Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(56)
56
UCHWAŁA NR 284 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027
202325.05.2023
55
UCHWAŁA NR 283 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Senbai Kangowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202325.05.2023
54
UCHWAŁA NR 282 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej i recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania mgr Shadi Darvish Shafighi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202325.05.2023
53
UCHWAŁA NR 281 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Polaczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202325.05.2023
52
UCHWAŁA NR 280 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Gałązce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202325.05.2023
51
UCHWAŁA NR 279 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Sebastiana Stawickiego
202325.05.2023
50
UCHWAŁA NR 278 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Agnieszce Mykowieckiej stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka i wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202325.05.2023
49
UCHWAŁA NR 277 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Puławskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202325.05.2023
48
UCHWAŁA NR 276 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Tomaszowi Piaseckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202325.05.2023
47
UCHWAŁA NR 275 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji ds. opracowania raportu oceny stanu dyscyplin matematyka i informatyka
202327.04.2023
46
UCHWAŁA NR 274 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji i recenzenta do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosku w sprawie nostryfikacji stopnia doktora Pana Ryhora Nikalayeu w celu sformułowania uzasadnionej opinii dla Rady
202327.04.2023
45
UCHWAŁA NR 273 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania recenzentów, wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Zielenkiewicza
202327.04.2023
44
UCHWAŁA NR 272 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Maciejowi Gałązce stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
43
UCHWAŁA NR 271 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Pawłowi Żukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202327.04.2023
42
UCHWAŁA NR 270 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Polaczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
41
UCHWAŁA NR 269 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Danielowi Wysockiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
40
UCHWAŁA NR 268 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Magdalenie Wiertel stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
39
UCHWAŁA NR 267 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Robertowi Śmiechowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
38
UCHWAŁA NR 266 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Korasowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202327.04.2023
37
UCHWAŁA NR 265 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 250 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Johnowi Noble w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202327.04.2023
36
UCHWAŁA NR 264 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania dr. Joachimowi Jelisiejewowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka i wyróżnienia osiągnięcia habilitacyjnego
202327.04.2023
35
UCHWAŁA NR 263 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mohnishowi Pattathurajanowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.03.2023
34
UCHWAŁA NR 262 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Nadarze stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.03.2023
33
UCHWAŁA NR 261 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Polaczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202330.03.2023
32
UCHWAŁA NR 260 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Magdalenie Wiertel stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202330.03.2023
31
UCHWAŁA NR 259 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Danielowi Wysockiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202330.03.2023
30
UCHWAŁA NR 258 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jakubowi Świątkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.03.2023
29
UCHWAŁA NR 257 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Rączkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.03.2023
28
UCHWAŁA NR 256 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania mgr Annie Macioszek stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202330.03.2023
27
UCHWAŁA NR 255 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania mgr. Michałowi Ciachowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202330.03.2023
1 - 30Dalej