Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(68)
68
UCHWAŁA NR 411 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Nagrody Naukowej Wydziału III PAN im. Wacława Sierpińskiego w 2024 r.
202427.06.2024
67
UCHWAŁA NR 410 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka mgr. Jana Wróblewskiego
202427.06.2024
66
UCHWAŁA NR 409 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej, powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia egzaminatora egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Karola Żebrowskiego
202427.06.2024
65
UCHWAŁA NR 408 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej, powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia egzaminatora egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Różańskiego
202427.06.2024
64
UCHWAŁA NR 407 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Eyadowi Kannoutowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202427.06.2024
63
UCHWAŁA NR 406 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Niklasowi Hellmerowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202427.06.2024
62
UCHWAŁA NR 405 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Niklasowi Hellmerowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202427.06.2024
61
UCHWAŁA NR 404 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Kobylińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202427.06.2024
60
UCHWAŁA NR 403 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Kobylińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202427.06.2024
59
UCHWAŁA NR 402 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Małgorzacie Gałązce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202427.06.2024
58
UCHWAŁA NR 401 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 375 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Chomieni stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202427.06.2024
57
UCHWAŁA NR 400 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie nadania mgr Mai Szlenk stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202427.06.2024
56
UCHWAŁA NR 399 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie nadania mgr. Senbaiowi Kangowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202427.06.2024
55
UCHWAŁA NR 398 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie nadania mgr. Jakubowi Świątkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202427.06.2024
54
UCHWAŁA NR 397 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie nadania mgr. Grzegorzowi Pierczyńskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202427.06.2024
53
UCHWAŁA NR 396 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie nadania mgr. Jędrzejowi Kołodziejskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202427.06.2024
52
UCHWAŁA NR 395 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 393 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Piotrowi Hofmanowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202427.06.2024
51
UCHWAŁA NR 394 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 381 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 369 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Piotrowi Szewczakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202427.06.2024
50
UCHWAŁA NR 393 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Piotrowi Hofmanowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202423.05.2024
49
UCHWAŁA NR 392 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie nadania dr. Oskarowi Skibskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka i wyróżnienia osiągnięcia habilitacyjnego
202423.05.2024
48
UCHWAŁA NR 391 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 375 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Chomieni stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202423.05.2024
47
UCHWAŁA NR 390 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jakubowi Palidze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202423.05.2024
46
UCHWAŁA NR 389 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jakubowi Palidze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202423.05.2024
45
UCHWAŁA NR 388 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Jakubowi Palidze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202423.05.2024
44
UCHWAŁA NR 387 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Markowi Sokołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202423.05.2024
43
UCHWAŁA NR 386 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Markowi Sokołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202423.05.2024
42
UCHWAŁA NR 385 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Markowi Sokołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202423.05.2024
41
UCHWAŁA NR 384 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Małgorzacie Gałązce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202423.05.2024
40
UCHWAŁA NR 383 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Bożykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202423.05.2024
39
UCHWAŁA NR 382 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie nadania mgr. Robertowi Śmiechowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202423.05.2024
38
UCHWAŁA NR 381 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 369 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Piotrowi Szewczakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202425.04.2024
37
UCHWAŁA NR 380 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania dr. Maciejowi Wiśniewolskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202425.04.2024
36
UCHWAŁA NR 379 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Lizurejowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202425.04.2024
35
UCHWAŁA NR 378 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Sadokat Malikovej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202425.04.2024
34
UCHWAŁA NR 377 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Sadokat Malikovej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202425.04.2024
33
UCHWAŁA NR 376 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Zofii Grochulskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202425.04.2024
32
UCHWAŁA NR 375 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Chomieni stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202425.04.2024
31
UCHWAŁA NR 374 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Chomieni stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202425.04.2024
30
UCHWAŁA NR 373 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Chomieni stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202425.04.2024
29
UCHWAŁA NR 372 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora dr Maryny Raievskiej
202421.03.2024
28
UCHWAŁA NR 371 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora dr Iryny Raievskiej
202421.03.2024
27
UCHWAŁA NR 370 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Annie Zych-Pawlewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202421.03.2024
26
UCHWAŁA NR 369 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Piotrowi Szewczakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202421.03.2024
25
UCHWAŁA NR 368 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie nadania dr. Łukaszowi Mikulskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202421.03.2024
24
UCHWAŁA NR 367 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 352 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 346 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów
rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Markiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202421.03.2024
23
UCHWAŁA NR 366 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Zofii Grochulskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202421.03.2024
22
UCHWAŁA NR 365 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Zofii Grochulskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202421.03.2024
21
UCHWAŁA NR 364 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Lizurejowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202421.03.2024
20
UCHWAŁA NR 363 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Lizurejowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202421.03.2024
19
UCHWAŁA NR 362 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie nadania mgr. Pawłowi Gorze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202421.03.2024
18
UCHWAŁA NR 361 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie informatyka
202429.02.2024
17
UCHWAŁA NR 360 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie matematyka
202429.02.2024
16
UCHWAŁA NR 359 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie matematyka
202429.02.2024
15
UCHWAŁA NR 358 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka w Radzie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego
202429.02.2024
14
UCHWAŁA NR 357 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosku w sprawie nostryfikacji dyplomu stopnia naukowego doktora Pani Maryny Raievskiej w celu sformułowania uzasadnionej opinii dla Rady
202429.02.2024
13
UCHWAŁA NR 356 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosku w sprawie nostryfikacji dyplomu stopnia naukowego doktora Pani Iryny Raievskiej w celu sformułowania uzasadnionej opinii dla Rady
202429.02.2024
12
UCHWAŁA NR 355 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Piotrowi Hofmanowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202429.02.2024
11
UCHWAŁA NR 354 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nadania dr. Tomaszowi Piaseckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202429.02.2024
10
UCHWAŁA NR 353 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Wnukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202429.02.2024
9
UCHWAŁA NR 352 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 346 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Markiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202429.02.2024
8
UCHWAŁA NR 351 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Mai Szlenk stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202429.02.2024
7
UCHWAŁA NR 350 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Mai Szlenk stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202429.02.2024
6
UCHWAŁA NR 349 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Mai Szlenk stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202429.02.2024
5
UCHWAŁA NR 348 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 312 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Maciejowi Wiśniewolskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202425.01.2024
4
UCHWAŁA NR 347 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 326 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Oskarowi Skibskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202425.01.2024
3
UCHWAŁA NR 346 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Markiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202425.01.2024
2
UCHWAŁA NR 345 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Dębowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202425.01.2024
1
UCHWAŁA NR 344 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie nadania mgr. Sebastianowi Stawickiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202425.01.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(115)
115
UCHWAŁA NR 343 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli dyscyplin matematyka i informatyka do Komisji ds. zatrudnień i przedłużenia zatrudnień na stanowiskach post-doc w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
202321.12.2023
114
UCHWAŁA NR 342 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jędrzejowi Kołodziejskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202321.12.2023
113
UCHWAŁA NR 341 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Markiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202321.12.2023
112
UCHWAŁA NR 340 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Maciejowi Markiewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202321.12.2023
111
UCHWAŁA NR 339 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Rafałowi Stefańskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202321.12.2023
110
UCHWAŁA NR 338 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Maciejowi Gałązce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202321.12.2023
109
UCHWAŁA NR 337 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Błażejowi Osińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202321.12.2023
108
UCHWAŁA NR 336 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie nadania mgr Barbarze Poszewieckiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202321.12.2023
107
UCHWAŁA NR 335 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia egzaminatora egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Zielenkiewicza
202330.11.2023
106
UCHWAŁA NR 334 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jędrzejowi Kołodziejskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.11.2023
105
UCHWAŁA NR 333 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Bożykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.11.2023
104
UCHWAŁA NR 332 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Grzegorzowi Pierczyńskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.11.2023
103
UCHWAŁA NR 331 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Konradowi Czechowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.11.2023
102
UCHWAŁA NR 330 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Senbaiowi Kangowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.11.2023
101
UCHWAŁA NR 329 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Jackowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.11.2023
100
UCHWAŁA NR 328 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania mgr Shadi Darvish Shafighi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202330.11.2023
99
UCHWAŁA NR 327 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania mgr Magdalenie Wiertel stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202330.11.2023
98
UCHWAŁA NR 326 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Oskarowi Skibskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.11.2023
97
UCHWAŁA NR 325 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Piotrowi Szewczakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202330.11.2023
96
UCHWAŁA NR 324 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Annie Zych-Pawlewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.11.2023
95
UCHWAŁA NR 323 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jakubowi Świątkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.10.2023
94
UCHWAŁA NR 322 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 311 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Bożykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.10.2023
93
UCHWAŁA NR 321 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Grzegorzowi Pierczyńskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.10.2023
92
UCHWAŁA NR 320 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Grzegorzowi Pierczyńskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.10.2023
91
UCHWAŁA NR 319 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jędrzejowi Kołodziejskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.10.2023
90
UCHWAŁA NR 318 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Konradowi Czechowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.10.2023
89
UCHWAŁA NR 317 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Jackowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.10.2023
88
UCHWAŁA NR 316 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania mgr. Pawłowi Żukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.10.2023
87
UCHWAŁA NR 315 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania mgr. Mohnishowi Pattathurajanowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.10.2023
86
UCHWAŁA NR 314 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania mgr. Grzegorzowi Skoraczyńskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.10.2023
85
UCHWAŁA NR 313 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Pawłowi Rzążewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.10.2023
84
UCHWAŁA NR 312 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Maciejowi Wiśniewolskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202326.10.2023
83
UCHWAŁA NR 311 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Bożykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202328.09.2023
82
UCHWAŁA NR 310 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Bożykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202328.09.2023
81
UCHWAŁA NR 309 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany zakresu z egzaminu z dyscypliny dodatkowej i zatwierdzeniu egzaminatora z egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Poszewieckiej
202328.09.2023
80
UCHWAŁA NR 308 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotorów w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Kobylińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202328.09.2023
79
UCHWAŁA NR 307 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Grzegorzowi Fabiańskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202328.09.2023
78
UCHWAŁA NR 306 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Markowi Miarce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202328.09.2023
77
UCHWAŁA NR 305 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Sanbaiowi Kangowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202328.09.2023
76
UCHWAŁA NR 304 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jakubowi Świątkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202328.09.2023
75
UCHWAŁA NR 303 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 282 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej i recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania mgr Shadi Darvish Shafighi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202328.09.2023
74
UCHWAŁA NR 302 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Polaczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202328.09.2023
73
UCHWAŁA NR 301 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania mgr. Danielowi Wysockiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202328.09.2023
72
UCHWAŁA NR 300 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Nadarze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202328.09.2023
71
UCHWAŁA NR 299 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Oskarowi Skibskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202329.09.2023
70
UCHWAŁA NR 298 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Tomaszowi Piaseckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202328.09.2023
69
UCHWAŁA NR 297 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania dr. Johnowi Noble stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202328.09.2023
68
UCHWAŁA NR 296 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydata z ramienia Rady do Komisji ds. konkursu na stanowisko adiunkta badawczego
202329.06.2023
67
UCHWAŁA NR 295 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego dr. Ryhora Nikalayeu
202329.06.2023
66
UCHWAŁA NR 294 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Maciejowi Wiśniewolskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202329.06.2023
65
UCHWAŁA NR 293 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Pawłowi Rzążewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202329.06.2023
64
UCHWAŁA NR 292 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej i recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Rafałowi Stefańskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202329.06.2023
63
UCHWAŁA NR 291 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej i recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Błażejowi Osińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202329.06.2023
62
UCHWAŁA NR 290 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Piotrowi Podolskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202329.06.2023
61
UCHWAŁA NR 289 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia egzaminatora egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Gory
202329.06.2023
60
UCHWAŁA NR 288 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej, powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia egzaminatora egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Dębowskiego
202329.06.2023
59
UCHWAŁA NR 287 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Barbary Poszewieckiej
202329.06.2023
58
UCHWAŁA NR 286 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w zmiany uchwały nr 279 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka I Informatyka z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Sebastiana Stawickiego
202329.06.2023
57
UCHWAŁA NR 285 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Maciejowi Skórskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202329.06.2023
56
UCHWAŁA NR 284 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027
202325.05.2023
55
UCHWAŁA NR 283 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Senbai Kangowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202325.05.2023
54
UCHWAŁA NR 282 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej i recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania mgr Shadi Darvish Shafighi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202325.05.2023
53
UCHWAŁA NR 281 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Polaczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202325.05.2023
52
UCHWAŁA NR 280 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Gałązce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202325.05.2023
51
UCHWAŁA NR 279 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Sebastiana Stawickiego
202325.05.2023
50
UCHWAŁA NR 278 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Agnieszce Mykowieckiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka i wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202325.05.2023
49
UCHWAŁA NR 277 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Puławskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202325.05.2023
48
UCHWAŁA NR 276 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Tomaszowi Piaseckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202325.05.2023
47
UCHWAŁA NR 275 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji ds. opracowania raportu oceny stanu dyscyplin matematyka i informatyka
202327.04.2023
46
UCHWAŁA NR 274 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji i recenzenta do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosku w sprawie nostryfikacji stopnia doktora Pana Ryhora Nikalayeu w celu sformułowania uzasadnionej opinii dla Rady
202327.04.2023
45
UCHWAŁA NR 273 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Zielenkiewicza
202327.04.2023
44
UCHWAŁA NR 272 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Gałązce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
43
UCHWAŁA NR 271 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Pawłowi Żukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202327.04.2023
42
UCHWAŁA NR 270 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Polaczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
41
UCHWAŁA NR 269 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Danielowi Wysockiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
40
UCHWAŁA NR 268 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Magdalenie Wiertel stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
39
UCHWAŁA NR 267 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Robertowi Śmiechowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
38
UCHWAŁA NR 266 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Korasowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202327.04.2023
37
UCHWAŁA NR 265 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 250 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Johnowi Noble w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
36
UCHWAŁA NR 264 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania dr. Joachimowi Jelisiejewowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka i wyróżnienia osiągnięcia habilitacyjnego
202327.04.2023
35
UCHWAŁA NR 263 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mohnishowi Pattathurajanowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.03.2023
34
UCHWAŁA NR 262 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Nadarze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.03.2023
33
UCHWAŁA NR 261 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Polaczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202330.03.2023
32
UCHWAŁA NR 260 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Magdalenie Wiertel stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202330.03.2023
31
UCHWAŁA NR 259 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Danielowi Wysockiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202330.03.2023
30
UCHWAŁA NR 258 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jakubowi Świątkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.03.2023
29
UCHWAŁA NR 257 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Rączkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.03.2023
28
UCHWAŁA NR 256 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania mgr Annie Macioszek stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.03.2023
27
UCHWAŁA NR 255 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Michałowi Ciachowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202330.03.2023
26
UCHWAŁA NR 254 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Lechowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202330.03.2023
25
UCHWAŁA NR 253 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie matematyka
202323.02.2023
24
UCHWAŁA NR 252 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
23
UCHWAŁA NR 251 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
22
UCHWAŁA NR 250 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Johnowi Noble stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202323.02.2023
21
UCHWAŁA NR 249 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie odmowy nadania dr. Marcinowi Krzywkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202323.02.2023
20
UCHWAŁA NR 248 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Robertowi Śmiechowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202323.02.2023
19
UCHWAŁA NR 247 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Nadarze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
18
UCHWAŁA NR 246 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mohnishowi Pattathurajanowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
17
UCHWAŁA NR 245 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Pawłowi Żukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
16
UCHWAŁA NR 244 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Jackowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
15
UCHWAŁA NR 243 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Jackowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
14
UCHWAŁA NR 242 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania mgr. Juliuszowi Straszyńskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
13
UCHWAŁA NR 241 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. awansu na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Fizyki
202326.01.2023
12
UCHWAŁA NR 240 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Joachimowi Jelisiejewowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202326.01.2023
11
UCHWAŁA NR 239 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Jaworskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.01.2023
10
UCHWAŁA NR 238 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Eyadowi Kannoutowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.01.2023
9
UCHWAŁA NR 237 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Eyadowi Kannoutowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.01.2023
8
UCHWAŁA NR 236 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Nadarze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.01.2023
7
UCHWAŁA NR 235 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Marcinowi Smulewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.01.2023
6
UCHWAŁA NR 234 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Polaczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202326.01.2023
5
UCHWAŁA NR 233 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Danielowi Wysockiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202326.01.2023
4
UCHWAŁA NR 232 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, wyznaczenia egzaminatora egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Skoraczyńskiego
202326.01.2023
3
UCHWAŁA NR 231 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Gałązce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202326.01.2023
2
UCHWAŁA NR 230 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Jakubowi Konckiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202326.01.2023
1
UCHWAŁA NR 229 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Hubertowi Balsamowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202326.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(107)
107
UCHWAŁA NR 228 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Johnowi Noble stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202215.12.2022
106
UCHWAŁA NR 227 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Błażejowi Osińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202215.12.2022
105
UCHWAŁA NR 226 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie nadania mgr. Michałowi Szynwelskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202215.12.2022
104
UCHWAŁA NR 225 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego dr. Kunala Dutty
202215.12.2022
103
UCHWAŁA NR 224 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Joachimowi Jelisiejewowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202224.11.2022
102
UCHWAŁA NR 223 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie nadania dr. Pawłowi Dłotko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202224.11.2022
101
UCHWAŁA NR 222 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosku w sprawie nostryfikacji stopnia doktora Pana Kunala Dutty w celu sformułowania uzasadnionej opinii dla Rady
202224.11.2022
100
UCHWAŁA NR 221 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli dyscyplin matematyka i informatyka do Komisji ds. zatrudnień i przedłużenia zatrudnień na stanowiskach post-doc w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
202227.10.2022
99
UCHWAŁA NR 220 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania działalności naukowej nauczycieli akademickich
202227.10.2022
98
UCHWAŁA NR 219 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Shadi Darvish Shafighi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202227.10.2022
97
UCHWAŁA NR 218 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Korasowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202227.10.2022
96
UCHWAŁA NR 217 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Rączkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202227.10.2022
95
UCHWAŁA NR 216 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Juliuszowi Straszyńskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202227.10.2022
94
UCHWAŁA NR 215 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania mgr. Radosławowi Piórkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka i wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202227.10.2022
93
UCHWAŁA NR 214 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania mgr Zofii Miśkiewicz stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202227.10.2022
92
UCHWAŁA NR 213 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 157 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Krzywkowskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202227.10.2022
91
UCHWAŁA NR 212 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinach matematyka i informatyka
202229.09.2022
1 - 200Dalej