Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(49)
49
UCHWAŁA NR 48 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminu z dyscypliny historia
202109.06.2021
48
UCHWAŁA NR 47 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia do Komisji Konkursowej ws. zatrudnienia kandydata na stanowisku adiunkta z habilitacją w grupie badawczo-dydaktycznej w Studium Europy Wschodniej na Wydziale Orientalistycznym
202109.06.2021
47
UCHWAŁA NR 46 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia do komisji zajmującej się śródokresową oceną doktorantów
202109.06.2021
46
UCHWAŁA NR 45 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Kacpra Ziemby
202109.06.2021
45
UCHWAŁA NR 44 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Sebastianowi Rajewiczowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202109.06.2021
44
UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR 43 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Gałęziowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202109.06.2021
43
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Grzegorzowi Gąsiorowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202109.06.2021
42
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. ewaluacji dyscypliny historia na Uniwersytecie Warszawskim
202112.05.2021
41
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu na adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Historii i Kultur Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
202112.05.2021
40
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia do komisji konkursowej na dwa stanowiska adiunkta w grupie badawczej do Zakładu Historii Starożytnej w ramach realizacji projektu Ancient Societies in Action IDUB na Wydziale Historii
202112.05.2021
39
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia kandydatki do zespołów kwalifikacyjnych szkół doktorskich
202112.05.2021
38
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Hanny Rajfury
202112.05.2021
37
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr Patrycji Szwedo-Kiełczewskiej
202121.05.2021
36
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Piskorskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202112.05.2021
35
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Hryćko-Górnickiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202112.05.2021
34
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Egzaminacyjnej oraz liczby i zakresu egzaminów z dyscypliny naukowej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Adrianowi Wesołowskiemu
202112.05.2021
33
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej obsady zajęć w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202114.04.2021
32
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na dwa stanowiska adiunkta do Zakładu Historii Nowożytnej w ramach realizacji projektu Global History IDUB na Wydziale Historii
202114.04.2021
31
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na stanowisko asystenta do Zakładu Historii XX wieku na Wydziale Historii
202114.04.2021
30
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na stanowisko asystenta do Zakładu Historii Średniowiecznej na Wydziale Historii
202114.04.2021
29
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego oraz wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Jana Błachnio
202114.04.2021
28
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka nowożytnego w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Gałęziowskiego
202114.04.2021
27
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Rafałowi Reichertowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202114.04.2021
26
OBWIESZCZENIE NR 1 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 14 kwietnia 2021 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 17 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji konkursowej na stanowisko asystenta naukowego w Instytucie Historii Sztuki
202114.04.2021
25
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Oleksandrowi Avramchukowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202115.03.2021
24
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr. Roberta Gawkowskiego od uchwały nr 66 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
202110.03.2021
23
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr. Jarosława Roberta Kudelskiego od uchwały nr 68 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
202110.03.2021
22
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatów do Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych na kadencję 2021-2024
202110.03.2021
21
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji ds. awansu wewnętrznego na stanowisko adiunkta dr Aleksandry Kuligowskiej na Wydziale Historii
202110.03.2021
20
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji ds. przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowiskach adiunktów dr. Igora Chabrowskiego, dr. Pawła Nowakowskiego oraz dr Aleksandry Oniszczuk na Wydziale Historii
202110.03.2021
1 - 30Dalej