Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(33)
33
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Marty Szady
202023.09.2020
32
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej, wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów: egzaminu kierunkowego, egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Piskorskiego
202023.09.2020
31
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów: egzaminu kierunkowego, egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Pieńkowskiego
202023.09.2020
30
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Joanny Łuby
202023.09.2020
29
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Oleksandra Avramchuka
202023.09.2020
28
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie w sprawie kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich
202016.09.2020
27
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie kryteriów, które powinni spełniać członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Historia powoływani przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
202016.09.2020
26
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji Rekrutacyjnej w ramach programu Ancient Societies in Action
202017.07.2020
25
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji Konkursowej oraz Komisji ds. kadrowych na Wydziale Orientalistycznym
202017.07.2020
24
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do Wydziałowej Komisji ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
202017.07.2020
23
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przekazania do poprawy rozprawy doktorskiej mgr. Emila Hoffa
202017.07.2020
22
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz ustalenia zakresów: egzaminu kierunkowego, egzaminu z dyscypliny dodatkowej i egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Marty Szady
202017.07.2020
21
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Kruszyńskiej
202017.07.2020
20
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej, wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów: egzaminu kierunkowego, egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz egzaminu z języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr. Oleksandra Avramchuka
202017.07.2020
19
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Sebastiana Rajewicza, ustalenia zakresów: egzaminu kierunkowego, egzaminu z dyscypliny dodatkowej, egzaminu z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych
202003.06.2020
18
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Dryblak, ustalenia zakresów: egzaminu kierunkowego, egzaminu z dyscypliny dodatkowej, egzaminu z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych
202003.06.2020
17
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia członków stałych komisji wspierających procedury związane z postępowaniami o nadanie stopnia doktora
202003.06.2020
16
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jarosława Kudelskiego
202011.03.2020
15
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady do komisji zatrudnieniowej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
202011.03.2020
14
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydatki do nagrody Prezesa Rady Ministrów  w dyscyplinie historia
202011.03.2020
13
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów  w dyscyplinie historia
202011.03.2020
12
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie nieprzyjęcia i niedopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Goltza
202011.03.2020
11
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Magdaleny Adamczyk
202011.03.2020
10
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym  dr. Wojciecha Giermaziaka
202011.03.2020
9
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie historii dr. Wojciecha Giermaziaka
202011.03.2020
8
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Emila Hoffa
202011.03.2020
7
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Melchiorowi Jakubowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202011.03.2020
6
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji doktorskich
202019.02.2020
5
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady w komisji zatrudnieniowej (ds. awansów) na stanowiskach nauczycieli akademickich na Wydziale Historycznym
202019.02.2020
4
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Emila Hoffa, ustalenia zakresu egzaminu kierunkowego, ustalenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz ustalenia zakresu egzaminu z języka nowożytnego
202019.02.2020
1 - 30Dalej