Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(76)
76
UCHWAŁA NR 353 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie językoznawstwo
202325.05.2023
75
UCHWAŁA NR 352 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w Komisji konkursowej Wydziału Orientalistycznego w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Studiów nad Judaizmem
202325.05.2023
74
UCHWAŁA NR 351 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny
Językoznawstwo w Komisji Kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr. Pawła Brudzyńskiego na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki na Wydziale Polonistyki
202325.05.2023
73
UCHWAŁA NR 350 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w Komisji ds. Zatrudnienia w sprawie ponownego zatrudnienia dr. Damiana Kalety na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony na Wydziale Neofilologii w Katedrze Hungarystyki
202325.05.2023
72
UCHWAŁA NR 349 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Marcinowi Kosmanowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202325.05.2023
71
UCHWAŁA NR 348 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Kai Kiełpińskiej
202325.05.2023
70
UCHWAŁA NR 347 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dagmary Banasiak
202325.05.2023
69
UCHWAŁA NR 346 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Leny Biedroń oraz powołania Komisji Doktorskiej
202325.05.2023
68
UCHWAŁA NR 345 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Kamili Sujkowskiej oraz powołania Komisji Doktorskiej
202325.05.2023
67
UCHWAŁA NR 344 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Beaty Woźniak, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej, powołania komisji egzaminacyjnych do ich przeprowadzenia oraz powołania komisji doktorskiej
202325.05.2023
66
UCHWAŁA NR 343 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Beaty Woźniak
202325.05.2023
65
UCHWAŁA NR 342 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalie Kosch, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202325.05.2023
64
UCHWAŁA NR 341 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Jastrzębskiej, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202325.05.2023
63
UCHWAŁA NR 340 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Jastrzębskiej, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202325.05.2023
62
UCHWAŁA NR 339 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Andriia Barana, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202325.05.2023
61
UCHWAŁA NR 338 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania raportu ze stanu dyscypliny Językoznawstwo
202327.04.2023
60
UCHWAŁA NR 337 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr Annie Korsak-Suskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202327.04.2023
59
UCHWAŁA NR 336 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr Paulinie Dwużnik stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202327.04.2023
58
UCHWAŁA NR 335 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Sebastianowi Dziewięckiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202327.04.2023
57
UCHWAŁA NR 334 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania mgr. Patrykowi Zającowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202327.04.2023
56
UCHWAŁA NR 333 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r.  w sprawie nadania dr Agacie Kochańskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202327.04.2023
55
UCHWAŁA NR 332 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydatów do Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202327.04.2023
54
UCHWAŁA NR 331 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w komisji konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Anglistyki na Wydziale Neofilologii
202327.04.2023
53
UCHWAŁA NR 330 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w komisji zatrudnieniowej na Wydziale Neofilologii w sprawie procedury zatrudnienia dr. Breno Baretto Silvy na czas nieokreślony
202327.04.2023
52
UCHWAŁA NR 329 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Oldze Suchcickiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202327.04.2023
51
UCHWAŁA NR 328 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr Dorocie Padzik stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202327.04.2023
50
UCHWAŁA NR 327 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r.  w sprawie powołania Komisji Doktorskiej oraz określenia wytycznych egzaminów doktorskich w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Viktarowi Korbutowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202327.04.2023
49
UCHWAŁA NR 326 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r.  w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Ewie Urbańczyk stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202327.04.2023
48
UCHWAŁA NR 325 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r.  w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Urszuli Sieczkowskiej ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202327.04.2023
47
UCHWAŁA NR 324 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 kwietnia 2023 r.  w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Yordanki Ilievej-Cygan ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202327.04.2023
1 - 30Dalej