Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2022 ‎(58)
58
UCHWAŁA NR 133 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Maciejowi Turkowi
202222.06.2022
57
UCHWAŁA NR 132 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Maciejowi Turkowi
202222.06.2022
56
UCHWAŁA NR 131 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Maciejowi Turkowi
202222.06.2022
55
UCHWAŁA NR 130 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Olgi Lebedevej
202222.06.2022
54
UCHWAŁA NR 129 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Waszczuka
202222.06.2022
53
UCHWAŁA NR 128 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Mikołaja Borkowskiego
202222.06.2022
52
UCHWAŁA NR 127 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Marcie Marii Michalskiej
202222.06.2022
51
UCHWAŁA NR 126 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Kacprowi Jakubowi Ziembie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202222.06.2022
50
UCHWAŁA NR 125 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Górnemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202222.06.2022
49
OBWIESZCZENIE NR 2 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 22 czerwca 2022 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 103 Rady Naukowej Dyscypliny Historia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Błaszczyk
202222.06.2022
48
UCHWAŁA NR 124 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji do wydania opinii w sprawie oceny działalności i osiągnięć naukowych pracowników Wydziału Historii
202211.05.2022
47
UCHWAŁA NR 123 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr Wiesławy Duży, dr Marty Kuźmy oraz dr Elżbiety Kwiecińskiej na Wydziale Historii
202211.05.2022
46
UCHWAŁA NR 122 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w Komisji ds. przedłużenia zatrudnienia dr. Piotra Oknińskiego na Wydziale Historii
202211.05.2022
45
UCHWAŁA NR 121 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dwa stanowiska adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej na Wydziale Historii
202211.05.2022
44
UCHWAŁA NR 120 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w Komisji ds. kadrowych w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Marka Radziwona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Studium Europy Wschodniej
202211.05.2022
43
UCHWAŁA NR 119 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Marcie Marii Michalskiej stopnia doktora
202211.05.2022
42
UCHWAŁA NR 118 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Marcie Marii Michalskiej stopnia doktora
202211.05.2022
41
UCHWAŁA NR 117 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Kaliszewskiego
202211.05.2022
40
UCHWAŁA NR 116 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na korektę tytułu rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Fudaleja
202211.05.2022
39
UCHWAŁA NR 115 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Stanisławowi Andrzejowi Zawadzkiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202211.05.2022
38
UCHWAŁA NR 114 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jerzemu Filipowi Szafranowskiemu w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
202211.05.2022
37
UCHWAŁA NR 113 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji do przeprowadzenia konkursu na dwa stanowiska adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej na Wydziale Historii
202213.04.2022
36
UCHWAŁA NR 112 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Historia w komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w projekcie IDUB „Global History” na Wydziale Historii
202213.04.2022
35
UCHWAŁA NR 111 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny Historia do komisji zajmującej się śródokresową oceną doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
202213.04.2022
34
UCHWAŁA NR 110 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. ewaluacji dorobku naukowego dr. hab. Macieja Wojtyńskiego
202213.04.2022
33
UCHWAŁA NR 109 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla mgr. Jakuba Macieja Turka
202213.04.2022
32
UCHWAŁA NR 108 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Hannie Barbarze Rajfurze
202213.04.2022
31
UCHWAŁA NR 107 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, ustalenia zakresów egzaminów: z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej, z języka nowożytnego, wyznaczenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Morawskiej
202213.04.2022
30
UCHWAŁA NR 106 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Witolda Kozaka
202213.04.2022
29
UCHWAŁA NR 105 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY HISTORIA z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Górnego
202213.04.2022
1 - 30Dalej