Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(109)
109
UCHWAŁA NR 386 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w komisji konkursowej w Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
202307.09.2023
108
UCHWAŁA NR 385 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 331 Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Anglistyki na Wydziale Neofilologii
202307.09.2023
107
UCHWAŁA NR 384 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w Komisji Kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Iliany Genew-Puhalewej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202307.09.2023
106
UCHWAŁA NR 383 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w Wydziałowej Komisji ds. Zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w sprawie przeniesienia dr Moniki Konert-Panek ze stanowiska adiunkta dydaktycznego na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202307.09.2023
105
UCHWAŁA NR 382 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 226 Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Natalii Zawadzkiej-Paluektau
202307.09.2023
104
UCHWAŁA NR 381 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Viktarowi Korbutowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202307.09.2023
103
UCHWAŁA NR 380 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Czecha oraz powołania Komisji Doktorskiej
202307.09.2023
102
UCHWAŁA NR 379 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Jeleniowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202307.09.2023
101
UCHWAŁA NR 378 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie nadania mgr Annie Łukaszewicz stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202307.09.2023
100
UCHWAŁA NR 377 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie nadania mgr Lenie Biedroń stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202307.09.2023
99
UCHWAŁA NR 376 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 7 września 2023 r. w sprawie nadania mgr Kamili Sujkowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202307.09.2023
98
UCHWAŁA NR 375 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie dyscypliny językoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim
202329.06.2023
97
UCHWAŁA NR 374 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydatów do Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202329.06.2023
96
UCHWAŁA NR 373 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w Komisji Kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Olgi Jauer-Niworowskiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Polonistyki Stosowanejna Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202329.06.2023
95
UCHWAŁA NR 372 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w Wydziałowej Komisji ds. Zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w sprawie awansu dr. hab. Piotra Romanowskiego ze stanowiska adiunkta na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202329.06.2023
94
UCHWAŁA NR 371 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w Wydziałowej Komisji ds. Zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w sprawie awansu dr hab. Marty Sylwanowicz ze stanowiska adiunkta na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo dydaktycznych
202329.06.2023
93
UCHWAŁA NR 370 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w Wydziałowej Komisji ds. Zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej w sprawie awansu dr hab. Anny Borowskiej ze stanowiska adiunkta na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
202329.06.2023
92
UCHWAŁA NR 369 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w Komisji Kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Moniki Kresy na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202329.06.2023
91
UCHWAŁA NR 368 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w Komisji Kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Justyny Garczyńskiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
202329.06.2023
90
UCHWAŁA NR 367 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej oraz określenia wytycznych egzaminów doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania mgr Agnieszce Kwapiszewskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202329.06.2023
89
UCHWAŁA NR 366 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej oraz określenia wytycznych egzaminów doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Albertowi Guziakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202329.06.2023
88
UCHWAŁA NR 365 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 339 Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Andriia Barana, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202329.06.2023
87
UCHWAŁA NR 364 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Trojanowskiej oraz powołania Komisji Doktorskiej
202329.06.2023
86
UCHWAŁA NR 363 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Wierzchowskiej, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202329.06.2023
85
UCHWAŁA NR 362 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Huberta Olborskiego, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202329.06.2023
84
UCHWAŁA NR 361 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marioli Symonides, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202329.06.2023
83
UCHWAŁA NR 360 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Maryi Anufryievej, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202329.06.2023
82
UCHWAŁA NR 359 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Banasiak, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202329.06.2023
81
UCHWAŁA NR 358 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza P. Waśniewskiego, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202329.06.2023
80
UCHWAŁA NR 357 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nadania mgr Elwirze Dexter-Sobkowiak stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202329.06.2023
1 - 30Dalej