Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2021 ‎(34)
34
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna w Radzie Naukowej Dziedzin na kadencję 2021-2024
202126.10.2021
33
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna w Komisji ds. zatrudnienia dr. hab. Tomasza Witesa na stanowisku profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w trybie awansu wewnętrznego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej
202126.10.2021
32
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz wskazania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Skorupskiej
202126.10.2021
31
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 26 października 2021 r. o nadaniu mgr Annie Kurniewicz stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202126.10.2021
30
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 26 października 2021 r. o nadaniu dr Iwonie Kiniorskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202126.10.2021
29
OBWIESZCZENIE NR 3 PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 9 lipca 2021 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 23 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz wskazania Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Barańskiego
202109.07.2021
28
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Dominiki Borówki 
202129.06.2021
27
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz wskazania Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Picej  
202129.06.2021
26
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz wskazania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ady Górnej  
202129.06.2021
25
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz wskazania Komisji doktorskiej
w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Barańskiego
202129.06.2021
24
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Rucińskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202129.06.2021
23
OBWIESZCZENIE NR 2 PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 18 czerwca 2021 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 66 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Annie Kurniewicz i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
202118.06.2021
22
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia kryteriów oceny
osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich
202125.05.2021
21
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich w ramach dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202125.05.2021
20
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w procedurach konkursowych związanych z działaniem „Doskonali naukowcy dla doskonałości naukowej” (I.1.2) realizowanym w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy
202125.05.2021
19
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna w Komisji konkursowej i Komisji ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w Ośrodku Badań nad Migracjami w kadencji 2021-2024
202125.05.2021
18
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 11 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz wskazania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kurniewicz  
202125.05.2021
17
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uzupełnienia uchwały nr 10 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Słomskiej-Przech stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202131.03.2021
16
UCHWAŁA NR 15 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie rekomendacji kandydata do nagrody Prezesa Rady Ministrów w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202123.03.2021
15
UCHWAŁA NR 14 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na kadencję 2021-2024
202123.03.2021
14
UCHWAŁA NR 13 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna w Komisji ds. zatrudnienia dr. Maksyma Łaszewskiego na stanowisku adiunkta
202123.03.2021
13
UCHWAŁA NR 12 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna w Komisji ds. zatrudnień nauczycieli akademickich w Instytucie Ameryk i Europy na kadencję 2021-2024
202123.03.2021
12
UCHWAŁA NR 11 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów, zatwierdzenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej, powołania komisji egzaminacyjnej do jego przeprowadzenia oraz wskazania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Kurniewicz  
202123.03.2021
11
UCHWAŁA NR 10 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie nadania mgr Katarzynie Słomskiej-Przech stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202123.03.2021
10
OBWIESZCZENIE NR 1 PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 1 marca 2021 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 4 z dnia 23 lutego 2021 r. Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna w sprawie zmiany uchwały nr 43 z 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Iwonie Kiniorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202101.03.2021
9
UCHWAŁA NR 9 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich
202123.02.2021
8
UCHWAŁA NR 8 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagrody Prezesa Rady Ministrów
202123.02.2021
7
UCHWAŁA NR 7 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji ds. zatrudnienia dr. inż. Adriana Ochtyry na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych), w trybie awansu wewnętrznego, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych na cały etat na czas nieokreślony
202123.02.2021
6
UCHWAŁA NR 6 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej na cały etat od 1 października 2021 r., na czas niekreślony
202123.02.2021
5
UCHWAŁA NR 5 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji Doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, do przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r. przez Radę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
202123.02.2021
1 - 30Dalej