Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(83)
83
UCHWAŁA NR 406 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie rekomendacji dotyczących programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych 
202308.05.2023
82
UCHWAŁA NR 405 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na stanowisko adiunkta na Wydziale Orientalistycznym w Katedrze Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202308.05.2023
81
UCHWAŁA NR 404 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji związanej z procedurą przedłużenia umowy o pracę dr Ireny Księżopolskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
202308.05.2023
80
UCHWAŁA NR 403 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji związanej z procedurą awansu wewnętrznego dr hab. Katarzyny Sadkowskiej na stanowisko profesora uczelni na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
202308.05.2023
79
UCHWAŁA NR  402 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji związanej z procedurą awansu wewnętrznego dr hab. Katarzyny Marciniak na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego
202308.05.2023
78
UCHWAŁA NR 401 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji związanej z procedurą awansu wewnętrznego dr hab. Julii Fiedorczuk-Glineckiej na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
202308.05.2023
77
UCHWAŁA NR 400 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Gabrieli Jeleńskiej
202308.05.2023
76
UCHWAŁA NR 399 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Agacie Starownik stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
 
202308.05.2023
75
UCHWAŁA NR 398 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie odwołania recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Tamary Gotowickiej
202308.05.2023
74
UCHWAŁA NR 397 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania Komisji do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sadzika
 
202308.05.2023
73
UCHWAŁA NR 396 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania Komisji do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Pytki
 
202308.05.2023
72
UCHWAŁA NR 395 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawiewyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania Komisji do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Ukrainets
202308.05.2023
71
UCHWAŁA NR 394 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania Komisji do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Jazienickiego
202308.05.2023
70
UCHWAŁA NR 393 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania Komisji do jego przeprowadzenia, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i powołania Komisji do jego przeprowadzenia oraz powołania Komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej, jej dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia obrony w przewodzie doktorskim mgr Ewy Grajber
202308.05.2023
69
UCHWAŁA NR 392 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Rybaka
202308.05.2023
68
UCHWAŁA NR 391 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Ewie Wójcickiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202308.05.2023
67
UCHWAŁA NR 390 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Elżbiecie Niewiadomej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202308.05.2023
66
UCHWAŁA NR 389 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie nadania mgr Annie Kamińskiej-Zygier stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202308.05.2023
65
UCHWAŁA NR 388 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie nadania dr. Bartłomiejowi Czarskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202308.05.2023
64
UCHWAŁA NR 387 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na stanowisko adiunkta na Wydziale Neofilologii w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
202303.04.2023
63
UCHWAŁA NR 386 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady w komisji związanej z procedurą przedłużenia umowy o pracę dr Angeli Espinosy Ruiz na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
202303.04.2023
62
UCHWAŁA NR 385 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia na stanowisko adiunkta na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
202303.04.2023
61
UCHWAŁA NR 384 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji związanej z procedurą awansu wewnętrznego dr. hab. Dawida Osińskiego na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202303.04.2023
60
UCHWAŁA NR 383 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji związanej z procedurą awansu wewnętrznego dr hab. Żanety Nalewajk-Tureckiej na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202303.04.2023
59
UCHWAŁA NR 382 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji związanej z procedurą awansu wewnętrznego dr. hab. Jana Kwapisza na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202303.04.2023
58
UCHWAŁA NR 381 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji związanej z procedurą awansu wewnętrznego dr. hab. Jana Kozłowskiego na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202303.04.2023
57
UCHWAŁA NR 380 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie osiągnięć naukowych dr Alicii Montes –kandydatki na promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Zuzannie Geremek stopnia doktora
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202303.04.2023
56
UCHWAŁA NR 379 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Ērice Jaskólskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202303.04.2023
55
UCHWAŁA NR 378 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr Anny Klingofer-Szostakowskiej
202303.04.2023
54
UCHWAŁA NR 377 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kryńskiej
202303.04.2023
1 - 30Dalej