Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(56)
56
UCHWAŁA NR 621 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 465 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Budniak
202423.05.2024
55
UCHWAŁA NR 620 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Dorocie Szepke stopnia doktora
202423.05.2024
54
UCHWAŁA NR 619 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. Aleksandrze Lianie stopnia doktora
202423.05.2024
53
UCHWAŁA NR 618 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Sylwii Parzyszek stopnia doktora
202423.05.2024
52
UCHWAŁA NR 617 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. Aleksandrze Lianie stopnia doktora
202423.05.2024
51
UCHWAŁA NR 616 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. Aleksandrze Lianie stopnia doktora
202423.05.2024
50
UCHWAŁA NR 615 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Andrzejowi Gaworowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202423.05.2024
49
UCHWAŁA NR 614 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nadania dr Agnieszce Krogul-Sobczak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202423.05.2024
48
UCHWAŁA NR 613 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jakubowi Karasińskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202423.05.2024
47
UCHWAŁA NR 612 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Wolskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202423.05.2024
46
UCHWAŁA NR 611 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Michalskiemu stopnia doktora
202425.04.2024
45
UCHWAŁA NR 610 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie zakresu egzaminu specjalizacyjnego  oraz powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Michalskiemu stopnia doktora
202425.04.2024
44
UCHWAŁA NR 609 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Michałowi Michalskiemu stopnia doktora
202425.04.2024
43
UCHWAŁA NR 608 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Piotrowi Szustakiewiczowi stopnia doktora
202425.04.2024
42
UCHWAŁA NR 607 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Piotrowi Szustakiewiczowi stopnia doktora
202425.04.2024
41
UCHWAŁA NR 606 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Małgorzacie Rogozińskiej stopnia doktora
202425.04.2024
40
UCHWAŁA NR 605 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Małgorzacie Rogozińskiej stopnia doktora
202425.04.2024
39
UCHWAŁA NR 604 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Kamili Pruszkowskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.04.2024
38
UCHWAŁA NR 603 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Krystynie Maslowskiej-Jarzynie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.04.2024
37
UCHWAŁA NR 602 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Mateuszowi Domańskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.04.2024
36
UCHWAŁA NR 601 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Arturowi Brzezickiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.04.2024
35
UCHWAŁA NR 600 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie  nadania stopnia doktora habilitowanego dr Maurze Malińskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.04.2024
34
UCHWAŁA NR 599 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Wójcikowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.04.2024
33
UCHWAŁA NR 598 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia kandydata do Zespołu Kwalifikacyjnego Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej
202421.03.2024
32
UCHWAŁA NR 597 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Sobolewskiej stopnia doktora
202421.03.2024
31
UCHWAŁA NR 596 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie zakresu egzaminu specjalizacyjnego oraz powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Elżbiecie Sobolewskiej stopnia doktora
202421.03.2024
30
UCHWAŁA NR 595 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Elżbiecie Sobolewskiej stopnia doktora
202421.03.2024
29
UCHWAŁA NR 594 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Damianowi Połomskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202421.03.2024
28
UCHWAŁA NR 593 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Justynie Kryś w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202421.03.2024
27
UCHWAŁA NR 592 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Michalcowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202421.03.2024
26
UCHWAŁA NR 591 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jakubowi Karasińskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202421.03.2024
25
UCHWAŁA NR 590 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Pawłowi Urbanowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202421.03.2024
24
UCHWAŁA NR 589 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Antonowi Stasyukowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202421.03.2024
23
UCHWAŁA NR 588 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Matraszek w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202421.03.2024
22
UCHWAŁA NR 587 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NCN OPUS
202422.02.2024
21
UCHWAŁA NR 586 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów za  wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
202422.02.2024
20
UCHWAŁA NR 585 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską
202422.02.2024
19
UCHWAŁA NR 584 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 502 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w  postępowaniu w sprawie nadania mgr. Arturowi Brzezickiemu stopnia doktora
202422.02.2024
18
UCHWAŁA NR 583 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. Joannie Gaweł stopnia doktora
202422.02.2024
17
UCHWAŁA NR 582 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotorów w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. Joannie Gaweł stopnia doktora
202422.02.2024
16
UCHWAŁA NR 581 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Kamilowi Kosikowi stopnia doktora
202422.02.2024
15
UCHWAŁA NR 580 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Kamilowi Kosikowi stopnia doktora
202422.02.2024
14
UCHWAŁA NR 579 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Michalinie Zaborwskiej-Mazurkiewicz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202422.02.2024
13
UCHWAŁA NR 578 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Joelowi Cejas Sánchez w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202422.02.2024
12
UCHWAŁA NR 577 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Pawłowi Krzesińskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202422.02.2024
11
UCHWAŁA NR 576 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Maurze Malińskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202422.02.2024
10
UCHWAŁA NR 575 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NCN OPUS
202425.01.2024
9
UCHWAŁA NR 574 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Marczyk stopnia doktora
202425.01.2024
8
UCHWAŁA NR 573 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Marczyk stopnia doktora
202425.01.2024
7
UCHWAŁA NR 572 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewelinie van Wenum w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.01.2024
6
UCHWAŁA NR 571 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Aleksandrze Piwko w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.01.2024
5
UCHWAŁA NR 570 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Wójcikowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.01.2024
4
UCHWAŁA NR 569 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Wolskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.01.2024
3
UCHWAŁA NR 568 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Przemysławowi Malinowskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.01.2024
2
UCHWAŁA NR 567 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie  nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Krogul-Sobczak w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.01.2024
1
UCHWAŁA NR 566 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agacie Kowalczyk w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202425.01.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(228)
228
UCHWAŁA NR 565 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do komisji Wydziału Chemii ds. zatrudnienia na stanowisku asystenta
202321.12.2023
227
UCHWAŁA NR 564 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do komisji Wydziału Chemii ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta
202321.12.2023
226
UCHWAŁA NR 563 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nienałtowskiemu stopnia doktora
202321.12.2023
225
UCHWAŁA NR 562 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nienałtowskiemu stopnia doktora
202321.12.2023
224
UCHWAŁA NR 561 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Wojtkowiak w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202321.12.2023
223
UCHWAŁA NR 560 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Łukaszowi Kotowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202321.12.2023
222
UCHWAŁA NR 559 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Luizie Kępie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202321.12.2023
221
UCHWAŁA NR 558 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Bartoszowi Czerwieńcowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202321.12.2023
220
UCHWAŁA NR 557 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Antonowi Stasyukowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202321.12.2023
219
UCHWAŁA NR 556 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NCN OPUS LAP
202323.11.2023
218
UCHWAŁA NR 555 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Krystynie Maslowskiej-Jarzynie stopnia doktora
202323.11.2023
217
UCHWAŁA NR 554 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Krystynie Maslowskiej-Jarzynie stopnia doktora
202323.11.2023
216
UCHWAŁA NR 553 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tymoteuszowi Fularczykowi stopnia doktora
202323.11.2023
215
UCHWAŁA NR 552 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tymoteuszowi Fularczykowi stopnia doktora
202323.11.2023
214
UCHWAŁA NR 551 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Mateuszowi Domańskiemu stopnia doktora
202323.11.2023
213
UCHWAŁA NR 550 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie zakresu egzaminu specjalizacyjnego oraz powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Mateuszowi Domańskiemu stopnia doktora
202323.11.2023
212
UCHWAŁA NR 549 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. inż. Mateuszowi Domańskiemu stopnia doktora
202323.11.2023
211
UCHWAŁA NR 548 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Matyldzie Izert-Nowakowskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202323.11.2023
210
UCHWAŁA NR 547 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Aleksandrze Bucie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202323.11.2023
209
UCHWAŁA NR 546 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Jakubowi Cędrowskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202323.11.2023
208
UCHWAŁA NR 545 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Wójcikowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202323.11.2023
207
UCHWAŁA NR 544 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Pawłowi Urbanowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202323.11.2023
206
UCHWAŁA NR 543 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Matraszek w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202323.11.2023
205
UCHWAŁA NR 542 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Przemysławowi Malinowskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202323.11.2023
204
UCHWAŁA NR 541 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Skunik-Nuckowskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202323.11.2023
203
UCHWAŁA NR 540 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Hoser w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202323.11.2023
202
UCHWAŁA NR 539 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie programu MEiN
202326.10.2023
201
UCHWAŁA NR 538 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NCN SONATA
202326.10.2023
200
UCHWAŁA NR 537 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 458 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w  postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Stefanowskiej stopnia doktora
202326.10.2023
199
UCHWAŁA NR 536 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 510 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Plis stopnia doktora
202326.10.2023
198
UCHWAŁA NR 535 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Weronice Wargockiej-Matuszewskiej stopnia doktora
202326.10.2023
197
UCHWAŁA NR 534 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Weronice Wargockiej-Matuszewskiej stopnia doktora
202326.10.2023
196
UCHWAŁA NR 533 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Justynie Kryś stopnia doktora
202326.10.2023
195
UCHWAŁA NR 532 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Justynie Kryś stopnia doktora
202326.10.2023
194
UCHWAŁA NR 531 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie zakresu egzaminu specjalizacyjnego oraz powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Joelowi Cejas Sánchez stopnia doktora
202326.10.2023
193
UCHWAŁA NR 530 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Joelowi Cejas Sánchez stopnia doktora
202326.10.2023
192
UCHWAŁA NR 529 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Joelowi Cejas Sánchez stopnia doktora
202326.10.2023
191
UCHWAŁA NR 528 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie zakresu egzaminu specjalizacyjnego  oraz powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Pawłowi Krzesińskiemu stopnia doktora
202326.10.2023
190
UCHWAŁA NR 527 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Pawłowi Krzesińskiemu stopnia doktora
202326.10.2023
189
UCHWAŁA NR 526 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. inż. Pawłowi Krzesińskiemu stopnia doktora
202326.10.2023
188
UCHWAŁA NR 525 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Marcie Zaleskaya-Hernik w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202326.10.2023
187
UCHWAŁA NR 524 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Adamowi Karpińskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202326.10.2023
186
UCHWAŁA NR 523 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marcie Bickiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202326.10.2023
185
UCHWAŁA NR 522 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Wolskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202326.10.2023
184
UCHWAŁA NR 521 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszcze Krogul-Sobczak w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202326.10.2023
183
UCHWAŁA NR 520 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agacie Kowalczyk w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202326.10.2023
182
UCHWAŁA NR 519 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Janowi Krajczewskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202326.10.2023
181
UCHWAŁA NR 518 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich oraz sposobu oceniania w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.09.2023
180
UCHWAŁA NR 517 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NCN SONATA
202328.09.2023
179
UCHWAŁA NR 516 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 484 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wojtkowiak
202328.09.2023
178
UCHWAŁA NR 515 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Drwalowi stopnia doktora
202328.09.2023
177
UCHWAŁA NR 514 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Drwalowi stopnia doktora
202328.09.2023
176
UCHWAŁA NR 513 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Damianowi Połomskiemu stopnia doktora
202328.09.2023
175
UCHWAŁA NR 512 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Damianowi Połomskiemu stopnia doktora
202328.09.2023
174
UCHWAŁA NR 511 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Plis stopnia doktora
202328.09.2023
173
UCHWAŁA NR 510 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Plis stopnia doktora
202328.09.2023
172
UCHWAŁA NR 509 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Kurze stopnia doktora
202328.09.2023
171
UCHWAŁA NR 508 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Kurze stopnia doktora
202328.09.2023
170
UCHWAŁA NR 507 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Damianowi Kruszewskiemu stopnia doktora
202328.09.2023
169
UCHWAŁA NR 506 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Damianowi Kruszewskiemu stopnia doktora
202328.09.2023
168
UCHWAŁA NR 505 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Kacprzakowi stopnia doktora
202328.09.2023
167
UCHWAŁA NR 504 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Kacprzakowi stopnia doktora
202328.09.2023
166
UCHWAŁA NR 503 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Arturowi Brzezickiemu stopnia doktora
202328.09.2023
165
UCHWAŁA NR 502 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Arturowi Brzezickiemu stopnia doktora
202328.09.2023
164
UCHWAŁA NR 501 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Michalinie Zaborowskiej-Mazurkiewicz stopnia doktora
202328.09.2023
163
UCHWAŁA NR 500 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie zakresu egzaminu specjalizacyjnego oraz powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Michalinie Zaborowskiej-Mazurkiewicz stopnia doktora
202328.09.2023
162
UCHWAŁA NR 499 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Michalinie Zaborowskiej-Mazurkiewicz stopnia doktora
202328.09.2023
161
UCHWAŁA NR 498 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Michałowi Żukowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.09.2023
160
UCHWAŁA NR 497 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Barbarze Zakrzewskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.09.2023
159
UCHWAŁA NR 496 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Natalii Wisińskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.09.2023
158
UCHWAŁA NR 495 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Monice Nisiewicz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.09.2023
157
UCHWAŁA NR 494 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mariuszowi Możajewowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.09.2023
156
UCHWAŁA NR 493 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Gliździńskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.09.2023
155
UCHWAŁA NR 492 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie  nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Skunik-Nuckowskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.06.2023
154
UCHWAŁA NR 491 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie  nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Hoser w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.06.2023
153
UCHWAŁA NR 490 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NCN OPUS
202328.06.2023
152
UCHWAŁA NR 489 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie SUNGATE
202328.06.2023
151
UCHWAŁA NR 488 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NAWA Polskie Powroty
202328.06.2023
150
UCHWAŁA NR 487 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Załubiniak
202328.06.2023
149
UCHWAŁA NR 486 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Załubiniak
202328.06.2023
148
UCHWAŁA NR 485 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wojtkowiak
202328.06.2023
147
UCHWAŁA NR 484 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wojtkowiak
202328.06.2023
146
UCHWAŁA NR 483 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wojtkowiak
202328.06.2023
145
UCHWAŁA NR 482 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Doroty Stępień
202328.06.2023
144
UCHWAŁA NR 481 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Doroty Stępień
202328.06.2023
143
UCHWAŁA NR 480 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Kamili Pruszkowskiej
202328.06.2023
142
UCHWAŁA NR 479 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kamili Pruszkowskiej
202328.06.2023
141
UCHWAŁA NR 478 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Piwowar
202328.06.2023
140
UCHWAŁA NR 477 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Piwowar
202328.06.2023
139
UCHWAŁA NR 476 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Michalca
202328.06.2023
138
UCHWAŁA NR 475 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Michalca
202328.06.2023
137
UCHWAŁA NR 474 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kota
202328.06.2023
136
UCHWAŁA NR 473 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kota
202328.06.2023
135
UCHWAŁA NR 472 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Kota
202328.06.2023
134
UCHWAŁA NR 471 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Czerwieńca
202328.06.2023
133
UCHWAŁA NR 470 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Czerwieńca
202328.06.2023
132
UCHWAŁA NR 469 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Cędrowskiego
202328.06.2023
131
UCHWAŁA NR 468 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Cędrowskiego
202328.06.2023
130
UCHWAŁA NR 467 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Budniak
202328.06.2023
129
UCHWAŁA NR 466 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Budniak
202328.06.2023
128
UCHWAŁA NR 465 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Budniak
202328.06.2023
127
UCHWAŁA NR 464 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Budniak
202328.06.2023
126
UCHWAŁA NR 463 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Karolowi Kraszewskiemu stopnia doktora
202328.06.2023
125
UCHWAŁA NR 462 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Aleksandrowi Woźniakowi stopnia doktora
202328.06.2023
124
UCHWAŁA NR 461 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. Magdalenie Drzazdze stopnia doktora
202328.06.2023
123
UCHWAŁA NR 460 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. Magdalenie Drzazdze stopnia doktora
202328.06.2023
122
UCHWAŁA NR 459 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Stefanowskiej stopnia doktora
202328.06.2023
121
UCHWAŁA NR 458 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Stefanowskiej stopnia doktora
202328.06.2023
120
UCHWAŁA NR 457 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Gaworowi stopnia doktora
202328.06.2023
119
UCHWAŁA NR 456 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Gaworowi stopnia doktora
202328.06.2023
118
UCHWAŁA NR 455 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Bucie stopnia doktora
202328.06.2023
117
UCHWAŁA NR 454 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Aleksandrze Bucie stopnia doktora
202328.06.2023
116
UCHWAŁA NR 453 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Witkowskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.06.2023
115
UCHWAŁA NR 452 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Sudeepowi Sarkar w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.06.2023
114
UCHWAŁA NR 451 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewie Nawrockiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.06.2023
113
UCHWAŁA NR 450 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Joannie Macnar w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.06.2023
112
UCHWAŁA NR 449 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Kacprowi Koterasowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.06.2023
111
UCHWAŁA NR 448 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mateuszowi Kasztelanowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.06.2023
110
UCHWAŁA NR 447 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Natalii Karolak w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.06.2023
109
UCHWAŁA NR 446 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Kamińskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.06.2023
108
UCHWAŁA NR 445 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agacie Kowalczyk w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.06.2023
107
UCHWAŁA NR 444 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Janowi Krajczewskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne
202328.06.2023
106
UCHWAŁA NR 443 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji oceniającej w procedurze awansu wewnętrznego w CeNT
202325.05.2023
105
UCHWAŁA NR 442 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NAWA Polskie Powroty
202325.05.2023
104
UCHWAŁA NR 441 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NCBiR LIDER
202325.05.2023
103
UCHWAŁA NR 440 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w projekcie NCN OPUS
202325.05.2023
102
UCHWAŁA NR 439 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do komisji do rozpatrzenia konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
202325.05.2023
101
UCHWAŁA NR 438 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Załubiniak
202325.05.2023
100
UCHWAŁA NR 437 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie uściślenia tematu rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Czerwieńca
202325.05.2023
99
UCHWAŁA NR 436 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny van Wenum
202325.05.2023
98
UCHWAŁA NR 435 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny van Wenum
202325.05.2023
97
UCHWAŁA NR 434 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Eweliny van Wenum
202325.05.2023
96
UCHWAŁA NR 433 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Piotrowi Szustakiewiczowi stopnia doktora
202325.05.2023
95
UCHWAŁA NR 432 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Plis stopnia doktora
202325.05.2023
94
UCHWAŁA NR 431 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nienałtowskiemu stopnia doktora
202325.05.2023
93
UCHWAŁA NR 430 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Nienałtowskiemu stopnia doktora
202325.05.2023
92
UCHWAŁA NR 429 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. Aleksandrze Lianie stopnia doktora
202325.05.2023
91
UCHWAŁA NR 428 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr inż. Aleksandrze Lianie stopnia doktora
202325.05.2023
90
UCHWAŁA NR 427 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Łukaszowi Kurze stopnia doktora
202325.05.2023
89
UCHWAŁA NR 426 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Łukaszowi Kurze stopnia doktora
202325.05.2023
88
UCHWAŁA NR 425 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Damianowi Kruszewskiemu stopnia doktora
202325.05.2023
87
UCHWAŁA NR 424 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Damianowi Kruszewskiemu stopnia doktora
202325.05.2023
86
UCHWAŁA NR 423 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Kamilowi Kosikowi stopnia doktora
202325.05.2023
85
UCHWAŁA NR 422 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI CHEMICZNE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. inż. Kamilowi Kosikowi stopnia doktora
202325.05.2023
1 - 200Dalej