Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(28)
28
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rady do spraw kryteriów oceny osiągnięć naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202108.03.2021
27
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rady do spraw rozwiązań systemowych w przewodach i postępowaniach doktorskich
202108.03.2021
26
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na Wydziale Orientalistycznym
202108.03.2021
25
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia mgr Magdaleny Szpindler
202108.03.2021
24
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Grzegorza Kościa
202108.03.2021
23
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Viktara Korbuta
202108.03.2021
22
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i powołania Komisji do jego przeprowadzenia, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony w przewodzie doktorskim mgr Sary Di Gianvito
202108.03.2021
21
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Martyny Sienkiewicz
202108.03.2021
20
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania dr hab. Marcie Przyszychowskiej
stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202108.03.2021
19
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania mgr. Hamedowi Kazemzadehowi
stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202108.03.2021
18
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania mgr. Marcinowi Czardybonowi
stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202108.03.2021
17
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania dr Małgorzacie Sokołowicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202108.03.2021
16
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania dr Marcie Łukaszewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202108.03.2021
15
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie skierowania do Ministra Nauki i Edukacji oraz do Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki listu w sprawie uzupełnień na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
202122.02.2021
14
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej Wydziału Polonistyki w Instytucie Filologii Klasycznej
202122.02.2021
13
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej Wydziału Polonistyki w Instytucie Literatury Polskiej
202122.02.2021
12
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej Wydziału Neofilologii w Instytucie Romanistyki
202122.02.2021
11
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na Wydziale Neofilologii w Instytucie Germanistyki
202122.02.2021
10
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia dr. Macieja Jędrzejewskiego
202122.02.2021
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia dr Justyny Górny
202122.02.2021
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia dr hab. Moniki Kuleszy
202122.02.2021
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia liczby członków i powołania składu Komisji Egzaminacyjnej oraz określenia wytycznych w przedmiocie egzaminu z dyscypliny w postępowaniu w sprawie nadania mgr Natálii Luizie Carneiro Lopes Acioly stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202122.02.2021
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie nadania mgr. Filipowi Rucińskiemu
stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202122.02.2021
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie nadania mgr Agnieszce Bąkowskiej
stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202122.02.2021
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Marciniak w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202122.02.2021
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28 Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie trybu powoływania komisji w postępowaniach doktorskich
202122.02.2021
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo na kadencję 2021-2024
202101.02.2021
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo na kadencję 2021-2024
202101.02.2021
zwiń Rok : 2020 ‎(144)
144
UCHWAŁA NR 160 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia raportu o stanie dyscypliny Literaturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim
202022.12.2020
143
UCHWAŁA NR 159 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie skierowania do Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki opinii w sprawie warunków zgłaszania wydawnictw dotychczas nieujętych w wykazie MEN
202014.12.2020
1 - 30Dalej