Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(41)
42
UCHWAŁA NR 52 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dra Łukasza Mikulskiego
202025.06.2020
41
UCHWAŁA NR 51 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu Doktorskiej Komisji Algebraiczno - Topologicznej
202025.06.2020
40
UCHWAŁA NR 50 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINM ATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego drowi Lorenzo Clemente w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202025.06.2020
39
UCHWAŁA NR 49 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego drowi Erykowi Kopczyńskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202025.06.2020
38
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego drowi Michałowi Skrzypczakowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202025.06.2020
37
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego drowi Szymonowi Toruńczykowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202025.06.2020
36
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgrowi Rafałowi Mellerowi stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
202025.06.2020
35
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgra Michała Lemańczyka
202025.06.2020
34
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej i powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgrowi Michałowi Brzozowskiemu stopnia doktora
202025.06.2020
33
UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia egzaminatora z dyscypliny dodatkowej, wyznaczenia recenzentów, wyznaczenia tematu egzaminy doktorskiego oraz powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Śleszyńskiej - Nowak
202025.06.2020
32
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia zakresu dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Piotra Kozarzewskiego
202025.06.2020
31
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia zakresu dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Łukasza Treszczotki
202025.06.2020
30
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia egzaminatora z dyscypliny dodatkowej, wyznaczenia recenzentów, wyznaczenia tematu egzaminy doktorskiego oraz powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Łukasza Białka
202025.06.2020
29
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej, wyznaczenia recenzentów, wyznaczenia zakresu dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Mikołaja Fejzera
202025.06.2020
28
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, wyznaczenia zakresu dyscypliny podstawowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Rafała Zaborowskiego
202025.06.2020
27
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani na członków Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202014.05.2020
26
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji doktorskich na czas kadencji RND MI
202014.05.2020
25
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wskazanie przez RND MI dwóch osób do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta
202014.05.2020
24
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego drowi Pawłowi Parysowi w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202014.05.2020
23
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra Radosława Piórkowskiego
202014.05.2020
22
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenia zakresu dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Dębca
202014.05.2020
21
Uchwała nr 31 Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania promotora w przewodzie doktorskim mgr. Michała Brzozowskiego
202002.04.2020
20
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dyscypliny dodatkowej egzaminu doktorskiego oraz powołania egzaminatora do jego  przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Górnego
202002.04.2020
19
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie matematyka
202005.03.2020
18
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie matematyka
202005.03.2020
17
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie informatyka
202005.03.2020
16
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie rozszerzenia składu Komisji ds. Nagród i Badań Naukowych
202005.03.2020
14
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia zakresu dyscypliny dodatkowej oraz wyznaczenia egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr. Karola Węgrzyckiego
202005.03.2020
13
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia na Wydziale Fizyki UW
202006.02.2020
12
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLIN MATEMATYKA I INFORMATYKA z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Szczurek w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka
202006.02.2020
1 - 30Dalej