Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(7)
7
UCHWAŁA NR 161 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202318.01.2023
6
UCHWAŁA NR 160 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na powtórne zdawanie egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Rechentiuk-Tyszki
202318.01.2023
5
UCHWAŁA NR 159 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Artema Sorokuna
202318.01.2023
4
UCHWAŁA NR 158 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Igorowi Iwo Chabrowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202318.01.2023
3
UCHWAŁA NR 157 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Bartłomiejowi Pawłowi Bednarkowi stopnia doktora habilitowanego
202318.01.2023
2
UCHWAŁA NR 156 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marcie Marii Michalskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202318.01.2023
1
UCHWAŁA NR 155 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Rafałowi Waszczukowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202318.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(81)
81
UCHWAŁA NR 154 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202214.12.2022
80
UCHWAŁA NR 153 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. ewaluacji dorobku naukowego dr Magdaleny Kozłowskiej, dr Aleksandry Kuligowskiej oraz dr. hab. Macieja Ptaszyńskiego, prof. ucz.
202223.11.2022
79
UCHWAŁA NR 152 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia do komisji ds. zatrudnień nauczycieli akademickich w postępowaniu awansowym dr hab. Sylwii Kuźmy-Markowskiej na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Ameryk i Europy
202223.11.2022
78
UCHWAŁA NR 151 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 124 Rady Wydziału Historycznego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Wisławy Jakubowskiej i wyznaczenia promotora
202223.11.2022
77
UCHWAŁA NR 150 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Sobechowiczowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202223.11.2022
76
UCHWAŁA NR 149 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Hannie Barbarze Rajfurze w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202223.11.2022
75
UCHWAŁA NR 148 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Piotrowi Kaliszewskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202223.11.2022
74
UCHWAŁA NR 147 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Faszczy w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202223.11.2022
73
OBWIESZCZENIE NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 142 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. ewaluacji dorobku naukowego dr Agnieszki Brylak oraz dr. hab. Tadeusza Miłkowskiego
202223.11.2022
72
UCHWAŁA NR 146 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw opracowania wniosków z ewaluacji dyscypliny historia na Uniwersytecie Warszawskim
202219.10.2022
71
UCHWAŁA NR 145 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Manuelowi Ferrerasowi-Tascón stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202219.10.2022
70
UCHWAŁA NR 144 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Manuelowi Ferrerasowi-Tascón stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202219.10.2022
69
UCHWAŁA NR 143 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Manuelowi Ferrerasowi-Tascón stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202219.10.2022
68
UCHWAŁA NR 142 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. ewaluacji dorobku naukowego dr Agnieszki Brylak oraz dr. hab. Tadeusza Miłkowskiego
202219.10.2022
67
UCHWAŁA NR 141 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Maciejowi Turkowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202219.10.2022
66
UCHWAŁA NR 140 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Morawskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202219.10.2022
65
UCHWAŁA NR 139 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agacie Błaszczyk w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202219.10.2022
64
UCHWAŁA NR 138 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Bartłomiejowi Pawłowi Bednarkowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202219.10.2022
63
UCHWAŁA NR 137 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202223.09.2022
62
UCHWAŁA NR 136 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202223.09.2022
61
OBWIESZCZENIE NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 sierpnia 2022 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 111 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia do komisji zajmującej się śródokresową oceną doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202222.08.2022
60
UCHWAŁA NR 135 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202220.07.2022
59
UCHWAŁA NR 134 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia ekspertów do panelu oceniającego wnioski doktorantek i doktorantów w ramach konkursu IDUB
202207.07.2022
1 - 30Dalej