Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(68)
68
UCHWAŁA NR 296 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydata z ramienia Rady do Komisji ds. konkursu na stanowisko adiunkta badawczego
202329.06.2023
67
UCHWAŁA NR 295 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego dr. Ryhora Nikalayeu
202329.06.2023
66
UCHWAŁA NR 294 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Maciejowi Wiśniewolskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202329.06.2023
65
UCHWAŁA NR 293 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Pawłowi Rzążewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202329.06.2023
64
UCHWAŁA NR 292 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej i recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Rafałowi Stefańskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202329.06.2023
63
UCHWAŁA NR 291 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej i recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Błażejowi Osińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202329.06.2023
62
UCHWAŁA NR 290 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Piotrowi Podolskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202329.06.2023
61
UCHWAŁA NR 289 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia egzaminatora egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Gory
202329.06.2023
60
UCHWAŁA NR 288 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej, powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia egzaminatora egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Dębowskiego
202329.06.2023
59
UCHWAŁA NR 287 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Poszewieckiej
202329.06.2023
58
UCHWAŁA NR 286 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w zmiany uchwały nr 279 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka I Informatyka z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Sebastiana Stawickiego
202329.06.2023
57
UCHWAŁA NR 285 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Maciejowi Skórskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202329.06.2023
56
UCHWAŁA NR 284 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027
202325.05.2023
55
UCHWAŁA NR 283 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Senbai Kangowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202325.05.2023
54
UCHWAŁA NR 282 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej i recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania mgr Shadi Darvish Shafighi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202325.05.2023
53
UCHWAŁA NR 281 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Polaczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202325.05.2023
52
UCHWAŁA NR 280 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Gałązce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202325.05.2023
51
UCHWAŁA NR 279 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Sebastiana Stawickiego
202325.05.2023
50
UCHWAŁA NR 278 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Agnieszce Mykowieckiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka i wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202325.05.2023
49
UCHWAŁA NR 277 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Puławskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202325.05.2023
48
UCHWAŁA NR 276 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Tomaszowi Piaseckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202325.05.2023
47
UCHWAŁA NR 275 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji ds. opracowania raportu oceny stanu dyscyplin matematyka i informatyka
202327.04.2023
46
UCHWAŁA NR 274 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji i recenzenta do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosku w sprawie nostryfikacji stopnia doktora Pana Ryhora Nikalayeu w celu sformułowania uzasadnionej opinii dla Rady
202327.04.2023
45
UCHWAŁA NR 273 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Zielenkiewicza
202327.04.2023
44
UCHWAŁA NR 272 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Gałązce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
43
UCHWAŁA NR 271 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Pawłowi Żukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202327.04.2023
42
UCHWAŁA NR 270 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Polaczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
41
UCHWAŁA NR 269 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Danielowi Wysockiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
40
UCHWAŁA NR 268 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Magdalenie Wiertel stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
39
UCHWAŁA NR 267 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Robertowi Śmiechowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
1 - 30Dalej