Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2024 ‎(50)
50
UCHWAŁA NR 276 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Orientalistycznym
202429.05.2024
49
UCHWAŁA NR 275 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Orientalistycznym
202429.05.2024
48
UCHWAŁA NR 274 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Orientalistycznym
202429.05.2024
47
UCHWAŁA NR 273 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Orientalistycznym
202429.05.2024
46
UCHWAŁA NR 272 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosku o nostryfikację stopnia naukowego nadanego za granicą pani Alionie Liubai
202429.05.2024
45
UCHWAŁA NR 271 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Marcie Kosteckiej stopnia doktora
202429.05.2024
44
UCHWAŁA NR 270 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Joannie Łubie stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202429.05.2024
43
UCHWAŁA NR 269 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jakubowi Gruchalskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202429.05.2024
42
UCHWAŁA NR 268 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Marcinowi Wilkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202429.05.2024
41
UCHWAŁA NR 267 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Jackowi Filipowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202429.05.2024
40
UCHWAŁA NR 266 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów z: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej, języka obcego nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Baldwina Zimnego
202429.05.2024
39
UCHWAŁA NR 265 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Tetianie Mosiichuk w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202429.05.2024
38
UCHWAŁA NR 264 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie rekomendacji seminariów doktoranckich w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202429.05.2024
37
UCHWAŁA NR 263 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w Komisji Konkursowej na Wydziale Orientalistycznym
202429.05.2024
36
OBWIESZCZENIE NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 maja 2024 r. o sprostowaniu błędów w uchwale nr 256 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora mgr. Mikołajowi Borkowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202429.05.2024
35
UCHWAŁA NR 262 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji zajmującej się śródokresową oceną doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202424.04.2024
34
UCHWAŁA NR 261 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosku o nostryfikację stopnia naukowego nadanego za granicą panu Andriiowi Ratsilevychowi
202424.04.2024
33
UCHWAŁA NR 260 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Jackowi Filipowi stopnia doktora
202424.04.2024
32
UCHWAŁA NR 259 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Jackowi Filipowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202424.04.2024
31
UCHWAŁA NR 258 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Arturowi Kuli stopnia doktora
202424.04.2024
30
UCHWAŁA NR 257 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tetiany Mosiichuk
202424.04.2024
29
UCHWAŁA NR 256 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora mgr. Mikołajowi Borkowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202424.04.2024
28
UCHWAŁA NR 255 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie w sprawie odmowy nadania dr. Igorowi Iwo Chabrowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202424.04.2024
27
UCHWAŁA NR 254 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania dr. Bartłomiejowi Pawłowi Bednarkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202424.04.2024
26
UCHWAŁA NR 253 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli dyscypliny historia do zespołów kwalifikacyjnych prowadzących rekrutację do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w 2024 r
202427.03.2024
25
UCHWAŁA NR 252 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202427.03.2024
24
UCHWAŁA NR 251 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Arturowi Kuli stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202427.03.2024
23
UCHWAŁA NR 250 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Jakubowi Gruchalskiemu stopnia doktora
202427.03.2024
22
UCHWAŁA NR 249 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Joannie Łubie stopnia doktora
202427.03.2024
21
UCHWAŁA NR 248 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Sebastianowi Grzegorzowi Żbikowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202427.03.2024
20
OBWIESZCZENIE NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 14 marca 2024 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 128 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Borkowskiego
202414.03.2024
19
UCHWAŁA NR 247 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202428.02.2024
18
UCHWAŁA NR 246 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie historia
202428.02.2024
17
UCHWAŁA NR 245 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pani Oleksandry Zvyaginy
202428.02.2024
16
UCHWAŁA NR 244 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. Andrzejowi Jackowi Filipowi
202428.02.2024
15
UCHWAŁA NR 243 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Jakubowi Gruchalskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202428.02.2024
14
UCHWAŁA NR 242 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 216 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Tomaszowi Milejowi stopnia doktora
202428.02.2024
13
UCHWAŁA NR 241 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Melaike Hüseyin stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202428.02.2024
12
UCHWAŁA NR 240 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Zbigniewowi Jarosławowi Olczakowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202428.02.2024
11
UCHWAŁA NR 239 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Klaudii Wardzie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202431.01.2024
10
UCHWAŁA NR 238 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie nadania mgr Oldze Lebedevej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202431.01.2024
9
UCHWAŁA NR 237 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji zatrudnieniowej w związku z przedłużeniem na czas nieokreślony zatrudnienia dr Matyldy Urjasz-Raczko w Zakładzie Historii i Kultury Hiszpanii w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
202431.01.2024
8
UCHWAŁA NR 236 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicielki Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji ds. zatrudnień nauczycieli akademickich w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Włodzimierza Batóga na stanowisku profesora uczelni na czas nieokreślony w Instytucie Ameryk i Europy
202431.01.2024
7
UCHWAŁA NR 235 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Historii
202431.01.2024
6
UCHWAŁA NR 234 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii na Wydziale Historii
202431.01.2024
5
UCHWAŁA NR 233 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Średniowiecznej na Wydziale Historii
202431.01.2024
4
UCHWAŁA NR 232 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii XIX wieku na Wydziale Historii
202431.01.2024
3
UCHWAŁA NR 231 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dwa stanowiska adiunkta w Zakładzie Historii XX wieku na Wydziale Historii
202431.01.2024
2
UCHWAŁA NR 230 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Marcinowi Wilkowskiemu stopnia doktora
202431.01.2024
1
UCHWAŁA NR 229 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Marcinowi Wilkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202431.01.2024
zwiń Rok : 2023 ‎(75)
75
UCHWAŁA NR 228 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Sebastianowi Grzegorzowi Żbikowi stopnia doktora
202320.12.2023
74
UCHWAŁA NR 227 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 216 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Tomaszowi Milejowi stopnia doktora
202320.12.2023
73
UCHWAŁA NR 226 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Szymonowi Piotrowi Brzezińskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202320.12.2023
72
UCHWAŁA NR 225 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Adamowi Starczewskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202320.12.2023
71
UCHWAŁA NR 224 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Konradowi Filipowi Komarnickiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202320.12.2023
70
UCHWAŁA NR 223 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Neofilologii
202308.12.2023
69
UCHWAŁA NR 222 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji ds. kadrowych na Wydziale Orientalistycznym
202308.12.2023
68
UCHWAŁA NR 221 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 188 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Tetiany Mosiichuk
202329.11.2023
67
UCHWAŁA NR 220 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Adama Starczewskiego
202329.11.2023
66
UCHWAŁA NR 219 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Jarosława Olczaka
202329.11.2023
65
UCHWAŁA NR 218 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Piotra Brzezińskiego
202329.11.2023
64
UCHWAŁA NR 217 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Klaudii Wardy
202329.11.2023
63
UCHWAŁA NR 216 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Tomaszowi Milejowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202329.11.2023
62
UCHWAŁA NR 215 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosku o nostryfikację stopnia naukowego nadanego za granicą pani Oleksandrze Zvyaginie
202329.11.2023
61
UCHWAŁA NR 214 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji ds. kadrowych na Wydziale Orientalistycznym w sprawie przeniesienia dr. Davida Kolbai do grupy pracowników naukowo-dydaktycznych
202325.10.2023
60
UCHWAŁA NR 213 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 157 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Bartłomiejowi Pawłowi Bednarkowi stopnia doktora habilitowanego
202325.10.2023
59
UCHWAŁA NR 212 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 27 września 2023 r. w sprawie stanowiska dotyczącego zapowiedzi likwidacji Narodowego Centrum Nauki
202327.09.2023
58
UCHWAŁA NR 211 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
202327.09.2023
57
UCHWAŁA NR 210 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Sebastianowi Grzegorzowi Żbikowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202327.09.2023
56
UCHWAŁA NR 209 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych z: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Wardzińskiej
202327.09.2023
55
UCHWAŁA NR 208 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 196 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Jarosława Olczaka
202327.09.2023
54
UCHWAŁA NR 207 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 188 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Tetiany Mosiichuk
202327.09.2023
53
OBWIESZCZENIE NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 21 sierpnia 2023 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 187 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Oldze Lebedevej stopnia doktora
202321.08.2023
52
UCHWAŁA NR 206 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 15 lipca 2023 r. w sprawie stanowiska dotyczącego urlopów naukowych
202315.07.2023
51
UCHWAŁA NR 205 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 15 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu oceny poziomu badań w dyscyplinie historia na Uniwersytecie Warszawskim
202315.07.2023
50
UCHWAŁA NR 204 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202312.07.2023
49
UCHWAŁA NR 203 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji zajmującej się śródokresową oceną doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202312.07.2023
48
UCHWAŁA NR 202 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji zatrudnieniowej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
202312.07.2023
47
UCHWAŁA NR 201 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Orientalistycznym
202312.07.2023
46
UCHWAŁA NR 200 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów z: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej, języka obcego nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Konrada Filipa Komarnickiego
202312.07.2023
45
UCHWAŁA NR 199 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Tomaszowi Milejowi stopnia doktora
202312.07.2023
44
UCHWAŁA NR 198 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz ustalenia zakresów egzaminów z: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Wardzińskiej
202312.07.2023
43
UCHWAŁA NR 197 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów z: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej, języka obcego nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Piotra Brzezińskiego
202312.07.2023
42
UCHWAŁA NR 196 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Jarosława Olczaka
202312.07.2023
41
UCHWAŁA NR 195 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych z dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Klaudii Wardy
202312.07.2023
40
UCHWAŁA NR 194 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Artemowi Sorokunowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202312.07.2023
39
UCHWAŁA NR 193 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie odmowy wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Bartłomiejowi Bednarkowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202312.07.2023
38
UCHWAŁA NR 192 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie historia
202321.06.2023
37
UCHWAŁA NR 191 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202321.06.2023
36
UCHWAŁA NR 190 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202321.06.2023
35
UCHWAŁA NR 189 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pani Nadii Bortnyak (Khalak)
202321.06.2023
34
UCHWAŁA NR 188 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Tetiany Mosiichuk
202321.06.2023
33
UCHWAŁA NR 187 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Oldze Lebedevej stopnia doktora
202321.06.2023
32
UCHWAŁA NR 186 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie odmowy nadania mgr. Manuelowi Ferrerasowi-Tascón stopnia doktora  w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202321.06.2023
31
UCHWAŁA NR 185 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 128 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Borkowskiego
202324.05.2023
30
UCHWAŁA NR 184 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Melaike Hüseyin stopnia doktora
202324.05.2023
29
UCHWAŁA NR 183 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Klaudii Wardy
202324.05.2023
28
UCHWAŁA NR 182 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Marcinowi Wilkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202324.05.2023
27
UCHWAŁA NR 181 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Wojciechowi Tomaszowi Milejowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202324.05.2023
26
UCHWAŁA NR 180 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Dominiki Lewandowskiej
202324.05.2023
25
UCHWAŁA NR 179 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w Wydziałowej Komisji ds. Zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
202319.04.2023
24
UCHWAŁA NR 178 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosku o nostryfikację stopnia naukowego nadanego za granicą pani Nadii Bortnyak (Khalak)
202319.04.2023
23
UCHWAŁA NR 177 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Michała Adama Starczewskiego
202319.04.2023
22
UCHWAŁA NR 176 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Igorowi Iwo Chabrowskiemu stopnia doktora habilitowanego
202319.04.2023
21
UCHWAŁA NR 175 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydatury przedstawiciela dyscypliny historia do zespołów kwalifikacyjnych prowadzących rekrutację do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej w 2023 r.
202322.03.2023
20
UCHWAŁA NR 174 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia kandydatury przedstawiciela dyscypliny historia do zespołów kwalifikacyjnych prowadzących rekrutację do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w 2023 r.
202322.03.2023
19
UCHWAŁA NR 173 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Artema Sorokuna
202322.03.2023
18
UCHWAŁA NR 172 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202322.02.2023
17
UCHWAŁA NR 171 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202322.02.2023
16
UCHWAŁA NR 170 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202322.02.2023
15
UCHWAŁA NR 169 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202322.02.2023
14
UCHWAŁA NR 168 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202322.02.2023
13
UCHWAŁA NR 167 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202322.02.2023
12
UCHWAŁA NR 166 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202322.02.2023
11
UCHWAŁA NR 165 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202322.02.2023
10
UCHWAŁA NR 164 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie historia
202322.02.2023
9
UCHWAŁA NR 163 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Oldze Lebedevej stopnia doktora
202322.02.2023
8
UCHWAŁA NR 162 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Katarzyny Rechentiuk-Tyszki
202322.02.2023
7
UCHWAŁA NR 161 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202318.01.2023
6
UCHWAŁA NR 160 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na powtórne zdawanie egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Rechentiuk-Tyszki
202318.01.2023
5
UCHWAŁA NR 159 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Artema Sorokuna
202318.01.2023
4
UCHWAŁA NR 158 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Igorowi Iwo Chabrowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202318.01.2023
3
UCHWAŁA NR 157 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Bartłomiejowi Pawłowi Bednarkowi stopnia doktora habilitowanego
202318.01.2023
2
UCHWAŁA NR 156 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marcie Marii Michalskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202318.01.2023
1
UCHWAŁA NR 155 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Rafałowi Waszczukowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202318.01.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(81)
81
UCHWAŁA NR 154 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202214.12.2022
80
UCHWAŁA NR 153 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. ewaluacji dorobku naukowego dr Magdaleny Kozłowskiej, dr Aleksandry Kuligowskiej oraz dr. hab. Macieja Ptaszyńskiego, prof. ucz.
202223.11.2022
79
UCHWAŁA NR 152 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia do komisji ds. zatrudnień nauczycieli akademickich w postępowaniu awansowym dr hab. Sylwii Kuźmy-Markowskiej na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Ameryk i Europy
202223.11.2022
78
UCHWAŁA NR 151 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 124 Rady Wydziału Historycznego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Wisławy Jakubowskiej i wyznaczenia promotora
202223.11.2022
77
UCHWAŁA NR 150 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Sobechowiczowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202223.11.2022
76
UCHWAŁA NR 149 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Hannie Barbarze Rajfurze w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202223.11.2022
75
UCHWAŁA NR 148 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Piotrowi Kaliszewskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202223.11.2022
74
UCHWAŁA NR 147 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Faszczy w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202223.11.2022
73
OBWIESZCZENIE NR 4 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 142 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. ewaluacji dorobku naukowego dr Agnieszki Brylak oraz dr. hab. Tadeusza Miłkowskiego
202223.11.2022
72
UCHWAŁA NR 146 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw opracowania wniosków z ewaluacji dyscypliny historia na Uniwersytecie Warszawskim
202219.10.2022
71
UCHWAŁA NR 145 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Manuelowi Ferrerasowi-Tascón stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202219.10.2022
70
UCHWAŁA NR 144 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Manuelowi Ferrerasowi-Tascón stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202219.10.2022
69
UCHWAŁA NR 143 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Manuelowi Ferrerasowi-Tascón stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202219.10.2022
68
UCHWAŁA NR 142 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. ewaluacji dorobku naukowego dr Agnieszki Brylak oraz dr. hab. Tadeusza Miłkowskiego
202219.10.2022
67
UCHWAŁA NR 141 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Maciejowi Turkowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202219.10.2022
66
UCHWAŁA NR 140 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Morawskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej
202219.10.2022
65
UCHWAŁA NR 139 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agacie Błaszczyk w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202219.10.2022
64
UCHWAŁA NR 138 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Bartłomiejowi Pawłowi Bednarkowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202219.10.2022
63
UCHWAŁA NR 137 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202223.09.2022
62
UCHWAŁA NR 136 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202223.09.2022
61
OBWIESZCZENIE NR 3 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 sierpnia 2022 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 111 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia do komisji zajmującej się śródokresową oceną doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202222.08.2022
60
UCHWAŁA NR 135 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na Wydziale Historii
202220.07.2022
59
UCHWAŁA NR 134 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia ekspertów do panelu oceniającego wnioski doktorantek i doktorantów w ramach konkursu IDUB
202207.07.2022
58
UCHWAŁA NR 133 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Maciejowi Turkowi
202222.06.2022
57
UCHWAŁA NR 132 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Maciejowi Turkowi
202222.06.2022
56
UCHWAŁA NR 131 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Maciejowi Turkowi
202222.06.2022
55
UCHWAŁA NR 130 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Olgi Lebedevej
202222.06.2022
54
UCHWAŁA NR 129 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Waszczuka
202222.06.2022
53
UCHWAŁA NR 128 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Borkowskiego
202222.06.2022
52
UCHWAŁA NR 127 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marcie Marii Michalskiej
202222.06.2022
51
UCHWAŁA NR 126 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Kacprowi Jakubowi Ziembie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202222.06.2022
50
UCHWAŁA NR 125 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Górnemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202222.06.2022
49
OBWIESZCZENIE NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 103 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Błaszczyk
202222.06.2022
48
UCHWAŁA NR 124 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji do wydania opinii w sprawie oceny działalności i osiągnięć naukowych pracowników Wydziału Historii
202211.05.2022
47
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr Wiesławy Duży, dr Marty Kuźmy oraz dr Elżbiety Kwiecińskiej na Wydziale Historii
202211.05.2022
46
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr. Piotra Oknińskiego na Wydziale Historii
202211.05.2022
45
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dwa stanowiska adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej na Wydziale Historii
202211.05.2022
44
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w Komisji ds. kadrowych w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Marka Radziwona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Studium Europy Wschodniej
202211.05.2022
43
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Marcie Marii Michalskiej stopnia doktora
202211.05.2022
42
UCHWAŁA NR 118 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Marcie Marii Michalskiej stopnia doktora
202211.05.2022
41
UCHWAŁA NR 117 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Kaliszewskiego
202211.05.2022
40
UCHWAŁA NR 116 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na korektę tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Fudaleja
202211.05.2022
39
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Stanisławowi Andrzejowi Zawadzkiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202211.05.2022
38
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jerzemu Filipowi Szafranowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202211.05.2022
37
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji do przeprowadzenia konkursu na dwa stanowiska adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej na Wydziale Historii
202213.04.2022
36
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w projekcie IDUB „Global History” na Wydziale Historii
202213.04.2022
35
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia do komisji zajmującej się śródokresową oceną doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202213.04.2022
34
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. ewaluacji dorobku naukowego dr. hab. Macieja Wojtyńskiego
202213.04.2022
33
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla mgr. Jakuba Macieja Turka
202213.04.2022
32
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Hannie Barbarze Rajfurze
202213.04.2022
31
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Morawskiej
202213.04.2022
30
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Witolda Kozaka
202213.04.2022
29
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Górnego
202213.04.2022
28
UCHWAŁA NR 104 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Faszczy
202213.04.2022
27
UCHWAŁA NR 103 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Błaszczyk
202213.04.2022
26
UCHWAŁA NR 102 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałych komisji wspierających procedury związane z postępowaniami o nadanie stopnia doktora oraz wyznaczenia ich członków
202223.03.2022
25
UCHWAŁA NR 101 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Zakładzie Historii Starożytnej na Wydziale Historii
202223.03.2022
24
UCHWAŁA NR 100 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza na Wydziale Historii
202223.03.2022
23
UCHWAŁA NR 99 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii na Wydziale Historii
202223.03.2022
22
UCHWAŁA NR 98 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii XIX wieku na Wydziale Historii
202223.03.2022
21
UCHWAŁA NR 97 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Melaike Hüseyin
202223.03.2022
20
UCHWAŁA NR 96 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Hannie Barbarze Rajfurze stopnia doktora
202223.03.2022
19
UCHWAŁA NR 95 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Hannie Barbarze Rajfurze stopnia doktora
202223.03.2022
18
UCHWAŁA NR 94 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Michała Górnego
202223.03.2022
17
UCHWAŁA NR 93 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Faszczy
202223.03.2022
16
UCHWAŁA NR 92 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Agaty Błaszczyk
202223.03.2022
15
UCHWAŁA NR 91 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Średniowiecznej na Wydziale Historii
202223.02.2022
14
UCHWAŁA NR 90 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji do przeprowadzenia konkursu na dwa stanowiska asystenta w Zakładzie Historii XX wieku na Wydziale Historii
202223.02.2022
13
UCHWAŁA NR 89 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia do komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Historii i Kultur Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
202223.02.2022
12
UCHWAŁA NR 88 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicielki Rady Naukowej Dyscypliny Historia do komisji ds. awansu dr Mirelli Kurkowskiej w Centrum Europejskim UW
202223.02.2022
11
UCHWAŁA NR 87 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów do zespołów kwalifikacyjnych Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202223.02.2022
10
UCHWAŁA NR 86 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie rekomendacji kandydatki do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie historia
202223.02.2022
9
UCHWAŁA NR 85 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Manuela Ferrerasa-Tascóna
202228.02.2022
8
UCHWAŁA NR 84 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Stanisława Andrzeja Zawadzkiego
202223.02.2022
7
UCHWAŁA NR 83 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Katarzyny Rechentiuk-Tyszki
202223.02.2022
1 - 200Dalej