Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(99)
99
OBWIESZCZENIE NR 1 PRZEWODNICZĄCEJ RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 23 października 2020 r. o sprostowaniu błędu
w uchwale nr 115 Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo z dnia
5 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 105 Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Literaturoznawczej I oraz Komisji Literaturoznawczej II do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich wszczętych na Wydziale Polonistyki przed dniem
30 kwietnia 2019 r.
202023.10.2020
98
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 105 RNDL z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Literaturoznawczej I oraz Komisji Literaturoznawczej II do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich wszczętych na Wydziale Polonistyki przed dniem 30 kwietnia 2019 r.
202005.10.2020
97
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 82 RNDL z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wiśniewskiej-Szaran
202005.10.2020
96
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i powołania komisji do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr Anny Mejer
202005.10.2020
95
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr Alicji Maliszewskiej
202005.10.2020
94
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 21 września 2020 r. w sprawie nadania dr Urszuli Ługowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202021.09.2020
93
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 21 września 2020 r. w sprawie modyfikacji tytułu rozprawy doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Bolimowskiej
202021.09.2020
92
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Filipa Rucińskiego, wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminów z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego oraz powołanie komisji do ich przeprowadzenia
202021.09.2020
91
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Berto
202021.09.2020
90
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 21 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Annie Michalak stopnia doktora
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202021.09.2020
89
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 21 września 2020 r. w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Józefowiczowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202021.09.2020
88
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Literaturoznawczej I oraz Komisji Literaturoznawczej II do przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich wszczętych na Wydziale Polonistyki przed dniem 30 kwietnia 2019 r.
202021.09.2020
87
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 18 września 2020 r. w sprawie kryteriów do spełnienia przez powoływanych przez Rektora członków Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo
202018.09.2020
86
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia języka rozprawy w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Holder
202007.09.2020
85
UCHWAŁA NR 102 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Mirończuka
202007.09.2020
84
UCHWAŁA NR 101 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Ruslanie Kramar stopnia doktora
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202007.09.2020
83
UCHWAŁA NR 100 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania mgr Zofii Anuszkiewicz stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202007.09.2020
82
UCHWAŁA NR 99 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Królak
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202007.09.2020
81
UCHWAŁA NR 98 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 7 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
dr. Radosławowi Rusnakowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
202007.09.2020
80
UCHWAŁA NR 97 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na Wydziale Orientalistycznym
202029.06.2020
79
UCHWAŁA NR 96 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Huberta Łaszkiewicza
202029.06.2020
78
UCHWAŁA NR 95 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady w komisji ds. zatrudnienia dr hab. Marty Piłat-Zuzankiewicz
202029.06.2020
77
UCHWAŁA NR 94 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Anity Zabłockiej-Trojnar
202029.06.2020
76
UCHWAŁA NR 93 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. Marcosa Arcaya Pizarro
202029.06.2020
75
UCHWAŁA NR 92 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Oliwii Kasprzyk
202029.06.2020
74
UCHWAŁA NR 91 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Alessii Vignoli, wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i powołania komisji do jego przeprowadzenia, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji do jego przeprowadzenia
202029.06.2020
73
UCHWAŁA NR 90 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu  z dyscypliny podstawowej i powołania Komisji do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr Martyny Sienkiewicz.
202029.06.2020
72
UCHWAŁA NR 89 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim dr hab. Marty Przyszychowskiej.
202029.06.2020
71
UCHWAŁA NR 88 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Sary Del Rossi, wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i powołania komisji do jego przeprowadzenia, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji do jego przeprowadzenia
202029.06.2020
70
UCHWAŁA NR 87 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ruslany Kramar
202029.06.2020
1 - 30Dalej