Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2023 ‎(25)
25
UCHWAŁA NR 98 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu oceny poziomu badań w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim
202327.06.2023
24
UCHWAŁA NR 97 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. przeniesienia dr. Mariusza Porczka, zatrudnionego na stanowisku starszego asystenta do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202327.06.2023
23
UCHWAŁA NR 96 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. przeniesienia dr. Mirosława Grochowskiego, zatrudnionego na stanowisku adiunkta do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202327.06.2023
22
UCHWAŁA NR 95 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Grzegorczyk
202327.06.2023
21
UCHWAŁA NR 94 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202330.05.2023
20
UCHWAŁA NR 93 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. przeniesienia mgr Wirginii Aksztejn, zatrudnionej na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych, do grupy badawczo-dydaktycznej w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202330.05.2023
19
UCHWAŁA NR 92 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202330.05.2023
18
UCHWAŁA NR 91 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania raportu z oceną stanu dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na kadencję 2021-2024
202325.04.2023
17
UCHWAŁA NR 90 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 3/4 etatu na czas nieokreślony w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202325.04.2023
16
UCHWAŁA NR 89 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 3/4 etatu na czas nieokreślony w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202325.04.2023
15
UCHWAŁA NR 88 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia dr hab. Elżbiety Rojan na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202325.04.2023
14
UCHWAŁA NR 87 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia dr hab. Katarzyny Podhorodeckiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202325.04.2023
13
UCHWAŁA NR 86 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia dr hab. Izabeli Gołębiowskiej na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202325.04.2023
12
UCHWAŁA NR 85 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz wyznaczenia Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Zawadzkiej
202325.04.2023
11
UCHWAŁA NR 84 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydatów do komisji ds. oceny śródokresowej w ramach dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w roku 2023/2024 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych
202328.03.2023
10
UCHWAŁA NR 83 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Magdalenie Cybulskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202328.03.2023
9
UCHWAŁA NR 82 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 lutego 2023 r.w sprawie wyznaczenia osoby reprezentującej dyscyplinę geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w procedurach konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich związanych z realizacją Działania I.3.3. “Utworzenie Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (CESS)” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
202328.02.2023
8
UCHWAŁA NR 81 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202328.02.2023
7
UCHWAŁA NR 80 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202328.02.2023
6
UCHWAŁA NR 79 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia dr Karoliny Wereszczyńskiej na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202328.02.2023
5
UCHWAŁA NR 78 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rekomendacji kandydatki do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202328.02.2023
4
UCHWAŁA NR 77 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Magdalenie Cybulskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202328.02.2023
3
UCHWAŁA NR 76 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 49 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej nr 2 na kadencję 2021-2024
202328.02.2023
2
UCHWAŁA NR 75 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie powołania Komisji ds. zgłaszania kandydatów na recenzentów w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora na kadencję 2021-2024
202328.02.2023
1
UCHWAŁA NR 74 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wytycznych w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów doktorskich w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202328.02.2023
zwiń Rok : 2022 ‎(36)
36
UCHWAŁA NR 73 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do Komisji ds. zatrudnienia dr. Krzysztofa Górnego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
202213.12.2022
35
UCHWAŁA NR 72 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 13 grudnia 2022 r. o nadaniu mgr. Rafałowi Florczykowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202213.12.2022
34
UCHWAŁA NR 71 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 13 grudnia 2022 r. o nadaniu mgr Ewelinie Biczyńskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202213.12.2022
33
UCHWAŁA NR 70 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 13 grudnia 2022 r. o nadaniu dr Marcie Derek stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202213.12.2022
32
UCHWAŁA NR 69 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 13 grudnia 2022 r. o nadaniu dr Izabeli Gołębiowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202213.12.2022
1 - 30Dalej