Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2019
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne na kadencję 2019-2020
18.11.2019
2019
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne na kadencję 2019-2020
18.11.2019
2019
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Kloch w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
25.11.2019
2019
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Barabasz w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
25.11.2019
2019
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Barbarze Świerczek-Lasek w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
25.11.2019
2019
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Pawlikowskiego
25.11.2019
2019
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Somayeh Shahmoradi Ghahe
25.11.2019
2019
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Markowskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
16.12.2019
2019
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Małeckiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
16.12.2019
2019
10
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Sewerynowi Mroczkowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
16.12.2019
2019
11
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Renacie Godlewskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
16.12.2019
2019
12
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Monice Asztemborskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
16.12.2019
2019
13
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Kobielakowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
16.12.2019
2019
14
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Andrzejowi Mikulskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
16.12.2019
2019
15
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. n. med. Tomaszowi Jagielskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
16.12.2019
2020
1
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania I Komisji Doktorskiej – Biologii Molekularnej RND do podejmowania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
13.01.2020
2020
2
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania II Komisji Doktorskiej – Biologii Komórki i Organizmu RND do podejmowania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
13.01.2020
2020
3
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania III Komisji Doktorskiej – Biologii Środowiskowej RND do podejmowania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
13.01.2020
2020
4
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba W. Bubnickiego
13.01.2020
2020
5
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Somayeh Shahmoradi Ghahe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
13.01.2020
2020
6
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Renacie Welc-Falęciak w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
13.01.2020
2020
7
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim
13.01.2020
2020
8
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNEz dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady w komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT UW)
13.01.2020
2020
9
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne do składu komisji ds. oceny samodzielnych nauczycieli akademickich
24.02.2020
2020
10
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne do składu komisji ds. oceny innych nauczycieli akademickich
24.02.2020
2020
11
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne do składu komisji ds. nagród naukowych i dydaktycznych
24.02.2020
2020
12
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kierunkowego egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej biologii mgr Katarzyny Klimczewskiej
24.02.2020
2020
13
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kierunkowego egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej biologii mgr Aleksandry Sulkowskiej
24.02.2020
2020
14
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Krawczak stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
24.02.2020
2020
15
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI BIOLOGICZNE z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Poszytkowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
24.02.2020
1 - 30Dalej