Logowanie
  
  
Dane aktu prawnego
  
2019
1
UCHWAŁA NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo na kadencję 2019-2020
28.11.2019
2019
2
UCHWAŁA NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo na kadencję 2019-2020
28.11.2019
2019
3
UCHWAŁA NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Bogusławowi Zagórskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
12.12.2019
2019
4
UCHWAŁA NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Zofii Smudze w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
12.12.2019
2019
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Ewie Pobierzyn w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
12.12.2019
2019
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Smereki
12.12.2019
2019
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej na Wydziale Neofilologii
12.12.2019
2020
1
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Łączkowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
23.01.2020
2020
2
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie nadania mgr Dorocie Czerskiej-Andrzejewskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
23.01.2020
2020
3
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Kuder
23.01.2020
2020
4
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu kierunkowego i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr Heleny Balcerek
23.01.2020
2020
5
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu kierunkowego i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr Ewy Dulnej-Rak
23.01.2020
2020
6
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu kierunkowego i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr Izabelli Ławeckiej
23.01.2020
2020
7
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu kierunkowego i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia w przewodzie doktorskim mgr Sławomiry Kołsut
23.01.2020
2020
8
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wyróżnienia rozpraw doktorskich przygotowanych w przewodach doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem 30 kwietnia 2019 r.
23.01.2020
2020
9
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Zofii Smugi
23.01.2020
2020
10
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Ewy Pobierzyn
23.01.2020
2020
11
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO  z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru nauczycieli akademickich do Rady dydaktycznej Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
23.01.2020
2020
12
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 23 stycznia 2020 r.  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej ds. stanowiska adiunkta w Zakładzie Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki na Wydziale Neofilologii
23.01.2020
2020
13
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
23.01.2020
2020
14
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 lutego 2020 r.w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Reinholdowi Utriemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
27.02.2020
2020
15
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Jopek-Bosiackiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
27.02.2020
2020
16
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania mgr Karolinie Wolff  stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie językoznawstwo
27.02.2020
2020
17
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania mgr Annie Zagórskiej  stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie językoznawstwo
27.02.2020
2020
18
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Barbary Eugenii Łukaszewicz
27.02.2020
2020
19
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Sołtys
27.02.2020
2020
20
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Ewy Tołoczko, wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu kierunkowego i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i powołania komisji do jego przeprowadzenia
27.02.2020
2020
21
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Joanny Smereki, wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresu egzaminu kierunkowego i powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej i powołania komisji do jego przeprowadzenia
27.02.2020
2020
22
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów  w dyscyplinie językoznawstwo
27.02.2020
2020
23
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej ds. konkursu na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Neofilologii
27.02.2020
1 - 30Dalej