Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(74)
74
UCHWAŁA NR 89 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania komisji nostryfikacyjnej w postępowaniu w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego dr. Kumara Pranaw
202012.10.2020
73
UCHWAŁA NR 88 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Daszczuk
202012.10.2020
72
UCHWAŁA NR 87 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Karnkowskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202012.10.2020
71
UCHWAŁA NR 86 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agacie Jaskulskiej
202012.10.2020
70
UCHWAŁA NR 85 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej i powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agacie Jaskulskiej
202012.10.2020
69
UCHWAŁA NR 84 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Eysmont
202012.10.2020
68
UCHWAŁA NR 83 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej i powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Eysmont
202012.10.2020
67
UCHWAŁA NR 82 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej biologii w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Witolda Bubnickiego
202012.10.2020
66
UCHWAŁA NR 81 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej biologii w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Niżyńskiego
202012.10.2020
65
UCHWAŁA NR 80 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotorów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Władysławowi Średniawie
202012.10.2020
64
UCHWAŁA NR 79 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Kamilowi Frankiewiczowi
202012.10.2020
63
UCHWAŁA NR 78 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Micheli Corsini
202012.10.2020
62
UCHWAŁA NR 77 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nadania mgr. Michałowi Markowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202012.10.2020
61
UCHWAŁA NR 76 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nadania mgr Jagodzie Płaczkiewicz stopnia doktora
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202012.10.2020
60
UCHWAŁA NR 75 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nadania mgr. Przemysławowi Decewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202012.10.2020
59
UCHWAŁA NR 74 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 59 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do rady przez Rektora
202017.09.2020
58
UCHWAŁA NR 73 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Alicji Pawelec-Olesińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202002.09.2020
57
UCHWAŁA NR 72 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Tracz-Budzie stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202002.09.2020
56
UCHWAŁA NR 71 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Klimczewskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202002.09.2020
55
UCHWAŁA NR 70 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Dianie Mikiewicz stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202002.09.2020
54
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Aleksandrze Sulkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202002.09.2020
53
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Vladyslavie Liudkovskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202002.09.2020
52
UCHWAŁA NR 67 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Natalii Gumińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202002.09.2020
51
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej biologii w przewodzie doktorskim mgr Jagody Płaczkiewicz 
202002.09.2020
50
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim  mgr Joanny Gawlik
202002.09.2020
49
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie poszerzenia składu Zespołu ds. ewaluacji działalności naukowej w ramach dyscypliny nauki biologiczne
202002.09.2020
48
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie ustalenia liczby, zakresu i formy egzaminów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w ramach dyscypliny nauki biologiczne
202002.09.2020
47
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Burdziej
202002.09.2020
46
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia jednego przedstawiciela Rady do trzech komisji konkursowych w ramach Działania I.3.4.
202002.09.2020
45
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 02 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Piechowskiego
202002.09.2020
1 - 30Dalej