Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(40)
40
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów
za wyróżniającą się rozprawę doktorską w dyscyplinie literaturoznawstwo
202129.03.2021
39
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów
za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo
202129.03.2021
38
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na Wydziale Polonistyki
202129.03.2021
37
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia dr. Jana Zdunika
202129.03.2021
36
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia
dr. hab. Andrzeja Kopackiego
202129.03.2021
35
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia
dr. hab. Marcina Filipowicza
202129.03.2021
34
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat kandydatów na członków Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej
202129.03.2021
33
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat kandydatów na członków Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202129.03.2021
32
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Adriannie Jakóbczyk
202129.03.2021
31
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 marca 2021 r.w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr Justyny Boguckiej
202129.03.2021
30
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 marca 2021 r.w sprawie nadania mgr Annie Czernow stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202129.03.2021
29
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Ziarkowskiej-Ciechanowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202129.03.2021
28
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rady do spraw kryteriów oceny osiągnięć naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202108.03.2021
27
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rady do spraw rozwiązań systemowych w przewodach i postępowaniach doktorskich
202108.03.2021
26
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na Wydziale Orientalistycznym
202108.03.2021
25
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia mgr Magdaleny Szpindler
202108.03.2021
24
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Kościa
202108.03.2021
23
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Viktara Korbuta
202108.03.2021
22
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i powołania Komisji do jego przeprowadzenia, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony w przewodzie doktorskim mgr Sary Di Gianvito
202108.03.2021
21
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Martyny Sienkiewicz
202108.03.2021
20
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania dr hab. Marcie Przyszychowskiej
stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202108.03.2021
19
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania mgr. Hamedowi Kazemzadehowi
stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202108.03.2021
18
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania mgr. Marcinowi Czardybonowi
stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202108.03.2021
17
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania dr Małgorzacie Sokołowicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202108.03.2021
16
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania dr Marcie Łukaszewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202108.03.2021
15
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie skierowania do Ministra Nauki i Edukacji oraz do Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki listu w sprawie uzupełnień na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
202122.02.2021
14
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej Wydziału Polonistyki w Instytucie Filologii Klasycznej
202122.02.2021
13
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej Wydziału Polonistyki w Instytucie Literatury Polskiej
202122.02.2021
12
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej Wydziału Neofilologii w Instytucie Romanistyki
202122.02.2021
11
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na Wydziale Neofilologii w Instytucie Germanistyki
202122.02.2021
1 - 30Dalej