Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(128)
128
UCHWAŁA NR 128 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NCN OPUS LAP
202125.11.2021
127
UCHWAŁA NR 127 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NCN OPUS
202125.11.2021
126
UCHWAŁA NR 126 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji ds. zatrudnienia adiunkta na czas nieokreślony w CeNT
202125.11.2021
125
UCHWAŁA NR 125 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. Piotrowi Orłowskiemu
202125.11.2021
124
UCHWAŁA NR 124 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. Kacprowi Koterasowi
202125.11.2021
123
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz komisji doktorskiej do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Sebastianowi Planerowi stopnia doktora
202125.11.2021
122
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Patrzałkowi stopnia doktora
202125.11.2021
121
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Rybkowskiej-Kucharczyk
202125.11.2021
120
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalii Rybkowskiej-Kucharczyk
202125.11.2021
119
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Aleksandra Kuriaty
202125.11.2021
118
UCHWAŁA NR 118 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu doktorskiego z języka  obcego nowożytnego oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Boczara
202125.11.2021
117
UCHWAŁA NR 117 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Iwonie Majewskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202125.11.2021
116
UCHWAŁA NR 116 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Sylwii Berbeć w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202125.11.2021
115
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Marioli Wickiej
202125.11.2021
114
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marioli Wickiej
202125.11.2021
113
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NCN OPUS LAP
202121.10.2021
112
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NCN SONATA BIS
202121.10.2021
111
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyboru nauczycieli akademickich do Rady Dydaktycznej Centrum Nauk Sądowych UW
202121.10.2021
110
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz komisji doktorskiej do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Patrzałkowi stopnia doktora
202121.10.2021
109
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz kreślenia wytycznych dla Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Justynie Bzurze stopnia doktora
202121.10.2021
108
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Roberta Deca
202121.10.2021
107
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Roberta Deca
202121.10.2021
106
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Młodzikowskiej-Pieńko w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202121.10.2021
105
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Mierzwie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202121.10.2021
104
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Tomaszowi Łęckiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202121.10.2021
103
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Sylwii Kutniewskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202121.10.2021
102
UCHWAŁA NR 102 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Mihailsowi Arhangelskisowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202121.10.2021
101
UCHWAŁA NR 101 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Matyszewskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202121.10.2021
100
UCHWAŁA NR 100 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Adamowi Mieczkowskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202121.10.2021
99
UCHWAŁA NR 99 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne do Rady Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202121.10.2021
1 - 30Dalej