UCHWAŁA NR 477 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie nadania mgr. Damianowi Michalikowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
120
UCHWAŁA NR 476 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie nadania mgr. Rafałowi Masełkowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
119
UCHWAŁA NR 475 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie nadania mgr. Maciejowi Kolanowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
118
UCHWAŁA NR 474 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie nadania mgr. Kacprowi Oreszczukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202311.09.2023
117
UCHWAŁA NR 473 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie nadania mgr Ewie Łacińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202311.09.2023
116
UCHWAŁA NR 472 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Johannesowi Binderowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202311.09.2023
115
UCHWAŁA NR 471 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie nadania dr Beacie Brzozowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia osiągnięcia naukowego
202311.09.2023
114
UCHWAŁA NR 470 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027
202319.06.2023
113
UCHWAŁA NR 469 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny
Nauki Fizyczne do komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Jana Suffczyńskiego w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni
202319.06.2023
112
UCHWAŁA NR 468 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na dwóch stanowiskach adiunkta badawczego w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN WEAVE kierowanego przez dr hab. Iwonę Stachlewską, prof. ucz.
202319.06.2023
111
UCHWAŁA NR 467 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN SONATA BIS 12 kierowanego przez dr. Tomasza Stefaniuka
202319.06.2023
110
UCHWAŁA NR 466 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na dwóch stanowiskach adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN OPUS 24
kierowanego przez prof. dr. hab. Piotra Sułkowskiego
202319.06.2023
109
UCHWAŁA NR 465 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN SONATA 18
kierowanego przez dr. Marcina Warmińskiego
202319.06.2023
108
UCHWAŁA NR 464 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN MAESTRO 14 kierowanego przez prof. dr. hab. Ryszarda Buczyńskiego
202319.06.2023
107
UCHWAŁA NR 463 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w eksternistycznym postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bogumiłowi Zalewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
106
UCHWAŁA NR 462 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Adamowi Kubieli stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
105
UCHWAŁA NR 461 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Korayowi Dinçerowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
104
UCHWAŁA NR 460 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Korayowi Dinçerowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
103
UCHWAŁA NR 459 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Alemu Golestaniemu Shishvanowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
102
UCHWAŁA NR 458 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej oraz komisji egzaminacyjnej z języka obcego nowożytnego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Alemu Golestaniemu Shishvanowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
101
UCHWAŁA NR 457 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Siłkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
100
UCHWAŁA NR 456 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Siłkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
99
UCHWAŁA NR 455 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Justynie Kiermasz stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
98
UCHWAŁA NR 454 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Justynie Kiermasz stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
97
UCHWAŁA NR 453 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Oldze Perzanowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
96
UCHWAŁA NR 452 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Oldze Perzanowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
95
UCHWAŁA NR 451 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Iglickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
94
UCHWAŁA NR 450 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Iglickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
93
UCHWAŁA NR 449 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Sosze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
92
UCHWAŁA NR 448 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Sosze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
91
UCHWAŁA NR 447 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Adamowi Wincukiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
90
UCHWAŁA NR 446 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Adamowi Wincukiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
89
UCHWAŁA NR 445 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania składów komisji
egzaminacyjnych i składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Łabęckiego
202319.06.2023
88
UCHWAŁA NR 444 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Łabęckiego
202319.06.2023
87
UCHWAŁA NR 443 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr. Macieja Łabęckiego
202319.06.2023
86
UCHWAŁA NR 442 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania składów komisji egzaminacyjnych i składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Pietrzaka
202319.06.2023
85
UCHWAŁA NR 441 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Marianowi Dovgialo stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
84
UCHWAŁA NR 440 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr Marcie Kopeć stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
83
UCHWAŁA NR 439 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr Joannie Krasowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202319.06.2023
82
UCHWAŁA NR 438 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Jackowi Rogali stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202319.06.2023
81
UCHWAŁA NR 437 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. opracowania raportu oceny stanu dyscypliny nauki fizyczne
202315.05.2023
80
UCHWAŁA NR 436 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne do komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Miłosza Panfila w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni
202315.05.2023
79
UCHWAŁA NR 435 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN OPUS 22 kierowanego przez prof. dr. hab. Jerzego Lewandowskiego
202315.05.2023
78
UCHWAŁA NR 434 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN SONATA BIS 12 kierowanego przez dr Magdalenę Posiadała-Zezula
202315.05.2023
77
UCHWAŁA NR 433 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach działania II.3.11 w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” kierowanego przez prof. dr. hab. Bohdana Grządkowskiego
202315.05.2023
76
UCHWAŁA NR 432 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Sanjukcie Kundu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
75
UCHWAŁA NR 431 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Sanjukcie Kundu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
74
UCHWAŁA NR 430 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Adriannie Tartas stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
73
UCHWAŁA NR 429 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Adriannie Tartas stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
72
UCHWAŁA NR 428 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Połczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
71
UCHWAŁA NR 427 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Połczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
70
UCHWAŁA NR 426 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Adamowi Kłosińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
69
UCHWAŁA NR 425 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Adamowi Kłosińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
68
UCHWAŁA NR 424 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Kacprowi Oreszczukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
67
UCHWAŁA NR 423 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Kacprowi Oreszczukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
66
UCHWAŁA NR 422 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Łopion stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
65
UCHWAŁA NR 421 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Łopion stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
64
UCHWAŁA NR 420 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jarosławowi Klamutowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
63
UCHWAŁA NR 419 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jarosławowi Klamutowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
62
UCHWAŁA NR 418 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Ferenc-Mrozek
202315.05.2023
61
UCHWAŁA NR 417 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz powołania składów komisji egzaminacyjnych i składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Charzewskiego
202315.05.2023
60
UCHWAŁA NR 416 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Charzewskiego
202315.05.2023
59
UCHWAŁA NR 415 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Góreckiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202315.05.2023
58
UCHWAŁA NR 414 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Michałowi Drągowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202315.05.2023
57
UCHWAŁA NR 413 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Filipowi Sośnickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202315.05.2023
56
UCHWAŁA NR 412 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Beacie Brzozowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych
202315.05.2023
55
UCHWAŁA NR 411 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne do komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Rafała Kasztelanica w drodze awansu wewnętrznego na stanowisku profesora uczelni
202317.04.2023
54
UCHWAŁA NR 410 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI FIZYCZNE z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej ds. zatrudnienia na dwóch stanowiskach adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki w ramach projektu NCN SONATA BIS 10 kierowanego przez dr. hab. Michała Tomzę, prof. ucz.
202317.04.2023
1 - 200Dalej