Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(108)
108
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej działalność i osiągnięcia naukowe nauczycieli akademickich, podlegających ocenie okresowej w roku 2021
202118.10.2021
107
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Łazickiej
202118.10.2021
106
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 18 października 2021 r. w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łazickiej
202118.10.2021
105
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Bartoszowi Mierzejewskiemu
202118.10.2021
104
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany języka i tytułu rozprawy doktorskiej mgr Doroty Dwużnik-Szarek
202118.10.2021
103
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 18 października 2021 r. w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Góreckiego
202118.10.2021
102
UCHWAŁA NR 102 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 18 października 2021 r. w sprawie uściślenia tytułu rozprawy doktorskiej i wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Góreckiego
202118.10.2021
101
UCHWAŁA NR 101 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 18 października 2021 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pani Smity Priyadarshini Pilla
202118.10.2021
100
UCHWAŁA NR 100 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Baczyńskiemu
202118.10.2021
99
UCHWAŁA NR 99 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne do Rady Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202118.10.2021
98
UCHWAŁA NR 98 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania komisji Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne do spraw nostryfikacji stopni naukowych
202120.09.2021
97
UCHWAŁA NR 97 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Aleksandrze Owczarek
202120.09.2021
96
UCHWAŁA NR 96 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Sebastiana Jelenia
202120.09.2021
95
UCHWAŁA NR 95 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Bykowskiemu
202120.09.2021
94
UCHWAŁA NR 94 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Bykowskiemu
202120.09.2021
93
UCHWAŁA NR 93 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Bykowskiemu
202120.09.2021
92
UCHWAŁA NR 92 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Wójtowicz
202120.09.2021
91
UCHWAŁA NR 91 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany języka rozprawy doktorskiej i wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Wójtowicz
202120.09.2021
90
UCHWAŁA NR 90 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Świsia i powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej biologii
202120.09.2021
89
UCHWAŁA NR 89 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej w projekcie NCN OPUS 19
202120.09.2021
88
UCHWAŁA NR 88 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Grzelak
202120.09.2021
87
UCHWAŁA NR 87 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Sazii Kunvar
202120.09.2021
86
UCHWAŁA NR 86 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania dr Annie Karnkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202120.09.2021
85
UCHWAŁA NR 85 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania mgr. Kamilowi Frankiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202120.09.2021
84
UCHWAŁA NR 84 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Tołkacz stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202120.09.2021
83
UCHWAŁA NR 83 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 20 września 2021 r. w sprawie nadania mgr. Marcinowi Lipcowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202120.09.2021
82
UCHWAŁA NR 82 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Justyny Ryniewicz
202130.06.2021
81
UCHWAŁA NR 81 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pani Suelen Baggio
202130.06.2021
80
UCHWAŁA NR 80 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania mgr. Zhendong Yang stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202130.06.2021
79
UCHWAŁA NR 79 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania mgr Marcie Piotrowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
202130.06.2021
1 - 30Dalej