Logowanie
  
Dane aktu prawnego
  
  
zwiń Rok : 2020 ‎(43)
43
UCHWAŁA NR 42 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Górnemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202027.10.2020
42
UCHWAŁA NR 41 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Doroty Rucińskiej od uchwały nr 23 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
202022.09.2020
41
UCHWAŁA NR 40 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady w Komisji ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Instytucie Ameryk i Europy na kadencję 2019 / 2020
202022.09.2020
40
UCHWAŁA NR 39 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej ws. awansu naukowego dr hab. Małgorzaty Durydiwki na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Turystyki i Rekreacji
202022.09.2020
39
UCHWAŁA NR 38 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej ws. awansu naukowego dr hab. Macieja Dąbskiego na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Fizycznej
202022.09.2020
38
UCHWAŁA NR 37 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w Ośrodku Badań nad Migracjami
202022.09.2020
37
UCHWAŁA NR 36 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Iwonie Kiniorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202022.09.2020
36
UCHWAŁA NR 35 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenie komisji, przed którą odbędzie się obrona doktorska mgr Katarzyny Słomskiej
202022.09.2020
35
UCHWAŁA NR 34 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomicznej i gospodarka przestrzenna, do przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r. przez Radę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
202022.09.2020
34
OBWIESZCZENIE NR 2 PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 2 października 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 33 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie kryteriów do spełnienia przez powoływanych przez Rektora członków Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
202002.10.2020
33
OBWIESZCZENIE NR 1 PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 24 września 2020 r.o sprostowaniu błędu w nazwie Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
202024.09.2020
32
UCHWAŁA NR 33 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie kryteriów do spełnienia przez powoływanych przez Rektora członków Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
202023.06.2020
31
UCHWAŁA NR 32 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Marty Samulowskiej
202023.06.2020
30
UCHWAŁA NR 31 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r.w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Łukasza Sławika
202023.06.2020
29
UCHWAŁA NR 30 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wskazania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Górnego
202023.06.2020
28
UCHWAŁA NR 29 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wskazania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Orleańskiego
202023.06.2020
27
UCHWAŁA NR 28 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wskazania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Porczka
202023.06.2020
26
UCHWAŁA NR 27a RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania dr Małgorzaty Wojtaszczyk z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Skorupskiej
202023.06.2020
25
UCHWAŁA NR 27 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania dr Małgorzaty Wojtaszczyk z funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Orleańskiego
202023.06.2020
24
UCHWAŁA NR 26 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgr. Van Canh Truongowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202023.06.2020
23
UCHWAŁA NR 25 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nadania mgr Monice Kordowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202023.06.2020
22
UCHWAŁA NR 24 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Małgorzaty Flagi od uchwały nr 7 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
202019.05.2020
21
UCHWAŁA NR 23 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 19 maja 2020 r.w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Mirosławie Rucińskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202019.05.2020
20
UCHWAŁA NR 22 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Karolowi Rogatce w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202019.05.2020
19
UCHWAŁA NR 21 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wskazania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Van Canh Truonga
202025.02.2020
18
UCHWAŁA NR 20 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej ws. awansu naukowego dr. hab. Tomasza Witesa na stanowisko adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej
202025.02.2020
17
UCHWAŁA NR 19 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej ws. awansu naukowego dr hab. Elżbiety Rojan na stanowisko adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Fizycznej
202025.02.2020
16
UCHWAŁA NR 18 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej ws. awansu naukowego dr hab. Katarzyny Szmigiel-Rawskiej na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej
202025.02.2020
15
UCHWAŁA NR 17 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji zatrudnieniowej ws. awansu naukowego dr. hab. Macieja Smętkowskiego na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Ameryki i Europy
202025.02.2020
14
UCHWAŁA NR 16 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Podhorodeckiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
202025.02.2020
1 - 30Dalej