Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(25)
25
UCHWAŁA NR 253 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie matematyka
202323.02.2023
24
UCHWAŁA NR 252 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
23
UCHWAŁA NR 251 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
22
UCHWAŁA NR 250 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Johnowi Noble stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202323.02.2023
21
UCHWAŁA NR 249 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie odmowy nadania dr. Marcinowi Krzywkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202323.02.2023
20
UCHWAŁA NR 248 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Robertowi Śmiechowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202323.02.2023
19
UCHWAŁA NR 247 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Nadarze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
18
UCHWAŁA NR 246 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mohnishowi Pattathurajanowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
17
UCHWAŁA NR 245 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Pawłowi Żukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
16
UCHWAŁA NR 244 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Jackowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
15
UCHWAŁA NR 243 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Jackowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
14
UCHWAŁA NR 242 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania mgr. Juliuszowi Straszyńskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202323.02.2023
13
UCHWAŁA NR 241 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. awansu na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Fizyki
202326.01.2023
12
UCHWAŁA NR 240 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Joachimowi Jelisiejewowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202326.01.2023
11
UCHWAŁA NR 239 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Michałowi Jaworskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.01.2023
10
UCHWAŁA NR 238 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Eyadowi Kannoutowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.01.2023
9
UCHWAŁA NR 237 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Eyadowi Kannoutowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.01.2023
8
UCHWAŁA NR 236 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Nadarze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.01.2023
7
UCHWAŁA NR 235 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Marcinowi Smulewiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202326.01.2023
6
UCHWAŁA NR 234 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Polaczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202326.01.2023
5
UCHWAŁA NR 233 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Danielowi Wysockiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202326.01.2023
4
UCHWAŁA NR 232 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, wyznaczenia egzaminatora egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Skoraczyńskiego
202326.01.2023
3
UCHWAŁA NR 231 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Gałązce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202326.01.2023
2
UCHWAŁA NR 230 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Jakubowi Konckiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202326.01.2023
1
UCHWAŁA NR 229 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Hubertowi Balsamowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202326.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(107)
107
UCHWAŁA NR 228 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Johnowi Noble stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202215.12.2022
106
UCHWAŁA NR 227 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Błażejowi Osińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202215.12.2022
105
UCHWAŁA NR 226 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie nadania mgr. Michałowi Szynwelskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202215.12.2022
104
UCHWAŁA NR 225 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego dr. Kunala Dutty
202215.12.2022
103
UCHWAŁA NR 224 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Joachimowi Jelisiejewowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202224.11.2022
1 - 30Dalej