Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(80)
80
OBWIESZCZENIE NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 10 września 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 52 Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej  i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Koźbiała
202010.09.2020
79
UCHWAŁA NR 86 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w Komisji kwalifikacyjnej ds. przeniesienia na stanowisko adiunkta w innej grupie pracowników Uniwersytetu do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki
202003.09.2020
78
UCHWAŁA NR 85 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w Komisji konkursowej w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
202003.09.2020
77
UCHWAŁA NR 84 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Weroniki Sztorc
202003.09.2020
76
UCHWAŁA NR 83 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Siwirskiej, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202003.09.2020
75
UCHWAŁA NR 82 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sławomiry Kołsut
202003.09.2020
74
UCHWAŁA NR 81 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie nadania mgr. Dominikowi Kudle stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202003.09.2020
73
UCHWAŁA NR 80 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Wilczewskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202003.09.2020
72
UCHWAŁA NR 79 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Wandzie Fijałkowskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202003.09.2020
71
UCHWAŁA NR 78 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Pawłowi Rutkowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202003.09.2020
70
UCHWAŁA NR 77 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Monice Kresie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202003.09.2020
69
UCHWAŁA NR 76 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Elżbiecie Kaczmarskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202003.09.2020
68
UCHWAŁA NR 75 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 3 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Leńko-Szymańskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202003.09.2020
67
UCHWAŁA NR 74 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 10 lipca  2020 r. w sprawie ewaluacji językoznawczych czasopism naukowych oraz wsparcia najlepszych periodyków lingwistycznych afiliowanych przy Uniwersytecie Warszawskim
202010.07.2020
66
UCHWAŁA NR 73 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie kryteriów, które powinni spełniać członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo powoływani przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202010.07.2020
65
UCHWAŁA NR 72 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Idze Lehman w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202025.06.2020
64
UCHWAŁA NR 71 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie skierowania do Komisji Habilitacyjnej sprawy postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Igi Lehman do ponownego rozpatrzenia
202025.06.2020
63
UCHWAŁA NR 70 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. ustalenia kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do rady przez Rektora
202025.06.2020
62
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej  w konkursie na stanowisko badawcze typu post-doc w ramach Działania II 3.7. IDUB UW
202025.06.2020
61
UCHWAŁA NR 68 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w Komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  w Instytucie Germanistyki (Wydział Neofilologii)
202025.06.2020
60
UCHWAŁA NR 67 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady w Komisji ds. awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni  dr hab. Beaty Łukaszewicz na Wydziale Neofilologii
202025.06.2020
59
UCHWAŁA NR 66 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady w Komisji ds. awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni dr hab. Agnieszki Otwinowskiej-Kasztelanic w Instytucie Anglistyki (Wydział Neofilologii)
202025.06.2020
58
UCHWAŁA NR 65 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr Virginii Schulte, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia
202025.06.2020
57
UCHWAŁA NR 64 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Alicji Jaworskiej, wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz ustalenia zakresu egzaminu  z dyscypliny dodatkowej i powołania komisji egzaminacyjnej  do jego przeprowadzenia
202025.06.2020
56
UCHWAŁA NR 63 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Kudły
202025.06.2020
55
UCHWAŁA NR 62 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Majewskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
202025.06.2020
54
UCHWAŁA NR 61 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. odwołania, złożonego przez dr Igę Lehman
202028.05.2020
53
UCHWAŁA NR 60 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji kwalifikacyjnej ds. ponownego zatrudnienia na stanowisku asystenta  dr Katarzyny Maciejak w Instytucie Polonistyki Stosowanej
202028.05.2020
52
UCHWAŁA NR 59 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni  dr hab. Katarzyny Kłosińskiej w Instytucie Języka Polskiego (Wydział Polonistyki)
202028.05.2020
51
UCHWAŁA NR 58 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni dr hab. Marzeny Stępień w Instytucie Polonistyki Stosowanej
202028.05.2020
1 - 30Dalej