Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2019
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo na kadencję 2019-2020
28.11.2019
2019
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo na kadencję 2019-2020
28.11.2019
2019
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru członka Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych na kadencję 2019-2020
28.11.2019
2019
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Janowi Kwapiszowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
16.12.2019
2019
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Jamiołkowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
16.12.2019
2019
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr Milenie Chilińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
16.12.2019
2019
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Perzyńskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
16.12.2019
2019
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Maciejowi Skowerze w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
16.12.2019
2019
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Bartłomiejowi Mycykowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
16.12.2019
2019
10
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr Barbarze Ewie Banasik w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
16.12.2019
2019
11
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie nadania stopnia doktora mgr Teresie Sońcie-Jaroszewicz w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
16.12.2019
2019
12
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu kierunkowego i powołania komisji do jego przeprowadzenia, zatwierdzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz powołania komisji do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Zofii Anuszkiewicz
16.12.2019
2019
13
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania członka komisji do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Frederica Schulte
16.12.2019
2019
14
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Tamary Gotowickiej
16.12.2019
2019
15
UCHWAŁA NR 14a RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Patrycji Chajęckiej
16.12.2019
2019
16
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołów Rady Naukowej do spraw przygotowania postępowań doktorskich
16.12.2019
2019
17
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny literaturoznawstwo w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora
16.12.2019
2019
18
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie skierowania do JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego apelu dotyczącego finansowania badań doktorantów szkoły doktorskiej
16.12.2019
2020
1
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  dr. Przemysławowi Kordosowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
20.01.2020
2020
2
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Janowi Kozłowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
20.01.2020
2020
3
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Inesie Szulskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
20.01.2020
2020
4
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo mgr Magdalenie Cabaj
20.01.2020
2020
5
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie nadania mgr Magdzie Ciereszko stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
20.01.2020
2020
6
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie nadania mgr Darii Ławrynow stopnia doktora nauk humanistycznych  w dyscyplinie literaturoznawstwo
20.01.2020
2020
7
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia, określenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz obcego języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Ruslany Karamar
20.01.2020
2020
8
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Alicji Maliszewskiej
20.01.2020
2020
9
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie trybu wskazywania przedstawicieli Rady Naukowej do komisji w konkursach na stanowisko nauczyciela akademickiego w grupie  pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych
20.01.2020
2020
10
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej wyboru członka Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
20.01.2020
2020
11
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie trybu powoływania komisji w postępowaniach doktorskich
20.01.2020
2020
12
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY LITERATUROZNAWSTWO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków Zespołów Rady Naukowej do spraw przygotowania postępowań doktorskich
20.01.2020
1 - 30Dalej